Catholicism

Een unieke Reis door de Wereld van het Katholieke Geloof. Gefilmd op 50 Locaties in 15 Landen. De eerste bijeenkomst is op woensdag 6 januari in het parochiecentrum van onze Dionysiuskerk. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Dan is er gratis koffie/thee. Van 20.00 tot 20.50 uur kijken en luisteren wij naar Father Robert Barron. Aansluitend praten wij - uiterlijk tot 21.30 uur - over zijn boodschap.

De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 22 februari.
Lees verder.

 

================

Alpha-cursus

in onze R.K. Parochie van de H. Dionysius

Miljoenen mensen, wereldwijd, hebben kennis gemaakt met de Alpha-cursus, die ook elk najaar in onze parochie gegeven wordt. Op 21 september a.s. is (weer) de eerste avond. Vervolgens komen we tot en met 23 november tien maal bij elkaar.
Lees verder.

Bookmark and Share
Preek op 26-02-2017, 8e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare mede gelovigen deze weken staat de bergrede centraal in de evangelie lezingen. Het begint in het Evangelie van Matteus bij Hoofdstuk 5: Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Dat onderricht duurt drie hoofdstukken, 5, 6 en 7 met als afsluiting: Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn ...

Lees verder
InterKerkelijke Zangavond zondag 5 maart 19.00 uur

Op 5 maart om 19.00 uur is de jaarlijkse InterKerkelijke Zangavond in onze kerk. Te zien en te horen: het mannenkoor ‘Urker   ...

Lees verder
Begin van de Vastentijd: Aswoensdag, 1 maart

De grote vastentijd, oftewel de Veertigdagentijd, begint dit jaar op 1 maart. Om 10.30 uur is dan een eucharistieviering met askruisje in de kapelruimte in Hugo Oord (Van Veenweg 15) en ‘s avonds om 19.00 uur in onze kerk. Tijdens de asoplegging zegt de priester/diaken enkele eenvoudige woorden om over na te denken! “Bekeert u en gelooft in het evangelie” of: “Bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren”. Aswoensdag en Goede Vrijdag zijn twee verplichte vastendagen in de R.K. Kerk wereldwijd ...

Lees verder
Aswoensdag

Aswoensdag is de eerste dag van de Veertigdagentijd. Op deze dag zet de priester met as een kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers, om hen aan te sporen tot bezinning, boete en bekering. Aswoensdag is een verplichte vastendag.

In de katholieke Kerk werd het in de 2e eeuw gangbaar om ter voorbereiding op Pasen te vasten. Aanvankelijk vastten christenen alleen de drie dagen direct voorafgaand aan Pasen, later werd ...

Lees verder
Een overweging bij de lezingen van zondag 26-02-2017, 8e zondag door het jaar A

Wil je je alvast voorbereiden op de Eucharistieviering van zondag 26 februari 2017, de achtste zondag door het jaar A, klik dan hier.

Preek op 23-02-2017, donderdag in de 7e week door het jaar I, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, In deze door de weekse dagen volgen we steeds het evangelie van Marcus. Het gaat veelal over een praktische catechese, een les die over mensen gaat. Mensen van toen, maar ook over ons mensen in 2017. Het gaat vandaag ...

Lees verder
De Navolging van Christus, boek 4 De heilige Eucharistie, hoofdstuk 3: Het is nuttig dikwijls te communiceren

De gelovige: Zie, ik kom tot U, Heer, opdat het mij wel mag gaan door uw geschenk en ik mij verheug in uw heilig gastmaal, dat Gij, God, in uw goedheid voor de mens hebt gereed gemaakt (Ps. 68 : 11). Zie, in U is alles aanwezig wat ik kan en moet verlangen; Gij zijt mijn heil en mijn verlossing, mijn hoop en mijn sterkte, mijn eer en mijn glorie. 'Verblijd' dan vandaag 'het innerlijk van uw dienaar, want tot U, Heer Jezus, heb ik mijn geest verheven' (Ps. 86 : 4). Ik wens U nu godvruchtig en eerbiedig te ontvangen; ik verlang...

Lees verder
Carnaval met de KiDi-club

Elke 14 dagen, op vrijdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur, komt de KiDi-club bij elkaar. De KiDi-club ... de catecheseclub voor Kinderen (basisschoolleeftijd) van de Dionysiusparochie. Op vrijdag 17 februari was er een carnavalsbijeenkomst: even gek doen vóór de grote Vastentijd, die 40 dagen duurt, begint. Wat was het leuk! We hebben - verkleed natuurlijk - spelletjes gedaan, gehost, en er was allerlei lekkers. Ook de communicantjes waren uitgenodigd en gekomen. Zo waren ...

Lees verder
Preek op 19-02-2017, de 7e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Het evangelie eindigt met de aansporing van Jezus, dat wij volmaakt moeten zijn, zoals onze Vader in de hemel volmaakt is. Wij moeten de lat in de hoogste stand leggen. Nu is het natuurlijk de vraag of dat voor ons – gewone katholieken – wel mogelijk is. Ik las laatst in een commentaar over heiligheid, dat er mensen zijn, die menen, dat heiligheid iets is voor mensen, die niet in ...

Lees verder
Catholicism - Nieuwe bijeenkomst op woensdag 22 februari

Op woensdag 22 februari is er in ons Parochiecentrum weer een Catholicism-avond. Dankzij een goede spreker, wereldwijde opnames en de muzikale omlijsting, worden de Catholicism-avonden steeds goed bezocht. Het thema is deze keer 'Gebed ...

Lees verder
Mexicaanse stad ziet, bij toename van Aanbidding, een verbazingwekkende afname in geweld

Van 2008 tot 2010 stond Ciudad Juárez in noord-Mexico op de lijst van de meest gevaarlijke steden ter wereld, ten gevolge van drugs- en bendegerelateerd geweld. Nu wordt de stad, door een dramatische ommekeer, veiliger beschouwd dan verschillende ...

Lees verder
Katholiek Leven - De zorg is mijn leven

Rianne van Boxtel (33) is zorgvrijwilliger en verpleegkundige. “Dit is zeker mijn roeping. Omdat ik al vanaf zo jong wist dat ik dit wilde worden. Ik heb nooit wat anders gewild. Ik zou ook niet weten ...

Lees verder
Preek op 12-02-2017, de 6e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Er vinden in een mensenleven soms gebeurtenissen plaats, die wat ons betreft niet de bedoeling waren. Twee jonge mensen kopen een huis en even later wordt één van de twee ontslagen met als gevolg, dat de hypotheek niet meer kan worden betaald. In het leven van Jezus Christus gebeurde ook geregeld wat je niet zou verwachten. Op de bruiloft van Kana is er gebrek aan wijn. Jezus Christus beveelt de dienaren de kruiken met water te vullen. En ...

Lees verder
Overweging op 10/11-04-2017, 6e zondag door het jaar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen. Van Jezus is bekend dat hij gedurende zijn openbare leven een aantal leerlingen rondom zich verzamelde en onderricht gaf zoals een rabbi, een joodse leermeester dat deed. Vanaf het begin was duidelijk dat Jezus voor honderd procent in de lijn stond van de geschriften van zijn joodse traditie. Er staat geschreven: “Ik ben niet gekomen om de Wet of de Profeten ...

Lees verder
Preek op 10-02-2017, vrijdag in week 05 door het jaar I, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, ik las laatst over een student aan een universiteit, die een knipoogje gaf aan de conciërge, die zojuist een studiezaal had schoongemaakt. Vanaf dat moment begon er zich tussen hen een vriendschap te ontwikkelen. En hij werd zich opeens bewust van het belang van deze werkers op de achtergrond, die de universiteit draaiende hielden: buschauffeurs, veiligheidsmensen, medewerkers in het restaurant; zij hadden allemaal hun taken en ook hun eigen verhaal. De student vond ...

Lees verder
Preek op 09-02-2017, donderdag in de 5e week door het jaar I, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, in de afgelopen dagen heeft Jezus veel onbegrip ervaren. De mensen proberen Hem te vangen, samen met zijn leerlingen op afwijkend gedrag van hetgeen in de joodse wet is vastgelegd. Over het eten met niet gewassen handen. Over het...

Lees verder
Preek op 08-02-2017, woensdag in de 5e week door het jaar I, pastoor Frank Domen

Jezus Christus zegt in het evangelie van vandaag, dat niets wat in de mens komt hem kan bezoedelen, maar wat uit de mens komt. Misschien is de verwarring over voedsel al begonnen in het aards paradijs. Daar zei God immers tegen onze voorouders, dat zij van die ene boom niet mochten eten, anders zouden zij sterven (Gen. 2, 17). Dan moet ons geluk, ons heil - denken sommige mensen - toch wel samenhangen met wat wij eten, nietwaar? Dat betekent, dat de beste manier om God te behagen alles te maken...

Lees verder
Preek op 05-02-2017, de 5e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Zout en licht. Twee woorden, waarmee we volgens Jezus het verschil kunnen maken. Twee woorden waarmee hij ons sleutels aanreikt, die inzicht geven in hoe je het leven van waarde kunt maken. Sleutelwoorden zijn het, verworteld in de Bijbel zelf.

Lees verder
Preek op 03-02-2017, vrijdag in de 4e week door het jaar I, de H. Blasius, pastoor Frank Domen

Of wij nu geboren zijn in het katholieke geloof of dat wij op latere leeftijd er ons toe bekeerd hebben, wij hebben in onze omgeving waarschijnlijk allemaal mensen, die ons inspireren en aanmoedigen om katholiek te leven. En dat is heel goed en belangrijk.

Lees verder
Preek op 02-02-2017, Opdracht van de Heer in de Tempel, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Zojuist hebben we gehoord hoe Jezus naar de tempel werd gebracht. Pas in dit evangelie wordt de volle omvang van Kerstmis duidelijk: Jezus is voor de eerste keer in de tempel. De Messias, de Redder voor de eerste keer in de tempel. Je zou verwachten dat alle priesters hun offers en gebeden zouden staken en dat de levieten zouden komen aansnellen om de...

Lees verder
Donderdag 2 februari 2017: Feest van de Opdracht des Heren - Maria Lichtmis

Het feest van de Opdracht van Christus in de Tempel wordt op 2 februari gevierd, veertig dagen na Kerstmis. Aan het begin van de mis van die dag vindt een processie met gezegende kaarsen...

Lees verder
Preek op 01-02-2017, woensdag in de 4e week door het jaar I, pastoor Frank Domen

Het zal niet eenvoudig zijn, maar proberen wij ons even voor te stellen, dat wij weer een tiener zijn, een jaar of 18. Wij hebben onze vader gevraagd of hij ons en onze vrienden met de auto naar de bioscoop in de stad wil brengen, maar het enige wat hij doet is...

Lees verder
Preek op 31-01-2017, dinsdag in de 4e week door het jaar I, pastoor Frank Domen

Kinderen vinden het leuk om verstoppertje te spelen. Na het tellen roepen zij "Wie niet weg is, is gezien. Ik kom." Heel kleine kinderen hebben de gewoonte – als zij bijvoorbeeld tegenover de visite een beetje verlegen zijn – om hun ogen te sluiten en om hun handjes voor hun ogen te houden. Zij zien dan niets en denken, dat wij...

Lees verder
Preek op 29-01-2017, de 4e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

De evangelielezing van vandaag is bekend: Zalig de armen van geest, zalig de treurenden. Wordt ons hier niet een ideaal voorgehouden, dat onrealistisch is? In de Jezus’ eigen taal staat er een woord, dat te maken heeft met ‟lopen”, met ‟gaan”, met ‟weg”. Wij zouden in plaats van ‟zalig zij die...” kunnen zeggen: ‟je bent op de goede weg als je ...” vrede brengt.

Lees verder
'Mensen met een beperking: een rijkdom of een last?'

'Drie verhalen over het samenleven met mensen met een beperking, vanuit een totaal verschillende invalshoek en betekenisgeving, zijn exemplarisch voor wat er binnen onze maatschappij bestaat aan diversiteit aan denkbeelden', schrijft kinder- en jeugdpsychiater Marie-Jeanne Langenaken.

Lees verder
Overweging op 27/28-01-2017, 4e zondag door het jaar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen. In het oude testament roept Sefanja de dienaars van het land op om Jahweh te zoeken. Deze dienaars zijn de sociaal armen, de onderdrukten, de behoeftigen. Deze mensen worden in tijden van beproeving, opgeroepen heel hun hoop op God te stellen. In het evangelie hebben we geluisterd naar het gedeelte dat bekend staat als de ‘zaligsprekingen’. Ze vormen het begin van de Bergrede. Het is de toespraak, die Jezus aan het...

Lees verder
Preek op 27-01-2017, vrijdag in de 3e week door het jaar I, pastoor Frank Domen

Wij zijn allemaal wel bekend met de bamboeplant. In ieder geval de Chinese versie ervan kan groeien tot een hoogte van ongeveer 27 meter en kan voor van alles en nog wat worden gebruikt, voor woningbouw en meubels, om papier te maken en voor...

Lees verder
Preek op 26-01-2017, donderdag in de 3e week door het jaar I, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, er zijn waarschijnlijk weinig mensen die zich vereerd voelen als ze door anderen een lam genoemd worden. Het klinkt wat schaapachtig in de oren, zo mak en zo tam, zo weerloos en hulpeloos dat je je er onwennig bij kunt voelen. Je...

