22e week door het jaar 2, zaterdag

22e week door het jaar 2, zaterdag

263 eerste lezing: 1 Kor. 4, 6-15

Wij lijden honger en dorst en zijn naakt.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.
Broeders en zusters,
deze uiteenzetting over mij en Apollos
is bedoeld als een les voor u.
Van ons moet gij leren
niet uit te gaan boven hetgeen geschreven staat;
dan zal niemand van u zich nog opwinden
om de ene persoon te verheerlijken ten koste van de andere.
Trouwens vriend, wie vindt jou zo belangrijk?
Wat heb je dat je niet gekregen hebt?
En als je alles cadeau gekregen hebt,
waarom die drukte alsof alles van jouzelf kwam?
Gij zijt blijkbaar al verzadigd,
gij zijt al rijk, gij regeert reeds zonder ons!
Ach, was het maar waar,
dan mochten wij misschien wel delen in uw koningschap!
Want ons, apostelen, heeft God, dunkt mij,
de minste plaats aangewezen: die van ter dood veroordeelden.
Wij zijn een schouwspel geworden voor heel de wereld,
voor engelen en voor mensen:
wij zijn dwaas terwille van Christus,
gij zijt zo verstandig in Christus;
wij zijn zwak, gij sterk;
gij geëerd, wij geminacht.
Tot op dit eigen ogenblik lijden wij honger en dorst,
zijn wij naakt en krijgen wij slagen,
zijn wij dakloos en matten ons af met handenarbeid.
Worden wij beschimpt, wij zegenen;
worden wij vervolgd, wij dulden het;
smaad beantwoorden wij met minzaamheid.
Tot nu toe worden wij behandeld als het schuim der aarde,
als het uitvaagsel van de maatschappij.
Dit schrijf ik niet om u beschaamd te maken,
maar om u terecht te wijzen als mijn dierbare kinderen.
Want al hadt gij in Christus duizend opvoeders,
gij hebt maar één vader.
Ik ben het die u door het evangelie
in Christus Jezus heb verwekt.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 145 (144), 17-18, 19-20, 21

Refrein: Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept.

De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen,
en heilig in al wat Hij doet.
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept,
voor elk die oprecht tot Hem bidt.

De wensen van hen die Hem eren vervult Hij,
Hij hoort hun geroep en komt hen te hulp.
De Heer bewaart alwie Hem bemint,
maar ieder die kwaad doet verstoot Hij.

Mijn mond bezingt de lof van de Heer
en alles wat leeft prijze eeuwig zijn Naam.

vers voor het evangelie: Joh. 17, 17b.a

Alleluia.
Uw woord is waarheid, Heer,
wijd ons U toe in de waarheid.
Alleluia.

264 evangelie: Lc. 6, 1-5

Waarom doet ge iets dat op sabbat niet mag?

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

Eens ging Jezus op een sabbat door de korenvelden
en om te eten plukten zijn leerlingen aren,
die ze met hun handen uitwreven.
Sommige Farizeeën vroegen:
“Waarom doet ge iets dat op sabbat niet mag?”
Jezus gaf hun ten antwoord:
“Hebt ge dan niet gelezen wat David deed
toen hij en zijn metgezellen honger kregen?
Hoe hij het huis van God binnenging,
de toonbroden nam en opat
en er ook van gaf aan zijn metgezellen,
terwijl toch alleen de priesters daarvan mogen eten?”
En Hij voegde er aan toe:
“De Mensenzoon is Heer van de sabbat.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments