Bookmark and Share

Waarom zoekt gij de Levende onder de doden?

19-04-2014, Heilige Paasnacht van zaterdag op zondag, Paaswake

meer lezingen? klik hier!

 

Nederlandse vertaling paasboodschap paus

In de Kerk over de hele wereld klinkt de boodschap van de engelen aan de vrouwen nog na: ‘Wees niet bang! Ik weet dat jullie Jezus zoeken, de gekruisigde. Hij is hier niet, Hij is verrezen. Kom en zie de plek waar Hij heeft gelegen.’

Dit is het hoogtepunt van het evangelie, het is het goede nieuws bij uitstek. Jezus, die gekruisigd is, is verrezen! Deze gebeurtenis is de basis voor ons geloof en onze hoop. Als Christus niet was...

Lees verder
Geen wetenschappelijk bewijs

Er bestaat geen wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van God. Gelovigen geloven dat God aanwezig is in onze werkelijkheid. Maar je kunt nergens een wiskundige formule vinden die het bestaan van God bewijst, of een telescoop die God laat zien. Voor veel mensen vormt dit een obstakel om in God te kunnen geloven. Een onnodig obstakel.

Lees verder
Fotoreportage van de viering van Tweede Paasdag op 21-04-2014

Op Tweede Paasdag, 21-04-2014, kwamen over de honderd ouders en kinderen met de Kisi-club samen om de heilige Eucharistie te vieren. Tijdens deze viering werd aan vormelingen plechtig de geloofsbelijdenis overhandigd. Dit maakt onderdeel uit...

Lees verder
Preek op 21-04-2014, Familieviering Tweede Paasdag, pastoor Frank Domen

Wie van de kinderen is er weleens op een kerkhof geweest? Wat is daar allemaal te zien? Grote en kleine stenen, nieuwe stenen en heel oude, en soms ook hele kleine steentjes van kinderen; verder ook bomen en plantjes, bloemetjes. Soms branden er kaarsen in een potje. Waarom zetten de familieleden er bloemetjes en kaarsen bij? Worden de mensen, die in het graf liggen daar gelukkiger van? Nee, het is meer voor de familie zelf. Zij willen zo laten zien, dat zij van de overledene hebben gehouden en nog.

Lees verder
Preek op 20-04-2014, Pasen, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, op Witte Donderdag en op Goede Vrijdag hebben wij herdacht hoe Onze Heer Jezus vrijwillig aan het Kruis gestorven is en in het donkere graf gelegd.

De wereld lijkt soms ook wel een donker graf. De spanning tussen het Westen en Rusland inzake Oekraïne is groot. Wat een verdriet in Zuid-Korea omwille van de honderden veelal jonge slachtoffers van de bootramp. Wat een angst en onzekerheid bij de ouders en familie van die twee jonge Nederlandse vrouwen, die in Panama zoek zijn geraakt. Zo veel mensen, die hun baan zijn kwijtgeraakt met alle gevolgen vandien, soms zelfs tot een met een echtscheiding. Door de al dan niet echt noodzakelijke...

Lees verder
Preek op 19-04-2014, Paaswake, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, deze nacht is voor christenen wereldwijd een heilige nacht; het hoogtepunt van heel het kerkelijk jaar. Veertig dagen lang zijn wij als volk van God door de woestijn getrokken, de woestijn van ons eigen leven, want immers wij zijn trekkers...

Lees verder
Overweging op 19-04-2014, Paaswake in de tehuizen, Jannie Ligthart

Pasen!! Jezus is verrezen. Het Alleluja mag weer klinken. Wij christenen geloven dat Jezus werkelijk is verrezen. Omdat we dit geloven, kunnen we niet anders dan hiervoor blij en heel dankbaar zijn. Alles wat aan deze verrijzenis is voorafgegaan, het leven...

Lees verder
Preek op 18-04-2014, Goede Vrijdag, pastoor Frank Domen

De Goede Week is de voornaamste week in het geloof en in de liturgie van de Kerk. Een week vol gebeurtenissen. Een week waarin het lijden van onze Heer centraal staat. Zijn glorieuze intocht in Jeruzalem vieren wij vandaag. Jezus werd als Koning begroet. Met palmtakken. Ook wij hebben zo'n palmtak ontvangen om thuis aan het kruisbeeld te bevestigen. Maar vooral zullen wij denken aan zijn lijden.

Lees verder
Preek op 17-04-2014, Witte Donderdag, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, waarom is deze avond anders? Waarom is deze nacht anders dan andere nachten? Er is geen gewoon brood dat de Israëlieten eten, het is ongezuurd brood, vanwege de haast die is geboden. Matses, een plat brood dat niet is gerezen. Ronde of vierkante matses. Tegenwoordig zie je ze zo rond Pasen ook in de winkels verschijnen, want ook Pasen schijnt commercieel aantrekkelijk te zijn, zoals kerstmis dat al lang is.

Lees verder
VIERINGEN ROND PASEN IN ONZE DIONYSIUSKERK

Vieringen rond Pasen

za 19 april Stille Zaterdag
09.00 uur: Morgengebed in de dagkapel
09.30 uur: biechtgelegenheid in de kerk tot 10.30 uur
14.00 uur: Biechtgelegenheid in de pastorie tot 15.00 uur

                 om te biechten
                 kun je ook telefonisch een afspraak maken

19.00 uur: Paaswake (Spirit)
21.30 uur: Paaswake (Cantory)

Lees verder
Pasen

Pasen is het feest ter herdenking van Christus' Verrijzenis uit de dood. Gelovigen vieren de toegang tot een nieuw en eeuwig leven. In de viering van Pasen vallen twee belangrijke onderdelen te onderscheiden: de Paaswake in het duisternis van de paasnacht en de dagmis van Paaszondag. De Paaswake is het belangrijkst en wordt doorgaans ook het drukst bezocht.

Feest der feesten
Pasen is niet zomaar een feest. Het is het 'Feest der feesten', het brandpunt van het christelijke geloof. Aan de dood en verrijzenis van Jezus Christus ontlenen alle sacramenten en alle overige vormen van lofprijzing en heiliging hun kracht. Het hele kerkelijk...

Lees verder
Stille zaterdag of Paaszaterdag

Paaszaterdag, ook wel Stille Zaterdag, is de zaterdag die voorafgaat aan Pasen. De Kerk herdenkt Jezus' verblijf in zijn graf. Het is een dag van stille bezinning die eindigt bij aanvang van de vreugdevolle Paaswake.

Lees verder
De viering van Goede Vrijdag: 18 april om 19.00 uur

Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld en, aan het kruis genageld, stierf. Door zijn kruisdood, zo leert de kerk, heeft Jezus Christus ons van onze zonden verlost.

Goede dag

Goede Vrijdag is de droevigste dag van het kerkelijk jaar in het algemeen en van het Paasfeest in het bijzonder. Het lijden en sterven van Jezus staan centraal. Toch spreekt de Kerk van ‘Goede' Vrijdag. Het woord ‘Goede’ herinnert er namelijk aan dat Jezus is gestorven om ons van onze zonden te verlossen.

Lees verder
Het lijden van Jezus

Beste broeders en zusters, goedemorgen! Vandaag, halverwege de Goede Week, biedt de liturgie ons een trieste episode: het verhaal van het verraad van Judas, die naar de hogepriesters van het Sanhedrin gaat om over zijn Meester te marchanderen en Hem aan hen uit te leveren. ‘Hoeveel geven jullie mij, als ik Hem jullie uitlever?’ Vanaf dat moment staat er een prijs op Jezus’ hoofd.

Lees verder
De viering van Witte Donderdag: 17 april om 19.00 uur

Witte Donderdag is de donderdag vóór Pasen. Herdacht wordt het pesachmaal dat Jezus aan de vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen hield. Tijdens dit Laatste Avondmaal stelde Jezus de Eucharistie en het Priesterschap in.

Lees verder
Vijf Vlaamse jongeren, die paus Franciscus mogen interviewen

Het gebeurt bijna nooit, dat paus Franciscus een interview geeft. Maar vijf Vlaamse jongeren kregen het voor elkaar om hem 1:00 uur lang te mogen interviewen. Voor de paus was dit natuurlijk ook een uitgelezen mogelijkheid om zich te richten tot alle jongeren van de wereld. Klik hier... voor het interview.

Het lijdensverhaal van Jezus voor het tweede schooljaar

Een meisje, Emma, die een beetje voor is op de rest van de klas, gaat aan haar medeleerlingen het lijdensverhaal vertellen aan de hand van een powerpoint die haar moeder voor haar heeft samengesteld. Lijden, verrijzenis, en een beetje duiding op maat van kinderen.

Lees verder
Bisschoppelijke brief b.g.v. Zondag van de Arbeid

Aan de priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en de besturen van de r.-k. parochies in Nederland.

Paus Franciscus neemt in zijn apostolische exhortatio Evangelium Gaudii geen blad voor de mond als het gaat om zijn kijk op de wereld van economie en geld verdienen. “Evenals het gebod “gij zult niet doden” een duidelijke grens stelt om de waarde van het menselijk leven te verzekeren, moeten wij vandaag “nee tegen...

Lees verder
Eucharistisch wonder ten tijde van Jorge Bergoglio, nu Paus Franciscus

Om 7 uur 's avonds op 18 augustus 1966 las pater Alejandro Pezet de Mis in een katholieke kerk in het handelscentrum van Buenos Aires. Toen hij klaar was met het uitdelen van de communie kwam er een vrouw naar hem toe en zei dat ze een weggeworpen hostie had gevonden op de kaarsenstandaard achter in de kerk. Toen...

Lees verder
Spirit 5 jaar in 2015

In september 2010 zijn wij gestart met een nieuw koor in onze parochie: Spirit. Bijna alle leden van toen zijn er nog bij, en gelukkig zijn er ook nieuwe leden bijgekomen. We zijn nu een groep van 24 personen. Geweldig natuurlijk! Dit betekent, dat we in september 2015 al weer 5 jaar gezellig bezig zijn. Wij, als koor, willen dit...

Lees verder
Het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus in zes bedrijven (PDF onderaan)

Als de evangelisten het lijdensverhaal beschrijven, doen ze dat vol vuur. Ze halen elk de herinneringen naar boven over specifieke details of over personen die er een rol in speelden, die zij het belangrijkste vinden. Daarom lijkt het soms alsof er veel tegenstrijdigheden in de evangelies zitten, maar het omgekeerde is waar: in de verscheidenheid van de vertellingen kan je de volle werkelijkheid van het lijdensverhaal ontdekken.

Lees verder
Een fotoverslag van de Palmpasenviering, gemaakt door Rana Saleem

Op zondag 13 april 2014 liepen kinderen en volwassenen de jaarlijkse Palmpasenprocessie. Na een plechtig en feestelijk begin op ons vaste plekje – hoek Metiusstraat-Cromhoutstraat - trokken wij zingend met onze Palmpasenkruizen naar onze Dionysiuskerk...

Lees verder
Een fotoverslag van het maken van de Palmpasenkruizen, gemaakt door Benedicta Wijnjeterp

Voordat wij de palmpasenprocessie kunnen houden, moeten wij natuurlijk eerst de Palmpasenkruizen maken. Dit hebben wij in de parochiezaal gedaan op zaterdag 12 april. Er waren enkele...

Lees verder
Preek op 13-04-2014, Palmzondag van het lijden van de Heer, familieviering, pastoor Frank Domen

Het thema van deze familieviering voor Palmpasen is "Wie gelooft, looft". Twee woordjes: geloven en loven. Zij lijken op elkaar en hebben dan ook alles met elkaar te maken.

Iemand geloven betekent, dat je denkt dat het waar is wat hij zegt. En iemand loven betekent, dat je hem bijvoorbeeld een compliment geeft vanwege wat hij doet of zegt. Je geeft hem een schouderklopje.

Lees verder
Preek op zaterdag 12-04-2014, Palmzondag van het lijden van de Heer, jaar A, pastoor Frank Domen

De Goede Week is de voornaamste week in het geloof en in de liturgie van de Kerk. Een week vol gebeurtenissen. Een week waarin het lijden van onze Heer centraal staat. Zijn glorieuze intocht in Jeruzalem vieren wij vandaag. Jezus werd als Koning begroet. Met palmtakken. Ook wij hebben zo'n palmtak ontvangen om thuis aan het kruisbeeld te bevestigen. Maar vooral zullen wij denken aan zijn lijden.

