Bookmark and Share
Paus Franciscus: 'Alles kan voor wie gelooft'

Goedemorgen, ook al is het een beetje slecht weer vandaag. Maar als de geest vreugdevol is, is het altijd een goede dag. Dus goedemorgen! Vandaag speelt de audiëntie zich op twee plekken af: een kleine groep zieken bevindt zich vanwege het weer ...

Lees verder
Zondag 25 februari wordt onze H.Mis via Radio Maria live uitgezonden

De katholieke radiozender Radio Maria Nederland bestaat dit jaar 10 jaar. In dat kader gaat het station in 12 maanden langs alle 12 provincies om nog meer mensen kennis te laten maken met de rijkdom die Radio Maria te bieden heeft ...

Lees verder
25 februari: Heilige Walburga

Walburga wordt rond het jaar 710 in Engeland geboren. Haar vader is koning Richard. De koning wil dat zijn dochter een goede opvoeding krijgt en dat ze veel van God gaat houden...

Lees verder
De Navolging van Christus, boek 2, Aansporingen tot innerlijk leven, hoofdstuk 3: De goede vredelievende mens

Bewaar eerst de vrede in uzelf, dan zult gij ook anderen tot vrede brengen. Een vredelievend mens doet meer goed dan een groot geleerde. Een hartstochtelijk iemand legt ook het goede nog verkeerd uit en denkt gemakkelijk kwaad. Een goed en vredelievend man keert alles ten goede. Wie in de vrede is bevestigd is nooit achterdochtig. Maar wie ontevreden is en ongedurig, loopt met allerlei vermoedens rond: hij komt zelf niet tot rust en gunt anderen geen rust. Hij zegt vaak wat hij niet moest...

Lees verder
Een overweging bij de lezingen van zondag 25-02-2018, 2e zondag in de veertigdagentijd

Wil je je alvast voorbereiden op de Eucharistieviering van zondag 25 februari 2018, klik dan hier

Wanneer is het leven voltooid? Een video met zuster Nadiya

Wanneer is het leven voltooid? Die vraag stelt zuster Nadiya in deze video. “Ik kan vanuit mijn perspectief nooit over een ‘voltooid leven’ spreken. Want ik weet niet wanneer het voltooid is...

Lees verder
Waarom is Maria zo belangrijk voor ons? Een video met Mgr. Hendriks

Waarom is Maria zo belangrijk voor ons? Dat vertelt Mgr. Hendriks in deze video vanuit de kathedrale basiliek Sint Bavo in Haarlem, die enkele jaren geleden prachtig werd gerestaureerd...

Lees verder
Preek op 18-02-20, 1e zondag van de Veertigdagentijd, jaar B, pastoor Frank Domen

Wij hadden het over de beproevingen van het leven. Het is niet God, die die erge dingen laat gebeuren. Nee, sinds de zondeval van de eerste mensen, Adam en Eva, hoort het kwaad bij het leven. Het gebeurt in ieder mensenleven. Bij de een wat meer dan bij de ander, maar niemand ontsnapt. De zonde, broeders en zusters, heeft de mensheid verzwakt. Wij stellen grenzen aan onze ...

Lees verder
Overweging op 16/17-02-2018, 1e zondag van de Veertigdagentijd, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Beste medegelovigen, lieve medemens. Het H. Evangelie eindigt vandaag met de woorden: “Bekeert U en gelooft in de Blijde Boodschap”. Met deze woorden kregen we afgelopen woensdag het askruisje opgelegd. Het stemde mij tot nadenken. Vroeger werd er gezegd: “Gedenk mens dat gij van as zijt en tot as zult wederkeren." Ik merkte dat de woorden die dit jaar gebruikt ...

Lees verder
Volgende Teens Get Together op zondag 8 april in Heiloo!

De volgende Teens Get Together staat voor de deur en wel op zondag 8 april in Heiloo. Tienergroepen Young Seven, Hi5Spirit ...

Lees verder
Ontdek Assisi en UmbriŽ samen met het bisdom

Eind april is het zover! Dan gaat het bisdom op bedevaart naar Assisi. Deze oude stad met zijn mooie, smalle straatjes ligt midden in het heuvelachtige landschap van Umbrië. En u en/of jij kunt nog mee! De datum van inschrijving is verlengd tot 1 maart...

Lees verder
Preek op 14-02-2018, Aswoensdag, pastoor Frank Domen

De heilige bisschop Augustinus, die leefde in de vierde en de vijfde eeuw na Christus, is van mening, dat de veertigdagentijd, de vasten, alles te maken heeft met ons leven op aarde. Op de eerste plaats verwijzen deze veertig dagen naar de ongeveer veertig weken, die een mens in de moederschoot verblijft. Zoals het lichaam van een mens in de moederschoot wordt gevormd, zo ...

