Preekje op 02-06-2021, woensdag in week 9 door het jaar 1

Preekje op 02-06-2021, woensdag in week 9 door het jaar 1

Openingswoord

Soms kunnen wij in omstandigheden komen te verkeren waardoor onze grenzen verlegd worden. Het leven kan op rolletjes lopen en opeens worden wij geslagen door een ernstige ziekte of wij krijgen een groot ongeluk. Van de ene dag op de andere kan ons leven helemaal veranderen en heel zwaar worden. Mensen gaan zich soms afvragen of God wel echt van hen houdt en voor hen zorgt. Zij vragen zich soms weleens af waaraan zij deze straf verdienen, want zo zien sommige mensen het: als een straf. In zo’n moeilijke situatie kan zelfs de beste gelovige het juiste inzicht verliezen en kunnen wij boos worden op God en uitroepen: “God, wat doe Je me aan!?”

Tobit en Sara waren zonder meer heel goede gelovigen. Allebei hielden zij van de Heer met heel hun hart. Toch kregen zij het allebei zwaar te verduren. Tobit werd blind gedurende vier jaar en Sara verloor zeven echtgenoten op een rij ten gevolge van duivelse aanvallen. En niet alleen dat, ze werden ook verkeerd begrepen en belachelijk gemaakt door leden van hun eigen familie. Zij hadden heel goede redenen om neer te zinken in zelfmedelijden als ze dat gewild zouden hebben.

Echter, noch Tobit noch Sara gaven God de schuld van hun moeilijkheden. Allebei begonnen zij hun gebed met lofprijzing en met dankzegging wegens Gods rechtvaardigheid. Hun harten waren niet verbitterd. Ze wilden uit deze wereld bevrijd worden, omdat zij zo graag bij de Heer wilden zijn. Zij waren meer geïnteresseerd in de wil van God dan in hun eigen genezing, maar uiteindelijk werden zij toch genezen.

Het verhaal van Tobit en Sara kan ons helpen om goed om te gaan met onze eigen tegenslagen. Als beproevingen of moeilijkheden op onze weg komen… ons antwoord daarop kan het verschil maken. Net als die twee oudtestamentische helden mogen wij God om zijn genade vragen. Net als zij zouden wij allereerst de Heer moeten aanbidden, Hem eenvoudigweg bedanken voor wie Hij is en voor wat Hij reeds allemaal in ons leven heeft gedaan. Dan, als wij ons geloof in Hem hebben uitgesproken, kunnen wij nederig om zijn hulp vragen, wetend dat, wat Hij ons ook geven zal, het zal ons dichter bij Hem brengen. Laten wij iedere dag opnieuw onze hoop op de Heer stellen, want Hij heeft zorg voor ons.