Geloofswandeling – Cursus voor Geloofsverdieping

Geloofswandeling – Cursus voor Geloofsverdieping

R.K. Parochie van de H. Dionysius
Middenweg 248
1701 GH Heerhugowaard

Wandelen is altijd goed, dat hebben we nóg meer ontdekt tijdens de corona-pandemie. En ook nóg meer duidelijk is geworden, dat het zéér goed is een doel in het leven te hebben, kennis van (geloofs)zaken, een goede visie op wat gebeurt en hoe er mee omgaan. Daarom de cursus ‘Geloofswandeling’. We ‘wandelen’ elke cursusavond door grote levensvragen, bijvoorbeeld: ‘Is er meer in het leven?’ ‘Waarom ben ik hier?’

De cursus ‘Geloofswandeling’ is gelinkt aan de bekende Alpha-cursus. We kijken naar een film/inleiding van ongeveer een half uur, daarna bespreken we in kleine groepjes enkele vragen rond het thema. Alles mag, met respect, gezegd en gevraagd worden. De avonden beginnen om 19.30 uur met koffie en thee; om 19.45 uur is de inleiding; om 20.15 uur is het tijd voor een tweede kopje koffie of thee; en van 20.30-21.30 uur wordt in kleine groepen verder gesproken. Iedereen is van harte welkom! Opgave (vóór 20 oktober) is wel nodig! De cursus is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.

Al een keer een Alpha-cursus gevolgd? Kom gerust naar deze cursus!

Klik hier voor de folder met nadere info en de mogelijkheid om je op te geven