HET SACRAMENT VAN HET VORMSEL – VOOR TIENERS

HET SACRAMENT VAN HET VORMSEL – VOOR TIENERS

Vormselviering 2019Tegenwoordig beginnen we wat vroeger met de voorbereiding van het sacrament van het Vormsel (Vormselproject). De start/informatieavond is dit keer maandag 25 oktober 2019, van 19.45 – 21.00 uur. En de eerste bijeenkomst voor de vormelingen is donderdag 04-11-2021 van 19.00 uur – 20.30 uur.

Van alle sacramenten is de betekenis van het Vormsel voor ons wellicht het moeilijkste te duiden. Het Vormsel heeft een nauwe band met het sacrament van de Doop. Je kunt zeggen dat het Vormsel in wezen de christelijke initiatie (christen-worden en opname in de Kerk) voltooit die met het Doopsel begonnen is.

In het boek Handelingen in de bijbel lezen we verschillende keren dat de apostelen de heilige Geest in de christelijke gemeenschappen doorgaven door middel van handoplegging. Toen Petrus en Johannes naar Samaria gingen, legden zij de handen op bij de gedoopten, zodat deze ook de heilige Geest zouden mogen ontvangen, want die was nog op niemand van hen neergedaald.

Sterking in het geloof was dus nodig nog na het Doopsel. En dat is precies de betekenis en bedoeling van het Vormsel. Wie de heilige Geest ontvangt wordt gesterkt, zodat hij of zij met meer kracht van Christus kan getuigen.

Vormselviering 2019

Dit getuigen van Christus is de opdracht die de gevormde meekrijgt. In het Vormsel ontvangt de gedoopte door handoplegging de gave van de Heilige Geest. Nadat de vormeling de doopbelijdenis heeft vernieuwd, gaat hij naar de bisschop, die hem de handen oplegt, of, bij grotere groepen, de handen over de vormelingen uitstrekt. Hierna wordt de vormeling gezalfd met chrisma, terwijl de bisschop zegt: “Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods”. De bisschop besluit deze handeling met de Vredeswens.

De voorbereiding bestaat uit 10 bijeenkomsten voor de vormelingen. De voorbereiding is steeds op donderdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur. Daarnaast zijn er ook 2 ouderavonden (exclusief een startavond voor ouders én vormelingen),  en één slotbijeenkomst voor vormelingen en ouders die plaatsvindt ná de Vormselviering. Verder gaan we met de vormelingen naar de Bavodag, de dag voor vormelingen in ons bisdom. Ook brengen we – op een nog te plannen dag – een bezoekje aan de Blauwe Zusters van Heiloo.

Vormselviering 2019

Tijdens de bijeenkomsten, die hierboven zijn genoemd, zijn ook enkele vieringen. Het project is bedoeld voor jongeren van 11/12/13 jaar, dus voor leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs of voor leerlingen van de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Maar mocht uw zoon of dochter iets ouder zijn en nog graag het Vormsel ontvangen, dan is dit geen probleem, ook zij zijn van harte welkom!

Wilt u zich als ouders (en vormeling) aanmelden of wilt u meer informatie,
laat dit dan weten door een e-mail te sturen aan Jannie Ligthart of aan pastoor Frank Domen of gebruik het verzendformulier onderaan deze pagina.

Door hier te klikken opent zich het document met de data en andere gegevens van de activiteiten van de Vormselvoorbereiding in het nieuwe seizoen.

Vormselviering 2019

willen jullie één of meerdere kinderen opgeven voor de vormselvoorbereiding in het schooljaar 2017-2018, dan kunnen jullie onderstaand formulier invullen en op “verzenden” klikken

INVULFORMULIER

[contact-form-7 id=”6295″ title=”Vormsel”]

Vormselviering 2019