Bookmark and Share
Jambokoor in de Dionysiuskerk: 30 november om 10.00 uur

Op zondag 30 november aanstaande komt het Jambokoor de heilige Mis opluisteren in de Dionysiuskerk. Het koor brengt een blijde, enthousiaste en feestelijke sfeer in de kerk, kenmerkend voor Afrikaanse vieringen. Het koor uit Zuidermeer, met ruim 60 leden onder leiding van Teun Steur, treedt op in Afrikaanse...

Lees verder
Estafette in Heerhugowaard tegen armoede en onrecht

Beste medeparochianen, ook dit jaar organiseren de gezamenlijke kerken en moskeeën in Heerhugowaard met steun van de gemeente weer een zogenaamde “Estafette” om voedsel in te zamelen voor de mensen, die zijn aangewezen op de...

Lees verder
Preek op zondag 23-11-2014, hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal, jaar A, pastoor Frank Domen

Op het einde van een jaar moeten boekhouders de balans opmaken van het afgelopen jaar. In indrukwekkende tabellen geven zij weer hoe groot allerlei soorten inkomsten waren, hoe veel uitgaven er zijn gedaan, en hoe groot uiteindelijk de winst of het verlies is. Het evangelie van vandaag vertelt niet over het einde van een jaar, evenmin over het einde van een mensenleven, maar...

Lees verder
Zondag 23 november, Christus, Koning van het Heelal, hoogfeest

Het hoogfeest 'Christus Koning van het heelal' wordt gevierd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het viert de universele heerschappij van Jezus, het geïncarneerde Woord van God. Christus Koning is de plechtige afsluiting van het kerkelijk jaar in de Romeinse Ritus van de Katholieke Kerk. De officiële Latijnse naam voor dit hoogfeest luidt: Dominus Noster Iesus Christus Universorum Rex.

Lees verder
Een overweging bij de lezingen van Christus, Koning van het Heelal, zondag 23-11-2014

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de viering van de komende hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal, de 34e en laatste zondag door het jaar A, 23-11-2014, klik dan hier.

21 november - Opdracht van Maria in de Tempel

Maria Presentatie is de oude naam voor de Opdracht van de Heilige Maagd Maria in de Tempel van Jeruzalem. Volgens een oude overlevering zou de moeder van Jezus in haar jeugd zijn aangeboden (opgedragen) als tempelmaagd. Het apocriefe Proto-Evangelie van Jacobus vertelt dat Joachim en Anna hun dochter Maria op driejarige leeftijd aan God opdroegen en haar als tempelmaagd presenteerden in de Tempel van Jeruzalem, het middelpunt van de joodse godsdienst. Daar zou ze tot haar twaalfde jaar de priesters en levieten in hun cultische taken hebben bijgestaan. 

Lees verder
'Gezonde homoseksuele relatie is onmogelijk'

Een gezonde homoseksuele relatie is onmogelijk. Dat zegt de Amerikaanse Robin Teresa Beck (59) op basis van haar ervaringen met twaalf lesbische relaties in een periode van 35 jaar. In haar boek 'I just came for the Ashes' beschrijft Beck hoe een...

Lees verder
Preek op zondag 16-10-2014, 33e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, er is in onze wereld veel wantrouwen, tussen mensen, volken of bevolkingsgroepen. Zo was er jaren een groot wantrouwen tussen Oost en West. Een Koude Oorlog, die overigens weer lijkt terug te keren. In landen als Zuid-Afrika rommelt het nog steeds tussen blank en zwart. En in ons eigen land is er wantrouwen tussen autochtonen en allochtonen, mensen van hier en mensen van elders. Bijvoorbeeld naar aanleiding van goedkopere buitenlandse arbeidskrachten.

Lees verder
12 november - H. Josafat

Josafat, was een zoon van orthodoxe ouders. Zijn vader was een rijke koopman. Na zijn schooltijd in Wolodymyr werd Josafat door zijn vader naar Vilnius gestuurd, waar hij als leerling bij een koopman in dienst trad. Josafat toonde echter meer interesse in de bestudering van de taal, gebruikt in de Slavische liturgie. Hierdoor raakte hij onder meer bevriend met Petrus Arcudius, rector aan het Oosters college in Vilnius. Hoewel de koopman bij wie Josafat in dienst was niet sympathiseerde met religieuze zaken, was hij toch bereid de jongen in dienst te nemen en ook uit te huwelijken aan een van zijn dochters. Beide voorstellen werden echter door...

Lees verder
11 november - Sint Maarten

Sint Maarten, zoals Martinus in onze streken vertrouwelijk wordt genoemd, is in het Westerse Christendom één van de meest vereerde heiligen.
Zijn leven werd beschreven door Sulpicius Severus († 591; feest 29 januari).
In feite is die levensbeschrijving een opsomming van losse gebeurtenissen. Sulpicius wilde laten zien, hoe heilig Martinus was. Hij is dus bepaald niet objectief, lees verder...

Wijding van de aartsbasiliek van de Allerheiligste Verlosser, Rome, ItaliŽ; 324, feest 9 november

De basiliek van de Allerheiligste Verlosser in Rome is beter bekend als de Sint Jan van Lateranen. Volgens een inscriptie op de voorgevel is zij ‘De Moeder en het Hoofd van alle Kerken in de Stad en van de hele Wereld’. Zij gaat terug op een geschenk van keizer Constantijn en zijn familie († 337; feest 21 mei).  

Lees verder
Toespraak van de voorzitter van onze PCI, Adriaan Rotteveel, op zondag 09-11-2014, b.g.v. het diaconale weekend

Geachte mede-parochianen, ik sta hier elk jaar weer wat ongemakkelijk tijdens het Diaconale weekend, waarin ik de gelegenheid krijg om namens de Parochiële Caritas Instelling (PCI) weer een beroep op u te doen om ons te steunen. Juist omdat ik meestal aan uw kant zit, weet ik heel erg goed hoe vaak uw steun wordt gevraagd voor alle noden van kerk, missie, armen, zieken, enzovoort. Maar helaas, we weten ook, dat het nooit zal veranderen, hoe graag we dat ook zouden willen. En zoals ik al...

Lees verder
Preek op zondag 09-11-2014, Kerkwijding Sint Jan van Lateranen, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, de tempel waar het vandaag over gaat, was in de tijd van Jezus de plaats waar je het meest dicht bij God kon zijn. In de tempel bevond zich het Heilige der Heiligen, de plaats waar de ark van het verbond stond. Nu wordt er voor het...

Lees verder
Vrijdag 7 november, Hoogfeest van de H. Willibrord, Patroon van de Nederlandse Kerkprovincie

Vanaf het allereerste moment van Willibrordus' bestaan was het duidelijk, dat God bijzondere plannen met hem had. Zijn moeder, een vrome christelijke vrouw, had in haar slaap een merkwaardig droomgezicht. Zij meende aan de hemel een nieuwe maan te zien rijzen, die geleidelijk al maar voller werd. Op het moment dat het een compleet volle maan was, viel deze uit de hemel zomaar in haar mond. Inwendig werd zij er helemaal door verlicht, en een prachtig schijnsel scheen uit haar buik te komen. De volgende dag ging zij met haar droom onmiddellijk naar de vrome, oude priester van het kerkje bij haar in de buurt. Deze vroeg, of zij...

Lees verder
Preek op zondag 02-11-2014, Allerzielen, diaken Eelke Ligthart

Indringende ervaringen maken van alles in je los. Vooral de dood van een geliefde, man, vrouw of kind, hoe dichter bij, des te dieper voelen we de pijn. Het verdriet gaat met je mee, ook de nacht in, ook bij het opstaan is het vaak niet lichter geworden. Verlies van een dierbare geeft verwarring, een gevoel van verlatenheid. Wat is de zin van het leven, of wellicht de onzin van de dood. Hoe gaat...

Lees verder
Preek op zaterdag 01-11-2014, Allerheiligen, pastoor Frank Domen

Wij prijzen de heiligen vandaag zalig. Waarom? Omdat Jezus ons dat heeft voorgedaan. Ook hóé wij dat moeten doen. Hij keert zich eerst van de mensen af door de berg op te gaan. Hij gaat naar God toe, de Heilige bij uitstek! De berg is de plaats waar wij God kunnen ontmoeten. Het is God, die heiligheid, heelheid, aan mensen kan geven, dus wij beginnen bij Hem. Wij gaan niet eerst met elkaar in gesprek. Wij gaan niet allereerst ervaringen uitwisselen - dat...

Lees verder
2 november - Allerzielen

Het woord 'allerzielen' is afgeleid van 'gedachtenis aller zielen'. De naam veronderstelt de oude christelijke overtuiging dat de mens bestaat uit een lichaam en een ziel. Na de dood van een mens wordt de ziel gescheiden van het lichaam en gaat ze naar...

Lees verder
Eerste bijeenkomst nieuwe jongerengroep 'On The Road'

Zondag 26 oktober kwam de jongerengroep On The Road voor het eerst bij elkaar. Tussen de leeftijd van 12 en 15 jaar werden zij om kwart voor 5 hartelijk verwelkomd en kregen gelijk een leuke rebus in de handen gedrukt om op te lossen. Tegen de tijd dat iedereen aanwezig was, zijn we samen met wat drinken rond de tafel...

Lees verder
1 november - Allerheiligen
Op 1 november vereert de Katholieke Kerk van het Westen in één viering alle bekende en onbekende heiligen, of ze nu heilig verklaard zijn of niet. Heiligen zijn alle personen die in het hiernamaals bij God zijn. Zij zijn “de bemiddelaars voor de biddende kerk op aarde, voorsprekers voor hun strijdende en lijdende broeders en zusters”, zoals in het Getijdengebed wordt gezegd. Volgens de katholieke en orthodoxe leer moeten de heiligen vereerd worden omdat zij als het ware een venster zijn op de heiligheid van God.
Lees verder
Preek op zondag 26-10-2014, 30e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Beste mensen, vandaag gaat het evangelie weer eens over de liefde, het meest bezongen onderwerp. Maar niet alles wat liefde wordt genoemd heeft per se iets met christelijke liefde te maken. Misschien dat sommige mensen een beetje moeite hebben met de zegswijze ‘het gebod van de liefde’. Een gebod is dan iets wat moet. En liefde is toch iets wat niet moet, maar uit je hart komt. Misschien zouden zij liever willen spreken van het...

Lees verder
Overweging op de 30e zondag door het jaar A, 24/25 -10-2014 in de tehuizen, Jannie Ligthart

Beste medegelovigen, ook in het evangelie van vandaag willen de farizeeën Jezus in de val lokken. Ze stuurden een wetgeleerde op hem af met de vraag wat het voornaamste gebod is. Wij vinden dat waarschijnlijk niet zo’n bijzondere vraag, waarop gemakkelijk een antwoord is te geven. Maar voor de joden was het helemaal niet zo’n gemakkelijke vraag, want hun Wet telde niet minder dan 248 geboden en 365 verboden. Samen goed voor 613 wetten. We...

Lees verder
Bisdombedevaart naar Rome - tiener- en jongerenprogramma

Op de FaceBook pagina van de bisdombedevaart naar Rome is een promotiefilmpje geplaatst van het tiener- en jongerenpro- gramma van deze bedevaart. Het doel van het filmpje is om tieners en jongeren op een leuke manier uit te nodigen om mee te gaan...

Lees verder
Opbrengst collecte voor Missio

Afgelopen weekend, zaterdag 18 en zondag 19.00 oktober was de opbrengst van de gehele collecte voor Missio. De opbrengst bedroeg €936,81 (vorig jaar €744,19). Een heel mooi resultaat.

Missio besteedt dit jaar aandacht aan de katholieke Kerk in Myanmar (Birma). Volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen. Velen vestigen hun hoop op Aung San Suu Kyi, oppositieleidster en winnares van de Nobelprijs voor de Vrede.

In Myanmar bevindt zich in het noorden een groot opvangkamp, een soort AZC zoals wij dat volgend jaar in Heerhugowaard...

Lees verder
Preek op zondag 19-10-2014, 29e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Jezus kun je niet met een strikvraag vangen. Hij wordt immers geleid door goddelijke wijsheid. Hij geeft dan ook een antwoord waar de Farizeeën, de joodse kerkelijke leiders, niet tegenop kunnen: “Geeft aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt”. Het zou voor sommige mensen misschien gemakkelijk zijn als zij de dingen van God en die van de keizer duidelijk van elkaar kunnen onderscheiden. Er zijn immers...

Lees verder
Overweging op de 29e zondag door het jaar A, 17/18-10-2014 in de tehuizen, Jannie Ligthart

Beste medegelovigen, in Jeruzalem ervaart Jezus steeds een groot verzet bij de leiders van het volk. De Farizeeën en de Herodianen verleiden Jezus tot uitspraken die Hem bij het volk impopulair, óf verdacht bij de overheid zullen maken. Eigenlijk wordt Jezus in zo ‘n gesprek uitgedaagd om af te zien van zijn zending, af te zien van zijn “zoonschap” van God...

Lees verder
18 oktober: feestdag van de heilige Lucas, de evangelist

De heilige Lucas was volgens de christelijke traditie de schrijver van het Lucas-evangelie en de Handelingen der Apostelen. Sint Lucas was van heidense afkomst. Volgens de Canon Muratori, daterend van eind 2e eeuw, was hij een geneesheer uit Antiochië en een vriend van de apostel Paulus. Deze informatie moet gebaseerd zijn op wat Paulus zelf schrijft in de Kolossenzenbrief: “Mijn vriend Lucas, de arts, groet u” (4,14). In de Filemonbrief wordt ene Lucas de medewerker van Paulus genoemd.

Lees verder
Familieviering 19-10-2014 "Heilig of schijn-heilig?"

Zondag is het weer een beetje feest, want er is een Familieviering, om 11.30 uur. In het evangelie van zondag stellen een paar mensen, schijn-heiligen, Jezus zogenaamde slimme vragen. Maar eigenlijk zijn het strikvragen. Want ze hopen dat Jezus iets zegt, dat ze tégen Hem kunnen gebruiken. Jezus noemt ze huichelaars, schijn-heiligen. Jezus hoopt, dat wij heiligen willen proberen te worden. Schijnheiligen maken het donker waar het licht is. Maar heiligen maken het licht waar het donker is. God wil ons daarbij graag helpen...

Lees verder
Amerikaanse topwetenschapper komt uit de kast: ik snap niks van evolutie.

Een prominente Amerikaanse wetenschapper, die dit jaar bij de vijftig invloedrijkste natuurwetenschappers van de wereld werd gerekend, stelt dat wetenschappers geen idee hebben hoe evolutie het ontstaan van het leven zou kunnen verklaren. Dr. James Tour is een bekende hoogleraar van Rice University, die gespecialiseerd...

Lees verder
Preek op zondag 12-10-2014, 28e zondag door het jaar A, bisschop Jan Hendriks, b.g.v. het parochiefeest

We vieren dus vandaag het feest van de heilige Dionysius, die een voorname positie in Athene bekleedde, want hij was lid van de Areopaag, het hooggerechtshof dat zetelde op de heuvel van Ares in die stad. Daar hoorde hij de apostel Paulus preken over een onbekende God. Veel mensen kwamen luisteren, want de Atheners en alle inwoners van de stad waren dol op praatjes en nieuwtjes, zo vertellen de Handelingen van de Apostelen. Mensen hielden zich er bezig met allerlei filosofieën en met alles wat maar interessant kon zijn. Dus ze wilden die Paulus weleens horen. De mensen vonden het nog wel aardig toen Paulus vertelde dat God ons alles...

Lees verder
Preek op zaterdag 11-10-2014, 28e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

 

Dierbare medegelovigen, Vandaag zou je kunnen zeggen dat het gaat over belofte, vertrouwen, feest en hoop. Woorden van troost en hoop voor de toekomst. Er zijn mensen die precies dat verwijten aan het christendom: dat het een Godsdienst is van troost. Het christendom zou een geloof zijn voor zwakke mensen, voor degenen die niet in staat zijn de harde realiteit onder ogen te zien. Inderdaad kan de realiteit hard zijn, en voor velen is het ook moeilijk om daar mee om te gaan. 

Lees verder
Zondag 12 oktober 10.00 uur vieren wij ons jaarlijkse parochiefeest !!!

Lieve medeparochianen,

Aanstaande zondag, 12 oktober om 10.00 uur, is weer ons jaarlijkse parochiefeest. Wij vieren de heilige Dionysius de Areopagiet, de patroon van onze parochie. Het wordt weer een groot feest. Onze hulpbisschop, monseigneur Jan Hendriks, is de hoofdcelebrant en hij zal de homilie (preek) verzorgen. Onze drie koren - het gemengde Koor, de Cantorij en Spirit - zingen samen. En aansluitend is er een gezellig samenzijn - de gewone koffie/thee/limonade - en daarna is er - extra - een lekker hapje en drankje.

Jullie allemaal zijn van harte welkom !!

Lees verder
Een overweging bij de lezingen van de 28e zondag door het jaar A, 12-10-2014

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de viering van de komende zondag, de 28e zondag door het jaar A, op 12-10-2014, klik dan hier.

Natuurlijk zwanger worden en blijven

Moderne diagnostiek en behandeling bij problemen rondom vruchtbaarheid. Op uitnodiging van de Nicolaasparochie Amsterdam zullen dr. Susanne van der Velden (gynaecologe) en Nanja Borst (Fertility docente) spreken over de behandeling en diagnostiek met NaProTECHNOLOGY.

Lees verder
Onze gebedsgroep bestaat 40 jaar !!!

Afgelopen zondag, 5 oktober 2014, was het feest in onze parochie: onze gebedsgroep bestaat 40 jaar! Het is een gebedsgroep in de geest van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. De groep is opgericht op 7 oktober 1974. Het was een idee van pater Jaap Borst, missionaris in India, en een broer van Gert Borst, die...

Lees verder
Preek op zondag 05-10-2014, 27e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, de eerste lezing en het evangelie gaan over een man, die een wijngaard aanlegt. Hij had een goede plaats uitgekozen, haalde alle stenen uit de grond, spitte de grond om, plantte druivenstruiken, bouwde een toren en maakte een perskuip. En toen maar wachten op de oogst. Maar de wijngaard, die in de eerste lezing wordt genoemd, bracht wilde vruchten voort, en de...

Lees verder
Een overweging bij de lezingen van de 27e zondag door het jaar A, 05-10-2014

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de viering van de komende zondag, de 27e zondag door het jaar A op 05-10-2014, klik dan hier.

Dionysiusparochie bezoekt open dag Turkse moskee

Pastoor Frank Domen, diaken Eelke Ligthart, Adriaan Rotteveel en zijn vrouw, Liesbeth, hebben op zondag 28 september 's middags de open dag van de Turkse moskee aan de Umbriellaan 1 bezocht. Dit naar aanleiding van een uitnodiging van de Turkse...

Lees verder
Preek op zondag 28-09-2014, 26e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

De vraag is wie de wil doet van de Vader. Kinderen zijn soms geneigd om “nee, ik wil niet” te zeggen. En misschien hebben Nederlanders over het algemeen wel een beetje last van opstandigheid. Als de Paus iets zegt of een politieagent, zijn sommige mensen geneigd te zeggen: “Dat maak ik zelf wel uit!” Zij houden niet zo van gezag. 

Lees verder
Overweging op de 26e zondag door het jaar A, 26/27-09-2014 in de tehuizen, Jannie Ligthart

De lezingen van dit weekend kunnen samengebracht worden onder het thema: “door het voorbeeld van Jezus tot inzicht komen.” De profeet Ezechiël in het Oude Testament geeft al aan dat de mens, ondanks verkeerde daden, ondanks verkeerde keuzes in zijn/haar leven altijd de kans heeft dit bij God goed te maken. Je zou het al een aansporing kunnen noemen van wat later het sacrament van verzoening, de biecht is geworden. Ezechiël zei al: “Als de...

Lees verder
Heb je schulden?

Steeds meer mensen hebben schulden.

De Kerk kan op een eigentijdse manier helpen.

SchuldHulpMaatje

Relevant Kerk zijn, samen lukt 't...

Klik hier. 

Lees verder
Nieuwsbrief ontvangen!?

Willen jullie - parochianen én niet-parochianen - graag op de hoogte worden gehouden van de activiteiten in onze parochie, stuur dan even een e-mail naar pastoorfrank@dionysiusparochie.nl, met de vermelding, dat je graag de nieuwsbrief wilt ontvangen. Vermeld ook even je voor- en achternaam. 