Lees verder
Overweging op 11/12-04-2014 in de tehuizen, Palmzondag van het lijden van de Heer, Jannie Ligthart

In het evangelie van de palmliturgie staan we aan het begin van de lijdensweek. In de evangeliën van de afgelopen weken hebben we gehoord dat Jezus veel wonderen heeft gedaan, opdat men zou gaan geloven dat Hij de Messias is. Veel mensen hadden het begrepen en waren enthousiast geraakt, en riepen Hem toe: Hosanna, (een Hebreeuws woord dat betekent, redt ons, alstublieft) Zoon van David , gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.

Lees verder
Priester verrast bruidspaar op een prachtig "Halleluia" (video)

Chris en Leah O'Kane trouwden afgelopen weekend in het Ierse Oldcastle toen priester Ray Kelly de bekende song van Leonard Cohen inzette. De tekst van Cohen had een nieuw jasje gekregen zodat de inhoud perfect matchte met de levensloop van het verraste bruidspaar. Een verdiende staande ovatie volgde.

Lees verder
Doe de Paasquiz van de EO

Klik hier als je aan de Paasquiz van de EO wilt meedoen!

Palmzondag

Palmzondag, ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd, is de laatste zondag voor Pasen, waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd.

De laatste zondag in de Veertigdagentijd en de eerste dag van de Goede Week is Palmzondag, ook wel Passiezondag of Palmpasen genoemd. De Kerk viert dan de intocht van Jezus Christus in...

Lees verder
Preek op 06-04-2014, vijfde zondag van de veertigdagentijd, jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, de lezingen beginnen met een belofte die wij misschien niet letterlijk moeten opvatten. Namens God zegt de profeet Ezechiël: "Ik ga uw graven openen; in massa's zal Ik u uit uw graven wegvoeren en u brengen naar de grond van Israël."

Niet dat God deze belofte niet zou kunnen waarmaken - wij horen in het evangelie hoe Jezus Lazarus opwekte - maar als de dag van het Laatste Oordeel aanbreekt, zullen de graven van de mensen, die jaren daarvoor hebben geleefd gewoon niet meer bestaan.

Lees verder
Exhortatie paus Franciscus: Evangelii Gaudium tijdelijk te bestellen met korting

Bij het Secretariaat van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland kunt u vanaf vandaag een bestelling plaatsen voor de door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde vertaling van Evangelii Gaudium, de exhortatie van paus Franciscus. De intekenprijs bedraagt € 13,50, inclusief verzendkosten. Na de intekenperiode, die nog duurt tot en met 14 april 2014, kost de uitgave € 15,50 inclusief verzendkosten.

Lees verder
Preek op 30-03-2014, vierde zondag van de veertigdagentijd, jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, wij, mensen, hebben over veel zaken een eigen mening. En dat is ons goed recht. Ook God heeft een eigen mening. En... zijn mening wijkt weleens af van die van ons. Tegen bepaalde zaken, vooral als het om mensen gaat, kijkt Hij op een andere manier aan als wij. In de eerste lezing horen wij hoe de profeet Samuël wordt opgeroepen naar mensen te kijken met de ogen van God. En als hij dat doet, ziet hij dat hij beter...

Lees verder
Overweging op 28/29-03-2014 in de tehuizen, 4e zondag van de veertigdagentijd, jaar A, Jannie Ligthart

Beste medegelovigen. Vandaag lezen we de thema’s “zien en licht” in de drie lezingen. De lezing uit het eerste boek Samuel, de lezing uit een brief van Paulus, en de Evangelielezing volgens Johannes, gaan over zien. De lezingen hebben alle drie gemeen, dat ons denken doen en handelen vanuit het hart, vanuit de liefde voor de medemens, ervoor zorg kan dragen dat het duister in het leven weer licht wordt. Dat de zin van het leven weer wordt gezien.

Lees verder
Nieuwsbrief Caritas maart 2014

De hulpbisschoppen De Jong (Roermond) en Hendriks hebben op vrijdag 7 februari 2014 een pastoraal bezoek gebracht aan het nieuwe detentiecentrum op Schiphol. In dit centrum worden onder andere mensen zonder documenten vastgehouden, mensen die het land moeten verlaten, mensen die op de luchthaven gepakt zijn met drugs en andere gevangenen. In totaal is er plaats voor 850 mensen. Lees verder.

Preek op 23-03-2014, derde zondag van de veertigdagentijd, jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, Jezus is uit Judea weggegaan om verdere moeilijkheden met de Farizeeën te voorkomen en gaat door Samaria naar Galilea.

Uit het verhaal van de barmhartige Samaritaan, en ook uit andere bijbelse verhalen, weten wij, dat de verhouding tussen de Joden en de Samaritanen allerminst hartelijk te noemen was. Het was ongeveer zoals tussen de Joden en de Palestijnen nu.

Lees verder
Preek op 16-03-2014, tweede zondag van de veertigdagentijd, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag horen we een bijzondere ervaring, een piekervaring, letterlijk en figuurlijk daar boven op die berg. Jezus neemt Petrus, Jacobus en Johannes mee naar een plek boven op een berg. Het zijn dezelfde leerlingen die Hij later uitnodigt om samen met Hem te waken in de hof van Olijven. Waarom zoekt Jezus deze verlaten eenzame plek, en waarom neemt Hij die leerlingen mee? Misschien om...

Lees verder
Zondag 16 maart in onze Dionysiuskerk: Een concert voor en door kinderen!

Een concert voor en door kinderen! Op zondag 16 maart zal vanaf 14.30 uur zullen Het Opleidingsorkest en Kinderkoor Cool een gezamenlijk GRATIS concert geven waarbij iedereen op het podium en in de zaal mee kan doen.

In HeT Opleidingsorkest van fanfare Hou en Trouw spelen leden vanaf ongeveer 9 jaar samen met ervaren muzikanten ter ondersteuning. De muziek die zij deze middag zullen spelen is erg gevarieerd: van de musical Annie tot de Cupsong. Kinderkoor Cool zal bij een aantal nummers muzikaal begeleid worden door...

Lees verder
Opname onder de vormselkandidaten op 7 februari jongstleden

Op 7 februari jongstleden zijn tijdens een plechtige viering in de dagkapel onze vormelingen officieel opgenomen onder de vormselkandidaten. De berichtgeving hierover is een beetje aan de late kant. En wij dachten pas tijdens de viering aan, dat er foto's genomen moeten worden, vandaar dat de viering er niet volledig opstaat. Klik hier voor de foto's.

Preek op 09-03-2014, eerste zondag van de veertigdagentijd, jaar A, pastoor Frank Domen

Het gebeurt weleens, dat een iemand na lang sparen zijn rijbewijs heeft gehaald. Maar dan is zijn portemonnee ook bijna helemaal leeg. Gelukkig is hij technisch. Hij koopt voor een paar honderd euro een oude krak van een auto, gooit er een paar nieuwe onderdelen in, schuurt en lakt de auto, nog een paar sportieve velgen en hopla, het lijkt erop, dat er een splinternieuwe auto voor de deur staat...

Lees verder
Overweging op 7/3 en 8/3 2014, eerste zondag van de veertigdagentijd jaar A, Wiljan Domen

God plaatste de eerste mensen in een prachtige tuin in Eden, ergens in het oosten, zoals we hoorden in de eerste lezing. Een tuin waar God en de mensen heel gemakkelijk en HARTelijk, dat is van hart tot hart, met elkaar spraken en wandelden. Zo was het in het begin.

Die prachtige tuin is een beeld voor onze aarde, in het begin door God aangelegd, waar alles goed was. Maar waar is die prachtige...

Lees verder
Aswoensdag

Aswoensdag is de eerste dag van de veertigdagentijd. Op deze dag zet de priester met as een kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers, om hen aan te sporen tot bezinning, boete en bekering. Aswoensdag is een verplichte vastendag.

Lees verder
Preek op 02-03-2014, de 8e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Ieder mens heeft weleens last van angsten en zorgen, van angstige dagen of zelfs van angstige weken, als je bijvoorbeeld lang moet wachten op de uitslag van een belangrijk medisch onderzoek. Angsten behoren tot de grote lasten van het menselijke leven. Zij zijn ook typisch menselijk. Dieren kunnen ook heel angstig zijn, maar eigenlijk alleen op het moment zelf. Onze angsten kunnen dieper zijn en zwaarder wegen, vanwege onze mogelijkheid om...

Lees verder
Overweging op 28-02 en 01-03-2014 in de tehuizen, 8e zondag door het jaar A, Jannie Ligthart

Beste medegelovigen, de lezingen van deze zondag kunnen we het thema “vertrouwen op God" geven.

Dit “vertrouwen op God” als levenshouding geeft ons een stevig houvast in ons leven. We kunnen erop vertrouwen, dat wat er ook gebeurt in ons leven, Gods goedheid, Gods barmhartigheid en gerechtigheid het laatste woord zullen hebben...

Lees verder
Preek op 16-02-2014, de 6e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Het woordje 'Farizeeën' betekent bij de joden: de ijverigen, de toegewijden. God dienen was in het joodse denken een kwestie van de wetten van God, de Thora – door Mozes aan hen gegeven – zo goed mogelijk onderhouden. De Farizeeën hadden zich de taak toegeëigend om die leefregels te bestuderen ten einde goed te weten waar men zich aan moest houden om God naar behoren te kunnen dienen.

Lees verder
Preek op zondagmorgen 09-02-2014, 5e zondag door het jaar A, onze hulpbisschop, mgr. dr. J.W.M. Hendriks

Wanneer we in nood verkeren, leren we onze vrienden kennen, luidt het gezegde. En zo is het. Sommige mensen zijn verdwenen als de lol eraf is, anderen staan juist dan voor je klaar in de mate dat hun dat mogelijk is.

Dat zijn niet altijd de uiterlijk ‘vroomste’ en meest ‘christelijke’ mensen in de zin van: mensen die heel braaf en aangepast overkomen en naar buiten een indruk geven van keurigheid en degelijke opvattingen. De mensen die heel braaf en christelijk overkomen zijn niet altijd de beste. Een echte gelovige is...

Lees verder
Preek op zaterdagavond 08-02-2014, 5e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Het kan zijn, dat iemand iets goeds lijkt te doen, maar als je goed kijkt zit er een addertje onder het gras. Een kind helpt zijn moeder, echter niet uit belangeloze liefde, maar omdat hij van zijn moeder iets gedaan wil krijgen.

Lees verder
Prof. dr. B. SMalhout: Jihad als antwoord op moderne leegte

De zogenaamde burgeroorlog die zich thans in Syrië afspeelt, is in feite voor de westerse wereld een uiterst riskant conflict geworden. Iedereen denkt dat deze strijd alleen de Syrische moslims betreft, maar in feite kan die burgeroorlog zich snel uitbreiden en grote delen van Europa in gevaar brengen.

Lees verder
De complete Vastenboodschap van paus Franciscus

Beste broeders en zusters, nu de Vasten nadert, zou ik een paar gedachten willen aanreiken die ons kunnen helpen op onze weg naar bekering als individuen en als gemeenschap. Deze gedachten zijn geïnspireerd door de woorden van St.-Paulus: "Want de liefdedaad van onze Heer Jezus Christus hoef ik u niet in...

Lees verder
Poetin: ‘Rusland verdedigt traditionele waarden: Westen is moreel failliet’

De Russische president Vladimir Poetin zegt dat Rusland de verdediger van “traditionele waarden” is en dat het Westen moreel failliet is. Volgens Poetin hebben veel West-Europese landen zich verwijderd van hun wortels, waaronder de christelijke waarden.

Lees verder
Zondag 2 februari 2014: Feest van de Opdracht des Heren - Maria Lichtmis

Het feest van de Opdracht van Christus in de Tempel wordt op 2 februari gevierd, veertig dagen na Kerstmis. Aan het begin van de mis van die dag vindt een processie met gezegende kaarsen plaats. Een populaire naam voor dit feest is Maria Lichtmis.

Lees verder