Preekje op 18-06-2020, donderdag in de 11e week door het jaar 2

Preekje op 18-06-2020, donderdag in de 11e week door het jaar 2

In de hoop mensen, die niet goed konden horen, te kunnen helpen, ontwikkelde Thomas Edison een apparaat, dat hij de ‘megafoon’ noemde. Gebaseerd op een eerder instrument, dat bekendstaat als de ‘sprekende trompet’, versterkte Edisons uitvinding de normale menselijke stem, zodat hij op meer dan 2 kilometer afstand kon worden gehoord.

In de oudheid gebruikten heidense gelovigen herhaling als een soort megafoon om met hun goden te kunnen communiceren. Zij herhaalden steeds weer goddelijke namen en zinnen, luider en luider, in de hoop de aandacht van de goden te trekken (1 Kon. 18, 26-29; Hand. 19, 34).

Maar in het evangelie van vandaag zegt Jezus Christus tegen zijn leerlingen, dat zij niet zo moeten bidden. Want “vóórdat gij Hem vraagt weet uw Vader wat gij nodig hebt” (Matteüs 6, 8).

Wij aanbidden geen God, die doof is of onverschillig voor ons lijden. Wij hoeven Hem niet voor ons te winnen door zoveel mogelijk goede dingen te doen. God kent ons helemaal. Onze God is onze Vader. Hij schiep ons, houdt van ons en kent ons van binnen en van buiten. Dus als wij in smeekgebed of voorbede onze noden bij de Heer willen brengen, dan is dat niet om Hem nieuwe informatie te geven of om Hem van gedachten te doen veranderen. Hij weet al wat wij nodig hebben. Hij is al van plan ons te zegenen, en Hij weet ook al hoe hij dat gaat doen.

Maar waarom zouden wij dan nog bidden? Waarom zouden wij ons druk maken als er bij God toch niets verandert?

Bidden moeten wij niet doen, omdat God erdoor zou veranderen, maar omdat wij erdoor veranderen. Gebed brengt ons met God in contact. Als wij ons hart tot Hem verheffen, erkennen wij, dat Hij God is en niet wij. Wij erkennen, dat wij niet onszelf kunnen redden, of iemand anders. Wij kunnen niet al onze problemen oplossen. Wij hebben Gods kracht en goedheid nodig om geholpen te kunnen worden. Dit besef verzacht ons hart, en wij worden meer open om zijn genade en zijn barmhartigheid te ontvangen.

De kracht van het gebed, broeders en zusters, reikt ook verder dan onszelf. Gebed kan zelfs de loop van de geschiedenis veranderen. Door onze voorbede nodigt Jezus Christus ons uit om met Hem samen te werken om Gods wil in de wereld te verwezenlijken. Door in gebed te bemiddelen openen wij ons hart en ons leven voor onze liefhebbende Vader en geven wij ons over aan zijn plannen. Daar is gelukkig geen megafoon voor nodig.