Bisdom: Geen grote versoepeling met Pinksteren voorzien

Bisdom: Geen grote versoepeling met Pinksteren voorzien

De Rooms-Katho­lie­ke Kerk voorziet voor Pink­ste­ren geen grote versoe­pe­ling van de eigen corona­maat­re­ge­len. Het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’ blijft gel­den. Ook wanneer de corona­cij­fers verbe­te­ren en het maximum aantal gelo­vi­gen bij een vie­ring wordt verruimd, kan moge­lijk niet ie­der­een die dit wil de Pinkster­vie­ringen fysiek bijwonen.

De Neder­landse bis­schop­pen roepen met de web­si­te www.vierpink­ste­ren.nl echter op om vooral wel Pink­ste­ren te vieren en als er geen plek is in de kerk, dit thuis via live­stream of tele­vi­sie te doen.

Vijf­tigste dag van de Paas­tijd

Zondag 23 mei is het Pink­ste­ren. Met Pink­ste­ren viert de Kerk de vol­tooi­ing van Pasen door de uitstor­ting van de Heilige Geest over de apos­te­len. ‘Pink­ste­ren’ komt van het Griekse pentèkostè, dat ‘­vijf­tigste’ betekent. Het is de vijf­tigste en laatste dag van de Paas­tijd, die begint op Paas­zon­dag.

Vierpink­ste­ren.nl

In de aanloop naar Pink­ste­ren toe roepen de Neder­landse bis­schop­pen met de web­si­te www.vierpink­ste­ren.nl op om dit feest vooral te vieren en in het verlengde van de eer­dere campagnes Vier Kerst­mis en Vier Pasen zeggen zij nu Vier Pink­ste­ren!

Op www.vierpink­ste­ren kunnen bezoekers zoeken naar de web­si­te van de pa­ro­chie in de eigen woon­plaats om daar te kijken of men gedurende deze periode bij een van de vie­rin­gen kan zijn en wat daarvoor gedaan moet wor­den.

Zijn alle plaatsen in de kerk ge­re­ser­veerd, dan kan thuis meevieren ook, via de live­stream van de eigen kerk, of via de tele­vi­sie bij KRO-NCRV op NPO2. Op www.vierpink­ste­ren.nl zijn ver­schil­lende han­dige links en downloads te vin­den die helpen om de Paas­tijd en Pink­ste­ren ook thuis (mee) te kunnen vieren.

Vier toch vooral Pink­ste­ren!

Zie: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl