Catholicism

Een unieke Reis door de Wereld van het Katholieke Geloof. Gefilmd op 50 Locaties in 15 Landen. De eerste bijeenkomst is op woensdag 6 januari in het parochiecentrum van onze Dionysiuskerk. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Dan is er gratis koffie/thee. Van 20.00 tot 20.50 uur kijken en luisteren wij naar Father Robert Barron. Aansluitend praten wij - uiterlijk tot 21.30 uur - over zijn boodschap.
Lees verder.

 

================

Alpha-cursus

in onze R.K. Parochie van de H. Dionysius

Miljoenen mensen, wereldwijd, hebben kennis gemaakt met de Alpha-cursus, die ook elk najaar in onze parochie gegeven wordt. Op 21 september a.s. is (weer) de eerste avond. Vervolgens komen we tot en met 23 november tien maal bij elkaar.
Lees verder.

Bookmark and Share
Preek op 05-12-2016, maandag in de 2e week van de advent, pastoor Frank Domen

Hebben wij het weleens meegemaakt, dat iemand een kamer binnenkwam en dat terstond de hele sfeer veranderde door zijn of haar aanwezigheid? Zouden wij niet graag zo iemand worden? God wil van ieder van ons een soort geestelijke oase maken, een...

Lees verder
Preek op 04-12-2016, de 2e zondag van de advent, jaar A

Dierbare medegelovigen, Johannes de Doper laat zijn toehoorders in de woestijn eens even goed voelen wat er mis is met de mensen. Een soort donderpreek waarin de Farizeeën en Sadduceeën, de geestelijke elite uit Jeruzalem er flink van langs krijgen. Reeds ligt de bijl aan de wortel van de boom die geen goede vruchten draagt. Johannes vindt dat die mensen precies het tegenovergestelde...

Lees verder
Brieven uit de missie van pater Jaap Borst

Ongeveer één keer in de maand schrijft Pater Jaap Borst een - handgeschreven - brief over zijn Missiewerk in India. Dit keer schrijft zijn broer Leo, woonachtig bij ons in Heerhugowaard, een bezorgde brief over de ontwikkelingen in India, klik hier voor zijn brief van 22 november.

Een overweging bij de lezingen van zondag 04-12-2016, jaar C, tweede zondag in de advent

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de Eucharistieviering van zondag 4 december, de tweede zondag van de advent, jaar A, klik dan hier.

Preek op 30-11-2016, feest van de heilige apostel Andreas

Er zijn van die raadselachtige symbolen waarvan de betekenis je ontgaat, totdat je ergens de uitleg ervan tegenkomt. Het Andreaskruis bijvoorbeeld. Dat is een X-vormig kruis, dat je soms afgebeeld ziet op een gebrandschilderd raam of op een wapenschild. Pas als je te weten komt, dat dit kruis uitbeeldt hoe de heilige Andreas de marteldood stierf, kan het een diepere betekenis voor je krijgen. Volgens de traditie bleef Andreas tot zijn dood het evangelie verkondigen aan zijn vervolgers, zelfs terwijl hij al aan dit kruis was gebonden. Dit te weten over deze apostel kan voor ons...

Lees verder
Preek op 29-11-2016, dinsdag in de 1e week van de advent, pastoor Frank Domen

Een van de vele mooie gaven, die wij van God hebben gekregen, is onze fantasie. Met onze fantasie kunnen wij ons in gedachten een voorstelling maken van zaken, mensen en gebeurtenissen, die er...

Lees verder
Preek op 28-11-2016, maandag in de 1e week van de advent, pastoor Frank Domen

Voor een Romeinse honderdman is het best wel een avontuur om te komen bij Jezus, die meestal door grote groepen Joden is omringd. Onze vriend getuigt van moed als hij Jezus vraagt om zijn zieke knecht te genezen. Waar haalde hij die moed vandaan? Uit dezelfde bron waardoor wij geestelijk dapper kunnen zijn, een gevoel van afhankelijkheid en een groot vertrouwen, dat Jezus in staat is ons te helpen. Hebben wij gemerkt hoe indringend en...

Lees verder
Preek op 27-11-2016, 1e zondag van de advent, jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, wij hebben de afgelopen weken gehad over de oerknal als begin van de schepping; over Adam en Eva, dat wij die verhalen niet letterlijk hoeven te nemen. Zij hebben een diepere betekenis en uit die betekenis blijkt Gods liefde voor ons. Onze kinderen worden op school onderricht in de evolutietheorie van Charles Darwin (†1882): alles is ontstaan uit...

Lees verder
Biechtgelegenheid...

Op zaterdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur is er op de pastorie altijd biechtgelegenheid. Graag even aanbellen. Men kan ook opbellen (06 - 26 30 66 36) en een afspraak maken om op een andere geschikte tijd te biechten.

Wie wil er wat strijkwerk doen op de pastorie?

Lieve medeparochianen, helaas is de dame, die op de pastorie strijkwerk deed, om gezondheidsredenen uitgevallen. Is er misschien iemand, die dit werk van haar kan overnemen? Ieder uurtje is meegenomen. Wie het wil doen, kan contact opnemen met Wiljan Domen: 072 - 57 11 292.

De advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest

De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus worden verwacht. In de donkere weken vóór Kerstmis leven christenen in afwachting van de komst van het kindje Jezus. Omdat het...

Lees verder
De Navolging van Christus, boek 3, hoofdstuk 50: Hoe de verlatene zich in de handen van God moet overgeven

Heer mijn God, heilige Vader, wees nu en inDoe met mij naar uw welbehagen dat ik liefheb, en veracht mij niet om mijn zondig leven, dat niemand beter en helderder voor ogen staat dan U alleen. eeuwigheid gezegend, want zoals Gij het wilt is het gebeurd en wat Gij doet is goed. Laat uw dienaar blijdschap vinden in U, niet in zichzelf, ook niet in iemand anders; want Gij alleen zijt de ware blijdschap, Gij zijt mijn hoop en ook mijn kroon: mijn vreugde, Heer, zowel als mijn glorie zijt Gij. Wat heeft uw dienaar, behalve wat hij...

Lees verder
Preek op 24-11-2016, donderdag in de 34e week door het jaar, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, U kunt zich dat vast nog wel herinneren van vroeger. Er waren perioden in de kerk dat er een gastpredikant kwam of de eigen pastoor die een donderpreek afvuurde op de...

Lees verder
"Geef volledige openheid over Derde Geheim van Fatima"
Bestaat er een ‘Vierde Geheim’ van Fatima: dat wil zeggen een achtergehouden deel van het Derde, waarin gewaarschuwd wordt voor afvalligheid vanuit de top van de Kerk? Geïnspireerd door de...
Lees verder
Preek op 22-11-2016, dinsdag in de 34e week door het jaar, pastoor Frank Domen

De woorden van Jezus tot zijn leerlingen zouden zo uit een hedendaagse krant kunnen komen. Waar wij ook kijken, wij vinden altijd verslagen over oorlogen, honger en verwarring en onrust...

Lees verder
De blinde heilige met zicht - de heilige Matrona van Moskou (1881-1952)

Ze was blind vanaf haar geboorte, maar vanaf zeer jonge leeftijd was de heilige Matrona gevuld met de gave van de Heilige Geest om heel helder de zonden en de hartstochten en zelfs de gedachten te zien van de mensen die bij haar kwamen. Ze was...

Lees verder
Preek op 20-11-2016, Christus, Koning van het Heelal, Hoogfeest

Broeders en zusters, twee weken geleden heb ik voor het eerst een catechese verbonden aan de preek. Wij hebben toen nagedacht over de oerknal, of die theorie strijdig is met het geloof. Dat was niet zo; de theorie is zelfs bedacht door een katholieke priester. We kwamen ook nog de theorie van het creationisme tegen; dat leert, dat alles letterlijk is gebeurd, zoals het in de bijbel staat. En er...

Lees verder
Zondag 20 november: Hoogfeest Christus, Koning van het Heelal

Het hoogfeest 'Christus Koning van het heelal' wordt gevierd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het viert de universele heerschappij van Jezus, het geïncarneerde Woord van God. Christus Koning is de plechtige afsluiting van het kerkelijk jaar in de Romeinse Ritus van de Katholieke Kerk. De officiële Latijnse naam voor dit hoogfeest luidt: Dominus Noster Iesus Christus Universorum Rex.

Lees verder
Preek op 18-11-2016, vrijdag in de 33e week door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Het evangelie eindigt met de opmerking, dat al de mensen aan Jezus' lippen hingen. Eigenlijk is dat geweldig. Jezus' vijanden joegen Hem op, zoals een havik om zijn prooi cirkelt, maar ze konden geen gelegenheid vinden om Hem gevangen te nemen...

Lees verder
Preek op 17-11-2016, donderdag in de 33e week door het jaar 2, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Als soms een kaart krijgt van een familie lid die op vakantie is, dan kun je zien waar ze zijn geweest. Zo’n kaart laat je mee genieten van verre stranden, een mooie stad of...

Lees verder
Preek op 16-11-2016, woensdag in de 33e week door het jaar 2, pastoor Frank Domen

In de eerste lezing hoorden wij zojuist over de vier dieren, die in de hemel dag en nacht roepen: "Heilig, heilig, heilig, Heer, God, Albeheerser, die was en die is en die komt".

Lees verder
Preek op 15-11-2016, dinsdag in de 33e week door het jaar 2, pastoor Frank Domen

In de eerste lezing uit het boek van de Openbaring lazen wij hoe Johannes een stem hoort, die zegt: "Wie overwint, hem zal ik naast Mij plaatsen op mijn troon". Deze woorden kunnen ons de indruk geven, dat wij verondersteld worden om sterke, zelfvoorzienende strijders te zijn, verwikkeld in een heldhaftige strijd tegen grote vijanden. Maar een overwinnaar in bijbelse zin is iemand, die, vertrouwend op de kracht van de heilige Geest, de strijd aangaat. Hij verslaat zijn vijanden, de Satan en de zonde en de wereld, niet door op zijn eigen kracht te vertrouwen, maar door zich te...

Lees verder
Preek op 14-11-2016, maandag in de 33e week door het jaar 2, pastoor Frank Domen

De eerste lezing van vandaag is genomen uit het Boek van de Openbaring, de Apokalyps. Het boek staat vol met verhalen over machtige engelen, bizarre beesten, mysterieuze deuren en profetische boekrollen. Openbaring is één van de moeilijkste...

Lees verder
Preek op 13-11-2016, 33e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart, en jaarlijkse toespraak van de voorzitter van onze PCI, Adriaan Rotteveel

Dierbare medegelovigen, U kent dat vast wel. Op een gewone door de weekse dag gaat bij u thuis de voordeurbel. Als u open doet staan daar een paar mensen die u vertellen dat het einde der tijden nabij is. In dienst van Jehova vertellen ze je de meest vreselijke dingen die staan te gebeuren. Je moet je aansluiten bij hen, dan zal er redding voor je zijn. En dat alles wordt vertelt met een...

Lees verder
Preek op 11-11-2016, vrijdag in de 32e week door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Jezus Christus spreekt over een dag... als iemand zich tijdens die dag zich op het dak bevindt, dan moet hij niet naar beneden komen om zijn bezittingen te halen.

Lees verder
Preek op 10-11-2016, donderdag in de 32e week door het jaar 2, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Je hoort wel eens de opmerking:” Godsdienst is opium voor het volk”. Al die gelovige mensen zijn verslaafd, ze leven met hun hoofd in de wolken en staan niet met beide benen op de grond.

Lees verder
Preek op 09-11-2016, Kerkwijding Sint Jan van Lateranen, pastoor Frank Domen

Als wij ons verplaatsen in de 1e lezing van vandaag, dan zitten wij in het jaar 537 vóór Christus. De Israëlieten leven in ballingschap. Hun land is vertrapt, hun heilige stad, Jeruzalem, verontreinigd...

Lees verder
Preek op 08-11-2016, dinsdag in de 32e week door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Op het eerste gezicht lijken de woorden van Jezus tot zijn leerlingen nogal hard. Eigenlijk vertelt Hij, dat als zij gewoon doen wat Hij heeft bevolen, zij niet meer zijn dan onnutte knechten. Zei Hij dit, omdat Hij verwachtte, dat zij dan harder zouden werken? Of wilde Hij zeggen, dat als zij een klein beetje harder zouden werken, dat zij dan waardevolle knechten zouden worden, die zijn welbehagen zouden hebben verdiend? Helemaal niet! God zal...

Lees verder
Preek op 07-11-2016, hoogfeest van Sint Willibrord, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, Willibrord werd in het jaar 658 geboren als zoon van een Angelsaksische edelman. In 678 - pas 20 jaar oud - ging hij naar Ierland waar hij door de heilige Egbert in zijn klooster te Rathmelsigi werd opgenomen. Hier kwam Willibrord in kontakt met de heilige Wigbert, die een mislukte missietocht naar Nederland had ondernomen. In 690 - 32 jaar oud - steekt Willibrord met elf gezellen - zo lijken ze wel de 12 apostelen - de zee over om in de Nederlanden te gaan missioneren. Hij landt dan in Katwijk.

Lees verder
Preek op 06-11-2016, de 32e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, ik wil vanaf nu soms een stukje catechese aan de preek – die ik dan zal inkorten – laten voorafgaan. Voor onszelf, maar ook om er met kinderen en kleinkinderen en andere familieleden en kennissen over te kunnen praten. Die komen weleens met opmerkingen, dat je denkt: “Wat moet ik daar nu weer op zeggen!?” Bijvoorbeeld: “Opa en oma, jullie weten toch, dat wij van de apen afstammen?” Dan kun je met een grapje antwoorden...

Lees verder
Overweging op 04/05-11-2016, de 32e zondag door het jaar C, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen, in de eerste lezing wordt ons verteld dat er eerst 7 broers en daarna de moeder worden doodgemarteld, omdat ze trouw willen blijven aan hun geloof, aan hun wet, aan de zin van hun leven. Ze blijven trouw aan God en aan zichzelf.

Lees verder
Preek op 03-11-2016, donderdag in de 31e week door het jaar 2, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, In vele lezingen in de bijbel wordt Jezus geconfronteerd met tollenaars en zondaars. Je zou kunnen zeggen mensen aan de rand van de maatschappij die de aandacht van Jezus krijgen. Jezus gaat als een soort dokter naar de zieken en gewonden om ze te genezen.

Lees verder
Preek op 02-11-2016, Allerzielen, diaken Eelke Ligthart

Indringende ervaringen maken van alles in je los. Vooral de dood van een geliefde, man, vrouw of kind, hoe dichter bij, des te dieper voelen we de pijn. Het verdriet gaat met je mee, ook de nacht in, ook bij het opstaan is het vaak niet lichter geworden. Verlies van een dierbare geeft verwarring, een gevoel van verlatenheid. Wat is de zin van het leven, of wellicht de onzin van de dood. Hoe gaat het verder? Waar is de ander? In vrede en in rust? In de hemel? Bij...

Lees verder
Preek op 28-10-2016, vrijdag in de 30e week door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Vandaag horen wij de apostel Paulus tegen de christenen zeggen, dat zij medeburgers van de heiligen zijn en huisgenoten van God. Dit is een geweldig mysterie. Stellen wij ons voor al die heilige mannen en vrouwen, die wij ‘de heiligen’ noemen, en bedenken wij dan, dat wij voor God niet minder waard zijn dan al die heiligen...

