Ter voorbereiding van 07-02-2022, maandag in de 5e week door het jaar

Ter voorbereiding van 07-02-2022, maandag in de 5e week door het jaar

Uit een homilie van de heilige Johannes Chrysostomus, bisschop van Constantinopel († 407), over het boek Genesis

Niets kan Gods plannen verijdelen.

Jozef verdroeg de benarde situatie met geduld. Door zijn geduld werd hij een beproefd man en als een beproefd man leefde hij vol hoop. En de hoop stelt niemand teleur.

God was met hem, en had dat alles voor Jozef geregeld en hem tot die hoge positie verheven.

Farao zei: ‘Zonder u zal niemand in heel Egypte zijn hand verroeren. Farao gaf Jozef de naam Psomthom-Fanech, dat is: Kenner van het verborgene’ (Gen. 41, 44.45). Met deze naamgeving wilde Farao in een blijvend aandenken de wijsheid van Jozef vastleggen. Want deze had wat allen onbekend was, aan het licht gebracht.

Om dat aan te tonen gaf Farao hem die naam. En om zijn roem nog te verhogen gaf hij hem de dochter van Potifar, de priester van Heliopolis, tot vrouw. Dit wordt eraan toegevoegd omdat hij een naamgenoot was van Jozefs vroegere meester. En opdat wij zouden beseffen op welke leeftijd deze verbazingwekkende man een zo grote beloning waardig werd gekeurd en in een zo harde strijd standhield, staat er: ‘Jozef was dertig jaar oud, toen hij bij Farao in dienst kwam’ (Gen. 41, 46). Wij mogen niet denken dat zijn leeftijd zonder bedoeling wordt vermeld.

Hieruit moeten we leren dat er voor iemand, die de deugd veronachtzaamt, geen enkel excuus bestaat, en dat niemand zijn jeugd als verontschuldiging mag aanvoeren, als het erop aankomt deugd te tonen. Zie: Jozef was niet alleen jong, hij was ook mooi van uiterlijk en knap van gezicht. In de gloeiende oven van zijn jeugd werd hij op de proef gesteld door de onbeheerste Egyptische, die zijn meesteres was geworden, maar toch kon zij de dapperheid van die rechtvaardige man niet overmeesteren.

Dan volgen gevangenis en de ellende daar, al die tijd. Maar hij bleef als van staal, want hij verzwakte niet, hij verwierf zelfs nieuwe kracht. Hij had immers de genade van boven, die hem sterkte. Daar hij tevoren alles gedaan had wat in zijn vermogen lag, werd hij vanuit de gevangenis tot meester over heel Egypte geroepen.