Strijder voor Maria’s triomf: de heilige Louis-Marie de Montfort

Strijder voor Maria’s triomf: de heilige Louis-Marie de Montfort

De ziekelijke oude priester kwam in Roussay aan om een missie te preken. Hij besteeg de preekstoel in de parochiekerk, en na een kort gebed begon hij te spreken. Dit kleine dorpje in het westen van Frankrijk bestond uit een aantal vervallen gebouwen, waarvan deze kerk met een luidruchtig café er pal naast het voornaamste was. Als de prediker zijn stem verhief, konden de dronkaards in de kroeg de preek horen, en de parochianen konden het rumoer uit het café horen.

Preek verstoord

Wetende dat alles zo gehorig was, probeerden de stamgasten van de kroeg de preek van de pater te verstoren door beledigingen te schreeuwen naar de congregatie en hen te bespotten om hun vrome praktijken. De priester beëindigde de preek heel kalm, gaf de mensen zijn zegen en verliet de kerk. Toen hij met lege handen en alleen vertrok, liep hij rechtstreeks het café binnen.

Klik hier om het boek “De Ware Godsvrucht” van Louis Grignion de Montfort te lezen

Pater sprak met vuisten

Een ooggetuige beschrijft wat er daarna gebeurde: “De pater zei niets, behalve met zijn vuisten. Voor de eerste keer sinds hij in Roussay was aangekomen, konden de mensen zien hoe groot en hoe hard die vuisten waren. Hij sloeg ze neer en liet ze liggen. Hij gooide tafels en stoelen om. Hij gooide glazen kapot. Hij stapte over de lichamen van verbijsterde en ontnuchterde vechtersbazen, en ging langzaam terug de straat op.”

Lees ook: De laatste woorden van 10 heiligen voordat ze naar de hemel gingen

IJver voor de zielen

De heilige Louis-Marie de Montfort was slechts veertig jaar oud ten tijde van bovengenoemd incident. Door een leven van opoffering en boetedoening was zijn lichaam versleten door vele arbeid. Maar deze “zieke oude priester” had een welverdiende reputatie opgebouwd als een vurig prediker vol ijver voor de zielen.

Dronken man

Zijn tijd in Roussay illustreert de totale evenwichtigheid die hij in zijn hele leven aan de dag legde. Op de tweede dag van zijn missie in Roussay stormde een dronken man de kerk binnen en stond in het gangpad beledigingen naar Louis-Marie te schreeuwen. Pater Louis-Marie verliet kalm de preekstoel en stapte op de man af. Iedereen verwachtte dat hij net zo zou reageren als de dag ervoor en de man een pak slaag zou geven die hij niet snel zou vergeten.

Vergiffenis

Tot hun grote verbazing knielde pater de Montfort voor de man en smeekte om vergiffenis voor alles wat hij had gedaan om hem te beledigen. De man was stomverbaasd en zakte bijna in elkaar voordat hij bedroefd de kerk uit rende. Sint-ouis-Marie keerde kalm terug naar de preekstoel en beëindigde zijn preek alsof er niets gebeurd was.

Klik hier om verder te lezen.