Een beetje laat, maar hier is de nieuwsbrief van Beauraing juli 2020

Een beetje laat, maar hier is de nieuwsbrief van Beauraing juli 2020

Het leven van het heiligdom

Op 18 maart, precies om twaalf uur, gaat België in de lock down. Alles valt stil. In het Heiligdom trek­ken de groepen zich uit hun inschrijvingen terug, de individuele bedevaarders verdwijnen, slechts enkele vaste bezoekers maken van de mogelijkheid gebruik om een «wandeling» te maken, om bij de meidoorn te komen bidden. Nooit hadden wij dat gekend. Hoe reageren? Er wordt een tijd gegeven om te bidden, om een «retraite» te doen. Heel vlug worden de middelen voorgesteld om zijn geloof via de televisie, Internet, de sociale netwerken te blijven onderhouden.. Hoe gingen wij onszelf in zulk een context positioneren? Ondenkbaar de uitdaging niet aannemen om zich aan de nieuwe stand van zaken aan te passen. Priester Xavier Le Paige heeft met vin­dingrijkheid gereageerd, steeds aandachtig zoals hij is om nieuwe wegen te vinden om het Evangelie aan te kondigen. Hij heeft de uitzending van de mis en van het rozenhoedje op de Facebook bladzijden van het Heiligdom ingesteld. Na enkele dagen werden deze dagelijkse spirituele afspraken door ongeveer een twintigtal gelovigen gevolgd en door meerdere … Lees hier verder.

Klik hier voor de overige nieuwsbrieven