PCI – Parochiële Caritas Instelling

De Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Basis van denken en handelen

“De Caritas, verankerd in de liefde tot God, is op de eerste plaats een opdracht aan iedere individuele gelovige, maar ook aan de gezamenlijke kerkelijke gemeenschap en de particuliere Kerk tot aan de universele Kerk toe.” (Paus Benedictus XVI in ‘Deus Caritas est’).

Het woord ‘caritas’ betekent liefde, naastenliefde. De Parochiële Caritas Instelling (PCI) probeert, naar het voorbeeld van Jezus, vorm te geven aan de christelijke dienst van zorg, strijd/verzet en solidariteit ten dienste van mensen in nood.

Vanwege het besef dat veel lijden en nood mede het gevolg is van menselijk onrecht, is voor onze PCI naast ‘zorg, barmhartigheid en liefdadigheid’ ook ‘gerechtigheid’ basis van denken en handelen voor een werkelijk solidaire samenleving.

Hieruit volgt dat het in de hulpvraag voor de PCI niet louter gaat om concrete hulp. Het gaat om meer. Caritas staat voor echt menselijke betrokkenheid. Hulp van mens tot mens. Hulp gericht op terreinen waar het mens-zijn bedreigd wordt door ziekte, armoede, sociale, psychische of lichamelijke handicap of ouderdom.

De PCI staat open voor een grote diversiteit in geloofsbeleving. Daarom is een oecumenisch georiënteerde werkwijze voor haar vanzelfsprekend en treedt zij ook in dialoog met andere godsdienstige en culturele tradities in de samenleving.

Missie

In navolging van Jezus probeert de Parochiële Caritas Instelling in oprechte solidariteit de kwetsbare medemens in onze omgeving te helpen. Onze maatschappelijke omgeving verandert snel, wordt complexer en in toenemende mate gekenmerkt door economische rationaliteit, door technologische evolutie, en door processen van individualisering en globalisering. In die samenleving waarvan ook de eigen parochiegemeenschap deel uit maakt, probeert de PCI oprecht solidair te zijn met de kwetsbare, noodlijdende medemens.

Visie

De PCI wil laagdrempelig benaderbaar zijn voor zowel de hulpvrager zelf als ook voor vrijwilligers uit de eigen geloofsgemeenschap. Met name door haar plaats in interkerkelijke en maatschappelijke samenwerkingsverbanden, zoals het InterKerkelijk Diaconaal Overlegorgaan (IKDO) en het Platform Armoedebestrijding Heerhugowaard (PAH), staat de PCI open voor veel verschillende hulpvragen. Bij dit alles streeft de PCI naar meer herkenbaarheid binnen de lokale leefgemeenschap waarvan ook de eigen parochiegemeenschap deel uitmaakt.

Aanpak

  • In sommige gevallen kan financiële ondersteuning worden geboden, voor zover de beperkte middelen dat toestaan; indien nodig kan samenwerking met andere charitatieve instellingen worden gezocht.
  • Ook kan hulp in natura worden geboden, bijvoorbeeld in de vorm van voedsel, goederen of dienstverlening waaronder ook een helpende hand of een luisterend oor.
  • Door middel van hulp in de vorm van advies kunnen mensen soms op het juiste spoor worden gezet van professionele hulp, gemeentelijke hulp, subsidies, enz.
  • Individuele hulpvragen, direct of via andere vrijwilligers of hulpverleners aangedragen, worden zo snel mogelijk volgens protocol behandeld
  • Om mensen die echt hulp nodig hebben bij het beheer van hun financiën, is via het PAH en in samenwerking met de gemeente de mogelijkheid geschapen om hem of haar in contact te brengen met een ‘schuldhulpmaatje’. Schuldhulpmaatjes zijn vrijwilligers die door professionele schuldhulpverleners worden opgeleid. Zij geven preventief hulp aan mensen die moeite hebben met hun administratie, bieden ondersteuning aan mensen die een traject van schuldhulp doorlopen en geven nazorg wanneer de schuldhulp is afgerond. Voelt u zich ook aangetrokken tot dit mooie werk: we zoeken nog twee nieuwe leden.

Mocht U het werk van de PCI willen on­dersteunen in materiële zin, dan kunt U een donatie overmaken op bankreke­ning NL62 ABNA 0132 1536 02 t.n.v. Parochi­ële Caritas Instelling, onder vermelding van “Donatie PCI”.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments