23 juli – H. Birgitta – kloosterlinge – patrones van Europa – feest

Uit het supplementaire Lectionarium

23 juli

H. Birgitta, religieuze, patrones van Europa

Feest

EERSTE LEZING

Ik leef niet meer, Christus leeft in mij.

Lezing uit de Brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten     2, 19-20

Broeders en zusters,

Ik ben dood voor de wet;
door de wet ben ik gestorven om te leven voor God.
Met Christus ben ik gekruisigd.
Ik leef niet meer, Christus leeft in mij.
Dit sterfelijk bestaan is voor mij nog slechts
leven in het geloof in Gods Zoon,
die mij heeft liefgehad
en zichzelf voor mij heeft overgeleverd.

Woord van de Heer.

ANTWOORDPSALM     Ps. 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9.10-11

R. (2a) De Heer zal ik prijzen iedere dag.
of (9a): Proeft en merkt op hoe mild de Heer is.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,
laat elk die het hoort zich verheugen. R.

Verheerlijkt de Heer tezamen met mij
en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.
Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord,
Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde. R.

Ziet naar Hem op, dan straalt uw gelaat
en zult ge niet blozen van schaamte.
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer
en redt hen uit hun ellende. R.

De engel van God legt een schans om hen heen
om elk die God vreest te beschermen.
Proeft en ziet hoe mild de Heer is;
zalig de man die zijn hoop stelt op Hem. R.

Eerbiedigt de Heer, gij die Hem gewijd zijt,
want wie Hem eerbiedigt lijdt nimmer gebrek.
De rijken zijn arm en behoeftig geworden,
die gaan tot de Heer komen nooit iets te kort. R.

ALLELUIA     Joh. 15. 9b. 5b

R. Alleluia.
Blijft in mijn liefde, zegt de Heer.
Wie in Mij blijft, terwijl Ik blijf in hem, die draagt veel vrucht.
R. Alleluia.

EVANGELIE

Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem, die draagt veel vrucht.

Lezing uit het heilig Evangelie volgens Johannes     15, 1-8

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Ik ben de ware wijnstok
en mijn Vader is de wijnbouwer.
Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt, snijdt Hij af;
en elke die wel vrucht draagt, zuivert Hij,
opdat zij meer vrucht mag dragen.
Gij zijt al rein
dankzij het woord dat Ik tot u gesproken heb.
Blijft in Mij, dan blijf Ik in u.
Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf,
maar alleen als zij blijft aan de wijnstok,
zo gij evenmin, als gij niet blijft in Mij.
Ik ben de wijnstok, gij de ranken.
Wie in Mij blijft, terwijl Ik blijf in hem,
die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets.
Als iemand niet in Mij blijft,
wordt hij weggeworpen als de rank en verdort;
men brengt ze bij elkaar,
gooit ze in het vuur en ze verbranden.
Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven,
vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen.
Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt:
dat gij rijke vruchten draagt;
zo zult gij mijn leerlingen zijn.”

Woord van de Heer.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments