Preekje op 06-05-2021, donderdag na de 5e zondag van Pasen

Preekje op 06-05-2021, donderdag na de 5e zondag van Pasen

Openingswoord

In de eerste lezing zullen wij horen hoe de oudsten van de Kerk in Jeruzalem bijeengekomen waren om te bespreken of niet-joodse bekeerlingen besneden moesten worden om te kunnen worden gered. Deze kwestie veroorzaakte verwarring en verdeeldheid onder het volk. Maar toen de apostel Petrus erop wees, dat de heilige Geest ook over de heidenen was neergedaald, net als over de Joden, realiseerden de apostelen zich dat dit een teken van God was (Hand. 15, 8). God leidde de jonge Kerk door de tussenkomst van de heilige Geest.

Ook vandaag de dag spreekt deze Geest vaak tot ons door tekenen en omstandigheden. Soms zijn die tekens heel duidelijk. Iemand denkt na over het al dan niet wisselen van baan, maar terwijl hij dit overweegt wordt de functie door iemand anders vervuld. Dat mogen w beschouwen als een vingerwijzing Gods. Of iemand voelt dat het tijd wordt om te verhuizen en hij krijgt een huis aangeboden precies op de plaats waar hij wil wonen. Ook dat is de stem van God.

Maar soms is het onderscheiden van de wil van God niet zo eenvoudig. Het houdt een heel groeiproces in. Het was voor de apostelen bijvoorbeeld niet zo gemakkelijk om te begrijpen waartoe de heilige Geest hen riep inzake het wel of niet besnijden van bekeerlingen. De besnijdenis had toch zo’n 1200 jaar lang deel uitgemaakt van het Joodse geloof. Dat zet je niet zo maar even aan de kant. De apostelen en de andere leerlingen moesten elkaar ontmoeten om de zaak te bespreken. Toen zij naar elkaar luisterden en om leiding baden, begonnen zij zich te realiseren, dat God niet eiste, dat de heidenen werden besneden. De gave van de heilige Geest was voor hen het teken dat de doop en niet te besnijdenis de enige noodzakelijke sleutel was om lid te kunnen worden van het Koninkrijk Gods.

Dus als wij voor een beslissing staan, of het nu een grote of een kleine betreft met veel of weinig gevolgen, en wij hebben de leiding van de heilige Geest nodig, gaan wij dan in gesprek, bidden wij en zoeken wij naar tekenen. En hebben wij ook geduld. God is niet als een of andere webwinkel: vandaag bestellen en morgen in huis. Maar als wij met volharding om zijn leiding vragen zal de heilige Geest ons zeker helpen.