Lees verder
1 november - Allerheiligen
Op 1 november vereert de Katholieke Kerk van het Westen in één viering alle bekende en onbekende heiligen, of ze nu heilig verklaard zijn of niet. Heiligen zijn alle personen die in het hiernamaals bij God zijn. Zij zijn “de bemiddelaars voor de biddende kerk op aarde, voorsprekers voor hun strijdende en lijdende broeders en zusters”, zoals in het Getijdengebed wordt gezegd. Volgens de katholieke en orthodoxe leer moeten de heiligen...
Lees verder
Preek op 30-10-2016, de 31e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Dierbare medegelovigen, vandaag is Jezus in Jericho aangekomen. Hij is op weg naar Jeruzalem. En daar in de buurt van Jericho horen we vanuit het evangelie diverse keren wonderbaarlijke verhalen:
-Kinderen worden als voorbeeld gesteld; kijk zo is het Rijk Gods.

Lees verder
Preek op 27-10-2016, donderdag in de 30e week door het jaar 2, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, in het kader van de Alpha cursus, gaf ik gisteravond een lezing over ”Hoe kan ik het kwade weerstaan”. In de wereld, ook in onze wereld is er veel kwaad. Veel dingen die...

Lees verder
Preek op 26-10-2016, woensdag in de 30e week door het jaar 2, pastoor Frank domen

De brief aan de christenen van de Efeze met haar adviezen aan meesters en slaven is geschreven in een periode waarin op zijn minst één op de drie mensen in Rome slaaf was. Slavernij was een geaccepteerde instelling, die de gehele sociale en economische...

Lees verder
Preek op 25-10-2016, dinsdag in de 30e week door het jaar 2, pastoor Frank Domen

In de eerste lezing van vandaag verwijst de apostel Paulus naar een tekst uit het boek Genesis: "Daarom zal de man vader en moeder verlaten om zich te hechten aan zijn vrouw en die twee...

Lees verder
Preek op 24-10-2016, maandag in de 30e week door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Proberen wij ons te verplaatsen in de positie van de overste van de synagoge. De evangelist Lucas vertelt ons, dat de man geërgerd was, omdat Jezus op de sabbat genas. Hij was niet zomaar een beetje boos, hij ergerde zich groen en geel. Het is een reactie...

Lees verder
Preek op 23-10-2016, de 30e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, toen Onze Heer Jezus Christus het verhaal van de Farizeeër en de tollenaar voor de eerste keer vertelde, waren zijn luisteraars behoorlijk geschokt. Voor ons is alles op het eerste gezicht misschien heel duidelijk: de Farizeeër was een hoogmoedig iemand en de tollenaar had spijt van zijn zonden. Dus is het logisch dat deze laatste met de zegen van God naar huis...

Lees verder
Preek op 21-10-2016, vrijdag in de 29e week door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Hebben wij weleens ervaren dat wij deel uitmaakten van iets dat groter was dan onszelf? Misschien zijn wij in een groot theater geweest of hebben wij op het Sint Pietersplein gestaan tijdens...

Lees verder
Pastoor Henk Niesten spreekt op vrijdag 21 oktober in de Dionysiusparochie over doopsel, vormsel en communie

Lieve mede-parochianen, Gelukkig leven veel vragen, en zijn veel mensen op zoek naar verdieping. Dat bleek ook weer tijdens de feestelijke koffie op ons parochiefeest, zondag 9 oktober jongstleden. Wat een mooie en inhoudelijke vragen werden gesteld aan onze hoofdcelebrant en gastpredikant, Jim Schilder. Fijn was ook te horen, dat hij onze parochie gelukkig prees met zovele mensen van alle leeftijden - in de kerk en daarna in de parochiezaal. Pastoor Henk Niesten uit Beverwijk, priester gewijd na 25 jaar onderwijservaring, geeft op vrijdag 21 oktober een presentatie over de doop. De doop (voor alle leeftijden) geeft...

