Preekje op 13-01-2021, woensdag in de 1e week door het jaar 1

Preekje op 13-01-2021, woensdag in de 1e week door het jaar 1

Openingswoord

Kunnen wij het ons voorstellen, dat heel Heerhugowaard bij ons op de stoep staat? Het moet wel om een heel groots gebeuren gaan of om een heel belangrijk persoon om zo veel mensen op de been te brengen. Dit is precies wat er bij Jezus gebeurde, en waarschijnlijk is dat veel vaker voorgekomen. Mensen kwamen bij Hem met al hun problemen en noden, Hem smekend om hulp. En zoals het evangelie van vandaag zegt, Hij genas er velen.

Aan de ene kant is het waar, dat al deze mensen werden genezen, omdat zij op eigen initiatief de Heer zochten. Het is logisch: de berichten over Hem verspreidden zich snel en de menigten begonnen zich om Hem heen te verzamelen. Aan de andere kant is het belangrijk te zien, dat geen enkele van deze zegeningen zou hebben plaatsgevonden als Jezus niet op zijn initiatief naar de aarde was gekomen. Als Hij niet de hemel had verlaten en de menselijke natuur niet had aangenomen, zou het voor de mensen ook niet mogelijk zijn geweest om zich om Jezus heen te verzamelen.

Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar het is goed om af en toe inzake onze navolging van de Heer even een stapje terug te doen om weer een betere kijk te krijgen op het grotere geheel. In plaats van ons steeds maar af te vragen wat God van ons wil, in plaats van ons af te vragen of wij wel gelovig genoeg zijn en of wij wel alles doen wat wij menen, dat wij moeten doen, in plaats van dat alles moeten wij ook eens denken aan het feit hoe Jezus achter ons aanloopt.

Het was bijvoorbeeld voor Hem niet genoeg om in de hemel te blijven in de hoop, dat wij ons ooit weer op de goede manier tot God zouden keren. Het was Hem niet genoeg om zijn Woord tot ons te zenden door de profeten. Hij was er zelfs niet tevreden mee om de menselijke natuur aan te nemen, zodat Hij ons de weg naar de hemelse Vader kon wijzen. Nee, Hij achtervolgde ons tot aan de poorten van de hel. Hij redde ons uit de klauwen van de vijand en dat kostte Hem zijn leven!

Zo is onze Redder. Zijn liefde voor ons kent geen grenzen. Hij heeft al zo veel gedaan om tot ons te kunnen komen. Alles wat Hij van ons nu vraagt is om dat ene laatste stapje te zetten, zodat de liefde van twee kanten komt. Laten wij dus niet aarzelen. Spoeden wij ons naar Hem toe, zoals bijvoorbeeld Maria ook met spoed reisde naar haar nicht Elisabeth. Dan zullen wij tevens iedere genade en zegening vinden, die wij nodig hebben.

Danken wij de Heer, dat Hij al van ons hield, voordat wij Hem leerden kennen. Danken wij Hem, dat Hij ons opzoekt, zoals een herder op zoek is naar een verloren schaapje. Keren wij ons tot Hem met een open hart, zodat wij zijn barmhartigheid en alle andere genade kunnen ontvangen.