Zondag 28-09-2014 familieviering "Goede woorden en goede daden"

Zondag 28 september om 11.30 uur is er weer een Familieviering. Met de KISI-club natuurlijk. Het is eigenlijk God, die ons allemaal uitnodigt voor deze viering. Hij ziet zijn kinderen, ons, graag samen in zijn huis: de kerk. Zondag gaat het over 'goede woorden spreken en goede daden doen'. Goede woorden en goede daden zijn waardevol en blíjven ook waardevol. Goede woorden en goede daden hebben eeuwigheidswaarde. Goede woorden en goede daden zijn dus duurzaam: helemaal van deze tijd. Jezus zelf vertelt er over in het evangelie van komende zondag.

De Nieuwsbrief voor de Caritas van september 2014 is uit

De Nieuwsbrief Caritas van ons Bisdom Haarlem - Amsterdam is uitgekomen. Wij kunnen daarin onder andere het volgende vinden...

CURSUS DIACONIE/CARITAS TILTENBERG

Caritas is het woord waarmee in de Kerk de dienst aan de naaste en aan de samenleving wordt aangegeven. In deze cursus zullen theorie en praktijk van de caritas nader bestudeerd worden. Door te kijken naar Bijbel, theologie en andere abrahamitische wereldgodsdiensten zal aan begripsvorming worden gewerkt...

Lees verder
Vervolg van de filosofie-cursus in 2014/15

Zoekend naar een boeiend, maar vooral leerzaam onderwerp voor het studiejaar 2014/15 van onze cursus: “Filosofie vanuit Rooms-Katholiek perspectief”, ben ik uiteindelijk uitgekomen bij de enkele jaren geleden door de vorige paus zalig verklaarde John Henry Kardinaal Newman.

John Henry Newman (1801-1890) heeft zich na zijn gedegen opleiding aan de Universiteit van Oxford aanvankelijk ingezet...

Lees verder
Netwerk SchuldHulpMaatje wordt landelijke Vereniging

Graag wil de PCI uw aandacht vestigen op de laatste ontwikkelingen rondom het SchuldHulpMaatje-project waarbij zij via de Stichting Platform ArmoedeBestrijding Heerhugowaard actief betrokken is. Hieronder een artikel uit het tijdschrift Diakonie & Parochie van September 2014 over deze ontwikkelingen. 

Lees verder
Preek op zondag 21-09-2014, 25e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Vandaag is het begin van de vredesweek. Vreemd eigenlijk dat we, om aan vrede te denken, een aparte week hebben. Maar ja als je dagelijks de TV beelden bekijkt die op je afkomen, of leest over vluchtelingen, dan moeten we het wel over vrede hebben. Afgelopen week verdronken er 800 in de Middellandse zee, begin volgend jaar komen er 600 naar Heerhugowaard, mensen hoofdzakelijk uit Syrië en Irak. Je...

Lees verder
Zaterdag 25 oktober start de nieuwe Jongerengroep On The Road

Wij zijn de jongerengroep ‘On the Road’. On the Road: wij gaan met elkaar op reis ... letterlijk en figuurlijk. Om te groeien in het geloof bezoeken we bijzondere personen of groepen personen. We gaan bijvoorbeeld naar Heiloo (‘t Putje), naar de Stille Omgang in...

Lees verder
Een overweging bij de lezingen van de 25e zondag door het jaar A, 21-09-2014

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de viering van de komende zondag, de 25e zondag door het jaar A op 21-09-2014, klik dan hier.

Jaarmarkt 2014 met foto's van Bert Pino

Afgelopen maandag, 15 september 2014, stonden wij van de Dionysiusparochie Heerhugowaard als gebruikelijk met twee marktkramen voor onze kerk. De ene kraam was geheel gewijd aan de bedevaart naar Rome, die wij volgend jaar mei met het bisdom willen gaan maken. In dat kader heeft Hans Comajta een...

Lees verder
Preek op zondag 14-09-2014, feest van Kruisverheffing, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, voordat Onze Heer Jezus Christus een menselijk lichaam aannam, was Hij bij zijn Vader in de hemel. Hij was daar volmaakt gelukkig met zijn Vader en de heilige Geest, met een ontelbare menigte van engelen. Nooit ervaarde Hij een moment van liefdeloosheid of haat. Er was geen ziekte of dood. Alleen maar liefde, vrede en eenheid. Een volmaakte...

Lees verder