Paus Franciscus heeft een brief geschreven aan alle gelovigen waarin hij oproept om samen de rozenkrans te bidden

Paus Franciscus heeft een brief geschreven aan alle gelovigen waarin hij oproept om samen de rozenkrans te bidden

De maand mei nadert/is begonnen, waarin het volk van God zijn liefde en verering voor de Maagd Maria uitdrukt. Deze maand is het de gewoonte om thuis met de familie de rozenkrans te bidden. De  beperkingen van de pandemie hebben ons ‘gedwongen’ om het huiselijke aspect tot uitdrukking te brengen, ook vanuit spiritueel oogpunt. Daarom wil ik iedereen uitnodigen om opnieuw te ontdekken hoe geweldig het is om in mei thuis de rozenkrans te bidden. Ik bied u ook een gebed aan ter ere van Maria, die u aan het einde van de rozenkrans kunt bidden en die ik zelf in mei in de geest met u zal bidden. Beste broeders en zusters, als we samen met het hart van Maria, onze moeder, naar het aangezicht van Christus kijken, zal dit ons steeds meer als een geestelijk gezin verenigen en ons helpen deze beproeving te overwinnen. Ik zal voor u bidden, vooral voor degenen die het meest lijden, en bid alstublieft voor mij. Ik dank u en zegen u uit de grond
van mijn hart.

Rome, Sint-Jan van Lateranen

25 april 2020, het feest van Marcus de evangelist

Gebed

O Maria, u schijnt altijd op onze weg als teken van redding en hoop. Wij vertrouwen op u, redding van de zieken, die u verenigd hebt onder het kruis met de pijn van Jezus en die uw geloof stevig hebt bewaard. U, redding van de volkeren, weet wat we nodig hebben. We zijn er zeker van dat u ervoor zult zorgen dat vreugde en blijdschap na deze tijd van beproeving terugkeren, zoals u voor de wijn, voor vreugde, zorgde in Kana in Galilea. Help ons, moeder van goddelijke liefde, om ons af te stemmen op de wil van de Vader en te doen wat Jezus ons wil vertellen, die ons lijden heeft doorstaan en onze pijn heeft geleden om ons door het kruis te leiden naar de vreugde van de opstanding. Amen.

Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, o heilige Moeder van God. Wijs onze gebeden niet af als
wij in nood zijn maar verlos ons van alle gevaren, Gij, glorierijke en gezegende Maagd.