Overweging op 20/21-11-2020, hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal, jaar A, in de tehuizen, door Johan Gierlings

Overweging op 20/21-11-2020, hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal, jaar A, in de tehuizen, door Johan Gierlings

Openingswoord

Kent u het lied van Phil Collins? Another day in paradise. Daarin zingt deze bekende artiest over een man die loopt door de straten van New York, je ziet het voor je, een net pak een aktetas, succesvol in het zakenleven. En dan gaat hij een hoek om en daar staat daar een onverzorgde vrouw op de stoep. Ze klampt hem aan en smeekt ‘meneer kunt u me helpen, het is koud en ik heb geen plek om te slapen’, ze strompelt vooruit want ze heeft blaren op haar voeten en haar schoenen zijn stuk van het vele lopen. En de nette man voelt zich ongemakkelijk, hij geneert zich en wil door lopen, hij doet net of hij haar niet ziet, en zij schaamt zich voor wie ze is. En dan gaat het lied verder: ‘oh think  twice its just another day for you and me in paradise’. Denk twee keer na, het is gewoon een andere dag voor jou en mij in het paradijs. Maar geldt dat ook voor die dakloze mevrouw? Hoe voelt dit voor u? Persoonlijk voelde het voor mij heel ongemakkelijk toen ik de tekst van dit lied tot me door liet dringen. En dat zijn de lezingen vandaag ook, ze voelen ongemakkelijk het schuurt vandaag als Jezus zegt ik was naakt, en hongerig en eenzaam, wat heb je voor Mij gedaan, want alles wat je voor de geringste van mij gedaan hebt heb je voor mij gedaan. Hebben wij wel eens iets voor een arme, naakte, of eenzame gedaan? Of zijn we misschien zelf, arm eenzaam en hulpbehoevend. We wensen elkaar een goede viering.

Overweging

Vandaag is het Christus Koning we sluiten het liturgisch jaar af. De lezingen van vandaag staan in het teken van de terugkeer de wederkomst van Christus en het laatste oordeel dat daarbij hoort. We horen het ook in de geloofsbelijdenis van vandaag  ‘Die zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader vandaar zal Hij oordelen levenden en doden’. En waar gaat dat oordeel over?

In de evangelielezing wordt van ons gevraagd wat hebben wij voor de eenzame hongerige en kledingloze gedaan? En dan zegt Jezus alles wat je voor de minste hebt gedaan, dat heb je voor Mij gedaan. Wat een uitdaging. Een voorbeeld: ik had altijd de neiging om daklozen zo snel mogelijk voorbij te lopen. En ik kwam een keer terug van een retraite had een fijn weekend gehad en kwam op het station aan. Daar liep ik iemand voorbij die mij aansprak, ‘meneer meneer’, ik wilde doorlopen geen gezeur aan mijn hoofd. Toen smeekte die man me en zei ‘meneer loop me aub niet voorbij, ik heb aids en heb geld nodig om te eten en te slapen vannacht’. Op dat moment pas keek ik die man eens goed aan, en zag dat hij allemaal pukkels en vlekken op zijn gezicht had. Mijn hart brak. Niet alleen om hem, maar ook om mezelf dat ik zo hard geweest was dat ik hem zo voorbij gelopen was. Ik ging geld wisselen en kocht wat broodjes voor deze man. Hij was zo dankbaar, hij straalde dat ik hem naast geld ook nog broodjes gaf. Herkent u dit met mijn voorbeeld van de man uit het lied van Phil Collins: ‘oh think twice, its just another day for you and me in paradise’.

De gelijkenis van Jezus laat ons zien hoe onze houding mag zijn tegenover de eenzamen en hongerigen en naakten, we mogen barmhartig zijn, en dan mogen we ook verwachten dat Jezus bij het laatse oordeel barmhartig zal zijn voor ons. Ook wij, u hier en ik op mijn plek mogen barmhartig zijn, voor elkaar in verpleegtehuis, maar ook voor de verpleging.

U zegt misschien wel: ik ben hier zelf eenzaam en hulpbehoevend. Ik heb zelf iemand nodig die mij douched en aankleed wat heb ik aan dit verhaal? Dan mag u weten dat wat iemand anders voor u doet dat ze dat voor Jezus zelf doen. Want u bent een van die kleinen die bij Jezus horen. Voor u geldt het omgekeerde u bent zelf hulpbehoevend. Als wij hulpbehoevend zijn en dan mogen we weten dat zelfs onze eigen kwetsbaarheid er toe bij kan dragen dat iemand anders barmhartigheid mag ontvangen. En wij mogen beseffen: wij behoren Jezus toe hij zorgt voor ons zoals hij voor het schaapje zorgt uit de eerste lezing. In de eerste lezing geeft de herder hulp aan het verwonde schaap. Daar doet de herder het, hij geeft ons het goede voorbeeld. Hij gebruikt daar mensen voor, bijvoorbeeld de verpleging en verzorging laten we daar dankbaar voor zijn, zelfs als de verpleging soms weinig tijd heeft en wat kortaf is.

‘Oh think twice its just another day for you and me in paradise’, we beseffen meer dan eens dat het hier op aarde lang niet altijd een paradijs is. Laten wij in dit verpleegtehuis meehelpen om een klein paradijs te maken voor de ander dan zullen we zelf ook barmhartigheid ontvangen. Misschien kunt u er vandaag eens over nadenken wie u barmhartigheid kunt bewijzen u kunt extra dankje wel zeggen als de verpleging een kopje koffie brengt zelfs als de zuster misschien een beetje haast heeft. Als dat niet kan kunt u misschien nadenken over hoe u hulp kunt ontvangen zodat iemand anders barmhartigheid kan ontvangen doordat u zich heb willen laten helpen. Geduldig blijven als de verpleging het druk heeft is een kunst. Laten we daarvoor kracht vragen in het ontvangen van de communie. Amen.