Leven in de Goddelijke Wil

Leven in de Goddelijke Wil

Naar een woord van Jezus Christus tot Luisa Piccarreta

Jezus zei tot hen: “Vult deze kruiken met water”.

Zij vulden ze tot aan de rand. “Schept er nu uit en breng het naar de tafelmeester.” (Joh 2,7-8)

Mijn allerliefste dochter, liefde doet Mijn Hart bonzen en Ik voel de behoefte jou te vertellen waarom Ik samen met Mijn Zoon Jezus aanwezig wou zijn op die bruiloft te Kana. Denk je dat het zomaar voor de plechtigheid was? Neen, dochter, er zijn diepe mysteries. Schenk Mij aandacht en Ik zal je nieuwe dingen vertellen: hoe Mijn moederliefde zich op een ongelooflijke manier liet zien en hoe de Liefde van Mijn Zoon aan de schepselen echte tekens gaf van vaderschap en koningschap.

Luister nu. Mijn Zoon was teruggekeerd uit de woestijn en bereidde Zich voor op Zijn Openbaar Leven. Eerst wou Hij echter aan die bruiloft deel-nemen en daarom stond Hij toe om uitgenodigd te worden. We gingen, niet om feest te vieren maar om grote dingen te doen voor het mensengeslacht. Mijn Zoon nam de plaats in van Vader en Koning in de gezinnen, Ik nam de plaats in van Moeder en Koningin. Door aanwezig te zijn hernieuwden We de heiligheid, schoonheid en ordening van het huwelijk zoals gevormd door God in Eden, bij Adam en Eva. Zij werden door het hoogste Wezen gehuwd om de aarde te bevolken en zich te vermenigvuldigen voor de groei van de toekomstige generaties. Het huwelijk is de kern waaruit het leven ontspringt van de geslachten. Men kan het de stam noemen van waaruit de aarde wordt bevolkt. De priesters en religieuzen zijn de takken. Indien het niet door de stam was, zouden de takken evenmin leven hebben. Vandaar dus dat Adam en Eva door de zonde – door zich aan de Goddelijke Wil te onttrekken – de heiligheid, schoonheid en ordening van het gezin verloren lieten gaan. En Ik, je Mama, de nieuwe en onschuldige Eva, ging samen met Mijn Zoon opnieuw orde brengen in wat God in Eden had gedaan. Hij stelde Mij aan tot Koningin van de gezinnen. Ik smeekte de genade af opdat het Goddelijke Fiat in hen zou heersen en de gezinnen Mij zouden toebehoren. Ik wou de plaats kunnen innemen in hun midden als Koningin.

Klik hier om verder te lezen.