Bookmark and Share
Een overweging bij de lezingen van 1 februari, de vierde zondag door het jaar B

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de Eucharistieviering van zondag 1 februari, de 4e zondag door het jaar B, klik dan hier.

Mantelzorg ... dat doe je toch gewoon

Op woensdag 11 februari om 20.00 uur geeft Marianne Weel, jaren werkzaam geweest in de ouderen- en gehandicaptenzorg en nu in de Mantelzorg, een presentatie over: Mantelzorg ... dat doe je toch gewoon. Zij vertelt over de lastige stuaties waarin mantelzorgers...

Lees verder
Overweging op de 3e zondag door het jaar B, 23/24-01-2015 in de tehuizen, Jannie Ligthart

Als we enkele verzen lezen, die vooraf gaan aan de eerste lezing, komen we te weten dat Jona niet dadelijk gehoorzaamde aan wat God van hem vroeg. Jona wilde in eerste instantie de opdracht van de Heer ontlopen en ging de andere kant op, niet naar Ninivé maar ver weg naar Tarsus. In de storm overboord gegooid, komt hij na drie dagen en nachten in diepe duisternis te hebben doorgebracht tot inkeer en - volgens het verhaal spuwt de grote vis hem...

Lees verder
Preek op 18-01-2015, de 2e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

De apostel Andreas heeft Jezus gevonden en hij is zó enthousiast over Hem, dat hij tegenover zijn broer Petrus niet over Jezus kan zwijgen. Iemand ‘vinden’ wil in dit geval niet alleen maar zeggen iemand zien of tegenkomen. Iemand ‘vinden’ gaat hier meer over een innerlijke ervaring: je ervaart iemands liefde en kracht. Als je zwijgt over Jezus, heb je dan werkelijk begrepen, dat Jezus de Zoon van God is, de meest bijzondere mens op aarde, dat Hij...

Lees verder
Paus: vrije meningsuiting ja, beledigen geloof nee

De vrijheid van meningsuiting is een "fundamenteel mensenrecht" zoals de vrijheid van godsdienst, maar moet worden uitgeoefend "zonder aanstoot te geven". Dit zei paus Franciscus tijdens een persconferentie aan boord van het vliegtuig dat hem van Sri Lanka naar de Filipijnen bracht, meldt CNS...

Lees verder
Koptische paus: Mohammedcartoons 'Charlie' zijn 'aanstootgevend'

De door Charlie Hebdo gepubliceerde cartoons van de islamitische profeet Mohammed zijn "aanstootgevend" en iedere belediging moet "op alle niveaus" worden afgewezen. Dit zei het hoofd van de koptisch-orthodoxe Kerk, Tawadros II, tegenover enkele journalisten, zo meldt de Vaticaanse missiepersdienst Fides.

Lees verder
Verslag van de Startavond voor vormelingen, ouders en begeleiders

Op vrijdag 9 januari heeft de eerste bijeenkomst voor het Vormsel plaatsgevonden. De opkomst was zeker goed, totaal hebben zich al 27 kinderen opgegeven voor het Vormselproject, een ongekend aantal. Pastoor Frank heeft deze avond samen met Jannie Ligthart verzorgd en ze zijn erg blij met de grote opkomst. Het Familiehuis is tot de laatste stoel en kruk bezet. 

Lees verder
De essentie van de lezing van Pastoor Jeroen Smith over bidden

Zoals aangekondigd kwam pastoor Jeroen Smith uit Leiden op woensdagavond 14 januari jongstleden een lezing geven over bidden en aanbidden. De belangstelling was groter dan verwacht. Zeker 55 mensen waren aanwezig.

Lees verder
Preek op 11-01-2015, hoogfeest van Doop van de Heer, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, in die drie periodes is God zichtbaar geworden voor ons mensen. De vraag blijft natuurlijk is God voor ons werkelijk zichtbaar geworden. Kerstmis is toch immers ook een oproep aan ons allen tot Vrede, Gerechtigheid en Barmhartigheid. Ook daarin wordt God zichtbaar. Maar zijn wij door het Kerstfeest ook dichter bij God gebracht, als bron van inspiratie en kracht om samen verder te kunnen. Is dat licht van Christus voor ons weer...

Lees verder
Christendom in China groeit sneller dan autoverkoop

In de volksrepubliek China die de meest dynamische economie ter wereld heeft, is niets meer in trek dan het christelijke geloof. Het aantal christenen groeit jaarlijks tien procent - sneller dan de verkoop van auto's. Volgens schattingen van de godsdienstweten- 

Lees verder
Preek op 04-01-2015, hoogfeest van Openbaring des Heren oftewel Driekoningen, pastoor Frank Domen

Wij vieren, dat drie koningen uit het Oosten op bezoek komen bij de nieuwgeboren Koning. En wij merken aan hun gedrag, dat het inderdaad wijze koningen zijn. Want wanneer zij na hun gesprek met koning Herodes het paleis verlaten en plotseling de ster weer aan de hemel zien staan, dan - zo staat het in het evangelie van...

Lees verder
Katholieke Kerk groeit: wereldwijd ruim 1,2 miljard katholieken

Het aantal katholieken wereldwijd is toegenomen met ruim 15 miljoen tot ruim 1,2 miljard.

Dat blijkt uit cijfers, die zijn bijgewerkt tot 31 december 2012, uit het statistisch jaarboek van de katholieke Kerk van het Vaticaanse...

Lees verder
Woensdag 14 januari 2015: pastoor Jeroen Smith uit Leiden over bidden en aanbidden

Op woensdag 14 januari om 20.00 uur geeft Pastoor Jeroen Smith een lezing over 'Bidden' in het Parochiecentrum van de Dionysiuskerk in Heerhugowaard.
Pastoor Jeroen Smith is bekend van de serie RKK Geloofsgesprekken en in Leiden, waar hij pastoor is, weet iedere protestant en katholiek wie hij is.
Hij heeft naam gemaakt met de Alpha-cursus (Is er méér ... dan huisje - boompje - beestje?).

Lees verder
Zondag 4 januari: het hoogfeest van Openbaring des Heren of Driekoningen

Het hoogfeest van Openbaring des Heren of Epifanie herdenkt drie belangrijke momenten uit het leven van Jezus: dat Hij als kind aanbeden werd door wijzen uit het Oosten; dat God Hem bij zijn doopsel in de Jordaan zijn zoon noemt; dat Hij als gast op een bruiloft water in wijn veranderde. Dit belangrijke feest wordt op 6 januari ...

Lees verder
Preek op 01-01-2015, hoogfeest Maria, Moeder van God, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, zoals altijd hebben wij een veelbewogen jaar achter de rug. Er zijn allerlei goede en mooie dingen gebeurd, maar ook was er sprake van allerlei kwaad. De moordpartijen van de IS-strijders gaan zelfs onverminderd door.

Eigenlijk hebben wij veel meer zegen van God nodig. In de eerste lezing van vandaag geeft God zelf aan met welke woorden de...

Lees verder
'God is helemaal terug in moderne denken'

De wetenschap herontdekt de mogelijkheid van het bestaan van God, zowel natuurwetenschappelijk als filosofisch.

Het tegendeel "hoe achterhaald en onredelijk geloof in God is", is daarentegen "een moderne mythe".

Lees verder
1 januari: het hoogfeest van Maria, Moeder van God

Het hoogfeest Maria Moeder van God wordt gevierd op de eerste dag van het nieuwe burgerlijke jaar.

De eerste januari is tevens de afsluiting van het Octaaf van Kerstmis.

Christus: God en mens

Op de universele kalender van de Romeinse Ritus van de Katholieke Kerk wordt op 1 januari het hoogfeest gevierd van Maria, de Moeder Gods. De Heilige Maagd is de moeder van Christus, die zowel God de Zoon is als de mens Jezus van Nazaret.  

Lees verder
Schrijfster geeft homoseksualiteit in Harry Potter toe

Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus ('Hogwarts') heeft homoseksuele leerlingen. Dat bevestigt schrijfster Joanne K. Rowling via Twitter op de vraag van een fan van de populaire reeks jeugdromans 'Harry Potter'...

Lees verder
Vragen - Ún antwoorden - n.a.v. de bedevaart naar Rome

Uit onze parochiële info-avonden over de Bisdombedevaart naar Rome zijn een aantal vragen naar voren gekomen, die mensen graag beantwoord willen hebben alvorens een beslissing te willen nemen.

1. Is er elke dag een Eucharistieviering ? Zo ja, waar en hoe laat?

Lees verder
Opbrengst kerstcollecte

Tijdens de drie kerstdagen - kerstnacht, eerste kerstdag en tweede kerstdag - is er gecollecteerd voor de bestrijding van Ebola is West-Afrika. De gehele opbrengst wordt overgemaakt aan Artsen Zonder Grenzen. De opbrengst was fantastisch: € 3172,05. Iedereen heel hartelijk dank!

Wall Street Journal: wanneer worden we eerlijk over intelligent ontwerp?

"Op welk punt is het eerlijk toe te geven dat de wetenschap ons meegeeft dat wij geen product van lukrake krachten kunnen zijn?"

Dat vraagt Erik Metaxas zich af in een artikel (achter betaalmuur) in The Wall Street Journal.

Lees verder
Preek op 28-12-2014, feest van de heilige Familie, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, het menselijk lichaam bestaat uit miljarden kleine cellen, die allemaal een functie hebben, maar die ook voor hun eigen voortbestaan van anderen afhankelijk zijn.

Zo bestaat de grote familie, die ‘de wereld’ heet ook uit misschien wel een miljard cellen. Zo’n cel noemen wij ‘een gezin’. Een gezin dient allereerst haar eigen leden, maar is er ook voor de grote...

Lees verder
www.katholiekgezin.nl

Wil je in het kader van de feestdag van de heilige Familie eens wat meer lezen over huwelijk, gezin en opvoeding, kijk dan eens op de website www.katholiekgezin.nl. Daar vind je vele nuttige informatie en tips, verwijzingen naar allerlei activiteteiten voor jong en oud. Van harte aanbevolen!

Lees verder
Paus Franciscus: Het gezin, deze grote gave van de Heer

Beste broeders en zusters, goedemorgen! De bisschoppensynode over het gezin, die onlangs werd gehouden, was een eerste etappe op een tocht die we in de komende maand oktober zullen afsluiten met een andere vergadering met het thema 'Roeping en opdracht van het gezin in de Kerk en de wereld'. Door het gebed en de...

Lees verder
Zondag 28-12-2014: Feest van de heilige Familie

De Heilige Familie wordt in de liturgie 'het gezin van Nazaret' genoemd. Volgens het Lucas-evangelie was Nazaret de stad van Jozef. Daar groeide het Kerstkind op, 'nam toe in krachten, werd vervuld van wijsheid en de genade Gods rustte op Hem', schrijft Lucas. In het Matteüs-evangelie vlucht de Heilige Familie na de geboorte in Bethlehem naar Egypte, omdat Herodes het op het Kerstkind gemunt heeft. Na Herodes' dood keert het gezin naar...

Lees verder
Zondag 28 december: Feest van de heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef

Zaterdagavond 19.00 uur en zondag 10.00 uur, 27/28 december, vieren wij het feest van het heilig huisgezin, van de heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef. Wie zich alvast een beetje wil voorbereiden op dit zo héél belangrijke feest - goede gezinnen zijn de hoekstenen van de samenleving - kan hier klikken. 

Preek op 26-12-2014, Tweede Kerstdag, de heilige diaken Stefanus, martelaar, pastoor Frank Domen

Wij horen mensen weleens praten over de vraag wat er nu eerder was: de kip of het ei? Dat kunnen wij toepassen op allerlei zaken. Wat was er eerder: de eik of het eikeltje? Het is toch het kleine eikeltje, die de grote, machtige eik voortbrengt, maar het is ook de grote eik, die de eikeltjes maakt. Het een komt voort uit het ander. Zo is het ook met bepaalde gaven, die God ons geeft: de ene gave helpt de andere en omgekeerd.

Lees verder
De heilige diaken Stefanus, 26 december, Tweede Kerstdag

Op 26 december, Tweede Kerstdag, viert de Kerk over heel de wereld de dood van de heilige Stefanus, een van de eerste diakens. Kinderen, die meer over hem willen weten, kunnen hier klikken. En volwassenen, die meer willen weten, kunnen hier klikken. Op Tweede Kerstdag is de heilige Mis, een familieviering, om 10.00 uur. En de kinderen van de KISI-club komen zingen.

Preek op 25-12-2015, Eerste Kerstdag, pastoor Frank Domen

Het is en blijft een prachtig - waar gebeurd! - verhaal. De reis naar Bethlehem, de geboorte in de stal, de herders en de engelen. Al eeuwen lang kijken jong en oud hand in hand naar het stalletje, en er blijft een kracht van uit gaan.

Als je een moeder ziet, vlak voor de geboorte van het kind, in spanning en in pijn, dan kun je je een beetje radeloos voelen. Van de ene kant verheug je je op het grote wonder, van de andere kant heb je met de moeder medelijden om wat zij doormaakt, maar veel meer dan een hand vasthouden en wat lieve woordjes zeggen, kun je niet doen. En als dan eenmaal het kindje geboren is, laten je krachten je in de steek. Héél voorzichtig til je het kindje op en...

Lees verder
Preek op 24-12-2014, Kerstnacht, diaken Eelke Ligthart

Vandaag horen we dat herders wordt gewezen op een kind dat is geboren in hun stal. Schuilplaats voor schapen. Een klein schepseltje in wat luiers. In hun harde bestaan leren ze vechten om te overleven, om het hoofd boven water te houden, maar nu wordt er niet gevochten maar geknuffeld. De dagelijkse zaken komen dicht bij een pas geboren kind, ze worden geraakt.
Wij zijn gauw geneigd om grote zaken en onze kinderen gescheiden te houden. Het openbare leven en het privéleven...

Lees verder
Paus schrijft brief aan christenen in het Midden-Oosten

Paus Franciscus heeft zich dinsdag met een speciale Kerstbrief gericht tot de christenen in het Midden-Oosten.
Daarin staat het lijden en de vervolging centraal van de christenen en andere religieuze en etnische groepen in de regio.

Lees verder
Paus: "Laat Christus niet voorbijgaan"

Met Kerstmis komt Christus "bij ons langs en klopt Hij aan bij ons hart. Laat Hem niet voorbijgaan, laten wij onze deuren wijd voor Hem open zetten".
Die oproep deed paus Franciscus afgelopen zondag aan het begin van zijn angelustoespraak op het Sint-Pietersplein, meldt AsiaNews.

Lees verder
Kerstmis 2014

Kerstmis is de viering van de geboorte van Jezus Christus, de verlosser der mensheid. Deze geboorte markeert de menswording van God. Kerstmis is dus het feest van de incarnatie van God de Zoon. Als cultureel verschijnsel is Kerst de gekerstende versie van het Winterzonnewendefeest.

Lees verder
Preek op 21-12-2014, 4e zondag van de advent, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, in de eerste lezing hoorden wij over koning David, die op een goede dag van plan was voor God een tempel te bouwen. Het Tabernakel stond dan toe alleen maar in een tent. Maar nog dezelfde nacht kreeg de profeet Natan opdracht tegen David te zeggen, dat dat niet de bedoeling was. God zou voor Dávid een huis bouwen. Door de Persoon van Jezus Christus...

Lees verder
De Nieuwsbrief voor de Caritas van december 2014 is uit

NIEUWJAARSRECEPTIE BISDOM

Op vrijdagmiddag 9 januari, van 16.30 tot 18.00 uur is er de nieuwjaarsreceptie van het bisdom. U bent van harte welkom om de bisschoppen een zalig nieuwjaar te wensen en de onderlinge banden te versterken. De receptie wordt gehouden in het bisschopshuis, Nieuwe Gracht 80 te Haarlem.

