Catholicism

Een unieke Reis door de Wereld van het Katholieke Geloof. Gefilmd op 50 Locaties in 15 Landen. De eerste bijeenkomst is op woensdag 6 januari in het parochiecentrum van onze Dionysiuskerk. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Dan is er gratis koffie/thee. Van 20.00 tot 20.50 uur kijken en luisteren wij naar Father Robert Barron. Aansluitend praten wij - uiterlijk tot 21.30 uur - over zijn boodschap.
Lees verder.

 

================

Alpha-cursus

in onze R.K. Parochie van de H. Dionysius

Miljoenen mensen, wereldwijd, hebben kennis gemaakt met de Alpha-cursus, die ook elk najaar in onze parochie gegeven wordt. Op 21 september a.s. is (weer) de eerste avond. Vervolgens komen we tot en met 23 november tien maal bij elkaar.
Lees verder.

Bookmark and Share

God, wees mij, zondaar, genadig.

23-10-2016, 30e zondag door het jaar C

Meer lezingen, klik hier

De Navolging van Christus, boek 3, hoofdstuk 46: Vertrouwen op God als er scherpe woorden vallen.

Mijn zoon, wees dapper en vertrouw op Mij: woorden zijn toch maar woorden. Ze vliegen door de lucht, maar ze doen geen steen kwaad. Ligt de schuld bij u, bedenk dan dat gij u graag wilt verbeteren; hebt gij geen bewustzijn van iets verkeerds, herinner u dan dat gij dit graag voor God wilt verduren. Het is nauwelijks voldoende dat gij weleens woorden verdraagt, terwijl gij tegen zware slagen nog niet bestand blijkt te zijn. En waarom gaan die nietige dingen u aan het hart tenzij alleen om uw nog zo aardse...

Lees verder
Preek op 26-10-2016, woensdag in de 30e week door het jaar 2, pastoor Frank domen

De brief aan de christenen van de Efeze met haar adviezen aan meesters en slaven is geschreven in een periode waarin op zijn minst één op de drie mensen in Rome slaaf was. Slavernij was een geaccepteerde instelling, die de gehele sociale en economische...

Lees verder
Een overweging bij de lezingen van zondag 30-10-2016, de 31e zondag door het jaar C

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de Eucharistieviering van zondag 30 oktober, de eenendertigste zondag door het jaar C, klik dan hier

Preek op 25-10-2016, dinsdag in de 30e week door het jaar 2, pastoor Frank Domen

In de eerste lezing van vandaag verwijst de apostel Paulus naar een tekst uit het boek Genesis: "Daarom zal de man vader en moeder verlaten om zich te hechten aan zijn vrouw en die twee...

Lees verder
Preek op 24-10-2016, maandag in de 30e week door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Proberen wij ons te verplaatsen in de positie van de overste van de synagoge. De evangelist Lucas vertelt ons, dat de man geërgerd was, omdat Jezus op de sabbat genas. Hij was niet zomaar een beetje boos, hij ergerde zich groen en geel. Het is een reactie...

Lees verder
Preek op 23-10-2016, de 30e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, toen Onze Heer Jezus Christus het verhaal van de Farizeeër en de tollenaar voor de eerste keer vertelde, waren zijn luisteraars behoorlijk geschokt. Voor ons is alles op het eerste gezicht misschien heel duidelijk: de Farizeeër was een hoogmoedig iemand en de tollenaar had spijt van zijn zonden. Dus is het logisch dat deze laatste met de zegen van God naar huis...

Lees verder
Preek op 21-10-2016, vrijdag in de 29e week door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Hebben wij weleens ervaren dat wij deel uitmaakten van iets dat groter was dan onszelf? Misschien zijn wij in een groot theater geweest of hebben wij op het Sint Pietersplein gestaan tijdens...

Lees verder
Pastoor Henk Niesten spreekt op vrijdag 21 oktober in de Dionysiusparochie over doopsel, vormsel en communie

Lieve mede-parochianen, Gelukkig leven veel vragen, en zijn veel mensen op zoek naar verdieping. Dat bleek ook weer tijdens de feestelijke koffie op ons parochiefeest, zondag 9 oktober jongstleden. Wat een mooie en inhoudelijke vragen werden gesteld aan onze hoofdcelebrant en gastpredikant, Jim Schilder. Fijn was ook te horen, dat hij onze parochie gelukkig prees met zovele mensen van alle leeftijden - in de kerk en daarna in de parochiezaal. Pastoor Henk Niesten uit Beverwijk, priester gewijd na 25 jaar onderwijservaring, geeft op vrijdag 21 oktober een presentatie over de doop. De doop (voor alle leeftijden) geeft...

Lees verder
Preek op 20-10-2016, donderdag in de 29e week door het jaar 2, diaken Eelke Ligthart

Met Kerstmis zingen we “Vrede op aarde”. Het is een warme wens in de koude periode van het jaar. Vrede, warm en zacht als de gloed van een haardvuur. Het straalt licht en warmte uit, gezelligheid die mensen bij elkaar brengt, zoals de pas geboren Jezus herders en koningen bijeen bracht. Maar vandaag zegt Jezus: “Vuur ben ik op aarde komen brengen”. Vuur dat verteert...

Lees verder
Preek op 19-10-2016, woensdag in de 29e week door het jaar 2, pastoor Frank Domen

De eerste lezing eindigt met de zin: “In Hem hebben wij, door het geloof in Hem, vol vertrouwen de vrije toegang tot God”. Je zou geneigd om te denken, dat die laatste zin er maar een beetje bij hangt. Maar er staat iets heel belangrijks. Paulus zegt, dat wij...

Lees verder
Preek op 18-10-2016, dinsdag, H. Lucas, evangelist, feest, pastoor Frank Domen

De apostel Paulus zegt vandaag, dat alleen Lucas bij hem is. Dit korte zinnetje zegt veel over wat voor een man Lucas was. Andere vrienden hadden Paulus in de steek gelaten om meerdere redenen. Over een man, Demas, zegt Paulus, dat hij de voorkeur gaf aan de wereld. Maar wat dat precies betekent, weten wij niet. Misschien dat een vriend die voortdurende offers van reizen van stad naar stad te inspannend vond en dat hij ook niet meer kon omgaan met die voortdurende dreiging om door de overheid gearresteerd te...

Lees verder
Preek op 17-10-2016, maandag in de 29e week door het jaar 2, pastoor Frank Domen

In de eerste lezing zegt de heilige apostel Paulus, dat God rijk is aan barmhartigheid. En ja, onze God is inderdaad een barmhartige God, één van zijn karaktereigenschappen waarvoor wij elke dag dankbaar mogen zijn. Stellen wij ons voor dat God niet barmhartig zou zijn. Hoe zou het zijn als God van ons eer en aanbidding zou eisen zonder gemeenschap aan te bieden? Hoe zou het zijn als God van ons volmaaktheid zou eisen zonder daartoe de...

Lees verder
Preek op 16-10-2016, de 29e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, de lezingen van vandaag spreken dus over het gebed. Bidden heeft iets te maken met overleven in deze wereld én met uitgroeien tot wat God wil wat wij zijn in de volgende wereld. Bidden is praten met God. Welnu, zo lang als de wereld bestaat, hebben mensen tot God gebeden. Het begon met Adam en Eva, die met God in de tuin in gesprek waren. Wij, christenen...

Lees verder
Overweging op 14/15-10-2016, de 29e zondag door het jaar C, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen, uit het Bijbelboek Exodus hebben we een fragment gelezen dat heel gemakkelijk verkeerd geïnterpreteerd kan worden. Het lijkt er bijna op dat er in naam van God oorlog wordt gevoerd. Dat God er behagen in schept dat de vijanden van Israël omkomen. Gods steun voor de oorlog lijkt zichtbaar in de opgeheven armen van Mozes. Maar dit fragment wil zeker niet...

Lees verder
Preek op 14-10-2016, vrijdag in de 28e week door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Volgens onze Heer Jezus Christus hebben wij een hemelse Vader, die ons heel erg goed kent, vanbinnen en vanbuiten, en die van harte voor ons zorgt, nog veel beter dan dat Hij dat doet voor een zwerm mussen. De waarheid is: God houdt meer van ons dan wij...

Lees verder
Preek op 13-10-2016 donderdag in de 28e week door het jaar 2, diaken Eelke Ligthart

De lezingen van vandaag begonnen met een brief van de H. Paulus aan de Efeziërs. Hij spreek de bekende aanhef waar hij nagenoeg al zijn brieven mee begint: “Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, aan de leerlingen en gelovigen in Jezus Christus”...

Lees verder
Preek op 12-10-2016, Mariaviering met de KBO, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, leden van de KBO, het thema van deze ochtend is zoals gezegd “ Heilige Maagd Maria, troosteres van de bedroefden”. Onder deze titel wordt de heilige maagd Maria al vanaf 1642 in Kevelaer vereerd door toedoen van enige soldaten, die in dat jaar haar afbeelding overbrachten vanuit Luxemburg, waar Maria sedert 1624 onder de titel troosteres van de bedroefden werd vereerd. Haar beeltenis werd in een klein kapelletje geplaatst, waarna al kort daarna, de eerste pelgrims naar Kevelaer trokken.

Lees verder
Preek op 11-10-2016, dinsdag in de 28e week door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Als er één ding is, dat wij kunnen zeggen over het leiden van een leven in de Geest, dan is het wel, dat er altijd meer is dan wij aankunnen. Wij zullen Gods goedheid en vrijgevigheid nooit kunnen uitputten. Dus is het goed om onszelf van tijd tot tijd af te vragen...

Lees verder
Dag voor nieuwe katholieken op zaterdag 15 oktober

De ontmoetingsdag voor 'nieuwe katholieken' (zij die in voorbereiding zijn of zij die kortere of langere tijd - tot enige jaren - geleden in de katholieke kerk zijn opgenomen) komt eraan. Zaterdag 15 Oktober is het zover.

Lees verder
Het parochiefeest op zondag 9 oktober 2016

Dierbare medeparochianen, op zondag 9 oktober om 10.00 uur vierden wij ons parochiefeest met onze vier koren, misschien was u aanwezig. De kerk was goed gevuld. Er waren ook mensen aanwezig wegens de viering van het 60-jarig bestaan van de Katholieke Bond voor Ouderen - Heerhugowaard Centrum. Hoofdcelebrant in de viering was Jim Schilder. Hij is als priester werkzaam in de Sint Nicolaasbasiliek, de prachtige kerk tegenover het Centraal Station in Amsterdam. Hij had een inspirende preek, zo uit het hoofd, die kunnen wij dus niet weergeven.

Lees verder
Preek op 09-10-2016, de 28e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Vandaag vertelt het evangelie ons dat dat Jezus in een keer tien melaatsen geneest. Zo maar, op wonderbare wijze, want Jezus was geen dokter, ook geen kruidendokter, geen wonderdokter of medicijnman. Hij beschikte niet over geneesmiddelen of kruiden of wonderbare krachten. Het enige waarover Hij beschikte was dat Hij een beroep deed op de genezende kracht van Gods liefde...

Lees verder
Mariaviering van de KBO op woensdag 12 oktober 2016

Het is een goede gewoonte van de KBO om in de maanden mei en oktober een Mariaviering te houden. Maria is immers onze voorspreekster bij God en aan haar vertrouwen wij onze noden toe. In het jaar van de Barmhartigheid heeft de werkgroep gekozen voor het thema: “Heilige Maria, Troosteres van de Bedroefden”. Maria heeft net als verschillenden van ons ervaren wat het wil zeggen als kinderen andere wegen gaan dan wij gedacht hadden. Bij Maria kunnen wij dan troost en vrede vinden.

Lees verder
Preek op 07-10-2016, vrijdag in de 27e week door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Een geliefd thema in veel films is de strijd tussen goed en kwaad. De kwade kracht willen de macht grijpen. Zij strijden dus tegen hen, die aan de goede kant staan en willen hen vernietigen. En het uiteindelijke doel van de kwade partij is de leider van de goeden..

Lees verder
Preek op 06-10-2016, donderdag in de 27e week door het jaar 2, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, er zijn veel mensen die houden van een speurtocht door stad of dorp. Per auto, fiets of te voet. Met een lijst in de hand allerlei aanwijzingen volgen om een bepaald doel, of plaats zien te bereiken. Aanwijzingen, die je goed moest lezen om niet de verkeerde weg in te slaan.

Lees verder
Preek op 05-10-2016, woensdag in de 27e week door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Kinderen roepen soms, dat zij honger hebben. Dan antwoorden wij weleens, dat dat niet kan. Hier in het Westen hebben wij hooguit ‘trek’, maar geen ‘honger’. Maar wij geven ze dan wel iets te eten. Zoals wij ons lichaam moeten voeden, iedere dag opnieuw, zo geldt dat ook voor onze geest. God wil ook ons iedere dag opnieuw zijn goddelijk voedsel schenken, zoals Hij de Israëlieten elke keer weer voedde in de woestijn (Exodus 16). In het evangelie van vandaag leert Jezus ons om om dat dagelijks voedsel te vragen, zodat ook wij sterk genoeg zijn voor onze reis door dit leven heen op weg naar het eeuwig leven.

Lees verder
Preek op 04-10-2016, dinsdag in de 27e week door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Jezus zegt de bekende woorden: "Marta, Marta, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen". Maar Martha zelf heeft waarschijnlijk iets gedacht van: Als ik het niet doe, dan doet niemand het! Martha zal wel een beetje boos geweest zijn op Maria en op Jezus, omdat zij al het werk alleen moest doen. Zij had het idee, dat zelfs Jezus, deze verkondiger van liefde en barmhartigheid, niet zag hoe hard zij aan het werk was en hoe weinig haar zuster Maria deed. Begreep Hij nu werkelijk niet dat het juist zou zijn om Maria opdracht te geven om op te staan en een...

Lees verder
Een nieuw wonder in Medjugorje?

Darren uit Ierland is een vertrouwd gezicht onder de Medjugorjepelgrims. Al vele jaren komt hij samen met zijn moeder Catherine naar Medjugorje en zit dan steevast op de eerste rij tijdens de Eucharistieviering. Al meer dan 10 jaar is Darren...

Lees verder
Boodschap van Onze Lieve Vrouw van Medjugorje op 2-10-2016 aan Mirjana Dragicevic

"Lieve kinderen, de Heilige Geest maakte Mij naar de wil van de Hemelse Vader, tot moeder, de moeder van Jezus. En hierdoor ook tot jullie moeder. Daarom kom Ik naar julie luisteren en kan Ik mijn moederlijke armen voor jullie openen, kan Ik jullie mijn hart geven en jullie vragen om bij me te blijven, want vanaf de top van het Kruis vertrouwde mijn Zoon jullie aan Mij toe. Helaas kennen veel van mijn kinderen de liefde van mijn Zoon nog niet. Velen van hen willen Hem niet leren kennen. Oh mijn lieve kinderen, hoeveel kwaad geschiedt door hen die eerst moeten zien of begrijpen alvorens tot geloof te kunnen komen. Daarom dat jullie, mijn...

Lees verder
Preek op 03-10-2016, maandag in de 27e week door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, de grootste schat, die wij, christenen, hebben is ons geloof. Of misschien is het beter om te zeggen: onze grootste schat is God. God is onze Vader; Jezus is onze Broeder, onze Verlosser; de heilige Geest is onze Trooster, al het goede...

Lees verder
Preek op 2-10-2016, de 27e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Vandaag is ‘De Dag van het Geloof’. Paulus zegt, dat wij niet moeten vergeten het vuur van Gods genade in onszelf aan te wakkeren. Ik kom tijdens huisbezoeken weleens bij mensen en dan lijkt hun geloof net zo klein als een waakvlammetje. Bij een beetje tegenwind waait het uit. Warmte en licht geeft het ook al niet.

Lees verder
Overweging op 30-09/01-10-2016, de 27e zondag door het jaar C, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen. In het evangelie geeft Jezus aan dat je het onmogelijke kunt als je maar een heel klein beetje echt geloof hebt. Dat je vanuit je geloof dingen kunt doen, dingen kunt bereiken, situaties aankunt, waarvan jezelf denkt dat lukt me niet. Heer, geef ons meer geloof, vragen de leerlingen, wanneer...

Lees verder
Vervolg van de filosofie-cursus in 2016/17

Tijdens de vorige filosofie-cyclus hebben we onze leidraad: de wisselwerking tussen “Fides et Ratio”, bezien vanuit het denken van de Zalige John Henry Kardinaal Newman. Hij heeft ons met behulp van het begrip ‘instemming’ laten zien, dat het voor eenieder mogelijk is om tot zekerheid te komen m.b.t. geloof in het algemeen en tot het christelijke geloof in het bijzonder. Het ging hem om die bijzondere zekerheid van het geloof, die uit zichzelf via reflexieve instemming weet, dat de waarheid waar is, en die Newman op...

Lees verder
Congres Bruisende Kerk

Herken je dit? Je wilt graag iets doen met je geloof, maar je weet niet goed waar je moet beginnen; Of, je bent al actief en je vindt het soms lastig om in de Kerk iets voor elkaar te krijgen, maar je wilt...

Lees verder
Preek op 30-09-2016, vrijdag in week 26 door het jaar 2, pastoor Frank Domen

God is zo groot, laat Hijzelf blijken tegenover Job. Hij kan de dageraad ontbieden. Hij kan wandelen in de diepten van de oceanen. Hij weet waar de poorten van de duisternis zijn en heeft weet van de uiteinden der aarde. Het getal van zijn dagen is...

Lees verder
Preek op 29-09-2016, donderdag in week 26 door het jaar 2, diaken Eelke Ligthart

In de bijbel komt het meerdere malen voor dat Jezus mensen roept. In dit deel van het evangelie van Johannes gebeurt dat ook met Nathanaël. “Voordat Filippus u riep zag ik u onder de vijgenboom zitten”. Nathanaël zat die onder die vijgenboom om na te denken over de Messias. De vijgenboom is voor de Israëlieten een...

Lees verder
Preek op 28-09-2016, woensdag in week 26 door het jaar 2, pastoor Frank Domen

De Heer volgen is nooit gemakkelijk. Als het aan ons ligt, komt het nooit goed uit. Er is altijd nog wel een of ander werk, dat wij moeten afmaken. Er is een medische kwestie, die wij moeten overwinnen...

Lees verder
Preek op 27-09-2016, dinsdag in week 26 door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Gisteren hoorden wij over de eerste beproevingen van Job. Natuurlijk was hij diep geschokt, maar hij droeg ze allemaal op voorbeeldige wijze. Hij kreeg voor dit levensexamen een tien met een griffel. Vandaag zien wij, dat - misschien na enige tijd - er bij Job toch een beetje opstandigheid naar boven komt: Waarom is dit alles gebeurd? Waarom ben ik bij mijn geboorte niet gestorven? Dat had ik nu rust gehad? Lijden gaat zo sterk in tegen wat een mens ten diepste wil. Het is heel moeilijk om zo’n positieve instelling lang vol te houden. Er waren nog geen sacramenten...

Lees verder
Caritas Nieuwsbrief september 2016

LEREN VAN DE SPIRITUALITEIT VAN PAUS FRANCISCUS
Het kompas van de vreugde: God vinden in alle dingen. Een bezielingsdag voor caritasmensen onder leiding van Nikolaas Sintobin sj. Op zaterdag 22 oktober 2016 te Heiloo.
Paus Franciscus is, evenals Nicolaas Sintobin, als jezuïet gevormd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Wat kan die inspiratie voor de caritas betekenen? Inspelen op de noden van Kerk en samenleving is van oudsher het oogmerk van de jezuïeten. Wat is het...
Wil je heel de Caritas Nieuwsbrief lezen, klik dan hier.

Documentaire over de verbeten strijd tussen Hitler en Paus Pius XII

Pope vs Hitler Is a 2016 docu special that explores one of the least known stories of World War II – the role of the Vatican in the conspiracy to assassinate Adolf Hitler. But as Hitler pondered a...

Lees verder
Preek op 26-09-2016, maandag in week 26 door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, wij maken het wel mee, dat iemand iets ernstigs overkomt. Iemand heeft bijvoorbeeld zijn baan verloren. Die vermindering van inkomsten kan een gezin ernstig ontwrichten. Of iemand heeft te horen gekregen, dat hij een ernstige ziekte onder de leden heeft en dat de kans van slagen bij een operatie maar heel gering is. Er is een dierbare overleden of iemand wil gaan scheiden en dat bericht kwam aan als een donderslag bij heldere hemel. Allemaal van die zaken, die ons medelijden doen...

Lees verder
Nieuw filmpje van "Bewust katholiek" over het Sacrament van Boete en Verzoening, de Biecht

"Bewust Katholiek" maakt zeven filmpjes over de sacramenten. De filmpjes zijn informatief, dagen uit tot nadenken en helpen (jonge) katholieken hun geloof beter onder woorden te...

Lees verder
Preek op 25-09-2016, de 26e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, vandaag spreekt onze Heer Jezus Christus over de harde werkelijkheid van het dagelijkse leven - een groot onrecht - en daarom stelt Hij er ook een strenge waarschuwing tegenover: je kunt als mens niet ongestraft een behoeftige medemens voor je deur laten liggen, en wie dat toch doet, moet...

