23 juli: Heilige Birgitta van Zweden

H. Birgitta van Zweden

Birgitta wordt in Zweden geboren in 1302. Ze stamt uit het adellijke geslacht van de Folkunger. Haar wiegje staat niet ver van de stad Uppsala. Ze groeit op en wordt een dappere en onverschrokken vrouw, maar ook een geleerde dame met goede manieren. Maar vooral leeft ze vanuit haar geloof in God.

De moeder van Birgitta sterft al vroeg. Als dertienjarig meisje laat vader haar trouwen met Ulf Gudmarsson. Het wordt een gelukkig huwelijk. God schenkt hen vier zonen en vier dochters. De man van Birgitta is rijk. Daar gaat ze helemaal niet groot op. Ze vindt echt dat ze deze rijkdom namens God goed moet gebruiken. Daarom komt geen arme tevergeefs aan haar deur. Elke dag mogen twaalf arme mensen bij haar komen eten. Ze sticht ook meerdere ziekenhuizen en helpt de kloosters als ze iets nodig hebben. Ze bouwt ook kerken en scholen. Intussen is ze zelf ook graag mooi. Ze vindt dure kleren heel fijn. Soms is ze zelfs een beetje trots. Ze vraagt God, haar te helpen om deze fouten te overwinnen. Zelf gaat ze vaak boete doen en offers brengen. Ze gaat ook flink studeren.

Dan roept haar neef, die koning is, haar naar het hof. Koning Magnus is een slappe koning. Birgitta zegt hem dat recht in het gezicht. Toch luistert de koning naar haar. Maar de koning is zo slap, dat hij toch niet echt anders wordt. Daarom gaat Birgitta weg van het hof. Met haar man gaat ze een bedevaart maken naar Compostella. Te voet, gewoon tussen de andere pelgrims in. Op de terugweg wordt haar man erg ziek en sterft. Birgitta krijgt nu van God de opdracht om terug te gaan naar koning Magnus. In een boetekleed verschijnt ze tussen de rijk geklede mensen. Ze verwijt de priesters hun slecht gedrag, klaagt over de rooftochten van de ridders, over de hoge belastingen. Koning Magnus is erg onder de indruk. Hij laat nu goede wetten maken. Dan wil de koning een oorlog beginnen tegen Rusland. Birgitta wijst die oorlog af. Nu wordt de koning heel boos. Al de mensen aan het hof lachen haar uit. Ze lachen ook over de tekens die Birgitta van God krijgt. Maar al die tekens komen uit. Koning Magnus lijdt een vreselijke nederlaag. Ze waarschuwt voor de pest, ook die komt over heel Europa. Toch wil de koning niet meer naar haar luisteren. Birgitta voorziet precies wat er met hem gebeuren zal. Er breekt een burgeroorlog uit. De koning komt zeven jaar in de gevangenis en verdrinkt. Zijn vrouw wordt vergiftigd. Birgitta krijgt nu een boodschap van God, dat ze een nieuwe kloosterorde moet stichten. Het eerste huis zal staan in Vadstena. Birgitta zou er zelf graag zuster geworden zijn, maar God stuurt haar naar Rome. Ze heeft Vadstena en Zweden nooit meer teruggezien. Birgitta krijgt nu van God de opdracht, de vrede in de wereld te herstellen. Ze heeft gevochten voor de eenheid van de christenen die in twee grote partijen uit elkaar zijn gevallen. Ze probeert de paus en de keizer weer te verzoenen. Intussen krijgt ze veel vijanden. De arme mensen houden echter veel van haar. Ze geeft zo veel weg, dat er al gauw niets meer van haar rijkdom overblijft.

Een van de grootste zorgen van Birgitta is, dat de paus niet in Rome woont. Hij is op aandringen van de Franse koning naar Avignon gegaan. Paus Urbanus geeft gehoor aan haar dringende oproep en gaat naar Rome, maar wil al gauw weer naar Avignon teruggaan. Birgitta smeekt hem om in Rome te blijven. Wanneer hij toch naar Avignon terug zal gaan, zal hij spoedig sterven en aan God moeten uitleggen waarom hij dit heeft gedaan. De paus gaat toch terug naar Avignon en sterft enkele weken later.

Op een pelgrimstocht naar Jeruzalem waarschuwt Birgitta koningin Eleonora van Cyprus, haar leven te beteren. Tevergeefs. Door een storm verliest ze haar laatste bezittingen. Op de terugweg houdt ze op de trappen van de kathedraal een prachtige redevoering. Ze waarschuwt de mensen dat er erge dingen gaan gebeuren, als ze niet beter gaan leven. De mensen luisteren niet. In Napels luisteren de mensen al evenmin. Al de verschrikkelijke dingen die Birgitta vooruit heeft gezien, gaan gebeuren.

In het voorjaar van het jaar 1373 voelt Birgitta dat ze gaat sterven. Ze is heel bedroefd. Wat heeft ze in haar leven bereikt? De paus luisterde niet naar haar, koningen wilden niet luisteren, haar kloosterorde is nog niets geworden. Dan troost God haar. Hij laat haar zien, dat het niet vergeefs is geweest. Midden onder de heilige Mis sterft Birgitta. Haar lichaam wordt in triomf naar Vadstena gebracht, waar haar dochter de eerste abdis wordt van de Birgitinessen.

We vieren het feest van Birgitta op 23 juli.

God, wij danken U voor het voorbeeld van de heilige Birgitta. Wij willen ook dapper zijn en luisteren naar U. Laat de heilige Birgitta ons daarbij helpen. Amen.