Lees verder
Preek op 20-10-2016, donderdag in de 29e week door het jaar 2, diaken Eelke Ligthart

Met Kerstmis zingen we “Vrede op aarde”. Het is een warme wens in de koude periode van het jaar. Vrede, warm en zacht als de gloed van een haardvuur. Het straalt licht en warmte uit, gezelligheid die mensen bij elkaar brengt, zoals de pas geboren Jezus herders en koningen bijeen bracht. Maar vandaag zegt Jezus: “Vuur ben ik op aarde komen brengen”. Vuur dat verteert...

Lees verder
Preek op 19-10-2016, woensdag in de 29e week door het jaar 2, pastoor Frank Domen

De eerste lezing eindigt met de zin: “In Hem hebben wij, door het geloof in Hem, vol vertrouwen de vrije toegang tot God”. Je zou geneigd om te denken, dat die laatste zin er maar een beetje bij hangt. Maar er staat iets heel belangrijks. Paulus zegt, dat wij...

Lees verder
Preek op 18-10-2016, dinsdag, H. Lucas, evangelist, feest, pastoor Frank Domen

De apostel Paulus zegt vandaag, dat alleen Lucas bij hem is. Dit korte zinnetje zegt veel over wat voor een man Lucas was. Andere vrienden hadden Paulus in de steek gelaten om meerdere redenen. Over een man, Demas, zegt Paulus, dat hij de voorkeur gaf aan de wereld. Maar wat dat precies betekent, weten wij niet. Misschien dat een vriend die voortdurende offers van reizen van stad naar stad te inspannend vond en dat hij ook niet meer kon omgaan met die voortdurende dreiging om door de overheid gearresteerd te...

Lees verder
Preek op 17-10-2016, maandag in de 29e week door het jaar 2, pastoor Frank Domen

In de eerste lezing zegt de heilige apostel Paulus, dat God rijk is aan barmhartigheid. En ja, onze God is inderdaad een barmhartige God, één van zijn karaktereigenschappen waarvoor wij elke dag dankbaar mogen zijn. Stellen wij ons voor dat God niet barmhartig zou zijn. Hoe zou het zijn als God van ons eer en aanbidding zou eisen zonder gemeenschap aan te bieden? Hoe zou het zijn als God van ons volmaaktheid zou eisen zonder daartoe de...

Lees verder
Preek op 16-10-2016, de 29e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, de lezingen van vandaag spreken dus over het gebed. Bidden heeft iets te maken met overleven in deze wereld én met uitgroeien tot wat God wil wat wij zijn in de volgende wereld. Bidden is praten met God. Welnu, zo lang als de wereld bestaat, hebben mensen tot God gebeden. Het begon met Adam en Eva, die met God in de tuin in gesprek waren. Wij, christenen...

Lees verder
Overweging op 14/15-10-2016, de 29e zondag door het jaar C, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen, uit het Bijbelboek Exodus hebben we een fragment gelezen dat heel gemakkelijk verkeerd geïnterpreteerd kan worden. Het lijkt er bijna op dat er in naam van God oorlog wordt gevoerd. Dat God er behagen in schept dat de vijanden van Israël omkomen. Gods steun voor de oorlog lijkt zichtbaar in de opgeheven armen van Mozes. Maar dit fragment wil zeker niet...

Lees verder
Preek op 14-10-2016, vrijdag in de 28e week door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Volgens onze Heer Jezus Christus hebben wij een hemelse Vader, die ons heel erg goed kent, vanbinnen en vanbuiten, en die van harte voor ons zorgt, nog veel beter dan dat Hij dat doet voor een zwerm mussen. De waarheid is: God houdt meer van ons dan wij...

Lees verder