Lees verder
18 februari: Heilige Bernadette Soubirous

Wanneer Bernadette pas geboren is, in Lourdes in het zuiden van Frankrijk, gebeurt er in het gezin een ongeluk, waardoor de moeder haar borst verbrandt. Ze kan Bernadette nu niet zelf voeden. In een dorpje in de buurt woont een vrouw, die pas een kindje heeft ...

Lees verder
Familieviering zondag 18 februari a.s.

Zondag 18 februari om 11.30 uur is er dus weer een Familieviering. Het is dan de eerste zondag van de 40-dagentijd, de grote Vastentijd. Deze zes weken worden ook wel 'woestijn-tijd' genoemd (we gedenken dat Jezus eens 40 dagen lang in de woestijn verbleef). De woestijn is geen prettige plaats om te zijn: zand ...

Lees verder
Begin van de Vastentijd: Aswoensdag, 14 februari (19.00 uur Eucharistieviering)

Aswoensdag, de grote vastentijd, oftewel de Veertigdagentijd, begint dit jaar op 14 februari. Om 19.00 uur is dan in onze parochiekerk een Eucharistieviering met askruisje. (Er zijn ook ouders met kleine kinderen, die door de dag even bij de pastorie aanbellen om voor zichzelf en hun kinderen een askruisje te ontvangen. Wij bidden dan een Onzevader en Weesgeroet en krijgen het askruisje). Tijdens de asoplegging zegt de ...

Lees verder
Aswoensdag

Aswoensdag is de eerste dag van de Veertigdagentijd. Op deze dag zet de priester met as een kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers, om hen aan te sporen tot bezinning, boete en bekering. Aswoensdag is een verplichte vastendag.

In de katholieke Kerk werd het in de 2e eeuw gangbaar om ter voorbereiding op Pasen te vasten. Aanvankelijk vastten christenen alleen de drie dagen direct voorafgaand aan Pasen, later werd ...

Lees verder
Preek op 11-02-2018, 6e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, als Jezus de melaatse ziet, wordt Hij door medelijden bewogen. Medelijden wordt door veel mensen omgezet in zielig zijn. Zo’n melaatse dat is toch best wel zielig als je dat overkomt. Maar ik denk dat Jezus pijnlijk werd getroffen, door de woorden, door het grote geloof van de melaatse: “Als Gij wilt kunt Gij mij redden”. Jezus werd er kennelijk zo door geraakt, dat Hij ...

Lees verder
Nieuw: "De Vrede zal het laatste Woord hebben" van zuster Emmanuel Maillard
Op zevenjarige leeftijd werd Dave seksueel misbruikt door een van zijn buren op de parkeerplaats die zich bevond in het souterrain van de flat waar hij woonde in de Verenigde Staten. Het veroorzaakte een diep trauma bij hem, zoals we ons kunnen indenken. Zijn prille kinderhart werd erdoor verminkt, waardoor hij niets meer van het leven kon begrijpen. Deze verwonding bleef in het geheim op onbewuste wijze in hem bloeden. Vanwege een diep schaamte gevoel was dit kind niet in staat om er met iemand over te spreken. Dit te zwaarwegende geheim drukte een stempel op heel zijn jeugd en adolescentie.
Lees verder
12 februari: Heilige Gertrudis van Nijvel

 Veel oudere mensen kennen deze heilige beter onder de naam: Gertrudis met de muis. Dat komt, omdat deze heilige vrouw ergens een keer een muizenplaag heeft doen ophouden. Wie was deze heilige Gertrudis. Ze is een dochter van heel voorname mensen...

Lees verder
10 februari: Heilige Scholastica

Deze heilige vrouw is een zusje van Benedictus. Volgens sommige mensen is ze zelfs zijn tweelingzus. In elk geval houdt ze veel van haar broer. Ze wil hem in alles nadoen. Wanneer Benedictus in de eenzaamheid gaat wonen, wil zij dat ook. Wanneer Benedictus ...

Lees verder
Mooie opbrengst collecte Cordaid/Memisa!

De collecte voor Cordaid/Memisa, afgelopen weekend 3 en 4 februari, was bestemd voor het project 'Veilig bevallen in Ethiopië'. Deze collecte heeft 629,22 euro opgebracht!  Vorig jaar was ...

Lees verder
Preek op 04-02-2018, 5e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, bijna drie weken geleden kwamen de communicantjes voor de eerste keer bij elkaar en afgelopen donderdag was de eerste bijeenkomst voor de vormelingen. Er zijn gelukkig de nodige kinderen, die geregeld of zelfs iedere zondag in de kerk komen en die kennen elkaar natuurlijk al langer. Maar er zijn ook kinderen, die niet zo vaak of helemaal niet in de kerk ...

Lees verder
Preek op 28-01-2018, 4e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Kwaad overwinnen, in je eigen leven of in het leven van een dierbare, is geen kleinigheid. Wij zullen er veel voor over moeten hebben. Er kwam eens een vrouw aan in de bedevaartsplaats Medjugorje. Zij was heel opstandig, zo bleek tijdens een gesprek met zuster Emmanuel. Haar leven was een aaneenschakeling van moeilijke situaties en verschillende vormen van lijden. De vrouw ...

Lees verder
Overweging op 26/27-01-2018, 4e zondag door het jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, in de tijd van Jezus, ging men naar de synagoge om over levensvragen met elkaar te discussiëren. Jezus was nog jong (zo rond zijn 12e jaar), toen Hij vanuit de Thora, al antwoord op deze vragen begon te geven. Marcus vertelt aan het begin van zijn Evangelie, hoe Jezus bij zijn eerste publieke optreden in de synagoge, bij een toehoorder, de duivel verjaagt.

Lees verder
25 januari: feestdag v.d. bekering v.d. H. Apostel Paulus (voor volwassenen)

We horen voor het eerst van hem, als Stefanus, de diaken, op last van de Joodse overheden wordt gestenigd. Dan leggen de beulen hun mantels neer aan de voeten van Saulus (zo heette Paulus vóór zijn bekering). Hem was er, als rechtgeaarde orthodoxe jood, dan ook alles aan gelegen om ze uit te roeien. Daartoe had hij zelfs ...

Lees verder
25 januari: feestdag v.d. bekering v.d. H. Apostel Paulus (voor kinderen)

Wanneer Paulus nog klein is, noemen zijn ouders hem Saulus. Dat is een Joodse naam. Ze wonen niet in het land van de Joden, maar ze zijn wel Jood. Het gezin van Saulus woont in Tarsus. Het is een stadje aan de Middellandse Zee, in Klein-Azië. In Tarsus spreken de mensen de Griekse taal. Die leert Saulus dus ook. Zijn ouders voeden hem tegelijk streng op in het geloof van de Joden ...

Lees verder
Preek op 21-01-2018, 3e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vissers die alles achterlaten en Jezus volgen! Ben je dan dom of misschien naïef, om zomaar een man te volgen die langs het strand loopt? Tegelijkertijd denk ik, dat Jezus een enorme overredingskracht moet hebben gehad, wanneer Hij de woorden spreekt: “De tijd is vervult, en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en geloofd in de blijde boodschap”.

Lees verder
De Maagd Maria bezoekt de zielen in het vagevuur (Engels)

Maria, do the souls in Purgatory have joy and hope in the midst of their suffering?
Yes. No soul would want to come back from Purgatory to the earth. They have knowledge which is infinitely beyond ours. They just could not decide to return to the darkness of the earth.
Here we see the difference from the suffering that we know on earth. In Purgatory, even if the pain of the soul is just terrible, there is the certitude of living forever with God. It’s an unshakeable certitude. The joy is greater than the pain. There is nothing on ...

Lees verder
Preek op 14-01-2018, 2e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Lieve mensen, ik wil jullie iets vertellen over een jonge moeder, die niet in Nederland woont. Zij heet Christine en is werkelijk een heel mooie vrouw. Zij is diep gelovig en sinds 12 jaar getrouwd met een man van wie zij heel veel houdt. Samen hebben zij 3 kinderen. Zij is ook echt een kind van Maria ...

Lees verder
Preek op 07-01-2018, Openbaring des Heren, jaar B, pastoor Frank Domen

Lieve medeparochianen, ik wil jullie een waargebeurd verhaal vertellen over een man, die Youri Gagarine heet. Bij sommigen gaat er misschien meteen een belletje rinkelen. Youri wordt geboren in het noordwesten van Rusland op 9 maart 1934. Zijn ouders ...

Lees verder
Overweging op 05/06-01-2018, Openbaring des Heren, jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag gaat het over mensen die in de stand van de sterren lezen dat er iets bijzonders aan de hand moet zijn. Drie koningen, geleid door een ster, zijn op weg gegaan naar het Kerstkind. De drie koningen, Melchior, Caspar en Balthazar ...

Lees verder
Stijgend aantal bezoeken aan onze website

Als pastoor van de Dionysiusparochie wil ik een keer mijn bijzondere dank uitspreken aan het adres van de vrijwilligers, die meewerken aan onze website. Zonder hen zou dit grootse werk - dat zich mag verheugen in een groeiende belangstelling - niet ...

Lees verder
Goedkope rijbewijskeuring voor senioren

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij Goedkope Keuringen op 24 januari, 28 februari en vervolgens eens per maand in het Dorpshuis  ...

Lees verder
Preek op 01-01-2018, hoogfeest Maria, Moeder van God, jaar B, pastoor Frank Domen

Als wij elkaar op deze eerste dag van het nieuwe jaar 2018 een 'Zalig Nieuwjaar' toewensen, dan is dat voor ons, christenen, niet zomaar een soort gelukswens. Het is ook geen toeval, dat de Kerk Maria, de gezegende Moeder van God, viert op deze dag, die een nieuw begin is. Het is eveneens geen toevalligheid, dat de Bijbellezingen van vandaag ons richten op het feit, dat God ons ...

Lees verder
Katholiek Nieuwsblad: Paus verbiedt tabaksverkoop in Vaticaan

Met ingang van het nieuwe jaar worden in het Vaticaan geen tabakswaren meer verkocht. Daarmee is het na het Aziatische koninkrijk Bhutan de tweede staat waar een verbod op ...

Lees verder
Preek op 31-12-2017, feest van de heilige Familie, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Vandaag vieren we een feest, het feest van de H. Familie, Jezus, Maria en Jozef, maar het Kerstverhaal is niet teneinde. Vandaag krijgt het kerstkind een naam. Daarmee wordt het lid van de Joodse volk. En het Joodse volk geeft geen namen die verwijzen naar het verleden, geen namen die in de mode zijn. Een kind krijgt een naam die gericht is op de toekomst. Een kind een hoopvolle ...

Lees verder
Opnieuw een wonder...

Opnieuw een wonder in Medjugorje - rector Nars Beemster vertelt Zoals ik heb verteld in 'n preek, ben ik na mijn bezoek aan de universiteit van Steubenville in de Verenigde Staten doorgereisd naar Medjugorje. Een bedevaartplaats in Bosnië Herzegovina, waar de Moeder Gods, naar ik vast geloof - en met mij vele tientallen miljoenen mensen die er in de voorbije jaren zijn geweest - nog altijd verschijnt. De Kerk heeft nog geen definitieve uitspraak gedaan en kan dat niet doen, omdat de verschijningen nog altijd voortduren. Een goede week geleden, net na mijn vertrek, ...

Lees verder
Preek op 26-12-2017, Tweede kerstdag, H. Stefanus, pastoor Frank Domen

Dat Jezus’ komst strijd oproept is in de Bijbel terug te vinden. Koning Herodes laat alle kleine jongens in Bethlehem en omgeving vermoorden in de hoop het pasgeboren kindje Jezus ook om te brengen. En dit kind, dat nu in doeken wordt gewikkeld, zal later als volwassen man ook in doeken worden gewikkeld, na een schijnproces en de voltrekking van zijn executie door kruisiging. Jezus zal dan niet worden neergelegd in een kribbe, maar in een graf: omgebracht door geweld van staatswege. En vandaag horen wij over Stefanus, één van de eerste christenen, die beschuldigd wordt van Godslastering en die daarom door steniging wordt ...

Lees verder
De heilige diaken Stefanus, dinsdag 26 december, om 10.00 uur is de heilige Mis

Op 26 december, Tweede Kerstdag, viert de Kerk over heel de wereld de dood van de heilige Stefanus, een van de eerste diakens. Kinderen, die meer over hem willen weten, kunnen hier klikken. En volwassenen, die meer willen weten, kunnen hier klikken. Op Tweede Kerstdag is de heilige Mis, een familieviering, om 10.00 uur. En de kinderen van de KISI-club komen zingen.

Preek op 25-12-2017, Eerste Kerstdag, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Je naam is een verhaal, zegt men wel eens. Je naam is jou gegeven door je ouders, vaak met zorg uitgezocht. Namen dragen vaak een betekenis met zich mee. De betekenis van iemand die een voorbeeld in je leven kan zijn, een familielid, een heilige. Soms heeft je naam een betekenis waarin een soort programma ...

Lees verder
Preek op 24-12-2017, Kerstnacht, jaar B, pastoor Frank Domen

Het werkt eigenlijk altijd: als wij een pasgeboren baby zien, smelt ons hart. Wij glimlachen, of stralen zelfs breeduit, misschien zonder het te beseffen. Sommige mensen denken terug aan de tijd, dat zijzelf klein waren of herinneren zich de geboorte van hun eigen ...

