Overweging in de tehuizen op 18/19-12-2020, 4e zondag van de advent, jaar B, Johan Gierlings

Overweging in de tehuizen op 18/19-12-2020, 4e zondag van de advent, jaar B, Johan Gierlings

Openingswoord

Vandaag kijken we vooruit naar kerstmis, in deze kerstviering. Het  gaat over een kindje in een kribbe waarvan gezegd wordt: ‘heden is u een redder geboren.’

Wie van u heeft kinderen wie kleinkinderen wie achterkleinkinderen?

Heeft u zich niet eens afgevraagd:  ‘wat zal er van dit kind worden?’ Misschien hoopte u op een arts of ingenieur of een bekende schrijfster, of moeder. Er is een lied dat zegt ‘what if God was one of us’ vertaald: ‘wat als God een van ons was?’ De tekst vervolgt: ‘als je God in zijn gezicht kon kijken wat zou je dan zeggen, hoe zou je Hem noemen’. Deze week kijken we God in de ogen als we naar het kindje in de kribbe kijken. We kijken vooruit naar kerst in de kerst viering. Laten we eens nadenken wat we God zouden willen vragen? We wensen elkaar een goede viering.

Overweging

Vandaag kijken we God in de ogen als we kijken naar het kindje in  de kribbe.

In de evangelielezing horen we de engelen tegen de herders  zeggen ‘heden is u een Redder geboren’. Ze gaan op zoek en  vinden een stal met daarin een kindje, in doeken gewikkeld, en liggend in een kribbe. Tegen Maria was gezegd gij zult zwanger worden van de Heilige Geest en gij zult Hem ‘Jezus’ noemen. Ook wel ‘Immanuel’ wat betekend: ‘God met ons’. Dat is de naam van onze God we noemen hem Jezus. Deze naam drukt verbondenheid uit ‘Immanuel’: ‘God met ons’ heeft dezelfde betekenis zoals in het oude Testament God zegt noem mij ‘Ik ben die Is’, wat wil zeggen: ‘Ik  ben de God die zich met jou verbindt, die een relatie met je aangaat. Die naast je staat in moeilijkheden.’ Hij is een Redder en verlosser. Waarvan verlost hij ons dan? In de eerste plaats van onze zonden, Hij maakt vrij van wat ons teneerdrukt, Hij bevrijd ons van schuld, en angst en is Redder in de nood, wat kunnen we dat goed gebruiken juist in deze tijd. ‘Hij zal zijn volk redding brengen en bevrijden van zonden’ zegt de lofzang van Zacharias. Waar vinden we God? De Herders vonden Hem in een kribbe in een stal. Op een onverwachte plek, op een onverwacht moment. Vandaag mogen we ook Jezus gezicht zien als we Hem ontvangen in de communie. Tweeduizend jaar geleden werd God geboren als kind, maar wat betekent dat voor ons, als Hij niet ook geboren wordt in ons hart.

Vandaag horen ook wij: ‘heden is ons een redder geboren’. Wij mogen net als de Herders ook op zoek gaan naar de kribbe met het kerstkindje. Wij daarvoor hoeven niet op reis, omdat u hier in deze kerstviering bent is Christus onder ons. Met kerstmis kwam Jezus naar de aarde, God werd mens, God als kwetsbaar baby’tje in een  donkere tijd. Net zo als het nu ook een donkere tijd is, buiten is het eerder donker, maar ook dat rare virus dat de wereld even donker lijkt te maken. Een baby’tje is kwetsbaar en heeft zorg en bescherming nodig.  Maar een baby’tje is ook een belofte van, van een nieuwe generatie, van een verhaal dat doorgaat van een familielijn die zich doorzet. En de wil tot leven, van hoop net zoals je bij een kind of kleinkind vraagt wat zou er van dit kind worden. Zo zal Moeder Maria zich ook afgevraagd hebben wat moet er van dit kind worden? Zoals wij ons misschien afvragen: hoe moet het nu verder in deze tijd? Jezus geboorte was een belofte, de belofte van de langverwachte Messias aangekondigd door de engel Gabriel. Jezus als Redder en Verlosser. Met kerstmis mogen we deze langverwachte Messias herdenken, de verwachtingen waren hooggespannen. Waarom zou de Messias gekomen zijn? In één woord ‘verbondenheid’. Een kind zorgt voor verbondenheid. Het baby’tje lacht, en kijkt je met grote ogen aan, het wil aandacht van je het wil zich verbinden. Juist in deze tijd belangrijk om daar bij stil te staan, want dat missen we nu, door de lockdown, maar twee mensen mogen ontvangen. Wat kunnen we dan met verbondenheid, misschien verlangt u er wel heel erg naar om kinderen en kleinkinderen te zien en kan dat nu nog even niet. Wat zegt kerstmis ons nu? Het kerstkindje God als Mens wil zich ook verbinden. Het wil mensen met God verbinden en met elkaar. Je zou kunnen zeggen je bent maar één gebed bij elkaar vandaan.

Kerstmis wordt ook feest van vrede genoemd. Daarom een kindje in een kribbe, om te verbinden. En een belofte: dit kindje Jezus geeft de belofte van Eeuwig leven, de belofte dat het hier niet ophoud. Dit kind zegt later als het volwassen is: ‘Wie in Mij geloofd zal Eeuwig leven’ Wilt u zich met dit kind verbinden om gered te worden? Ook om door een liefdesband verbonden te blijven met de kerkfamilie. Zoals in het lied: ‘What if God was one of us’ de vraag wordt gesteld, ‘hoe zou het zijn als God een van ons werd?’. Wij weten in Jezus Christus wérd God één van ons. Heden is u een Redder geboren, laten we dankbaar zijn voor God die zich niet te groot voor ons voelde maar met kerstmis geboren werd als een kindje in een kribbe. Een kindje van hoop in een donkere tijd net als nu deze donkere tijd, er is hoop omdat God mens werd in Jezus Christus. Zalig kerstfeest toegewenst. Amen.