Preekje op 19-03-2021, hoogfeest van Sint-Jozef

Preekje op 19-03-2021, hoogfeest van Sint-Jozef

Openingswoord

In het boek Genesis staat een ontroerende scène beschreven waarin God Abraham mee naar buiten neemt en hem op de sterrenhemel wijst. Wij kunnen ons voorstellen hoe de hemelse Vader als het ware zijn arm om de verbaasde man heenslaat en hem zegt:” Kijk naar de hemel en tel de sterren, als je kunt. Zo talrijk zal jouw nageslacht zijn”.

Het moet voor Abraham een grote stap zijn geweest om dit te geloven. Jaren waren voorbijgegaan sinds God voor de eerste keer deze belofte van een talrijk nageslacht had gedaan en Abraham en Sara bleven maar kinderloos. En toch bleef Abraham op God vertrouwen, die hem dat aanrekende als een daad van gerechtigheid.

In deze tijd van grote moeilijkheden heeft de Kerk mensen nodig met een groot geloof. Mensen, die erop vertrouwen dat God de Kerk aan het uitzuiveren is om haar over een tijdje een nieuwe start te kunnen laten maken. Zijn wij die mensen. Geloven wij in God. Geloven wij in elkaar.

Het gesprek tussen God en Abraham over een talrijk nageslacht vond ‘s nachts plaats. Vele eeuwen later legde God een nachtelijk bezoekje af aan een van Abrahams nakomelingen, die eveneens heel verbaasd was. Wat God aan de heilige Jozef beloofde was zelfs nog moeilijker te geloven dan wat God aan Abraham had beloofd: zijn Maria had een Kind ontvangen van de heilige Geest en zou de mensen redden uit hun zonden.

Dacht Jozef misschien aan Abraham toen hij dit overwoog? Want hij was een gelovige Jood, die de heilige Schrift goed kende en die dus heel goed naar Abraham zou kunnen opkijken als een toonbeeld van geloof. Jozef reageerde als een ware zoon van Abraham. Hij stelde zijn vertrouwen op God en liet dit keer op keer zien door zijn oprechte gehoorzaamheid.

Jozef wist dat zijn relatie met God steunde op het fundament van de genade als een gave, die in geloof moet worden ontvangen. En daarom, net als Abraham, geloofde hij tegen beter weten in en geloofde van harte, dat God in staat was te vervullen wat Hij had beloofd. Door het mysterie van Gods plan met zijn leven te aanvaarden maakte Jozef Gods plan om ons allen te redden mogelijk. In eenheid met het fiat van Maria veranderde het jawoord van Sint Jozef het aanschijn van de aarde.

God heeft natuurlijk ook een plan met ieder van ons. Wij denken misschien dat dat goddelijke plan met ons in vergelijking met dat van Abraham en Sint Jozef maar een heel klein plannetje is, maar dat hoeft niet zo te zijn: ons antwoord in geloof doet er wel degelijk toe. Wij weten niet waar ons eigen jawoord toe kan leiden of hoe God het zal gaan gebruiken.

Laten wij de heilige Jozef vragen om ons te helpen ons open te stellen voor de genade, die de hemelse Vader ons wil geven. En laten wij dan, net als de heilige Jozef, in vrede heengaan om het woord van God ten uitvoer te brengen.