29 juli 2024 – H. Martha

De eerste lezing mag van de dag genomen worden: 29-07-2024 Maandag in week 17 door het jaar

maar de evangelies zijn verplicht als hieronder aangegeven

29 juli – H. Martha, Maria en Lazarus

 

vers voor het evangelie: Joh. 8, 12b

Alleluia.
Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer.
Wie Mij volgt zal het levenslicht bezitten.
Alleluia.

ofwel:

66 Evangelie: Joh. 11, 19-27

Ik geloof dat Gij de Messias zijt, de Zoon Gods.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes.
Lof zij U, Christus.

In die tijd
waren vele Joden naar Martha en Maria gekomen
om hen te troosten over het verlies van hun broer.
Zodra Martha hoorde dat Jezus op komst was
ging zij Hem tegemoet;
Maria echter bleef thuis.
Martha zei tot Jezus:
“Heer, als Gij hier waart geweest
zou mijn broer niet gestorven zijn.
Maar zelfs nu weet ik,
dat, wat Gij ook aan God vraagt,
God het U zal geven.”
Jezus zei tot haar:
“Uw broer zal verrijzen.”
Martha antwoordde:
“Ik weet dat hij zal verrijzen,
bij de verrijzenis op de laatste dag.”
Jezus zei haar:
“Ik ben de verrijzenis en het leven.
Wie in Mij gelooft zal leven
ook al is hij gestorven,
en ieder die leeft in geloof aan Mij
zal in eeuwigheid niet sterven.
Gelooft gij dit?”
Zij zei tot Hem:
“Ja, Heer,
ik geloof vast dat Gij de Messias zijt,
de Zoon Gods die in de wereld komt”.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

ofwel:

67 Evangelie: Lc. 10, 38-42

Martha, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen.

De Heer zij met U.
En met Uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd kwam Jezus in een dorp
waar een vrouw die Martha heette Hem in haar woning ontving.
Ze had een zuster, Maria die
– gezeten aan de voeten van de Heer –
luisterde naar zijn woorden.
Martha werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen,
maar ze kwam er een ogenblik bij staan en zei:
“Heer, laat het U onverschillig
dat mijn zuster mij alleen laat bedienen?
Zeg haar dan dat ze mij moet helpen.”
De Heer gaf haar ten antwoord:
“Martha, Martha,
wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen.
Slechts één ding is nodig.
Maria heeft het beste deel gekozen
en het zal haar niet ontnomen worden.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments