Catholicism

Een unieke Reis door de Wereld van het Katholieke Geloof. Gefilmd op 50 Locaties in 15 Landen. De eerste bijeenkomst is op woensdag 6 januari in het parochiecentrum van onze Dionysiuskerk. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Dan is er gratis koffie/thee. Van 20.00 tot 20.50 uur kijken en luisteren wij naar Father Robert Barron. Aansluitend praten wij - uiterlijk tot 21.30 uur - over zijn boodschap.
Lees verder.

 

================

Alpha-cursus

in onze R.K. Parochie van de H. Dionysius

Miljoenen mensen, wereldwijd, hebben kennis gemaakt met de Alpha-cursus, die ook elk najaar in onze parochie gegeven wordt. Op 21 september a.s. is (weer) de eerste avond. Vervolgens komen we tot en met 23 november tien maal bij elkaar.
Lees verder.

Bookmark and Share
Paus: christelijk leven is een strijd tegen de duivel

Het christelijk leven is een dagelijks gevecht “om het rijk van Satan te vernietigen”. Dat zei paus Franciscus donderdag tijdens de ochtendmis in Casa Santa Marta, zo meldt Radio Vaticaan. Om die dagelijkse strijd te winnen, zei de paus, “is het noodzakelijk dat de...

Lees verder
Een overweging bij de lezingen van zondag 22-01-2017, 3e zondag door het jaar A

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de Eucharistieviering van zondag 22 januari 2017, de derde Zondag door het jaar A, klik dan hier.

De Navolging van Christus, boek 3, hoofdstuk 57: De mens mag zich niet laten ontmoedigen, als hij weleens uit zwakheid valt

De Heer: Mijn zoon, Mij behagen meer het geduld en de nederigheid bij tegenslag dan veel troost en godsvrucht als alles goed gaat. Waarom bedroeft u die onbeduidende zaak die tegen u wordt uitgespeeld? Al was het groter geweest, het had u nog niet mogen treffen. Laat het nu maar voorbijgaan: het is niet het eerste, het is niets nieuws, het zal ook niet het laatste zijn, als gij lang genoeg leeft. Ge toont u een dapper man zolang u niets in de weg komt. Ge geeft ook goede raad en weet anderen wel op te beuren...

Lees verder
Preek op 20-01-2017, vrijdag in de 2e week door het jaar I, pastoor Frank Domen

Het gebeurt geregeld, dat er bij de Verenigde Naties een groep ambassadeurs bij elkaar komt om te spreken over hoe hun landen kunnen samenwerken in het oplossen van een bepaalde crisis. Stel, dat nu één afgezant geen idee heeft over hoe zijn eigen president over een bepaalde kwestie denkt. Deze afgezant zal dan bij de onderhandelingen niet kunnen helpen en hij zal zijn land...

Lees verder
Preek op 19-01-2017, donderdag in de 2e week door het jaar I, diaken Eelke Ligthart

De afgelopen dagen hebben we in de evangelie lezingen diverse twist gesprekken gehoord van Jezus met de Farizeeën. Waarom Hij op sabbat mensen genas, de man met de verschrompelde hand...

Lees verder
Preek op 18-01-2017, woensdag in de 2e week door het jaar I, pastoor Frank Domen

In het evangelie staat, dat de Farizeeën Jezus in het oog hielden. Waar blijft de liefde, kun je je afvragen? De Farizeeën hielden zich strikt aan hun eigen interpretatie van de wet van Mozes. Zij...

Lees verder
17 januari: Antonius en het varken

Tot diep in de Middeleeuwen was het een algemeen verschijnsel, dat varkens losliepen in de veelal modderige straten van zowel dorpen als steden. Om begrijpelijke redenen gaf dat met name in een stad veel overlast, viezigheid en stank. Langzaam maar...

Lees verder
Preek op 16-01-2017, maandag in de 2e week door het jaar I, pastoor Frank Domen

In het evangelie van vandaag is er sprake van een bruiloft. Maar niet in de gewone zin van het woord. Jezus Christus is de Bruidegom, de langverwachte, en het Joodse volk is de bruid...

Lees verder
Preek op 15-01-2017, 2e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Iemand vroeg aan een Chinese wijze: “Wat zou jij doen als je in je land alle macht in handen had?” Wel, lieve mensen, wat zouden wij op die vraag antwoorden? Jezus Christus heeft in het evangelie van Johannes (15,7) deze vraag eigenlijk al aan ons gesteld met de woorden: “Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen.” In Hugo Oord waren er mensen, die zeiden, dat zij om liefde onder alle mensen zouden vragen of...

Lees verder
Preek op 13-01-2017, vrijdag in de 1e week door het jaar I, pastoor Frank Domen

In de eerste lezing uit de brief aan de Hebreeën zegt de schrijver, dat wij ons moeten inspannen om Gods rust binnen te gaan. Bij het woordje 'rust' denken wij meestal aan ontspanning. Het doet ons denken aan een dagje op het strand of in de bossen, aan het...

Lees verder
Preek op 12-01-2017, donderdag in de 1e week door het jaar I, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, in de tijd van Jezus was de melaatsheid een ziekte die niet alleen het lichaam aantastte, maar de mens ook uitsloot om bij anderen te wonen. Ze werden verbannen uit hun...

Lees verder
Preek op 08-01-2017, Openbaring des Heren, jaar A, pastoor Frank Domen

Wij vieren, dat drie koningen uit het Oosten op zoek zijn gegaan naar een nieuwgeboren Koning. En wij merken aan hun gedrag, dat het inderdaad wijze koningen zijn. Zij waren blij vanwege het zien van de ster, maar ook vanwege de plaats waarheen de ster hen leidde, het arme Betlehem, maar toch het dorp waar ooit de grote koning David was geboren en opgegroeid - en zij waren blij te...

Lees verder
Overweging op 06/07-01-2017, Openbaring des Heren, jaar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen, Vandaag gaat het over mensen die in de stand van de sterren lezen dat er iets bijzonders aan de hand moet zijn. Drie koningen, geleid door een ster, zijn op weg gegaan naar het Kerstkind. De drie koningen , Melchior, Caspar en Balthazar, laten alles achter zich om een stem in hun hart te volgen.

Lees verder
Zondag 8 januari: Openbaring des Heren of Driekoningen

Het hoogfeest van Openbaring des Heren of Epifanie herdenkt drie belangrijke momenten uit het leven van Jezus: dat Hij als kind aanbeden werd door wijzen uit het Oosten; dat God Hem bij zijn doopsel in de Jordaan zijn zoon noemt; dat Hij als gast op een...

Lees verder
Brieven uit de missie van pater Jaap Borst

Ongeveer één keer in de maand schrijft Pater Jaap Borst een - handgeschreven - brief over zijn Missiewerk in India. Klik hier voor zijn brief van 23 oktober. Deze brief is gekomen ná de brieven van november.

Preek op 01-01-2017, Hoogfeest Maria, Moeder van God, pastoor Frank Domen

“Haastige spoed is zelden goed”. Zelden. Soms is haast dus wel goed. Als je de laatste trein richting thuis dreigt te missen is het goed - zonder al te grote risico’s te nemen - je een beetje te haasten. In het evangelie hebben de herders haast. Er is iets bijzonders aan de hand: zij hebben een verschijning van engelen gehad en die hadden een wel heel bijzondere boodschap: dat de Redder van de wereld was geboren!

Lees verder
Huiszegen 2017

Het is weer bijna tijd om de kaart van de huiszegen te vervangen en de zegening van het huis te vernieuwen. Er bestaat een oud gebruik om aan het begin van het nieuwe jaar je huis te laten...

Lees verder
1 januari: Het hoogfeest van Maria, Moeder van God

Het hoogfeest Maria Moeder van God wordt gevierd op de eerste dag van het nieuwe burgerlijke jaar.

De eerste januari is tevens de afsluiting van het Octaaf van Kerstmis.

Christus: God en mens

Op de universele kalender van de Romeinse Ritus van de Katholieke Kerk wordt op 1 januari het hoogfeest gevierd van Maria, de Moeder Gods. De Heilige Maagd is de moeder van Christus, die zowel God de Zoon is als de mens Jezus van Nazaret.  

Lees verder
Preek op 26-12-2016, Tweede Kerstdag, heilige Stefanus, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, volgend jaar zijn er weer verkiezingen. Ik hoop, dat wij een duidelijke boodschap kunnen afgeven: dat er vooral meer aandacht moet komen voor de armen en de kleinen, de zieken en de ouderen. Of een maatschappij goed is, kunnen wij...

Lees verder
De heilige diaken Stefanus, Tweede Kerstdag, 26 decemember

Op 26 december, Tweede Kerstdag, viert de Kerk over heel de wereld de dood van de heilige Stefanus, een van de eerste diakens. Kinderen, die meer over hem willen weten, kunnen hier klikken. En volwassenen, die meer willen weten, kunnen hier klikken. Op Tweede Kerstdag is de heilige Mis, een familieviering, om 10.00 uur. En de kinderen van de KISI-club komen zingen.

Preek op 25-12-2016, Eerste Kerstdag, pastoor Frank Domen

Wat een wonderlijke nacht hebben wij achter de rug! Die kleine, 6-jarige, doodzieke Tijn kreeg met zijn nagellak-actie al veel mensen op de been; zo’n 2½ miljoen euro is er verzameld. Maar dit nóg kleinere Kind, deze goddelijke baby, brengt miljarden mensen in beweging. Ouderen en jongeren, mensen met vreugde en met verdriet. Nu zingen wij uit één hart, maar... voor velen valt er door het jaar niet zoveel te zingen! Straks komen weer de oudejaarsoverzichten. De oorlogen, de aanslagen in Brussel en Berlijn; de aardbeving in Italië en vele andere rampen als de...

Lees verder
Preek op 24-12-2016, Kerstnacht, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Vandaag opent de lezing uit Jesaja twee maal met het woord licht: een groot licht en een licht dat straalt. Er is geen gefilosofeer, geargumenteer van is het misschien dit of...

Lees verder
Wij zijn klaar voor de Kerst... jullie ook!?

Lieve medeparochianen en andere gelovigen (en misschien ook nog-niet-gelovigen - iedereen is welkom), wij, de Dionysiusparochie, zijn er klaar voor. De kerststallen zijn er. De kerk is versierd en gepoetst. De koren hebben flink...

Lees verder
Zo komt Jezus in de wereld (video)

Met Kerstmis klinkt het verhaal over Jezus’ geboorte. Jezus wordt geboren in Bethlehem in een stal en gezien door herders gezien. Op Eerste Kerstdag klinkt het bekende Johannesevangelie...

Lees verder
Zo wordt Kerst 2016 zalig Kerstmis (video)

“Voor miljoenen mensen wereldwijd is Kerstmis het feest der feesten,” vertelt kapelaan Roderick van Attekum in De Boodschap. “Het feest met de familie, van gezelligheid, van het samen aan...

Lees verder
Caritas Nieuwsbrief december 2016

WERELDDAG MIGRANTEN & VLUCHTELINGEN Op zondag 15 januari wordt onze aandacht gevraagd voor het lot van migranten en vluchtelingen. Paus Franciscus noemt hen een uitdaging van barmhartigheid en roept de kerk op hen te steunen. Suggesties voor het gebruik in de liturgie zullen door de Dienst aan de pastores worden toegezonden. De brief van de Paus over migranten en vluchtelingen kunt u vinden op www.rkdocumenten.nl
Wil je heel de Caritas Nieuwsbrief lezen, klik dan hier.

Even iets leuks...

Tot grote verbazing én blijdschap van het winkelend publiek werden in de supermarkt kerstliederen gezongen door een wel heel speciaal koor...

Lees verder
Voedselbank

De grote inzamelingsactie voor de voedselbank die op 16 en 17 december is gehouden, is een groot succes geworden. Van alle kerken en de Marokkaanse moskee werden dozen vol met houdbare voedingsmiddelen ingebracht en ook particulieren hebben tassen vol spullen ingeleverd. Veel mensen hebben vanaf oktober bij de dagelijkse boodschappen steeds een of twee artikelen extra gekocht en apart gezet om het bij ons te kunnen brengen.

Lees verder
Kledingactie

Lieve medeparochianen, in onze parochie stond/staat achter in de kerk een busje waarin mensen een gift konden doen ten behoeve van een kledingactie voor mensen, die het financieel moeilijk hebben. De actie heeft (tot nu toe) €351,60 opgebracht en de opbrengst van de verkoop van kaarsen en kerstkaarten...

Lees verder
Preek op 18-12-2016, de 4e zondag van de Advent, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Jesaja is een profeet die de mensen van zijn tijd, maar ook ons hoop wil geven voor de toekomst. Ondanks dat de tijden soms weinig hoop in zich hebben. Achaz heeft oorlogen aan alle kanten. Hij heeft een verbond gesloten met een verkeerde vijand. De gevolgen voor het volk zijn niet best. Honger...

Lees verder
Jezu´et in Aleppo roept op tot verzoening

Gisteren is in de fel bevochten Syrische stad Aleppo een wapenstilstand in werking getreden. De Jezuïet pater Ziad Hilal...

Lees verder
Preek op 16-12-2016, vrijdag in de 3e week van de advent, pastoor Frank Domen

Vraag een willekeurig iemand of hij denkt, dat hij heilig is en het antwoord zal waarschijnlijk "nee" zijn, "nog niet half zo heilig als ik zou kunnen zijn." Wij beschouwen onszelf meestal niet als heilig. Toch worden wij daar overal in het Nieuwe Testament toe...

Lees verder
Preek op 15-12-2016, donderdag in de 3e week van de advent, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, allemaal van harte welkom bij de viering van de H. Eucharistie. Vandaag geen feest, geen gedachtenis aan een heilige, een gewone donderdag in de derde week van de Advent. Zo gewoon is het echter niet. We hebben zojuist het stukje evangelie van Lucas gehoord waar Jezus tot de menigte spreekt over Johannes die in de gevangenis zit. Afgelopen zondag, de 3e zondag van de Advent, was er de gelijke passage uit het evangelie van Matteüs.

Lees verder
Preek op 14-12-2016, boeteviering, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, als mensen vaak het woordje 'ik' gebruiken - ik dit en ik dat en ik hier en ik daar - lijkt het alsof zij vinden, dat heel het leven om hen draait. Met zo'n houding krijgen wij op den duur moeite. Wij allen zijn inderdaad door God geschapen individuen, maar het leven in de Kerk en in de samenleving is toch meer een kwestie van wij allen samen. Ieder mens op zich is inderdaad...

Lees verder
Preek op 14-12-2016, woensdag in de 3e week van de advent, pastoor Frank Domen

De laatste tijd hebben wij vaker iets kunnen zien of lezen over ruimtereizen naar Mars. Als daar jouw interesse ligt, kun jij daar helemaal opgewonden van raken. Maar dat is nog niets in vergelijking met de opwinding, die veroorzaakt werd door de...

Lees verder
Preek op 13-12-2016, dinsdag in de 3e week van de advent, pastoor Frank Domen

Stel, lieve mensen, dat wij te horen zouden krijgen, dat drugsdealers en oplichters eerder dan wij worden toegelaten tot het Koninkrijk van God. Wat zou dan onze reactie zijn? Dergelijke beelden gebruikte Jezus wanneer Hij tegen de hogepriesters en...

Lees verder
Brieven uit de missie van pater Jaap Borst

Ongeveer één keer in de maand schrijft Pater Jaap Borst een - handgeschreven - brief over zijn Missiewerk in India. Dit keer schrijft zijn broer Leo, woonachtig bij ons in Heerhugowaard, een bezorgde brief over de ontwikkelingen in India, klik hier voor zijn brief van 8 november.

Filmpje over werken aan vrede

Een filmpje over het jaarthema van de Franciscaanse Beweging van 2016. Vredelievend. Gebaseerd op het aan Franciscus van Assisi toegeschreven gebed voor Vrede.

Lees verder
Preek op 12-12-2016, maandag in de 3e week van de advent, pastoor Frank Domen

Wij zouden Bileam kunnen zien als een 'beroepsprofeet'. In de eerste lezing, die wij zojuist hebben gelezen, zit hij in een moeilijk parket. Koning Balak wil hem inhuren om de Israëlieten te vervloeken, omdat zij oprukken naar zijn land. Hoewel Bileam zelf geen Israëliet is, hoort hij God zeggen, dat hij de koning niet mag gehoorzamen en daarentegen de Israëlieten moet zegenen.

Lees verder
Oecumenische viering op maandag 12 december

Op maandag 12 december om 19.30 uur is een eerste oecumenische vesperviering in de Ontmoetingskerk. De bedoeling is dat deze vieringen twee maal per jaar gehouden worden, steeds in een andere kerk. Hopelijk doen (op den duur) alle kerken in Heerhugowaard mee...

Lees verder
Boetevieringen ter voorbereiding van Kerstmis

Vóór alle grote feesten is er heel wat aan voorbereiding te doen! Voor het grote feest van Kerstmis ook: kerststal en -boom, kerstdiner en gasten uitnodigen. Maar de innerlijke voorbereiding is nóg belangrijker. Vóór grote kerkelijke feesten is er daarom altijd...

Lees verder
Preek op 11-12-2016, 3e zondag van de advent, jaar A, pastoor Frank Domen

Johannes de Doper zit moedeloos in de gevangenis. Blijkbaar kan een grote profeet uren van ontmoediging en twijfel hebben. Dat kan voor ons een troost zijn. Johannes zit niet alleen in het duister van de gevangenis, maar ook in zijn hart heerst duisternis. Wij hebben het misschien weleens meegemaakt, dat een familielid vertwijfeld was. Daar hebben ook wij dan verdriet van.

Lees verder
Overweging op 09/10-12-2016, de 3e zondag van de advent, jaar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen, het is vandaag zondag Gaudete. Gaudete betekent “verheug U”. En dat we ons mogen verheugen wordt ons al in het Oude Testament door de profeet Jesaja gezegd. Zo spreekt de HEER in de eerste lezing: "Woestijn en steppe zullen zich verheugen, jubelen en bloeien de dorre vlakte. Pronken zal zij met lelies, van blijdschap jubelen en juichen. Maar voor we de...

Lees verder
Biechtgelegenheid... vandaag... en verder op afspraak

Op zaterdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur is er op de pastorie altijd biechtgelegenheid. Graag even aanbellen. Men kan ook opbellen (06 - 26 30 66 36) en een afspraak maken om op een andere geschikte tijd te biechten. Kom eens voor een fijn gesprek en laat al je lasten achter bij de Heer...

Preek op 09-12-2016, vrijdag in de 2e week van de advent, pastoor Frank Domen

Wij allemaal gebruiken af en toe korte gezegdes. Bijvoorbeeld "Wie niet waagt, wie niet wint", "Schijn bedriegt", "Arbeid adelt" en "Hoop doet leven." Ofschoon deze gezegdes op allerlei momenten in ons leven van toepassing zijn, is hun praktische waarde maar beperkt...

Lees verder
Preek op 08-12-2016, hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd Maria, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Je zou kunnen zeggen bij het lezen van deze twee lezingen uit de bijbel dat in de eerste lezing de genade wordt verspeeld, terwijl in het evangelie de genade overvloedig wordt uitgedeeld. Adam hoorde het donderen en verbergt zich in het paradijs. Hij is bang geworden. Zijn geweten is belast en hij durft God niet onder ogen te komen en denkt dat hij niet zomaar met God in het reine kan komen. Maar God roept: “Waar ben je?” God weet al wat er is gebeurt en geeft Adam nog een kans...

Lees verder
Preek op 07-12-2016, woensdag in de 2e week van de advent, pastoor Frank Domen

Er was een grote menigte, die Jezus volgde. De mensen waren waarschijnlijk bezorgd en geschokt vanwege de arrestatie van Johannes de Doper. Zij zochten naar verlichting van de zware lasten, die hun opgelegd werden door de religieuze leiders en door de tirannieke koning Herodes. Zij hadden gehoopt, dat Johannes hen zou helpen, maar nu zat hij in de gevangenis. Jezus was door Johannes aangewezen als de ware. Zou Hij werkelijk hun...

Lees verder
Preek op 05-12-2016, maandag in de 2e week van de advent, pastoor Frank Domen

Hebben wij het weleens meegemaakt, dat iemand een kamer binnenkwam en dat terstond de hele sfeer veranderde door zijn of haar aanwezigheid? Zouden wij niet graag zo iemand worden? God wil van ieder van ons een soort geestelijke oase maken, een...

Lees verder
Preek op 04-12-2016, de 2e zondag van de advent, jaar A

Dierbare medegelovigen, Johannes de Doper laat zijn toehoorders in de woestijn eens even goed voelen wat er mis is met de mensen. Een soort donderpreek waarin de Farizeeën en Sadduceeën, de geestelijke elite uit Jeruzalem er flink van langs krijgen. Reeds ligt de bijl aan de wortel van de boom die geen goede vruchten draagt. Johannes vindt dat die mensen precies het tegenovergestelde...

Lees verder
Preek op 01-12-2016, donderdag in de 1e week van de advent, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, de poort wordt geopend en de rechtvaardige natie trekt de stad binnen. Het zijn de mensen die Hem trouw zijn gebleven. Het gaat dus blijkbaar niet om de mensen te volgen die overwinnaar zijn geworden, maar het gaat om de...

Lees verder