Bookmark and Share
Pinksteren

Vijftig dagen na Pasen viert de kerk Pinksteren, het feest van de Geest. De bij­bel brengt het ver­haal van een kleine, bange groep mensen, die plot­sel­ing bevrijd wor­den van twi­jfel en onmacht, en die groot wor­den, getu­igen en de bood­schap van vrede en gerechtigheid verkondi­gen. Van dat Pinkster­ver­haal — zoals het verteld wordt in de bij­bel — gaat een...

Lees verder
De HH. Missen met Pinksteren

De HH. Missen met Pinksteren zijn als op een gewone zondag: zaterdagavond om 19.00 uur;
zondagmorgen om 10.00 uur;
en op Tweede Pinksterdag - voortaan ter ere van 'Maria, Moeder van de Kerk' - ook om 10.00 uur. Tijdens deze h. Mis komen jongeren, die naar Assisi zijn geweest, opnieuw bij elkaar.
Allemaal van harte welkom!

Het Hoogfeest van Pinksteren

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk.

Lees verder
Een overweging bij de lezingen van zondag 20-05-2018, Pinksteren

Wil je je alvast voorbereiden op de Eucharistieviering van zondag 20 mei 2018, klik dan hier

De Navolging van Christus, boek 3, De innerlijke vertroosting, hoofdstuk 2: De waarheid spreekt in ons zonder gedruis van woorden

Spreek, Heer, want uw dienaar luistert (1 Sam. 3, 10). Ik ben uw dienaar; geef mij verstand om te verstaan wat Gij getuigt (Ps. 119, 125). Neig mijn hart naar de woorden van uw mond, laat uw uitspraak vloeien als de morgendauw (Deut. 32, 2). Eens hebben de zonen van Israël tot Mozes gezegd: Spreek gij tot ons en wij zullen luisteren; laat niet de Heer tot ons spreken, we zouden ervan kunnen sterven (Exod. 20, 19). Niet zo, Heer, niet zo bid ik, maar eerder bezweer ik u nederig en vol verlangen met de profeet...

Lees verder
16 mei: Heilige Johannes Nepomuk

Op veel bruggen zie je een beeld staan van een priester, die soms de vinger voor de mond houdt. Hij is een echte bruggenheilige. Vaak is dat beeld een kopie van een beeld, dat in Praag op een brug staat...

Lees verder
15 mei: Heilige Isodorus, de boer

Isodorus wordt in de twaalfde eeuw geboren in een arm Spaans gezin. De mensen leven van een paar kleine stukjes grond en verhuren zich als dagloner. De ouders voeden Isodorus goed op en leren hem van God houden...

Lees verder
14 mei: Heilige Apostel Mattias

We weten allemaal, dat een van de leerlingen van Jezus een verrader geworden is. Dat is Judas, Judas heeft zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Nu zijn er dus nog maar elf apostelen over. Wanneer Jezus nu ten hemel is gestegen, roept Petrus de ...

Lees verder
Pinksternoveen + noveengebed voor de Kerk in Nederland

De Pinksternoveen is het kerkelijk gebed om de werking van de Heilige Geest, gebeden gedurende de negendaagse periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. Een noveen is een Gebed, of eigenlijk een reeks gebeden die gedurende negen opeenvolgende dagen wordt gebeden. 'Noveen' is afgeleid van novena en novem dat 'negen' betekent. Het gebruik om een noveen te bidden gaat mogelijk terug op de negendaagse periode na Hemelvaart. Toen baden de Apostelen om de komst van de Heilige Geest, die Christus beloofd had. Met Pinksteren kwam de Geest van God inderdaad over de Apostelen.

Lees verder
Preek op 13-05-2018, 7e zondag van Pasen, jaar B, pastoor Frank Domen (vijf vormen van genezing tijdens de Eucharistie)

Er zijn vijf vormen van genezing, die wij tijdens de Mis kunnen ontvangen. Genezing komt echter niet als een cadeau uit de hemel vallen. Wij moeten weten, dat het kan, wij moeten ernaar verlangen en eraan meewerken. Een eerste genezing vindt plaats aan het begin van de Mis. De genezing van de zonde. Niet de grote jongens als stelen en moorden en echtbreuk, want die ...

Lees verder
Preek op 10-05-2018, Hemelvaart van de Heer, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, als je iemand moet missen door de dood, is dat heel ingrijpend. Het afscheid zet je leven op z’n kop. Alles wordt anders. Alle plannen die je hebt, vallen weg, de ...

Lees verder
Kardinaal Eijk: Paus Franciscus had helderheid moeten verschaffen over intercommunie

Kardinaal Eijk schreef een opiniebijdrage in het Engels voor de ‘National Catholic Register’ en in het Italiaans voor de ‘Bussola Cristiana Quotidiana’. Aanleiding waren de voorgestelde richtlijnen van de Duitse Bisschoppenconferentie over intercommunie en de reactie daarop van het Vaticaan... 

Lees verder
13 mei: Heilige Servatius

Servatius is voor ons in Limburg de grote bisschop van Maastricht. Maar dat werd hij niet zomaar. Daar is een hele geschiedenis aan vooraf gegaan. Laten we van voren af aan gaan vertellen. Dan kom je er vanzelf achter, hoe het gegaan is...

Lees verder
12 mei: De Heilige Pancratius van Rome

Pancratius is de zoon van rijke ouders. Ze wonen in Klein-Azië. Er zal echter heel gauw een groot ongeluk in het leven van de jongen komen. Zijn ouders sterven allebei. Nu gaat Pancratius met een...

Lees verder
Nederlandse dagen in IsraŽl in november 2018

Iedere zondag horen we in de viering in de kerk verhalen uit de Bijbel. Ze spelen zich in en om het Heilig Land af. Het is de ervaring van iedere pelgrim naar Israël dat deze verhalen...

Lees verder
Donderdag 10 mei 10.00 uur heilige Mis: Hemelvaart van de Heer
Met Hemelvaart viert de Kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke werkelijkheid, die Hemel wordt genoemd. Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, is verheven, zijn alle leden van zijn Kerk met de Hemel verbonden.
Lees verder
Prachtige opbrengst Vastenactie 2018

Het vastenproject was dit jaar voor kinderen in Zambia...

Lees verder
Preek op 06-05-2018, 6e zondag van Pasen, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare gelovigen, ik weet niet of het zojuist tot u is doorgedrongen, die laatste zin uit het Joh. evangelie waarin staat: “Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt”. Dat betekent nogal wat. Alles gaat tegenwoordig over de liefde. Alle liedjes op de radio en TV zijn ervan doordrenkt. De Beatles zongen het lang geleden: “All you need is love”; het enig wat je nodig hebt is liefde. Liefde als eerste levensbehoefte.

Lees verder
8 mei: Heilige Wiro, Plechelmus en Otger

Heel lang geleden leefde er in Ierland een priester. Het is al meer dan duizend jaar geleden. Die priester heette Wiro. Wiro zorgde heel goed voor de mensen. Wiro wilde altijd al graag priester worden want hij hield heel veel van God. Ook toen hij nog een kleine jongen was, ging hij al graag naar de kerk. Ook bad hij elke dag. Dat bleef Wiro ook doen, toen hij priester geworden was...

Lees verder
8 mei: De Heiligen van Oldenzaal en Sint OdiliŽnberg

Wanneer Wiro, Plechelmus en Otger in Rome zijn, hoort de paus over deze drie mannen. Men vertelt hem, hoe ze bidden en offeren. Dan laat de paus hen bij zich roepen. Ze moeten aan de paus vertellen wat het doel van hun reis is. Tegelijkertijd smeken ze de paus, hen te sparen voor de last van het bisschopsambt... 

Lees verder
1 mei: Heilige Jozef

Nu Sint Jozef van de engel heeft gehoord, dat hij voor Maria en het Kind moet zorgen, zal hij dat ook goed doen. En dat is ook nodig. We hebben al gezien, hoe Jozef gezocht heeft naar een kamer in een herberg. Dat was in Betlehem. Hij doet veel moeite, om voor Maria een bed te vinden. We weten dat de herbergen helemaal vol waren. Maar Jozef geeft de moed niet op...

Lees verder
Preek op 29-04-2018, 5e zondag van Pasen, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare gelovigen, als we eens in de huid van Paulus zouden kunnen kruipen, wat zou er dan allemaal in ons omgaan, in u en mij? Hij heeft die christenen achtervolgt opgepakt en voor de rechter gebracht, maar hij werd onderweg naar Damascus geraakt door de Heer. Drie dagen blind als een teken dat hij zijn ogen ...

Lees verder
29 april: Heilige Catharina van SiŽna

Veel Italianen noemen deze Catharina de grootste vrouw van alle christenen. Ze heeft ook heel belangrijke dingen gedaan. Daar is ze al als jong meisje op voorbereid.

Catharina houdt heel veel van Jezus. Ze houdt zoveel van Hem, ...

Lees verder
Brieven uit de missie van Pater Jaap Borst

Ongeveer één keer in de maand schrijft Pater Jaap Borst een - handgeschreven - brief over zijn Missiewerk in India.

Klik hier voor zijn laatste brieven.

27 april: Heilige Petrus Canisius

De vader van Petrus is meerdere malen burgemeester van Nijmegen geweest. Petrus komt dus niet van arme mensen. Hij wordt geboren op 8 mei 1521. Eigenlijk heet hij heel gewoon Piet de Hondt. Maar in die tijd is het gewoon dat je je naam vertaalt in het Latijn. En daarom heet hij nu Petrus Canisius...

Lees verder
Onze Parochiekerk een stiltecentrum

In allerlei gebouwen is tegenwoordig een stiltecentrum: in ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, universiteiten, winkelgebieden (Hoog Catharijne). Het zijn plekken van stilte, ...

Lees verder
Is er een God?

Doorheen de hele kerkgeschiedenis zijn er meer dan 150 Eucharistische mirakelen gebeurd, in alle hoeken van de wereld. En er blijven nieuwe wonderen gebeuren tot op vandaag. Wonderen kunnen verschillend van aard zijn: zo zijn er bloed- en vleeswonderen (hosties die in vlees veranderen en/of waar bloed uit komt), conserveringswonderen (geconsacreerde hosties die niet vergaan), brandwonderen (hosties die onaangeroerd uit het vuur gehaald werden) en boomwonderen (hosties die in een boom werden gestopt en waar een miraculeus kruis uit groeide of werd gemaakt). Het oudst bekende wonder is dat van Lanciano, Italië...

Lees verder
Maria, Moeder van de Kerk: liturgische teksten van de nieuwe feestdag

Laat ons bidden. God, Vader van barmhartigheid, uw eniggeboren Zoon heeft aan het kruis zijn moeder, de heilige maagd Maria, ook aangesteld tot onze moeder; wij bidden U: laat uw Kerk door haar liefdevolle medewerking van dag tot dag toenemen in vruchtbaarheid, vreugde vinden in de heiligheid van haar kinderen en alle volkeren opnemen in haar schoot. Door onze Heer Jezus ...

Lees verder
25 april: Heilige Marcus, de Evangelist

Marcus heeft het christelijk geloofthuis leren kennen. Zijn moeder, die ook Maria heet, ontvangt de christenen in haar huis. Bij die bijeenkomsten heeft Marcus ook de apostel Paulus leren kennen. We kunnen dan ook, lezen in de Bijbel, dat Marcus met Paulus mee is gegaan op reis. Daar is echter een keertje iets misgegaan...

Lees verder
Kleding die past

Heerlijk ... het warme weer is vroeg verschenen. Rond 20 april klom de temperatuur omhoog tot 25 en op sommige plaatsen nog hoger. En een trouwe kerkganger uit het Midden-Oosten stelde de vraag of hij met een korte broek aan naar de kerk/Mis kon gaan?! Eens even kijken wat Google hierover meldt! "Een kerk is een Godshuis (woning van God) en God is de Koning der koningen...

Lees verder
Preek op 22-04-2018, 4e zondag van Pasen, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, veel mensen hier in de kerk aanwezig kennen elkaar van gezicht en van naam. De meesten van ons weten ook wel van elkaar waar wij wonen. Van de nodige mensen weten wij wat voor werk ze hebben gedaan of nog doen. Misschien weten wij van iemand een hobby. Wij weten een beetje van elkaars bijzondere vreugde en verdriet ...

Lees verder
Overweging op 21/21-04-2018, 4e zondag van Pasen, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, een herder, een weideveld met schapen, een lekker zonnetje. Dit beeld roept bij ons idyllische associaties op. Het “herder zijn” lijkt zo lieflijk en eigenlijk een beetje wereldvreemd en halfzacht. Maar in de tijd van Jezus was het herdersleven allesbehalve iets idyllisch. Het was een hard bestaan. De herder David, de latere koning David, vocht tegen leeuwen en beren ...

Lees verder
Bericht van Pastoor DaniŽl uit SyriŽ

Vrijdag 13 april 2018

Een drukke zondag

Zondag rustdag, maar ook dag vol verrassingen. In de loop van de voormiddag komt de pastoor van Yabroed met een volle autobus...

Lees verder
Inschrijving Tienerzomerkamp WKJ geopend!

Het WKJ zomerkamp komt er weer aan!!!

Ieder jaar organiseert de Werkgroep Katholieke Jongeren een...

Lees verder
Uitnodiging bedevaart Banneux

De eerste maanden van 2018 zijn al weer om. Voor de één een nieuw begin na misschien een zware tijd, voor de ander een moeizame start. Wat kan het dan mooi zijn om even bemoediging te krijgen, je verhaal te kunnen vertellen, andere verhalen over het leven te horen. Samen huilen, samen lachen...

Lees verder
23 april: Heilige Joris

Heel veel weten we niet over deze beroemde heilige. Want beroemd is hij. Hij is de patroon van de soldaten, van de katholieke scouting en van Engeland. En hij is een voorbeeld voor iedereen die dapper wil zijn. In de middeleeuwen behoorde hij tot de meest geliefde heiligen. Hij werd het voorbeeld voor de kruisvaarders...

Lees verder
Nederland Gidsland? Niet bij abortus

Zoals u misschien weet woedt er in Ierland een hevig debat over het afschaffen van het achtste amendement, dat het recht op leven van ongeboren kinderen garandeert. Per referendum besluiten de Ieren of abortus legaal wordt...

Lees verder
Halte Werk!

Wie is Halte Werk? Halte Werk is de gezamenlijke sociale dienst van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk...

Lees verder
Nieuwsbrief april 2018 - Bedevaartoord Beauraing

Wie zou geloofd hebben dat het toneelstuk over de verschijningen van Beauraing een dergelijk succes zou kennen?

Na drie voorstellingen moest er een vierde en nog een vijfde gepland worden om aan de vraag van het geestdriftige publiek ...

Lees verder
19 april: De Heilige Werner

Werner wordt in 1273 geboren in een arm gezin. Het boerderijtje van zijn ouders staat in de Hunsrück. Dat is achter Koblenz in Duitsland. Werner moet dan ook al vroeg meewerken. Nu eens werkt hij in de stallen, dan weer op het veld...

Lees verder
Familieviering 22 april a.s. om 11.30 uur. Iedereen is welkom!

Binnenkort is er weer een Familieviering: op zondag 22 april om 11.30 uur. Het KISI-Club-koor zingt, beweegt en klapt - iedereen wordt er blij van. Als we een auto hebben, hebben we meestal ook een TomTom: die wijst de goede weg als we ergens heen moeten. De TomTom is een goede wegwijzer. Zo is Jezus ook een goede wegwijzer - want Hij wijst de weg, door het leven, naar de hemel...

Lees verder
17 april: Heilige Landricus

De vader van Landricus, die Madelgarius heet, is een heel voorname man. Hij staat in dienst van de koning en wordt zelf op een bepaald moment prins. Hij neemt aan veel strijdpartijen deel.

Dan trouwt hij met een heel brave vrouw, die Waldetrudis heet. Na al die strijd voor macht op aarde, gaat Madelgarius strijden ...

Lees verder
Preek op 15-04-2018, 3e zondag van Pasen, jaar B, pastoor Frank Domen

De meeste dames hier aanwezig zijn moeder en velen ook al oma. Zij hebben kinderen en kleinkinderen. En toen die nog klein waren zal het ongetwijfeld vaker zijn gebeurd, dat tijdens een spel een kind kwam te vallen. Knie kapot, handen geschaafd en een dikke bult op het hoofd. Natuurlijk dikke tranen. Als moeder waste je dan de wonden, misschien een beetje jodium erop, als je als kind ...

Lees verder
Preek op 08-04-2018, 2e zondag van Pasen, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Als je zo dat bekende verhaal van die ongelovige Thomas hoort, dan valt het op dat Thomas in eerste instantie zeker niet zal geloven, als de apostelen hem vertellen: “We hebben de Heer gezien”. Maar als hij later de tekenen bij de Heer ziet, zijn handen en zijn zij, dan pas kan hij geloven. Thomas draait in dit Evangelie bij van een negatieve houding naar een ...

Lees verder
Preek op 02-04-2018, Tweede Paasdag, pastoor Frank Domen

Stel dat een groepje jongeren een of ander feest organiseert en er waren uiteindelijk 50 jongeren op afgekomen, het was een groot succes, maar je hoort op een bepaald moment de roddelpraatjes zeggen, dat het een afgang was: er waren maar 7 mensen gekomen, dan is het niet zo gek, dat je je boos voelt worden. Ik heb het in een andere parochie meegemaakt, dat in een krantenartikel onze kerstviering werd beschreven. Volgens de journalist zaten er iets meer dan 80 mensen in de kerk, maar in werkelijkheid ...

Lees verder
Preek op 01-04-2018, Eerste Paasdag, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, de paasliturgie is opgetogen, is blij, ze is vol van halleluja. Hierdoor moet het voor ons, voor iedereen, voor alle christenen wel duidelijk worden dat ons geloof valt of staat met het geloof in de verrijzenis. Anders gezegd dat we geloven dat Jezus leeft, dat hij is opgestaan uit de dood. Dat is onvoorstelbaar, maar geweldig nieuws. En dat zou Pasen opnieuw voor ons, voor u en mij, ook moeten zijn ...

Lees verder
Pasen!

Pasen is het feest ter herdenking van Christus' Verrijzenis uit de dood. Gelovigen vieren de toegang tot een nieuw en eeuwig leven. In de viering van Pasen vallen twee belangrijke onderdelen te onderscheiden: de Paaswake in het duisternis van de paasnacht en de dagmis van Paaszondag. De Paaswake is het belangrijkst en wordt doorgaans ook het drukst bezocht.

Feest der feesten
Pasen is niet zomaar een feest. Het is het 'Feest der feesten', het brandpunt van het christelijke geloof. Aan de dood en verrijzenis van Jezus Christus ontlenen alle sacramenten en alle overige vormen van lofprijzing en heiliging hun kracht. Het hele kerkelijk...

Lees verder
Preek op 31-03-2018, Paaswake, jaar B, pastoor Frank Domen

De vraag vandaag is of je er iets van begrijpt, of je gelooft, of je het aandurft, om je leven onder Jezus’ leiding voort te zetten. Jezus had vóór zijn dood verschillende keren aangekondigd, dát Hij zou sterven en ook dát Hij op de derde dag zou verrijzen. De eerste vraag is of wij het begrijpen. Wij hebben deze boodschap over dood en verrijzenis natuurlijk al vele keren eerder gehoord, maar voor ...

Lees verder
Overweging op zaterdag 31-03-2018, Paasviering in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve mensen. Het is weer Pasen!! Het Alleluja mag weer klinken. Wij christenen geloven dat Jezus werkelijk is verrezen. Omdat we dit geloven, kunnen we niet anders dan hiervoor blij en heel dankbaar te zijn. Alles wat aan deze verrijzenis is voorafgegaan, het leven, het lijden en het sterven van Jezus, stond in het teken van zijn onbaatzuchtige liefde voor ons. Door ...

Lees verder
Preek op 30-03-2018, Goede Vrijdag, diaken Eelke Ligthart

Een mens die straalt van God, zo’n mens was Jezus Christus, Hij had woorden gesproken van recht en waarheid van liefde, hij had mensen aangeraakt met de stralende kracht van God, Hij was de belichaming van Gods hart voor mensen geweest. Maar toen alles zich tegen hem keerde, is hij niet ondergedoken, en hij is voor dat bittere lot niet weggelopen, al had dat heel goed gekund. Maar ...

Lees verder