Preekje op 10-11-2020, dinsdag in de 32e week door het jaar 2

Preekje op 10-11-2020, dinsdag in de 32e week door het jaar 2

Vandaag horen wij in de eerste lezing over de adviezen, die Paulus geeft aan een jonge bisschop, Titus, over hoe hij het volk van God moet leiden. De sleutel hiertoe is de genade van God, zo zegt Paulus, want de genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen, en die genade leert ons hoe wij voor het aanschijn van God een goed leven kunnen leiden.

Vandaag viert de Kerk de gedachtenis van paus Leo de Grote, die de Kerk diende van het jaar 440-461. Laten wij dus kijken hoe deze heilige omging met de genade van God.

Allereerst was Leo een vredestichter. Hij staat erom bekend, dat hij in het jaar 452 tegen Attila de Hun is opgestaan en hem ervan heeft overtuigd om de stad Rome niet aan te vallen. Maar daarvoor was hij ook al een vredestichter. Toen hij tot paus werd gekozen, was hij niet onmiddellijk beschikbaar. Boodschappers werden uitgezonden om hem te zoeken en zij vonden Hem uiteindelijk in het huidige Frankrijk, waar hij naartoe was gegaan om een conflict tussen een Romeinse generaal en een lokale magistraat op te lossen. Gedurende zijn tijd als paus probeerde Leo de Kerk bij elkaar te houden in wat Paulus noemde ‘de band van de vrede’ (Ef. 4, 3).

En dat brengt ons bij een andere grote deugd van Leo: zijn gave als bemiddelaar. Een van de belangrijkste manieren waarop paus Leo de mensen met elkaar verbond, was zijn gave voor het onderwijs en de prediking. Paulus zegt in vers 1 van de eerste lezing, dat het Titus’ taak is om te verkondigen wat strookt met de gezonde leer.

En paus Leo doet dat ook, maar op een heel voorzichtige manier. Stapje voor stapje legt hij de mensen uit wie Jezus volgens de Kerk is, wat het betekent, dat Jezus voor ons mens is geworden, en wat de rol is van Petrus in het leiden van de Kerk, in het dienen van het volk van God.

Hij onderrichtte de mensen over de sacramenten en weerlegde ketters, die het geloof van de mensen bedreigden, met name de Manicheanen en de Pelagiërs. Leo was vastbesloten om alle verdeeldheid buiten de kerkelijke deuren te houden.

Om Leo’s voorbeeld te kunnen volgen hoeven wij geen paus of geleerde theoloog te zijn. Wij kunnen onszelf toewijden aan het brengen van vrede en verzoening tussen de mensen in onze omgeving. Wij kunnen eenheid brengen door aan onze medeparochianen in liefde te vertellen over de waarheden van het geloof. Door te vertrouwen op Gods genade kunnen wij net als paus Leo de Grote een voorbeeld zijn voor de mensen om ons heen.