Lees verder
Katholiek leven: Wij bidden met onze kinderen

Allesandro en Franca Casotto komen uit Padua in Italië. Als familie hebben ze een missie. Ze draaien mee met de parochie in Roermond-Noordoost. “Wij doen niks bijzonders of speciaals,” vertelt Allessandro daarover, “maar proberen gewoon in ons ...

Lees verder
Katholiek leven: De liefde van Christus

Thea van der Klei wandelde naar Santiago de Compostella. “Ik kom uit een niet katholiek gezin en was zoekende: er moet iets meer zijn en ik wil het graag ervaren.” Op die wandeltocht ontmoet ze een vriendin met wie ze mooie gesprekken heeft over het geloof, ...

Lees verder
Brief van Bisschop Punt: Terugblik en dank

Kort voor de jaarwisseling wil ik als bisschop graag een moment met u terugblikken op het jaar 2017, en bovenal oprecht dank uitspreken naar onze vele priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, catechistes, besturen en vrijwillig(st)ers voor hun grootse inzet in het afgelopen jaar. We leven in enerverende tijden, in de wereld, in de Kerk en ook in ons eigen bisdom. We hebben toenemende vergrijzing en krimp gezien, maar ook verrassende tekenen van hoop. Voorlopig worden we nog wel wat kleiner als kerk, maar ...

Lees verder
De kerstvieringen in onze Dionysiusparochie

vr 22-12 19.00 uur kerstviering in Hugo-Waard
za 23-12 16.00 uur kerstviering in De Raatstede
za 23-12 19.00 uur 4e zondag van de advent in de Dionysiuskerk
zo 24-12 10.00 uur géén viering
zo 24-12 19.00 uur kerstviering met het ritmische koor Spirit in de Dionysiuskerk
  21.30 uur kerstviering met het Gemengd Koor en de Cantorij in de Dionysiuskerk
ma 25-12 10.00 uur viering eerste kerstdag
di 26-12 10.00 uur viering tweede kerstdag, familieviering met KISI

 

 

 

Kerstmis 2017

Kerstmis is de viering van de geboorte van Jezus Christus, de verlosser der mensheid. Deze geboorte markeert de menswording van God. Kerstmis is dus het feest van de incarnatie van God de Zoon. Als cultureel verschijnsel is Kerst de gekerstende versie van het Winterzonnewendefeest.

Lees verder
Preek op 23-12-2017, 4e zondag van de advent, jaar B (alleen zaterdag) pastoor Frank Domen

In deze adventstijd bereiden wij ons voor op de geboorte van Onze Heer Jezus Christus. De vierde kaars brandt vandaag. De geboorte van het goddelijk Kind is héél nabij. De vierde week valt eigenlijk helemaal uit. Vandaag gaat het evangelie over de vrouw, die zich van alle mensen het beste heeft voorbereid op de geboorte van Onze Heer Jezus Christus, dat is natuurlijk Moeder Maria ...

Lees verder
Levend Bethlehem groot succes!

Begeleid door lichtjes door de tuin van de parochie liepen circa 200 mensen langs het levende Kerstverhaal. Ze kwamen langs vertellers, zingende engelen met de boodschapper: engel Gabriël, de herders, de 3 wijzen, de volksteller, Romeinse wachters, koning Herodes en uiteindelijk bij de eindbestemming: ...

Lees verder
Preek op 17-12-2017, 3e zondag van de advent, jaar B, pastoor Frank Domen

Johannes de Doper komt om te getuigen van het licht. Geen licht dat ‘s morgens opkomt en ‘s avonds weer ondergaat, nee, als je dit geestelijke licht eenmaal hebt ontvangen, en je blijft het voeden door naar de Mis te gaan, door ook thuis te bidden - liefst samen - en door goede werken te verrichten, houdt het nooit op te schijnen. Het duister is een symbool voor alles wat ons bang en ...

Lees verder
Overweging op 15/16-12-2017, 3e zondag van de advent, jaar B, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. In de aanloop naar Kerstmis ontmoeten we vandaag weer de figuur van Johannes de Doper. Hij heeft als zending de komende Messias aan te kondigen, die, volgens de profeten, licht en toekomst zal brengen aan een volk dat uitkijkt naar betere tijden. Als godsdienstige leiders Johannes komen vragen naar zijn identiteit, blijft hij heel bescheiden. Maar zijn ...

Lees verder