24 juli: Heilige Christoffel

Over deze heilige, die de patroon is van onze kathedraal in Roermond, weten we niet zo heel veel. Hij heeft in Klein-Azië geleefd en is rond het jaar 250 de marteldood gestorven. Toen men hem wilde doden, gebeurden er veel wonderbaarlijke tekens, totdat men hem tenslotte heeft onthoofd.

De heilige Christoffel is een echte heilige van het volk geworden. Hij wordt aangeroepen door mensen die op reis gaan. Meestal wordt hij afgebeeld met het Jezuskind op zijn schouders. Dat komt, omdat er over Christof- fel een prachtig verhaal wordt verteld. Dat noemen we ook wel een legende. Luister maar hoe dat ging.

De heilige Christoffel behoort volgens het verhaal tot een heel slecht volk. En hij heet zelf op dat moment ook nog niet Christoffel, maar de Verdoemde. Christoffel wil van deze last van verdoemd zijn af. Daarom gaat hij op zoek naar een koning die hij kan dienen. Maar het moet wel de sterkste koning zijn die er bestaat. Hij hoort vertellen over een heel machtige koning, waar iedereen bang voor is. Christoffel gaat hem bezoeken en komt in dienst van die koning. Op een avond komt er een goochelaar naar het paleis van de koning die allerlei kunstjes uithaalt. Dan zegt iemand: “Hij is een echte duivelskunstenaar”. Op dat moment slaat de koning een kruis. Christoffel vraagt waarom de koning dat doet. Eerst wil de koning het niet zeggen, maar dan vertelt hij, dat hij bang is voor de duivel en daarom een kruisteken maakt. De koning is dus niet de sterkste. Christoffel gaat weg. Hij zoekt de duivel. In een grote woestijn vindt hij een lelijke figuur. Dat is de duivel. Christoffel gaat hem dienen.

Onverwacht komen ze op een dag langs een kruisbeeld. De duivel gaat een andere kant op. “Waarom loop je niet gewoon door”, vraagt Christoffel. De duivel zegt niets. Pas veel later, als Christoffel blijft vragen, zegt de duivel dat hij bang is voor een kruis, omdat Jezus daaraan is gestorven. “Dan ben jij dus niet de sterkste, want je bent bang voor Jezus”, zegt Christoffel. En hij gaat weg bij de duivel. Onderweg vraagt hij aan iemand, waar hij Jezus kan vinden. De man wijst hem een hutje waar een kluizenaar woont. Dat is iemand die helemaal alleen woont en alles doet om van God te kunnen houden. Deze kluizenaar zegt tegen Christoffel: “Je moet goed vasten.” “Dat kan ik niet”, zegt Christoffel, “laat me maar wat anders doen.” Nadat de kluizenaar nog veel andere goede werken heeft opgenoemd, krijgt hij een idee. Onder in het dal stroomt een gevaarlijke rivier. De mensen kunnen deze rivier maar heel moeilijk oversteken en vaak verdrinken ze in het woeste water. “Christoffel”, zegt de kluizenaar, jij bent heel groot en sterk. Ga jij de mensen over het water dragen. Dan kun je Jezus dienen in alle mensen die over de rivier willen.” Dat vindt Christoffel een uitstekend idee.

Op een dag staat er een kindje aan de kant van de rivier. Christoffel denkt dat hij hier een gemakkelijk vrachtje aan zal hebben. Maar midden in het water wordt het kind steeds zwaarder. Christoffel denkt, dat hij er onder in elkaar zal zakken. Het zweet breekt hem aan alle kanten uit. Het lijkt wel, alsof er geen einde komt aan de overtocht. Eindelijk stapt hij aan de andere kant uit het water. “Het lijkt wel, alsof ik de hele wereld op mijn schouders had”, zucht Christoffel. Dan zegt het kind: “Je had veel meer op je schouders dan de hele wereld. Je hebt de Schepper van heel de wereld gedragen.” Daarom noemen we Christoffel zoals hij nu heet. Want Christoffel betekent: Christus-drager.

We vieren het feest van Christoffel op 24 juli. De heilige Christoffel is de patroon van het verkeer. Veel mensen plakken een afbeelding van deze heilige in hun auto.

Heilige Christoffel, u weet dat er vaak ongelukken gebeuren op straat. Wij vragen u, laat alle mensen op straat voorzichtig zijn. Laat de auto ’s niet te hard rijden. Dan komen we altijd weer veilig thuis. Dat vragen wij u samen met alle mensen die op straat rijden of lopen. Amen.