Geloofswandeling – Cursus voor Geloofsverdieping

Geloofswandeling – Cursus voor Geloofsverdieping

R.K. Parochie van de H. Dionysius
Middenweg 248
1701 GH Heerhugowaard

Wandelen is altijd goed, dat hebben we nóg meer ontdekt tijdens de pandemie. En ook nóg meer duidelijk is geworden, dat het heel goed is een doel in het
leven te hebben, kennis van (geloofs)zaken, een goede visie op wat gebeurt in het leven en hoe er mee omgaan. Daarom de cursus ‘Geloofswandeling’.

We ‘wandelen’ elke cursusavond door grote levensvragen, bijvoorbeeld: ‘Is er meer in het leven?’ ‘Waarom ben ik hier?’ De cursus is gelinkt aan de bekende Alpha-cursus. We kijken naar een film/inleiding van ongeveer een half uur, daarna bespreken we in kleine groepen enkele vragen rond het thema. Alles mag, met respect, gezegd en gevraagd worden.

Klik hier voor de folder met nadere info en de mogelijkheid om je op te geven