Lees verder
Mohamed Achaibi: media moeten ‘geest van Assisi’ mee verspreiden

Het was de vierde keer op rij dat Mohamed Achaibi aan de interreligieuze ontmoeting in de geest van Assisi deelnam, maar deze keer zal de Vlaamse ondervoorzitter van de Executieve van moslims van België niet snel vergeten. Samen met Taher Tujgani, de voorzitter van de raad van imams van België, had Achaibi de kans kort paus Franciscus te ontmoeten. De paus was zeer hartelijk, maar ook bekommerd, getuigt hij. Hij vroeg naar de situatie in België en naar de pijn die we allemaal – ook de...

Lees verder
Dinsdag 27 september: gebedsdag voor kinderen met het syndroom van Down

Op dinsdag 27 september aanstaande is de gebedsdag van Stirezo in Den Haag, waarbij we opkomen voor kinderen met het syndroom van Down. Op diezelfde dag is de voor-premiere van de film '24 Weeks' in Amsterdam. De hoofdboodschap van deze film is het...

Lees verder
Preek op 23-09-2016, vrijdag in week 25 door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Op een Duitstalig bidprentje, in 1971 uitgegeven te San Giovanni Rotondo lezen we: ‘Padre Pio werd op 25 mei 1887 geboren te Pietrelcina, in de provincie Benevento, als zoon van een keuterboertje. Bij de doop ontving hij de naam Francesco. Op 15-jarige leeftijd trad hij in het noviciaat van de Kapucijners te Morcone. Op 22 januari 1903 werd hij ingekleed. Op 10 augustus 1910 ontving hij in de dom van Benevento de priesterwijding. In de week daarna droeg hij zijn eerste heilige mis op in de kerk waar...

Lees verder
Preek op 22-09-2016, donderdag in week 25 door het jaar 2, diaken Eelke Ligthart

In het leven van Jezus, van voor zijn geboorte tot op het kruis, heeft de familie Herodes een rol gespeeld. Het lijkt op een soort haat-liefde verhouding, met een dodelijke woede en toch ook weer een...

Lees verder
Preek op 18-09-2016, de 25e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Vandaag worden we met de neus op de feiten gedrukt. De onrechtvaardige rentmeester wordt ons tot voorbeeld gesteld. Hij is onverantwoord omgegaan met het bezit van zijn meester. Niet alleen heeft hij het verkwist, maar er is ook sprake van schuldenaars van de Heer die hij als rentmeester onrechtvaardig heeft behandeld. Het lijkt er op dat hij de goederen van zijn Heer...

Lees verder
Missiewerkgroep (vernieuwde informatie)

De werkgroep is gestart in 1964 als Missiethuisfront/Missiecomité en bestaat momenteel uit 3 leden: Vera Muller Mol, Siem van Langen en Henk Mol. De voornaamste taken bij de oprichting waren fondsverwerving voor missionarissen en missiezusters uit de H. Dionysius parochie; het vervaardigen van liturgische gewaden voor missionarissen en hun assistenten; missionarissen die op...

Lees verder
Onze evolutie en de ziel, door Harrie Jorna

Harrie Jorna, 39 jaar, leraar scheikunde en anw geweest op vwo/havo, geeft nu na zijn pensioen RK godsdienstles op een basisschool. Beste mensen, de evolutietheorie is bedacht door Darwin toen hij op zijn reis met het schip de Beagle ontdekte dat er op de diverse Galapagoseilanden verschillende vinken voorkwamen. Hoe kan dat? Heeft God in het ontstaan van die...

Lees verder
Woensdag 14 september - feest van Kruisverheffing

Het feest gaat terug tot de zogenoemde Helenalegende. Deze legende beschrijft hoe de heilige keizerin Helena, de moeder van keizer Constantijn de Grote, rond het jaar 325 een visioen zou hebben gehad. Daarin werd haar opgedragen naar Jeruzalem te trekken om aldaar het Kruis waaraan Christus was gestorven te gaan vinden. Dit verhaal is beschreven door de kerkvader Eusebius van Caesarea. Haar reis naar Jeruzalem zou een ware triomftocht zijn geworden, waarbij zij – hier en daar kerken stichtend – ook de relikwieën van de Drie Koningen zou hebben gevonden.

Lees verder