Catholicism - Een unieke Reis door de Wereld van het Katholieke Geloof. Gefilmd op 50 Locaties in 15 Landen. De eerste bijeenkomst is op woens- dag 6 januari in het paro- chiecentrum van onze Dionysiuskerk. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Dan is er gratis koffie/thee. Van 20.00 tot 20.50 uur kijken en luisteren wij naar Father Robert Barron. Aansluitend praten wij - uiterlijk tot 21.30 uur - in deelgroepjes over zijn boodschap.
Lees verder.

 

Bookmark and Share
Kerk In Nood vraagt ons gebed voor de reis van de Paus naar Mexico

Bid mee voor een vruchtbare reis!
Vanaf 12 februari bezoekt Paus Franciscus Mexico. Het zal vooral een pastoraal bezoek zijn. Hij ontmoet er indianen, ouderen, kinderen, jongeren, families, gevangenen en zieken.

Lees verder
Aswoensdag

Aswoensdag is de eerste dag van de Veertigdagentijd. Op deze dag zet de priester met as een kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers, om hen aan te sporen tot bezinning, boete en bekering. Aswoensdag is een verplichte vastendag. 

Lees verder
De Aswoensdagvieringen in onze Dionysiuskerk

Om 09.00 uur is er GEEN vieringen in de Dionysiuskerk;

om 10.30 uur is er in Hugo Oord een H. Mis met Askruisje;

om 19.00 uur is er een H. Mis in de Dionysiuskerk met Askruisje.

Een overweging bij de lezingen van zondag 14-02-2016:

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de Eucharistieviering van zondag 14 februari, de 6e zondag door het jaar C, klik dan hier.

De Viering van de Eucharistie, hoofdstuk 44: Het lichaam van Christus. Amen. (het communiceren)

Het communiceren is het hoogtepunt van de dienst van de eucharistie, gezien vanuit de actieve deelname van de gelovigen. Een waarachtige actieve deelname vraagt echter ook om een bewuste en innerlijke deelname. Wie te communie gaat, moet weten, dat hij het Allerheiligste wat op aarde bestaat, mag ontvangen: het Lichaam van Christus. Deze heilige gave schenkt ons het eeuwig leven. Deze heilige gave is het middel tot heil voor de eeuwigheid. Wat met de mond wordt genuttigd, moet in een...

Lees verder
De Navolging van Christus, boek 3, hoofdstuk 10: Het is een geluk het vergankelijke te versmaden om God te dienen

Nu zal ik opnieuw het woord nemen, Heer, en ik zal niet zwijgen, ik zal spreken in het oor van God, mijn Heer en mijn Koning, die in den hoge is. Hoe groot is de overvloed van uw goedheid, Heer, die Gij in reserve houdt voor wie U vrezen (Ps. 31 : 20). Maar wat zijt Gij dan voor wie U beminnen? Wat voor wie U dienen met heel hun hart? Waarlijk, onzegbaar is de zoetheid van uw contemplatie die Gij verleent aan wie U liefhebben. Hierin vooral hebt Gij mij de intimiteit van uw liefde getoond, dat Gij mij, toen ik nog niet...

Lees verder
Preek op 07-02-2016, de 5e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen, ťn de jaarlijkse toespraak van de penningmeester, Egbert Klaassen, over de financiŽle situatie

Veel mensen hebben een favoriete heilige, bijvoorbeeld Antonius van Padua, van de verloren voorwerpen. Mijn zus en ik houden ons vaker bezig met de heilige Benedictus. Hij werd in 480 geboren in Italië. Zijn ouders behoorden waarschijnlijk tot de landadel en stuurden hem naar Rome om te studeren. Maar wat hij daar zag! I.v.m. politieke ruzies tussen machthebbers waren er soms wel...

Lees verder
Paus Franciscus: De Heer van barmhartigheid wil iedereen redden

De Heilige Schrift presenteert ons God als de oneindige barmhartigheid, maar ook als de volmaakte gerechtigheid. Hoe moeten we die twee zaken met elkaar verzoenen? Hoe verhoudt zich de realiteit van de barmhartigheid tot de vereisten van de...

Lees verder
Het tweede deel van de cursus "Catholicism" is woensdag 3 februari

"Catholicism" is een indrukwekkende serie over het katholieke geloof. Father Robert Barron neemt ons mee op een ontdekkings- tocht. Wij krijgen letterlijk heel veel mooie plaatsen te zien. Ook legt hij op zijn eigen wijze het geloof uit. Soms vraagt dat een meeden- ken; soms is het meteen duidelijk. Een serie, die je 'moet' zien!

Lees verder
Dinsdag 2 februari 2015: Feest van de Opdracht des Heren - Maria Lichtmis

Het feest van de Opdracht van Christus in de Tempel wordt op 2 februari gevierd, veertig dagen na Kerstmis. Aan het begin van de mis van die dag vindt een processie met gezegende kaarsen plaats. Een populaire naam voor dit feest is Maria Lichtmis.

Lees verder
Preek op 31-01-2016, de 4e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, allereerst wil ik iedereen, die afgelopen zondag op welke wijze dan ook aan mijn verjaardag heeft gedacht, deze heeft meegevierd, heel hartelijk danken. Het is een prachtige dag geweest, heel gezellig, veel cadeaus, vooral in envelopjes. Ik heb in totaal €2060,- gekregen. Zoals beloofd zal dat worden...

Lees verder
Overweging op 29/30-01-2016, de 4e zondag door het jaar C, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Vorig weekend, hoorden we hoe Jezus in Nazareth, waar Hij was grootgebracht, kwam en hoe Hij in de Synagoge de Blijde Boodschap verkondigde met de woorden van Jesaja: “De Geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan blinden...

Lees verder
Paus Franciscus: De wonderen van de goddelijke barmhartigheid

Beste broeders en zusters, goedemorgen! In de Heilige Schrift is de barmhartigheid van God door heel het verhaal van het volk van Israël aanwezig. Met zijn barmhartigheid gaat de Heer op weg met de aartsvaders, schenkt Hij hun kinderen ondanks onvruchtbaar-...

Lees verder
Welke tiener van onze parochie gaat mee op kamp!?

Kom deze zomer naar Tienerkamp BREAKOUT, met als thema: RETURN! Vier dagen lang met leeftijdsgenoten en vrienden een onvergetelijke tijd beleven, vol sport en spel, de natuur in, een bonte avond en nog veel meer. Natuurlijk nemen we ook tijd met God. Durf jij samen met Hem een ommekeer te maken?! Wat betekent het voor jou om te geloven? Vind jouw unieke talenten en krijg antwoord op de vragen die jij hebt aan God! De kosten zijn eigenlijk €85,- per kind, maar... de pastoor betaalt €50,-. Dus jij - je ouders - hoeft maar €35,- te betalen. Laat deze kans niet liggen. Klik hier voor de folder.

Preek op 24-01-2016, 3e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

De priester Ezra leest van de dageraad tot de middag uit het boek van de wet. Dus gedurende de hele dag uit de H. Schrift voorlezen en luisteren. Zo deed men elk zevende jaar, het Sabbatsjaar. En heel het volk was aanwezig bij deze feestelijke gebeurtenis, want iedereen was vrij, iedereen nam daar blijkbaar ook de tijd voor. Zo is ook onze zondagsrust een ideale voorwaarde om het Woord...

Lees verder
Paus Franciscus: Ons gemeenschappelijk doopsel

We hebben zojuist geluisterd naar de bijbeltekst die dit jaar onze overdenking leidt in de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen, die loopt van 18 tot 25 januari, deze week dus. Deze passage uit de eerste brief van St.-Petrus werd uitgekozen door...

Lees verder
Bedevaart naar Beauraing in 2016

Beauraing is een kleine stad met ongeveer 10.000 inwoners en ligt aan de rand van de Belgische Ardennen. Het is een plaats waar Maria van 29 november 1932 tot 3 januari 1933 drie en dertig maal is verschenen aan vijf eenvoudige kinderen. Drie kinderen van de fam. Voisin en twee kinderen van de fam. Degeimbre. Maria heeft toen aan hen gevraagd om veel te bidden, om een kapel te bouwen en dat men hier ter bedevaart zal komen. Maria wordt hier vereerd als de Moeder met het Gouden Hart. Door zijn ligging en eenvoud is Beauraing uitermate geschikt om als christenen enkele dagen samen met elkaar tot bezinning te komen.

Lees verder
Waarom lid worden van de Katholiek Ouderenbond?
Belangen behartiging is één punt! Onze KBO werkt landelijk en plaatselijk samen met de andere ouderenbond Protestant Christelijke Ouderen Bond (P.C.O.B). Samen komen wij op voor de belangen van de 50-plussers. Nu de pensioenleeftijd en de inkomens van ouderen extra onder druk staat, is het hard nodig om onze stem te laten horen. Dankzij het optreden van de KBO en partners zijn al heel wat pijnpunten verwijderd uit de nieuwe wetgeving inzake zorg en inkomen.
Lees verder
Wie doet er mee aan de musical van KISI ???

KISI-Club Heerhugowaard gaat in Noord-Holland een musical uitvoeren. Een mini-musical, (dwz een iets kortere versie) van de Barmhartige Vader. Waarschijnlijk kennen jullie het verhaal wel uit de bijbel. De jongste zoon eist de erfenis op en maakt al het geld op aan feestjes, drank etc. Als hij al het geld verbrast heeft komt hij vol berouw terug naar zijn vader, die niet boos is maar hem met open armen ontvangt! Dit verhaal met daaromheen nog een verhaal uit deze tijd heeft Birgit Minichmayr op prachtige wijze verwerkt in een musical. Enthousiaste liedjes, vrolijke teksten en een prachtige...

Lees verder
Preek op 17-01-2016, 2e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, wanneer sommige mensen een bruiloft of een of ander jubileum gaan vieren, overleggen zij nauwkeurig wie zij zullen uitnodigen en wie niet. Zij zijn indertijd door hen niet gevraagd, dus vragen zij hen nu ook niet. En van die en die hebben zij toen niets gehoord, dus die hoeven zij nu ook geen kaart te sturen. Haar wel, want zij is hun petekind, maar hem niet, want dan krijg je weer scheve gezichten. En uiteindelijk krijgt de eigenaar van de feestzaal het precieze aantal door: 43, onszelf meegerekend.

Lees verder
Paus Franciscus: God is geheel en altijd betrouwbaar

Tijdens de algemene audiëntie van 13 januari sprak paus Franciscus over wie de barmhartige God is. Beste broeders en zusters, goedemorgen! Vandaag beginnen we met de catechese over de barmhartigheid, gezien vanuit het oogpunt van de Bijbel...

Lees verder
Preek op 10-01-2016, hoogfeest van de Doop van de Heer, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, door het doopsel vindt er ín ons een zuivering plaats en worden wij zó zeer aan God toegewijd, dat wij kinderen van God worden genoemd en het ook werkelijk zijn. Wel, als er Eén was, die dit doopsel níet nodig had, was het Onze Heer Jezus Christus. Maar Hij laat zich tóch dopen... uit bescheidenheid; Hij wil zich niet verheffen boven anderen. Hij laat ons zo ook het belang...

Lees verder
Overweging op 08/09-01-2016 in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen. We kijken vandaag nog één keer terug naar kerstmis. We zien een pasgeboren kind dat ons vertedert, en bij ons gevoelens van Vrede, Geluk en Liefde oproept. Het is alweer een tijdje geleden dat wij geboren zijn, en ik denk dat, zoals wij hier bij elkaar zijn, wij allemaal dezelfde dag van onze geboorte gedoopt zijn. We zullen het ons niet herinneren. Vandaag vieren...

Lees verder
Aan IS ontsnapte Syrische priester spreekt met KN: "Ik heb al mijn ontvoerders vergeven"

De Syrische pater Jacques Mourad, die ontvoerd en mishandeld werd door IS, heeft zijn ontvoerders vergeven, ook de man die hem heeft gegeseld. Dat zegt hij deze week in een interview met Katholiek Nieuwsblad. KN-correspondente Marta Petrosillo sprak...

Lees verder
Vooruitblik 2016 Islamitische Staat: het plan om Europa te veroveren

In afwachting van het moment "dat de jihad naar jullie land en wijk" komt, is Islamitische Staat alvast begonnen de moslims in Europa te instrueren. Het doet dit via publicaties als de Gids voor de moejahidin, dat als ondertitel heeft Hoe te overleven in het...

Lees verder
Zondag 10 januari 2016: Doop van de Heer

Met het feest van de Doop des Heren wordt in de Romeinse ritus van de Katholieke Kerk de kersttijd afgesloten. Het herinnert aan het evangelieverhaal waarin Jezus zich door Johannes de Doper liet dopen en Hij door God gezalfd werd met de Heilige Geest.

Plaats op de kalender
Het feest van de Doop des Heren is volgens de Romeinse Ritus de afsluiting van de Kersttijd en wordt gevierd op de zondag na Epifanie. Het feest staat pas sinds 1969 op de Algemene Romeinse Liturgische Kalender. Volgens de Romeinse kalender van 1962 was de Doop des Heren geen zelfstandig feest, maar een...

Lees verder
Naar Santiago de Compostella

Meer dan 200.000 mensen uit de hele wereld maken jaarlijks de tocht naar Santiago de Compostella in het noorden van Spanje. Daar zijn ruim 3000 Nederlanders bij, die lopend of fietsend de tocht maken. Een wandelaar begint vaak aan zijn tocht aan de voet van de Pyreneeën; een fietser meestal in Nederland waarbij de route thuis begint en via Haarlem gaat. De beschreven route...

Lees verder
Preek op 03-01-2016, Openbaring des Heren, jaar C, pastoor Frank Domen

Over de ster van Betlehem is veel gezegd en geschreven. Enige tijd geleden werd er op de Amerikaanse wetenschapszender Discovery aandacht aan besteed. Volgens sommige wetenschappers waren het twee sterren, die heel dicht bij elkaar stonden waardoor het één grote ster leek. Andere wetenschappers zijn de mening toegedaan, dat het om een supernova ging, een ster, die sterft in een...

Lees verder
Zondag 3 januari: Het Hoogfeest van Openbaring des Heren of Driekoningen

Het hoogfeest van Openbaring des Heren of Epifanie herdenkt drie belangrijke momenten uit het leven van Jezus: dat Hij als kind aanbeden werd door wijzen uit het Oosten; dat God Hem bij zijn doopsel in de Jordaan zijn zoon noemt; dat Hij als gast op een...

Lees verder
Preek op 01-01-2016, hoogfeest Maria, Moeder van God, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Vandaag vieren we een hoogfeest, Maria moeder van God. Maar je kunt niet bepaald zeggen dat Maria een bijzondere plaats inneemt in de lezingen van vandaag. Zoals bijvoorbeeld Paulus met zijn mededeling dat Jezus is geboren uit een vrouw. Dat is wel heel zuinig en weinig wat je over Maria kunt zeggen. Verder gaat hij aan haar persoon voorbij. Hij wil het dan ook niet over de moeder van...

Lees verder
1 januari: Het Hoogfeest van Maria, Moeder van God

Het hoogfeest Maria Moeder van God wordt gevierd op de eerste dag van het nieuwe burgerlijke jaar.

De eerste januari is tevens de afsluiting van het Octaaf van Kerstmis.

Christus: God en mens

Op de universele kalender van de Romeinse Ritus van de Katholieke Kerk wordt op 1 januari het hoogfeest gevierd van Maria, de Moeder Gods. De Heilige Maagd is de moeder van Christus, die zowel God de Zoon is als de mens Jezus van Nazaret.  

Lees verder
Paus Franciscus: De kerstboodschap Urbi et Orbi, voor stad en wereld

Beste broeders en zusters, Zalig Kerstmis! Christus is voor ons geboren, laten we ons verheugen op de dag van ons heil! Laten we onze harten openen om de genade van deze dag te ontvangen, die Hijzelf is: Jezus is het heldere 'licht' dat is verschenen aan de...

Lees verder
Preek op 27-12-2015, feest van de heilige Familie, pastoor Frank Domen

Vandaag is er niet sprake van een nationale feestdag als die van 14 juli in Frankrijk of als die van 4 juli in de Verenigde Staten van Amerika of als die van 5 mei, bevrijdingsdag, in ons eigen Nederland. Maar het zou wel zo'n belangrijke dag moeten zijn. Vandaag vieren wij het feest van de heilige Familie.

Wij zouden ons de heilige Familie misschien willen voorstellen als het volmaakte gezin, het perfecte voorbeeld, als een stel volmaakt gelukkige mensen, helemaal vrij van problemen, omdat zij altijd de wil van God volgen, maar wij weten maar al te goed, dat...

Lees verder
Preek op 26-12-2015, Tweede Kerstdag, H. Stefanus, pastoor Frank Domen

Wij hebben al een heel mooie Kerstavond met twee drukbezochte vieringen achter de rug. Eerste Kerstdag was ook heel mooi. En deze viering gaat ook een mooie viering worden. Maar er hangt wel een heel andere sfeer. Toen Jozef en Maria eenmaal een...

Lees verder
Preek op 25-12-2015, 1e kerstdag, diaken Eelke Ligthart

Je naam is een verhaal, zegt men wel eens. Je naam is jou gegeven door je ouders, vaak met zorg uitgezocht. Namen dragen vaak een betekenis met zich mee. De betekenis van iemand die een voorbeeld in je leven kan zijn, een familielid, een heilige. Soms heeft je naam een betekenis waarin een soort programma doorklinkt: zoals ‘de stoere’ of ‘de lieflijke’. Soms ligt er in een...

Lees verder
Preek op 24-12-2015, kerstavond, jaar C, pastoor Frank Domen

Wij zien met een zekere regelmaat een ooievaar in een tuin staan als teken dat er een kindje is geboren. Vaker hangt er ook een slinger voor het raam. Een roze met de tekst "Hoera, een meisje" of een blauwe met "Hoera, een jongen". Wij gaan natuurlijk niet overal naar binnen om te feliciteren. Maar bij de mensen, die wij kennen, familie en vrienden, gaan wij op kraamvisite om het kindje te...

Lees verder
Geloven Thuis - wil je thuis iets met de kinderen aan kerst doen!?

Wintertijd, tijd voor het wonder. Bij de geboorte van Jezus schijnt een hemels licht in de winternacht en horen de herders een heel engelenkoor zingen. Drie wijzen zien een lees verder...

BIECHTGELEGENHEID OP DE PASTORIE

Biechtgelegenheid is er vooral op woensdag 23 december van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur. Er hoeft van tevoren geen afspraak gemaakt te worden. Wil je buiten deze tijden komen, dan is het beter om eerst even op te bellen.

Preek op 20-12-2015, de 4e zondag van de advent, jaar C, pastoor Frank Domen

Lieve medeparochianen, in de viering van het kerstfeest, is er één hoofdrolspeler: Onze Heer Jezus Christus, die als mens onder de mensen is geboren. Maar nu de heilige adventstijd haar einde nadert, wil onze Moeder de Kerk, ons laten stilstaan bij de vrouw zonder wie het mysterie van de menswording niet mogelijk was geworden: Moeder Maria. Zij is zwanger en net als iedere andere...

Lees verder
Preek tijdens de kerstvieringen in Hugo Oord en De Raatstede op 18/19-12-2015, pastoor Frank Domen

In de heilige kerstnacht zongen de engelen “Eer aan God en vrede op aarde aan de mensen van goede wil”. Ook al is er veel in onze wereld dat misloopt, gelukkig zijn er toch nog veel mensen van goede wil. Als er ergens een of andere natuurramp gebeurt is dat natuurlijk heel erg. Van de andere kant is het dan fijn om te zien hoe mensen van verschillende landen de handen ineenslaan en zich tot het uiterste inspannen om zo veel mogelijk mensen te...

Lees verder
Kerstmis 2015

Kerstmis is de viering van de geboorte van Jezus Christus, de verlosser der mensheid. Deze geboorte markeert de menswording van God. Kerstmis is dus het feest van de incarnatie van God de Zoon. Als cultureel verschijnsel is Kerst de gekerstende versie van het Winterzonnewendefeest.

Lees verder
Paus Franciscus: Waarom een Jaar van Barmhartigheid?

Beste broeders en zusters, goedemorgen. Gisteren heb ik hier, in de basiliek van St.-Petrus, de Heilige Deur van het Heilig Heilig Jaar geopend, nadat ik dat al had gedaan in de kathedraal van Bangui, in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Vandaag zou ik...

Lees verder
Preek op 13-12-2015, de 3e zondag van de advent, diaken Eelke Ligthart

De eerste lezing uit de profeet Sefanja, uit de 6e eeuw voor Christus, liegt er niet om. Het gaat van dik hout zaagt men planken, er worden geen doekjes om gewonden. Het bestaat hoofdzakelijk uit onheilsprofetieën, of uit donderpreken zoals we 40-50 jaar geleden nog kenden. Het volk Israël en de buurvolken wordt de wacht aangezegd. Onheil en rampspoed wordt voorspeld...

Lees verder
Paus Franciscus: Alle deuren open!

Beste broeders en zusters, goedemorgen! Met deze overweging zijn we aanbeland op de drempel van het Jubileumjaar, dat nu heel dicht bij komt. Vóór ons is de deur, niet alleen de heilige deur, ook een andere: de grote deur van de Barmhartigheid van God – en...

Lees verder
Preek op 06-12-2015, de 2e zondag van de advent, jaar C, pastoor Frank Domen

Het evangelie heeft een plechtig begin. Lucas bestookt zijn lezers met een lijst van machtige figuren uit zijn tijd: de keizer, Tiberius, de landvoogd, Pontius Pilatus, de koning, Herodes, de gouverneurs Filippus en Lysanias, de hogepriesters, Annas en Kajafas, en dan besluit hij zijn inleiding met de opvallende woorden: “Toen kwam het woord van God over Johannes, die in de woestijn verbleef”. 

Lees verder
Paus Franciscus: een 'Jaar van de Barmhartigheid'

Jezus Christus is het gelaat van de barmhartigheid van de Vader. Het mysterie van het christelijk geloof lijkt in dit woord zijn samenvatting te vinden. Het is levend, zichtbaar geworden en heeft zijn hoogtepunt bereikt in Jezus van Nazareth. Nadat de Vader, “die rijk is aan erbarming” (Ef. 2, 4) zijn naam heeft... Lees verder...

Preek op 29-11-2015, de 1e zondag van de advent, jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, Jezus Christus gebruikt sprekende beelden om het einde der tijden aan te kondigen. Het is angstaanjagend hoe Hij het beschrijft. Tekenen aan zon, maan en sterren, volkeren verkeren in angst, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. Met het evangelie van vandaag wil Hij ons twee dingen duidelijk maken: er moet veel water door de zee van ellende...

Lees verder
Overweging op 27/28-11-2015, de 1e zondag van de advent, jaar C, in de tehuizen, Jannie Ligthart

De lezingen van deze eerste zondag van de Advent getuigen van een groot vertrouwen op licht in donkere dagen. De profeet Jeremia blijft hopen op recht en gerechtigheid, ook als Juda politiek ten onder gaat. Hij blijft hierop hopen omdat hij vertrouwen heeft in wat God beloofd heeft. In de brief aan de Hebreeën schrijft Paulus dat Hij ervan overtuigd is dat wij christenen kunnen groeien in liefde...

Lees verder
De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest

De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus worden verwacht. In de donkere weken vóór Kerstmis leven christenen in afwachting van de komst van het kindje Jezus. Omdat het Latijnse woord voor 'komst' of 'het komen' ‘adventus’ is, worden de vier...

Lees verder
Brieven uit de missie, van pater Jaap Borst

Ongeveer één keer in de maand schrijft Pater Jaap Borst een - handgeschreven - brief over zijn Missiewerk in India. Klik hier voor de brief van 25 oktober 2015.