Lees verder
Preek op 24-01-2017, dinsdag in de 3e week door het jaar I, pastoor Frank Domen

In de psalm, die wij zojuist als tussenzang hebben gebeden, staat het volgende geschreven: "Geschenk en offerande hebt Gij nooit

Lees verder
Preek op 22-01-2017, de 3e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Je vraagt je af hoe het mogelijk is, dat verhaal uit het Evangelie van vandaag. Hoe krijgt Jezus het voor elkaar dat die vissers, Petrus en Andreas, hun werk in de steek laten en met Jezus meegaan. Even verder op volgden ook nog Jacobus en Johannes. Waren de economische toestanden misschien zo slecht, om dan die Jezus toch maar te volgen? Was daar misschien meer te verdienen dan die paar visjes die ze...

Lees verder
Paus: christelijk leven is een strijd tegen de duivel

Het christelijk leven is een dagelijks gevecht “om het rijk van Satan te vernietigen”. Dat zei paus Franciscus donderdag tijdens de ochtendmis in Casa Santa Marta, zo meldt Radio Vaticaan. Om die dagelijkse strijd te winnen, zei de paus, “is het noodzakelijk dat de...

Lees verder
Preek op 20-01-2017, vrijdag in de 2e week door het jaar I, pastoor Frank Domen

Het gebeurt geregeld, dat er bij de Verenigde Naties een groep ambassadeurs bij elkaar komt om te spreken over hoe hun landen kunnen samenwerken in het oplossen van een bepaalde crisis. Stel, dat nu één afgezant geen idee heeft over hoe zijn eigen president over een bepaalde kwestie denkt. Deze afgezant zal dan bij de onderhandelingen niet kunnen helpen en hij zal zijn land...

Lees verder
Preek op 19-01-2017, donderdag in de 2e week door het jaar I, diaken Eelke Ligthart

De afgelopen dagen hebben we in de evangelie lezingen diverse twist gesprekken gehoord van Jezus met de Farizeeën. Waarom Hij op sabbat mensen genas, de man met de verschrompelde hand...

Lees verder
Preek op 18-01-2017, woensdag in de 2e week door het jaar I, pastoor Frank Domen

In het evangelie staat, dat de Farizeeën Jezus in het oog hielden. Waar blijft de liefde, kun je je afvragen? De Farizeeën hielden zich strikt aan hun eigen interpretatie van de wet van Mozes. Zij...

Lees verder
17 januari: Antonius en het varken

Tot diep in de Middeleeuwen was het een algemeen verschijnsel, dat varkens losliepen in de veelal modderige straten van zowel dorpen als steden. Om begrijpelijke redenen gaf dat met name in een stad veel overlast, viezigheid en stank. Langzaam maar...

Lees verder
Preek op 16-01-2017, maandag in de 2e week door het jaar I, pastoor Frank Domen

In het evangelie van vandaag is er sprake van een bruiloft. Maar niet in de gewone zin van het woord. Jezus Christus is de Bruidegom, de langverwachte, en het Joodse volk is de bruid...

Lees verder
Preek op 15-01-2017, 2e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Iemand vroeg aan een Chinese wijze: “Wat zou jij doen als je in je land alle macht in handen had?” Wel, lieve mensen, wat zouden wij op die vraag antwoorden? Jezus Christus heeft in het evangelie van Johannes (15,7) deze vraag eigenlijk al aan ons gesteld met de woorden: “Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen.” In Hugo Oord waren er mensen, die zeiden, dat zij om liefde onder alle mensen zouden vragen of...

Lees verder
Preek op 13-01-2017, vrijdag in de 1e week door het jaar I, pastoor Frank Domen

In de eerste lezing uit de brief aan de Hebreeën zegt de schrijver, dat wij ons moeten inspannen om Gods rust binnen te gaan. Bij het woordje 'rust' denken wij meestal aan ontspanning. Het doet ons denken aan een dagje op het strand of in de bossen, aan het...

Lees verder
Preek op 12-01-2017, donderdag in de 1e week door het jaar I, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, in de tijd van Jezus was de melaatsheid een ziekte die niet alleen het lichaam aantastte, maar de mens ook uitsloot om bij anderen te wonen. Ze werden verbannen uit hun...

Lees verder
Preek op 08-01-2017, Openbaring des Heren, jaar A, pastoor Frank Domen

Wij vieren, dat drie koningen uit het Oosten op zoek zijn gegaan naar een nieuwgeboren Koning. En wij merken aan hun gedrag, dat het inderdaad wijze koningen zijn. Zij waren blij vanwege het zien van de ster, maar ook vanwege de plaats waarheen de ster hen leidde, het arme Betlehem, maar toch het dorp waar ooit de grote koning David was geboren en opgegroeid - en zij waren blij te...

Lees verder
Overweging op 06/07-01-2017, Openbaring des Heren, jaar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen, Vandaag gaat het over mensen die in de stand van de sterren lezen dat er iets bijzonders aan de hand moet zijn. Drie koningen, geleid door een ster, zijn op weg gegaan naar het Kerstkind. De drie koningen , Melchior, Caspar en Balthazar, laten alles achter zich om een stem in hun hart te volgen.

Lees verder
Zondag 8 januari: Openbaring des Heren of Driekoningen

Het hoogfeest van Openbaring des Heren of Epifanie herdenkt drie belangrijke momenten uit het leven van Jezus: dat Hij als kind aanbeden werd door wijzen uit het Oosten; dat God Hem bij zijn doopsel in de Jordaan zijn zoon noemt; dat Hij als gast op een...

Lees verder
Brieven uit de missie van pater Jaap Borst

Ongeveer één keer in de maand schrijft Pater Jaap Borst een - handgeschreven - brief over zijn Missiewerk in India. Klik hier voor zijn brief van 23 oktober. Deze brief is gekomen ná de brieven van november.

Preek op 01-01-2017, Hoogfeest Maria, Moeder van God, pastoor Frank Domen

“Haastige spoed is zelden goed”. Zelden. Soms is haast dus wel goed. Als je de laatste trein richting thuis dreigt te missen is het goed - zonder al te grote risico’s te nemen - je een beetje te haasten. In het evangelie hebben de herders haast. Er is iets bijzonders aan de hand: zij hebben een verschijning van engelen gehad en die hadden een wel heel bijzondere boodschap: dat de Redder van de wereld was geboren!

Lees verder
Huiszegen 2017

Het is weer bijna tijd om de kaart van de huiszegen te vervangen en de zegening van het huis te vernieuwen. Er bestaat een oud gebruik om aan het begin van het nieuwe jaar je huis te laten...

Lees verder
1 januari: Het hoogfeest van Maria, Moeder van God

Het hoogfeest Maria Moeder van God wordt gevierd op de eerste dag van het nieuwe burgerlijke jaar.

De eerste januari is tevens de afsluiting van het Octaaf van Kerstmis.

Christus: God en mens

Op de universele kalender van de Romeinse Ritus van de Katholieke Kerk wordt op 1 januari het hoogfeest gevierd van Maria, de Moeder Gods. De Heilige Maagd is de moeder van Christus, die zowel God de Zoon is als de mens Jezus van Nazaret.  

Lees verder
Preek op 26-12-2016, Tweede Kerstdag, heilige Stefanus, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, volgend jaar zijn er weer verkiezingen. Ik hoop, dat wij een duidelijke boodschap kunnen afgeven: dat er vooral meer aandacht moet komen voor de armen en de kleinen, de zieken en de ouderen. Of een maatschappij goed is, kunnen wij...

Lees verder
De heilige diaken Stefanus, Tweede Kerstdag, 26 decemember

Op 26 december, Tweede Kerstdag, viert de Kerk over heel de wereld de dood van de heilige Stefanus, een van de eerste diakens. Kinderen, die meer over hem willen weten, kunnen hier klikken. En volwassenen, die meer willen weten, kunnen hier klikken. Op Tweede Kerstdag is de heilige Mis, een familieviering, om 10.00 uur. En de kinderen van de KISI-club komen zingen.

Preek op 25-12-2016, Eerste Kerstdag, pastoor Frank Domen

Wat een wonderlijke nacht hebben wij achter de rug! Die kleine, 6-jarige, doodzieke Tijn kreeg met zijn nagellak-actie al veel mensen op de been; zo’n 2½ miljoen euro is er verzameld. Maar dit nóg kleinere Kind, deze goddelijke baby, brengt miljarden mensen in beweging. Ouderen en jongeren, mensen met vreugde en met verdriet. Nu zingen wij uit één hart, maar... voor velen valt er door het jaar niet zoveel te zingen! Straks komen weer de oudejaarsoverzichten. De oorlogen, de aanslagen in Brussel en Berlijn; de aardbeving in Italië en vele andere rampen als de...

Lees verder
Preek op 24-12-2016, Kerstnacht, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Vandaag opent de lezing uit Jesaja twee maal met het woord licht: een groot licht en een licht dat straalt. Er is geen gefilosofeer, geargumenteer van is het misschien dit of...

Lees verder