25e week door het jaar 2, maandag

25e week door het jaar 2, maandag

eerste lezing: Spr. 3, 27-34

De Heer verfoeit de boosdoener.

Uit het Boek der Spreuken.
Weiger geen weldaad aan wie haar nodig heeft,
wanneer gij in staat zijt die weldaad te bewijzen.
Zeg niet tegen uw naaste:
“Ga nu heen, kom een andere keer”
of “Morgen geef ik het”, als gij het nu al hebt.
Beraam geen kwaad tegen uw naaste,
terwijl die in goed vertrouwen met u omgaat.
Twist niet met iemand zonder reden,
wanneer hij u geen kwaad heeft gedaan.
Wees niet afgunstig op de man, die geweld pleegt
en verkies nooit zijn wegen,
want de Heer verfoeit de boosdoener,
maar met de rechtvaardigen gaat Hij vertrouwelijk om.
De vloek van de Heer ligt op het huis van de goddeloze,
maar de woning van de vromen zegent Hij.
Met de spotters drijft Hij de spot,
maar aan de nederigen schenkt Hij zijn gunst.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps 15 (14)

Refrein: Heer, wie mag te gast zijn in uw tent,
wie mag op uw heilige berg verblijven?

Wie rechtvaardig is en eerbaar leeft,
in zijn hart geen boze plannen koestert,
geen bedrog pleegt met zijn tong;

wie zijn evenmens geen schade doet
en zijn buren niet te schande zet;
wie de boosdoener veracht,
maar de dienaars van de Heer in ere houdt;

zijn bezit niet uitleent tegen woeker,
als getuige niet omkoopbaar is.
Wie zich zo gedraagt
zal niet wankelen in eeuwigheid.

vers voor het evangelie: Ps. 25 (24) , 4c, 5a

Alleluia.
Leer mij uw paden kennen, Heer;
leid mij volgens uw woord.
Alleluia.

evangelie: Lc. 8, 16-18

De lamp wordt op de standaard geplaatst
opdat al wie binnenkomt het licht kan zien.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot de menigte:
“Niemand steekt een lamp aan
om die onder een schaal te verbergen
of onder een rustbank te zetten,
maar hij plaatst ze op een standaard,
opdat al wie binnenkomt het licht kan zien.
Niets is verborgen dat niet openbaar gemaakt,
niets geheim dat niet bekend zal worden
en aan het licht zal komen.
Let dus op hoe gij luistert.
Aan wie heeft zal gegeven worden;
maar wie niet heeft:
zelfs wat hij meent te hebben, zal hem nog ontnomen worden.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments