23e week door het jaar 2, maandag

23e week door het jaar 2, maandag

265 eerste lezing: 1 Kor. 5, 1-8

Doet het ouder zuurdeeg weg, 
want ons paaslam is geslacht: Christus zelf.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.
Broeders en zusters,
men hoort algemeen spreken van ontucht onder u
en wel van de soort,
die zelfs bij de heidenen niet voorkomt:
dat iemand leeft met de vrouw van zijn vader.
En gij verheft u nog boven anderen?
Waarom zijt gij niet in de rouw gegaan ?
Dan zou de man, die zo iets heeft bedreven,
uit uw midden verwijderd zijn.
Ik voor mij,
hoewel lichamelijk afwezig, maar in de geest aanwezig,
heb reeds – als was ik bij u – het vonnis geveld
over hem, die dat heeft durven doen.
En het luidt:
in de Naam van de Heer Jezus moeten wij bijeenkomen,
gij en ik in de geest,
samen met de kracht van onze Heer Jezus,
en die man uitleveren aan de satan,
tot ondergang van zijn lichaam,
maar tot redding van zijn geest
op de dag des Heren.
Uw zelfvoldaanheid staat u niet fraai.
Ge weet toch dat een beetje zuurdeeg genoeg is
om het hele deeg zuur te maken?
Doet het oude zuurdeeg weg om vers deeg te worden;
ge moet immers zijn als ongezuurde paasbroden,
want ook ons paaslam is geslacht:
Christus zelf.
Wij moeten ons feest niet vieren met het oude zuurdeeg,
met het bederf van slechtheid en ontucht,
maar met het zuivere brood van reinheid en waarheid.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 5, 5-6, 7,12

Refrein:
Geleid mij langs veilige wegen,
maak effen het pad dat ik ga.

Met aandrang wend ik mij, Heer, tot U,
reeds vroeg in de morgen hoort Gij mijn stem,
reeds vroeg mijn hoop en verlangen.
Gij zijt toch geen God die onrecht verdraagt,
bij U kan geen booswicht vertoeven.

Geen zondaar kan U in de ogen zien,
Gij haat hen die onrecht bedrijven.
Die leugentaal spreken vernietigt Gij,
Gij gruwt van bloeddorst en wreedheid.

Maar zegent hen die zich wenden tot U
en maakt hen voor altijd gelukkig.
Wees Gij hun beschermer en schenk hen uw troost,
omdat zij uw Naam beminnen.

vers voor het evangelie: cf. Hand. 16, 14b

Alleluia.
Maak ons ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

266 evangelie: Lc. 6, 6-11

Men hield Jezus in het oog
of Hij op sabbat een genezing zou verrichten.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

Het gebeurde op een sabbat,
toen Jezus de synagoge binnenging om daar te onderrichten,
dat er een man aanwezig was
met een verschrompelde rechterhand.
De schriftgeleerden en Farizeeën hielden Jezus in het oog
of Hij op sabbat een genezing zou verrichten,
om iets te vinden waarvan zij Hem zouden kunnen beschuldigen.
Maar Hij wist wat ze dachten
en Hij zei tot de man met de verschrompelde hand:
“Sta op en kom in het midden.”
De man stond op en trad naderbij.
Daarop sprak Jezus tot de Farizeeën:
“Ik vraag u:
is het niet eerder geoorloofd op sabbat goed te doen dan kwaad,
iemand te redden dan te laten omkomen?”
Toen liet Hij zijn blik rondgaan over hen allen en zei tot de man:
“Steek uw hand uit.”
Hij deed het, en zijn hand was weer gezond.
Toen waren ze buiten zichzelf van woede
en ze bespraken met elkaar wat ze tegen Jezus konden doen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments