17e week door het jaar 2, donderdag

17e week door het jaar 2, donderdag

199 eerste lezing: Jer. 18, 1-6

Als leem in de hand van de pottenbakker zijt gij in mijn
hand, huis van Israël.

Uit de Profeet Jeremia.
Dit woord van de Heer kwam tot Jeremia:
“Ga naar het huis van de pottenbakker.
Daar zal Ik u laten horen wat Ik heb te zeggen.”
Ik ging naar het huis van de pottenbakker.
Deze was juist aan het werk op de schijf.
Toen de pot die hij aan het boetseren was
onder zijn handen mislukte,
begon hij met de leem een andere pot te maken,
die hem wel beviel.
Daarop kwam het woord van de Heer tot mij:
“Huis van Israël,
kan Ik niet met u doen als deze pottenbakker,
zo luidt de godsspraak van de Heer?
Als leem in de hand van een pottenbakker
zijt gij in mijn hand, huis van Israël.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 146 (145), 2abc, 2d-4, 5-6

Refrein:
Gelukkig wie hulp zoekt bij Jakobs God.
Of: Alleluia.

De Heer zal ik loven mijn leven lang,
mijn God zal ik al mijn dagen bezingen.

Vertrouwt op geen vorst, die mens is als wij,
hij kan het geluk niet schenken.

Eens geeft hij de geest, keert terug naar de aarde,
dan is het gedaan met zijn macht.

Gelukkig wie hulp zoekt bij Jakobs God,
zijn hoop stelt op God de Heer;
op Hem die hemel en aarde gemaakt heeft,
de zee met al wat daar leeft.

Vers voor het evangelie: Ps. 119 (118), 88

Alleluia.
Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer,
dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw.
Alleluia.

200 evangelie: Mt. 13, 47-53

De goede vissen werden uitgezocht en in manden gedaan,
de slechte werden weggeworpen.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot de menigte:
“Het Rijk der hemelen gelijkt op een sleepnet
dat, in zee geworpen,
vissen van allerlei soort bijeenbracht.
Toen het vol was, trok men het op het strand;
men zette zich neer
om de goede vissen uit te zoeken en in manden te doen,
de slechte echter werden weggeworpen.
Zo zal het ook gaan op het einde van de wereld:
de engelen zullen uittrekken
om de slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken
en in de vuuroven te werpen.
Daar zal geween zijn en tandengeknars.
Hebt gij dit alles begrepen?”
Zij antwoordden Hem:
“Ja.”
Hij zei hun:
“Daarom is iedere schriftgeleerde,
die onderwezen is in het Rijk der hemelen,
gelijk aan een huisvader,
die uit zijn schat nieuw en oud te voorschijn haalt.”
Toen Jezus deze gelijkenissen had beëindigd,
ging Hij vandaar weg.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments