Contact

Contact met de parochie …

Adres pastorie:
Middenweg 248
1701 GH Heerhugowaard
Telefoonnummer pastorie: 072 – 57 11 292
Mobiel pastoor: 06 – 26 30 66 36

Pastoor: Frank Domen: pastoorfrank@dionysiusparochie.nl
Diaken: Eelke Ligthart: eelkeligthart@dionysiusparochie.nl
Wiljan Domen: wiljandomen@dionysiusparochie.nl
(alle drie ook bereikbaar via de parochie)

 

Parochiebestuur NL 63 RABO 0326 9042 47 (ook voor misintenties)
Kerkbijdragen NL 78 INGB 0002 3142 00 en
NL 92 RABO 0326 9127 46
Pinksteractie NL 64 INGB 0000 2880 25