28e week door het jaar 2, woensdag

28e week door het jaar 2, woensdag

329 eerste lezing: Gal. 5, 18-25

Zij die bij Christus Jezus horen, hebben hun zelfzucht
gekruisigd, met haar hartstochten en begeerten.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten.
Broeders en zusters,
als ge u door de Geest laat leiden,
staat ge niet onder de wet.
De uitingen van zelfzucht zijn bekend genoeg:
ontucht, onreinheid en losbandigheid,
afgoderij en toverij,
haat, tweespalt, afgunst, driftbuien en intriges,
ruzies,
partijschappen en jaloersheden,
drinkgelagen, uitspattingen en zo meer.
Ik waarschuw u, zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb:
wie zich zo misdragen,
zullen het koninkrijk van God nooit erven.
De vrucht van de Geest daarentegen
is liefde, vreugde, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, trouw,
zachtheid en ingetogenheid.
Met zulke dingen heeft geen wet iets te maken.
En zij, die bij Christus Jezus horen,
hebben hun zelfzucht gekruisigd
met haar hartstochten en begeerten.
Daar wij leven door de Geest,
willen we ook leven volgens de Geest.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang Ps. 1, 1-2, 3, 4,6

Refrein: Wie U volgt, Heer,
zal het levenslicht bezitten. (cf. Joh. 8, 12).

Gelukkig de man, die weigert te doen
wat goddelozen hem raden,
die niet de wegen der zondaars gaat,
niet zit te midden der spotters,
maar die zijn geluk vindt in ’s Heren wet,
haar dag en nacht overweegt.

Hij is als een boom, aan het water geplant,
die vruchten draagt op zijn tijd,
des zomers verdorren zijn bladeren niet,
maar al wat hij doet brengt hem voorspoed.

De goddelozen vergaat het zo niet:
de wind blaast hen weg als kaf.
De Heer immers let op de weg der gerechten,
de weg van de zondaars loopt dood.

vers voor het evangelie: cf. Ef. 1, 17-18

Alleluia.
De God van onze Heer Jezus Christus
moge ons innerlijk oog verlichten,
om te zien, hoe groot de hoop is
waartoe Hij ons roept.
Alleluia.

330 evangelie: Lc. 11, 42-46

Wee u, Farizeeën; wee ook u, wetgeleerden!

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus:
“Wee u, Farizeeën!
Gij betaalt wel tienden van munt en wijnruit en allerlei kruiden,
maar bekommert u niet om rechtvaardigheid en liefde tot God.
Het ene moet men doen en het andere niet verwaarlozen.
Wee u, Farizeeën!
Gij zijt belust op de voornaamste zetel in de synagoge
en op de begroetingen op de markt.
Wee u!
Gij zijt gelijk aan onzichtbare graven,
waar de mensen overheen wandelen zonder het te weten.”
Hier nam een van de wetgeleerden het woord en zei tot Hem:
“Meester, door zo te spreken beledigt Ge ook ons.”
Hij antwoordde echter:
“Wee ook u, wetgeleerden!
Gij legt de mensen haast ondraaglijke lasten op
die ge zelf niet met één van uw vingers aanraakt.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments