Preekje op 12-01-2021, dinsdag in de 1e week door het jaar 1

Preekje op 12-01-2021, dinsdag in de 1e week door het jaar 1

Openingswoord

In het evangelie van vandaag is er een man aanwezig met een onreine geest. Alleen al door Jezus’ manier van spreken zijn de mensen vol verbazing, maar als Hij dan ook nog eens de bezetene bevrijdt uit de macht van die geest, vragen zij zich af wat hier aan de hand is.

In onze tijd zijn er ook mensen en instanties, die zich laten leiden door onreine geesten. Moge onze Katholieke Kerk weer zo veel uitstraling krijgen, dat ook hier mensen bevrijd worden uit de macht van de boze. Maar we weten ook de Jezus eens heeft gezegd, dat sommige duivels alleen maar kunnen worden uitgedreven door bidden en door vasten.

Aan het einde van de eerste lezing zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën, dat hij de Naam van God zal verkondigen aan zijn broeders en dat hij de lof van God zal bezingen in de gemeente.

Deze brief heeft iets mysterieus. Wij weten niet wie haar heeft geschreven, evenmin wanneer zij precies is geschreven. Vroeger dacht men, dat ook deze brief van Paulus was, maar de stijl en het taalgebruik in deze brief is zo anders als in zijn andere brieven. We hebben zelfs niet echte zekerheid over het publiek tot wie deze brief is gericht, maar hij lijkt te zijn gericht tot een groep van Joodse christenen, die leefde ten tijde van de grote onrust rond het jaar 70 na Christus wanneer de tempel door de Romeinen wordt verwoest. Maar ondanks al deze onbeantwoorde vragen is één ding zeker: de brief aan de Hebreeën is een boodschap van bemoediging en een oproep om gericht te blijven op Jezus Christus.

De schrijver maakte zich er zorgen over, dat zijn publiek zich zou laten ontmoedigen in hun geloof ofwel vanwege de uitdagingen, die het volgen van Jezus in het dagelijkse leven met zich meebrengt ofwel vanwege de bijzondere uitdagingen van de tumultueuze tijd waarin zij leven. Hij wil zijn publiek nieuwe energie gegeven. Daarom wil hij, dat zij hun blik naar de hemel verheffen en dat zij meer begrip krijgen van het Nieuwe Verbond in Jezus Christus.

In zijn brief spoort hij zijn lezers en ons aan om te volharden en hij laat in de verschillende hoofdstukken zien wie Jezus is. Hij vertelt, dat Jezus is gekroond met luister en eer. Hij noemt Jezus de Hogepriester, die ons aanspoort in de tegenwoordigheid van God te leven. Hij vertelt ons, dat het Bloed van Jezus ons geweten kan reinigen van een verlammend schuldgevoel. Hij laat zien hoe Jezus aan ons gelijk is geworden en dat Hij ons zijn broeders en zusters noemt. Hij wijst naar Jezus Christus als de eeuwige, ongeschapen Zoon van God door wie alles is gemaakt. Vers na vers laat de schrijver zien, dat als wij Jezus volgen ,wij alle genade zullen vinden, die wij nodig hebben om in de hemel te kunnen komen.

Wij gaan de komende weken uit deze brief lezen. Laten wij dus aan de heilige Geest vragen, dat Hij ook ons openbaart wie Jezus is.