Lees verder
De viering van de eucharistie: hoofdstuk 3. Christus, aanwezig in de persoon van de priester

De biddende samenkomst van de gelovigen in de eucharistie staat onder leiding van de priester. Elke priester "wordt uit de mensen genomen en aangesteld voor de mensen, om hen te vertegenwoordigen bij God en om gaven en offers op te dragen voor de zonden" (Hebr. 5,1). De priester spreekt en handelt in de eucharistie in naam van het volk hij roept op tot gebed en vat het gebed samen van allen, terwijl hij het uitspreekt voor God. Zoals Christus het gebed van de gelovigen opneemt in zijn gebed tot...

Lees verder
Preek op zondag 14-12-2014, 3e zondag van de advent, jaar B, pastoor Frank Domen

Vandaag, beste medegelovigen, gaat de eerste lezing over de Messias. Zo'n 600 jaar vóór Jezus’ geboorte, kondigt Jesaja aan, dat de Redder gaat komen.

Het zal iemand zijn, die heel prettig in de omgang is. En dat komt, doordat de Geest van de Heer op Hem rust. Als je bij Hem bent, heb je het gevoel bij God te zijn.

Lees verder
De Navolging van Christus, eerste Boek, hoofdstuk 3: De leer der waarheid

Gelukkig wie door de Waarheid zelf onderwezen wordt, niet met beelden en woorden die voorbijgaan, maar rechtstreeks vanuit haar wezen.

Ons inzicht en ons gevoelen bedriegen ons dikwijls en reiken niet ver.

Wat baat al die haarkloverij over verborgen en geheime dingen waarvan ons bij het oordeel niet zal worden verweten dat wij ze niet gekend hebben? 

Lees verder
Orgaandonatie na euthanasie: een dodelijke combinatie

Het doneren van organen na euthanasie is om verschillende redenen erg problematisch.

Het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum en het Maastricht Universitair Medisch Centrum hebben een conceptrichtlijn...

Lees verder
Adventsactie 2014: Veilig naar school in Kenia

Zelfs voor Keniaanse begrippen ligt het dorpje Migumomiri erg afgelegen. De levensomstandigheden zijn er op z’n zachtst gezegd Spartaans: de mensen wonen in lemen hutten en er is geen elektriciteit. Het gebied heeft regelmatig te lijden onder extreme droogte en de grond is nauwelijks vruchtbaar. Daardoor hebben...

Lees verder
Preek op zondag 07-12-2014, 2e zondag van de Advent, jaar B, pastoor Frank Domen

Jullie hebben het misschien allemaal weleens gezien: van die prachtige, kostbare middeleeuwse handschriften met beginletters, die heel groot werden geschreven en rijk versierd, mooi geschilderd, een of ander tafereel zit erin verwerkt, vaak bijbels. Iets dergelijks zien wij ook aan het begin van het evangelie volgens Marcus. Het is een groots en plechtig begin: "Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God". Zo geeft...

Lees verder
De viering van de eucharistie: hoofdstuk 2. Christus, aanwezig in zijn biddend volk

Jezus, onze Heer, heeft het zelf tijdens zijn aards leven gezegd "Waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden" (Mt.18,20). Christus is in de liturgie aanwezig, wanneer de kerk bidt en psalmen zingt, zegt Vaticanum II. In het gebed van de kerk komt God zelf aan het woord. "De Geest komt onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen", schrijft Sint Paulus (Rom. 8,26).

Lees verder
Ook gezinsprogramma tijdens bisdombedevaart naar Rome

Een unieke kans om met jong en oud het geloof te beleven

In de meivakantie van 2015 organiseert het bisdom samen met reisorganisatie VNB een bisdombedevaart naar Rome. Naast een tiener-en jongerenprogramma, is er ook voorzien in een gezinsprogramma tijdens de bedevaart. Het is een unieke kans om als gezin de eeuwige stad te ontdekken en met jong en oud het geloof te beleven.

Lees verder
Promotiefilmpje tiener-en jongerenprogramma bisdombedevaart naar Rome

Op de FaceBook pagina van de bisdombedevaart naar Rome is een promotiefilmpje geplaatst van het tiener- en jongerenprogramma van deze bedevaart. Het doel van het filmpje is om tieners en jongeren op een leuke manier uit te nodigen om mee te gaan op deze reis naar Rome in de meivakantie van 2015. Daarbij is de leeftijd van het tienerprogramma iets verhoogd: van 12 t/m 15 jaar naar 14 t/m 17 jaar. De leeftijd voor het jongerenprogramma wordt daarmee ook verhoogd: dit programma is nu niet voor jongeren vanaf 16 jaar, maar vanaf 18 jaar. 

Lees verder
3 december - feestdag van de heilige Franciscus Xaverius (voor volwassenen)

Hij werd op 7 april 1506 geboren op het landgoed Javier in Navarra, Baskenland, Noord-Spanje. Hij studeerde te Parijs met een glanzende carrière in het vooruitzicht. Maar een ontmoeting met zijn landgenoot Iñigo (Ignatius) van Loyola zou van beslissende betekenis worden voor zijn leven. Deze Ignatius probeerde Franciscus over te halen tot zijn ideaal om 'de zielen te helpen', mensen in hun geloof en gebed te begeleiden en gelukkig te maken door aandacht te besteden aan Gods werk in ieders persoon. Met grote moeite liet Franciscus zich hiervoor winnen. Tezamen met nog acht anderen legden Ignatius en hij in 1534 de geloften af dat ze hun verdere leven enkel en alleen in dienst van God zouden...

Lees verder
3 december - feestdag van de heilige Franciscus Xaverius (voor kinderen)

Franciscus wordt geboren in het Baskenland; een gebied van Spanje, dat tegen de Pyreneeën ligt. Zijn ouderlijk huis is het kasteel Xavier. De familie is wel van adel, maar arm. Daarom moet Franciscus als zesde van de kinderen door studie een toekomst opbouwen. Zo komt Franciscus in Parijs terecht in het Barbara – college. Hij komt daar op één kamer met Ignatius van Loyola en Petrus Faber. We hebben al uit het leven van Ignatius geleerd...

Lees verder
De Navolging van Christus, eerste Boek, hoofdstuk 2: Nederig denken over zichzelf

Ieder mens wil van nature weten, maar waartoe dient de wetenschap zonder vrees voor God?

Een eenvoudig man van het platteland die God dient staat heel zeker boven de trotse filosoof die zijn heil verwaarloost en de loop van de sterren nagaat.

Wie zichzelf goed leert kennen slaat zichzelf niet hoog meer aan en vindt er geen smaak in als mensen hem prijzen.

Lees verder
Fotoverslag van de Eucharistieviering met het Jambokoor

Op zondag 30 november 2014 zong het Jambokoor tijdens de heilige Eucharistieviering van 10.00 uur in onze Dionysiuskerk. Het was een feestelijke en kleurrijke viering met vele parochianen en niet-parochianen. Wil je een fotoverslag - met dank aan Merijn de Greeuw - van de viering zien, klik dan hier.

Jambokoor in de Dionysiuskerk: 30 november om 10.00 uur

Op zondag 30 november aanstaande komt het Jambokoor de heilige Mis opluisteren in de Dionysiuskerk. Het koor brengt een blijde, enthousiaste en feestelijke sfeer in de kerk, kenmerkend voor Afrikaanse vieringen. Het koor uit Zuidermeer, met ruim 60 leden onder leiding van Teun Steur, treedt op in Afrikaanse...

Lees verder
De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest

De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus worden verwacht. In de donkere weken vóór Kerstmis leven christenen in afwachting van de komst van het kindje Jezus. Omdat het Latijnse woord voor 'komst' of 'het komen' ‘adventus’ is, worden de vier...

Lees verder