23e week door het jaar 2, donderdag

23e week door het jaar 2, donderdag

271 eerste lezing: 1 Kor. 8, 1b-7.10-13

Door te zondigen tegen de broeders en hun angstvallig
geweten te kwetsen zondigt gij tegen Christus.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.
Broeders en zusters,
kennis alleen leidt tot eigenwaan,
het is de liefde die opbouwt.
Als iemand kennis meent te bezitten,
kent hij nog niet op de juiste wijze.
Maar wie liefheeft, die is gekend.
Wat nu het eten van offervlees betreft,
wij weten dat er in de hele wereld geen afgod bestaat
en dat er geen God is behalve Eén.
Want al zijn er ook zogenaamde goden,
hetzij in de hemel hetzij op aarde
– en in deze zin zijn er ongetwijfeld goden en heren in menigte –
toch is er voor ons maar één God:
de Vader, uit wie het al voortkomt en voor wie wij bestemd zijn,
en één Heer:
Jezus Christus door wie het al bestaat en wij in het bijzonder.
Ondertussen bezitten niet allen die kennis.
Sommigen, nog altijd gewoon de afgoden te vereren,
kunnen het vlees dat aan de goden geofferd is,
alleen maar als zodanig beschouwen
en hun geweten – zwak als het is – wordt erdoor besmet.
Als zo iemand u, met uw ‘kennis’
in een afgodstempel aan een maaltijd ziet deelnemen,
zal dan die zwakke geen offervlees gaan eten
en zijn geweten geweld aandoen?
Dan gaat ten gevolge van uw ‘kennis’ de zwakke verloren,
de broeder voor wie Christus is gestorven.
Door te zondigen tegen de broeders
en hun angstvallig geweten te kwetsen, zondigt gij tegen Christus.
Daarom, als mijn eten aanstoot geeft aan mijn broeder
zal ik in eeuwigheid geen vlees meer gebruiken,
om mijn broeder geen aanstoot te geven.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 139 (138), 1-3, 13-14ab, 23-24

Refrein:
Leid mij, Heer, langs beproefde paden.

Gij kent mij, Heer, en Gij doorschouwt mij,
Gij ziet mij waar ik ga of sta.
Van verre kent Gij mijn gedachten,
Gij weet waarom ik bezig ben of rust.

Want wat er in mij is hebt Gij geschapen,
Gij hebt mij als een weefsel in de moederschoot gevormd.
Ik dank U voor het wonder van mijn leven,
voor alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt.

Doorzoek mij, God, en peil mijn hart,
beproef mij en beoordeel mijn gezindheid.
Zie of ik soms verkeerde wegen ga
en leid mij langs beproefde paden.

vers voor het evangelie: Fil. 2, 15-16

Alleluia.
Schittert als sterren in het heelal,
en houdt vast het woord des levens.
Alleluia.

272 evangelie: Lc. 6, 27-38

Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Tot u die naar Mij luistert zeg Ik:
Bemint uw vijanden,
doet wel aan die u haten,
zegent hen die u vervloeken
en bidt voor hen die u mishandelen.
Als iemand u op de ene wang slaat,
keer hem ook de andere toe;
en als iemand uw bovenkleed van u afneemt,
belet hem niet ook uw onderkleed te nemen.
Geeft aan ieder die u iets vraagt,
en als iemand wegneemt wat u toebehoort,
eist het niet terug.
Zoals gij wilt dat de mensen u behandelen,
moet gij het hun doen.
Als gij bemint wie u beminnen,
wat voor recht op dank hebt ge dan?
Ook de zondaars beminnen wie hen liefhebben.
Als gij weldoet aan wie u weldaden bewijzen,
wat voor recht op dank hebt ge dan?
Dat doen de zondaars ook.
Als gij leent aan hen van wie ge hoopt terug te krijgen,
wat voor recht op dank hebt ge dan?
Ook de zondaars lenen aan zondaars
met de bedoeling evenveel terug te krijgen.
Neen,
bemint uw vijanden,
doet goed
en leent uit zonder er op te rekenen iets terug te krijgen.
Dan zal uw loon groot zijn,
dan zult ge kinderen zijn van de Allerhoogste,
die immers ook goed is voor de ondankbaren en slechten.
Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is.
Oordeelt niet,
dan zult ge niet geoordeeld worden.
Veroordeelt niet,
dan zult ge niet veroordeeld worden.
Spreekt vrij
en ge zult vrijgesproken worden.
Geeft
en u zal gegeven worden:
een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat
zal men u in de schoot storten.
De maat die gij gebruikt
zal men ook voor u gebruiken.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments