Preekje op 14-10-2020, woensdag in de 28e week door het jaar 2

Preekje op 14-10-2020, woensdag in de 28e week door het jaar 2

In de eerste lezing staat: “De vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid.”

Als we zo’n lijst lezen is het bijna onmogelijk om niet een gevoel van tekortschieten te krijgen. Maar voordat wij onszelf al te hard op de borst gaan kloppen is het goed om nog eens naar deze lijst te kijken met de ogen van Hem, die zijn leven voor ons heeft gegeven. Om dit te doen kunnen wij ons hart voorstellen als een boomgaard met allerlei soorten fruitbomen en dan maken wij met Jezus een wandeling door deze boomgaard.

Als je dan samen wat rondwandelt zie je, dat Jezus steeds blijer en gelukkiger kijkt. Misschien word je daar een beetje zenuwachtig van. Hoe kan Hij nu niet de rommelige struiken zien, de momenten dat je trots of humeurig was? En die keren, dat je de verkeerde dingen zei en je de gevoelens van je buurman kwetste? Zeker ziet Hij dat, als een lelijk onkruid.

Maar dan stopt Hij en vertelt je hoe Hij van de wandeling geniet. Hij wijst je op de vele verschillende soorten fruit, dat Hij aan al de bomen ziet, fruit dat jijzelf misschien nog niet had gezien. Hij ziet dat je je mond hield op een moment, dat je eigenlijk eens flink naar iemand wilde uithalen. Hij ziet, dat je eigen bezigheden achterliet om een buurman te helpen en Hij ziet hoe je dienstbaar bent tegenover je familie. Als je met zijn ogen kijkt, zie je dat er eigenlijk veel meer vruchten zijn dan je had gedacht.

Oké, Hij ziet af en toe wat slechte vruchten, maar Hij lijkt zich daar niet al te veel zorgen over te maken. En dat zegt Hij ook: “Ik stoor me er niet aan, Ik houd van je en Ik help je al gedurende zo veel jaren om dit fruit te kweken. Ik ben nooit een moment gestopt met werken in jouw boomgaard en Ik zie al de verschillende manieren waarop jij Mij verwelkomt. Met de kracht van mijn Kruis, met de hulp van de heilige Geest, die in je woont, is het slechts een kwestie van tijd en wint het goede fruit het van het onkruid. Stel je eens voor hoe veel meer goede vruchten je zou voortbrengen als je iedere dag nog een beetje meer tijd met Mij doorbracht.”

Lieve mensen, “meer tijd met Jezus doorbrengen”, betekent niet altijd “nog meer tijd in de kerk doorbrengen”. Zelfs onze tijd op straat en in de winkel kunnen wij tijd met Jezus doorbrengen. Laat iedereen zichzelf onderzoeken wat hij of zij moet doen. En vooral belangrijk is: ‘kwaliteitstijd’: dat we proberen in dezelfde hoeveel tijd vaker met ons hart bij Hem te zijn.

Geven wij ons over aan de heilige Geest. Luisteren wij naar Hem. Hij geeft ieder van ons in wat ons te doen staat.