Preekje op 17-05-2021, maandag na de 7e zondag van Pasen

Preekje op 17-05-2021, maandag na de 7e zondag van Pasen

Openingswoord

Vandaag een opmerking van Jezus, die voor zijn toehoorders een grote schok betekende. Ze dachten, dat ze alles begrepen, dat zij voldoende in het geloof waren gevorderd. Maar Jezus stelt daar vraagtekens bij en zegt, dat er een tijd komt, dat ze allen verstrooid zullen worden en Hem alleen zullen laten. Maar tegelijkertijd troost Hij hen door te zeggen, dat ze goede moed moeten houden, want – zo zegt Hij – Ik heb de wereld overwonnen.

Nu wij weer samen de heilige eucharistie gaan vieren willen wij heel de Kerk en heel de wereld met al hun problemen op het altaar van Jezus neerleggen in de wetenschap, dat Hij inderdaad al het kwaad kan overwinnen.

Vandaag vraagt de heilige apostel Paulus aan enige leerlingen in Efeze of zij wel de heilige Geest hebben ontvangen toen zij het geloof aannamen.

Dat is de vraag. Het is goed om na te denken over de gave, die wij in het heilig doopsel hebben ontvangen. Er zijn misschien mensen, die menen dat het doopsel enkel de erfzonde uitwist en ons opneemt in de heilige Kerk. Dat is natuurlijk ook zo, maar er is veel meer.

Voordat Jezus in beeld kwam, doopte Johannes met water tot vergeving van de zonden. Maar hij zei ook, dat er Iemand na hem zou komen en Die zou hen dopen met de heilige Geest. Jezus beval zijn leerlingen de mensen te dopen in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

De Catechismus van de Katholieke Kerk zegt het als volgt: De allerheiligste Drie-eenheid geeft aan de gedoopte de heiligmakende genade, de genade van de rechtvaardiging die: hem in staat stelt in God te geloven, op Hem te hopen en Hem te beminnen door de theologale (goddelijke) deugden; het hem mogelijk maakt te leven onder de leiding van de heilige Geest en te handelen door de gaven van de heilige Geest; hem in staat stelt te groeien in het goede door de morele deugden.

Het doopsel is het begin van een nieuw leven onder de leiding van de heilige Geest. Het heeft te maken met Jezus leren kennen en het ervaren van de verrijzeniskracht in ons leven, iets dat alleen de heilige Geest ons kan geven. Alleen Hij kan ons helpen om Jezus op een levendige manier te ontmoeten. Alleen Hij kan ons tot nieuwe mensen maken, tot broeders en zusters van Christus, tot mede-erfgenamen van Hem en tot tempels van de heilige Geest.

Dat is iets wat waard is om gevierd te worden. Als wij deze zegeningen in ons leven willen ervaren – in plaats van er alleen maar kennis van te nemen – dan hebben wij de heilige Geest nodig en de gaven, die Hij vrijelijk over ons wil uitstorten. We hebben werkelijk de heilige Geest ontvangen. Vragen wij Hem dus om Jezus aan ons te openbaren op een manier, die ons leven kan vernieuwen.