16e week door het jaar 2, vrijdag

16e week door het jaar 2, vrijdag

189 eerste lezing: Jer. 3, 14-17

Ik geef u vorsten naar mijn hart, en alle stammen zullen
samenkomen in Jeruzalem.

Uit de Profeet Jeremia.
Zo spreekt de Heer:
“Komt terug, afvallige zonen,
Ik ben uw meester, Ik haal u uit alle steden
en uit alle stammen, en breng u naar Sion.
Ik geef u vorsten naar mijn hart,
die u regeren met kennis en inzicht.
Als ge talrijk wordt in die tijd
en sterk aangroeit in het land
– zo luidt de godsspraak van de Heer –
dan wordt er niet meer gezegd:
Waar is de Ark van het verbond van de Heer!
Ze verdwijnt uit het geheugen,
men denkt er zelfs niet meer aan,
niemand mist ze,
een andere wordt nooit meer gemaakt.
In die tijd zal Jeruzalem heten: Troon van de Heer!
Alle stammen komen samen
bij de Naam van de Heer, in Jeruzalem.
Niet langer blijven ze hardnekkig in hun boosheid.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Jer. 31, 10, 11-12ab, 13

Refrein:
De Heer zal ons behoeden,
zoals een herder zijn kudde hoedt.

Volkeren, hoort dan het woord van de Heer,
geeft er bericht van op verre kusten.
Hij die Israël eens heeft verstrooid
zal het verzamelen, zal het behoeden
zoals een herder zijn kudde hoedt.

Jakob zal worden bevrijd door de Heer,
los uit de greep van hem die het roofde.
Juichend betreden zij Sion weer,
zetten zich neer waar de Heer hen zegent.

Meisjes dansen een vreugdedans,
samen met jongens en grijsaards.
Dan breng Ik vreugde in plaats van rouw,
troost en blijdschap na al hun droefheid.

vers voor het evangelie: Ps. 25 (24), 4c.5a

Alleluia.
Leer mij uw paden kennen, Heer;
leid mij volgens uw woord.
Alleluia.

190 evangelie: Mt. 13, 18-23

Die het woord hoort en begrijpt, draagt ook vrucht.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Gij dan,
luistert naar de gelijkenis van de zaaier:
Zo dikwijls iemand het woord van het Koninkrijk
wel hoort, maar niet begrijpt,
komt de boze en rooft weg wat gezaaid ligt in zijn hart;
dat is degene die op de weg gezaaid is.
Die op rotsachtige plekken werd gezaaid, is hij
die het woord hoort en het terstond met blijdschap opneemt,
maar hij heeft geen wortel geschoten,
hij leeft bij het ogenblik,
en als hij
omwille van het woord onderdrukt of vervolgd wordt,
komt hij onmiddellijk ten val.
Die gezaaid werd tussen distels is hij
die het woord wel hoort,
maar dit wordt door de zorgen van de wereld
en de begoocheling van de rijkdom verstikt
en zo blijft het zonder vrucht.
Maar die in goede aarde werd gezaaid, is hij
die het woord hoort en begrijpt, en daarom vrucht draagt:
bij de één is de opbrengst honderdvoudig,
bij een ander zestigvoudig en bij een ander dertigvoudig.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments