24e week door het jaar 2, vrijdag

24e week door het jaar 2, vrijdag

285 eerste lezing: 1 Kor. 15, 12-20

Als Christus niet is verrezen is uw geloof zonder grond.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.
Broeders en zusters,
als wij verkondigen, dat Christus uit de doden is opgewekt,
hoe kunnen dan sommigen onder u beweren,
dat er geen opstanding van de doden bestaat?
Als er geen opstanding van de doden bestaat,
is ook Christus niet verrezen.
En als Christus niet is verrezen,
is onze prediking zonder inhoud en uw geloof zonder grond.
Dan volgt zelfs,
dat wij over God een vals getuigenis hebben afgelegd;
want dan hebben wij tegen God in getuigd,
dat Hij Christus ten leven heeft gewekt,
wat Hij niet gedaan heeft, indien, zoals zij beweren,
de doden niet verrijzen.
Want als de doden niet verrijzen, is ook Christus niet verrezen,
en als Christus niet is verrezen,
is uw geloof waardeloos en zijt gij nog in uw zonden.
Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren.
Indien wij enkel voor dit leven
onze hoop op Christus hebben gevestigd,
zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.
Maar zo is het niet!
Christus is opgewekt uit de doden
als eersteling van hen, die ontslapen zijn.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 17 (16), 1, 6-7, 8b, 15

Refrein: Uw aanblik, Heer, verzadigt mij als ik ontwaak.

Luister, Heer, want mijn zaak is rechtvaardig,
let op mijn luid geroep.
Wil mijn gebed aanhoren;
mijn lippen bedriegen U niet.

Nu roep ik U aan, want Gij zult mij verhoren,
wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem.
Toon mij de grootheid van uw erbarmen,
redder van ieder die vlucht in uw hand.

Verberg mij onder de schuts van uw vleugels,
want ik ben rechtschapen en mag U aanschouwen;
uw aanblik verzadigt mij als ik ontwaak.

vers voor het evangelie: 1 Petr. 1, 25

Alleluia.
Het woord des Heren blijft in eeuwigheid;
en dit woord is de boodschap,
die u in het evangelie is verkondigd.
Alleluia.

286 evangelie: Lc. 8, 1-3

Vrouwen vergezelden de Heer;
zij zorgden voor Hem uit eigen middelen.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd trok Jezus predikend rond
door stad en dorp
en verkondigde de Blijde Boodschap van het Rijk Gods.
De twaalf vergezelden Hem
en ook enkele vrouwen,
die van boze geesten en ziekten verlost waren:
Maria, die Magdalena wordt genoemd,
uit wie zeven duivels waren weggegaan,
Johanna, de vrouw van Herodes’ rentmeester Chuzas,
Susanna en vele anderen, die uit eigen middelen voor hen zorgden.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments