Catholicism

Een unieke Reis door de Wereld van het Katholieke Geloof. Gefilmd op 50 Locaties in 15 Landen. De eerste bijeenkomst is op woensdag 6 januari in het parochiecentrum van onze Dionysiuskerk. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Dan is er gratis koffie/thee. Van 20.00 tot 20.50 uur kijken en luisteren wij naar Father Robert Barron. Aansluitend praten wij - uiterlijk tot 21.30 uur - over zijn boodschap.
Lees verder.

 

================

Alpha-cursus

in onze R.K. Parochie van de H. Dionysius

Miljoenen mensen, wereldwijd, hebben kennis gemaakt met de Alpha-cursus, die ook elk najaar in onze parochie gegeven wordt. Op 21 september a.s. is (weer) de eerste avond. Vervolgens komen we tot en met 23 november tien maal bij elkaar.
Lees verder.

Bookmark and Share
Zondag 29 mei 2016: Sacramentsdag

Sacramentsdag is het rooms-katholieke hoogfeest dat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal stelt. In de meeste katholieke landen wordt het gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren.

Verder uitdiepen Paasmysterie
Het hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, ontstond in de Middeleeuwen en wordt evenals Drievuldigheidszondag en het Heilig Hartfeest gevierd in de weken na Pinksteren. Deze drie hoogfeesten hebben als doel het Paasmysterie op liturgische wijze verder uit te diepen.

Lees verder
In Medjugorje (Bosnië en Herzegovina) spreekt Maria, de Koningin van de Vrede, tot ons allemaal (deel 2)

De brandende zon begint te dalen, het is ongeveer drie uur. Tijdens deze dagen zo om en nabij de langste zomerdag, is het beter zich in Herzegovina wat rustig te houden of een middagdutje te doen. Niettemin bevindt zich op de helling van de heuvel een vrouw. Dat is vreemd. Het lijkt wel of ze het kindje dat ze bij zich draagt, probeert te verbergen. Ze heeft het in doeken gewikkeld, zoals de vrouwen in het Oosten dat doen. En zelfs het gezichtje bedekt ze met een dunne sluier. Je zou zeggen een pasgeborene, zo klein is het. En zijzelf, is zij de grote zus of de moeder ? Ze...

Lees verder
Preek op 27-05-2016, vrijdag in week 8 door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Wij zouden ons kunnen afvragen waarom Jezus in het evangelie de vijgenboom vervloekt. De boom heeft immers niets verkeerds...

Lees verder
Donderdag 26 mei: H. Filippus Neri (voor kinderen)

Op 21 juli van het jaar 1515 wordt Filippus in de prachtige stad Florence geboren. Zijn vader is notaris. Al gauw blijkt, dat Filippus iets van zijn stad heeft geërfd: hij houdt van mooie dingen. Hij geniet van muziek en mooie schilderijen. Hij valt ook op door zijn stralende humeur. Filippus lacht altijd. De paters dominicanen zorgen voor de opvoeding en vorming van deze jongen. Hij blijkt...

Lees verder
Donderdag 26 mei: H. Filippus Neri (voor volwassenen)

Hij werd in 1515 geboren als zoon van een Florentijnse advocaat en kreeg zijn eerste opleiding in de stad bij de dominicanen van het San-Marcoklooster. Zijn vader had bedacht dat er voor zijn zoon een goede toekomst weggelegd lag in de handel en stuurde hem naar zijn broer die in de buurt van de Monte Cassino woonde om het vak te leren. Oom is bijzonder gecharmeerd van de jongeman en vat het plan op om hem tot zijn algeheel erfgenaam te maken.

Lees verder
De Navolging van Christus, boek 3, hoofdstuk 25: Waarin de blijvende vrede des harten en de ware voortgang bestaat

Mijn zoon, Ik heb gezegd: 'Vrede laat ik u, mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u' (Joh. 14 : 27). Allen verlangen naar vrede, maar niet allen hebben zorg voor datgene waar die vrede van afhankelijk is. Mijn vrede is met hen, die nederig en zachtmoedig van hart zijn. Uw vrede zal bestaan in veel geduld. Als gij naar Mij luistert en mijn stem volgt, zult gij dikwijls de vrede kunnen genieten. Wat moet ik dan doen? Houd bij alles uzelf in het oog, bij wat gij doet en zegt, en heb de bedoeling Mij alleen...

Lees verder
Preek op 25-05-2016, woensdag in week 8 door het jaar 2, Pastoor Frank Domen

Iedereen maakt weleens heel intense momenten mee. Een spannende film misschien, of een boeiende discussie over een mooi en belangrijk onderwerp. Een spannende wedstrijd met een zwaarbevochten overwinning. Of een zeer emotionele situatie, die ons achterliet met een gevoel van leegheid of die juist een grote stimulans voor ons betekende. De apostel Petrus zegt ons vandaag, dat wij elkander moeten beminnen met oprechte...

Lees verder
Brieven uit de missie van pater Jaap Borst

Ongeveer één keer in de maand schrijft Pater Jaap Borst een - handgeschreven - brief over zijn Missiewerk in India. Klik hier voor de brief van 16 mei 2016.

Een overweging bij de lezingen van zondag 29-05-2016:

Wil je je alvast een beetje voorbereiden op de Eucharistieviering van zondag 29 mei, Sacramentsdag, klik dan hier.

Preek op 24-05-2016, dinsdag in week 8 door het jaar 2, pastoor Frank Domen

De apostel Petrus spoort ons aan onze hoop te stellen op de genade, die ons deel wordt wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. Lieve mensen, er zijn twee soorten van hoop. De...

Lees verder
In Medjugorje (Bosnië en Herzegovina) spreekt Maria, de Koningin van de Vrede, tot ons allemaal (deel 1)

Op 24 juni 1981, het is een mooie zomerse namiddag, lopen twee tieners uit het gehucht Bijakovici langs de rotsachtige Podbrdoheuvel, die ver uitsteekt boven het dorp. Ze zijn met elkaar aan het kletsen, gewoon, over die dingen waar jonge meiden van hun leeftijd over spreken Een van hen, Ivanka Ivankovic, zestien jaar, ziet plotseling een licht boven op de heuvel, ongeveer tweehonderd meter van hen vandaan. Ze kijkt op en ziet een stralende gestalte, die boven de grond zweeft. Stomverbaasd houdt ze op met spreken en staart naar het licht. De gestalte neemt...

Lees verder
Dag voor het leven door Stichting Recht zonder Onderscheid

Ook dit jaar organiseert de Stichting Recht Zonder Onderscheid weer de Dag voor het Leven. Ik wil u graag van harte uitnodigen om dit pro-life evenement bij te wonen op zaterdag 11 juni, in ons Pelgrimshuis Casa Nova, te Heilig Landstichting. De Dag voor het...

Lees verder
Preek op 23-05-2016, maandag in week 8 door het jaar 2, pastoor Frank Domen

In het evangelie komt er een man aanlopen en hij knielt voor Jezus neer. Voor iemand neerknielen kan een heel mooi en zinvol gebaar zijn, een teken van respect. Wij, katholieken, knielen op één knie neer voor het Tabernakel, of zelfs op twee knieën voor het uitgestelde Allerheiligste. Vroeger knielden ridders en boeren...

Lees verder
Preek op 22-05-2016, Zondag Drie-eenheid, jaar C, diaken Eelke Ligthart

De apostel Paulus schrijft in de tweede lezing: “Gods liefde is in ons hart uitgestort door de H. Geest die ons werd geschonken”. Wat Paulus hier zegt raakt ons allemaal. Hij zegt immers dat God zijn liefde in het hart van ieder van ons heeft uitgestort. Dat is het grote geschenk van God dat ons, gedoopten, tot christenen maakt. De vraag die je kunt stellen is, of die liefde van God nog wel in ons...

Lees verder
Met Bernadette Soubirous het kruisteken maken

Er zijn gebaren, die bij ons kerkelijke en gelovig leven horen. Een van die gebaren waaraan katholieken worden herkend, is het kruisteken. U hebt waarschijnlijk dit kerkgebouw betreden met het maken van een kruisteken met wijwater. Wij zijn deze Eucharistieviering begonnen met het kruisteken met de namen van de Drie-ene God, de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Wij zullen eveneens deze viering afsluiten met het kruisteken. En bij het verlaten van deze kerk kunt u weer een kruisteken met wijwater maken. Bij het doopsel worden ouders en alle genodigden...

Lees verder
Zondag 22 mei vieren wij het feest van de H. Drie-eenheid

De leer van de Drie-eenheid gaat over het centrale mysterie van het christelijk geloof en leven. De Kerk leert dat de ene God zich heeft geopenbaard als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Monotheïsme
De christelijke geloofsleer stelt evenals het jodendom en de islam dat er één God is (monotheïsme). De leer van de drie-eenheid is wel een opmerkelijke vorm van monotheïsme. Volgens de...

Lees verder
Preek op 20-05-2016, vrijdag in week 7 door het jaar 2, pastoor Frank Domen

De heilige apostel Jakobus zegt in zijn brief, dat wij, christenen, niet over elkaar moeten klagen. Soms kan de manier waarop wij naar iets kijken een groot verschil uitmaken. Als wij bijvoorbeeld vanuit een vliegtuig naar beneden kijken, zien wij alleen de groene bladeren van een bos of een boomgaard. Maar als wij op de grond staande naar een boom kijken, zien wij de prachtige stam met zijn sterke wortels, de mooie takken, alle blaadjes en eventueel de bloemen of de vruchten. Vanaf beneden gezien is een boom veel...

Lees verder
Preek op 19-05-2016, donderdag in week 7 door het jaar 2, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, bij dit feest van Jezus als eeuwige hogepriester gaan de gebeden ook over degenen die Hem op bijzondere wijze tegenwoordig moeten stellen, n.l. de priesters. In deze en alle H. Missen bidden we dat zij bij het vervullen van dit dienstwerk altijd het voorbeeld van Jezus voor ogen houden om hem zo goed mogelijk na te volgen. Het gebed van Jezus is er op gericht om het eeuwig leven te bereiken voor alle mensen. Het is het eigenlijke doel van zijn komst als mens op aarde. Op de...

Lees verder
Transgenderbeleid ‘verontrust’ bisschoppen VS

De Amerikaanse bisschoppen zijn “ernstig verontrust” door het transgenderbeleid dat de regering Obama aan scholen oplegt. Dat schrijven de bisschoppen die zijn belast met jongeren en het onderwijs...

Lees verder
Kardinaal Sarah haalt uit naar 'demonische' genderideologie

Curiekardinaal Robert Sarah heeft hard uitgehaald naar de gender-ideologie, het ‘homohuwelijk’ en het Amerikaans transgenderbeleid. In alle drie gevallen gaat het volgens hem om demonische...

Lees verder
Donderdag (19 mei) na Pinksteren: Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester

Hoogeerwaardige Eminentie / Excellentie,

Het doet mij genoegen u mede te delen dat op 14 juni 2012 de kardinaal staatssecretaris (Prot. N. 194.519) aan mij het besluit van de Heilige Vader heeft overgebracht om de bisschoppenconferenties die zulks vragen, toe te staan bij deze Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten een verzoek in te dienen voor de inschrijving in de respectievelijke kalenders van de viering van Onze Heer Jezus...

Lees verder
Alpha-cursus 2016

In september begint weer de Alpha-cursus. Doe jij dit keer mee!? Op deze pagina kun je de nieuwe folder bekijken. Je kunt...

Lees verder
Preek op woensdag 18-05-2016, Maria-ochtend van de Katholieke Bond van Ouderen, met als thema “Maria, Koningin en Moeder van Barmhartigheid”, pastoor Frank Domen

Ik ben pastoor. Mijn moeder is dus de moeder van de pastoor. Jezus is de Barmhartigheid. Maria is dus de Moeder van de Barmhartigheid. Dat klinkt tamelijk logisch, nietwaar!? In de meimaand willen wij Moeder Maria nog meer dan anders eren en haar voorspraak inroepen. Ook al zijn wij geen 18 meer, wij weten, dat wij kinderen zijn en blijven. Kinderen van God, de barmhartige Vader; kinderen van Moeder Maria, de Moeder van de Barmhartigheid. Wat is de taak van een moeder? Tussen haakjes...

Lees verder
Medjugorje, boodschap van de Koningin van de Vrede gegeven aan Mirjana op 2 mei 2016

"Lieve kinderen, Mijn moederlijk hart verlangt van jullie een echte bekering en een vast geloof, opdat jullie liefde en vrede kunnen brengen aan allen om je heen. Maar, mijn kinderen, vergeet niet dat ieder van jullie voor de Hemelse Vader een unieke wereld is. Sta de Heilige Geest daarom toe om voortdurend in jullie te werken. Wees geestelijk zuiver, kinderen. In spiritualiteit ligt schoonheid. Al wat spiritueel is, is levend en erg mooi. Vergeet niet dat in de Eucharistie, de kern van het geloof, mijn Zoon altijd bij jullie is. Hij komt naar jullie toe en breekt het brood met jullie, omdat Hij...

Lees verder
Preek op 17-05-2016, dinsdag in week 7 door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Vandaag stelt de apostel Jakobus in de eerste lezing ons de vraag waar toch al die vechtpartijen en ruzies vandaan komen? Zouden wij het niet allemaal graag willen weten!? Wij zien, dat onze wereld wordt verscheurd door oorlog. Wij zien conflicten in alle lagen...

Lees verder
Preek op maandag 16-05-2016, Tweede Pinksterdag, pastoor Frank Domen

“Wij hebben niet eens gehoord dat er een heilige Geest bestaat," hoorde Paulus enkele mensen zeggen. In onze tijd kunnen veel mensen dit nazeggen. Of ook zij weten niet, dat er een heilige Geest bestaat, of zij hebben geen idee wat zij zich bij Hem...

Lees verder
Beste lezers, wat vinden jullie van dit artikel over 'genderideologie'?

Beste lezers, ik, pastoor Frank Domen, ben benieuwd wat jullie vinden van dit artikel van John Henry Westen over genderideologie: "Onder het mom van het strijden tegen homofobie en voor seksuele voorlichting, vrijheid van keuze, LGBT rechten en antidiscriminatie, beleven we het opleggen van de gender ideologie – een ideologie die..." Lees verder.

Bij gelegenheid van Tweede Pinksterdag, maandag 16-05-2016, nog enige gedachtes over Pinksteren

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk. De naam 'Pinksteren' komt van het Griekse pentèkostè (πεντηκοστη), dat 'vijftigste' betekent. Het is de laatste dag van de vijftigdaagse Paastijd, die aanvangt op Paaszondag. De Kerk viert met Pinksteren de voltooiing van Pasen door de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen. De Heilige Geest is God zelf in Zijn werkzame kracht en kan ook worden gezien als de goddelijke liefdesband tussen God de Vader en Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon. Het Nieuwe Testament verhaalt hoe Jezus door de Heilige Geest gedreven wordt. Volgens het Evangelie van Johannes belooft Jezus zijn apostelen op de...

Lees verder
Preek op zondag 15-05-2016, Hoogfeest van Pinksteren, jaar C, pastoor Frank Domen

Vóór Pinksteren was de Kerk er dus al. Als een kindje in de moederschoot. Het ademde nog niet zelfstandig. Het werkt dan ook niet echt. Het ontvangt alleen maar. Alhoewel, vanuit de moederschoot geeft het - onbewust - wel al vreugde. Maar dan blaast God zijn Adem in. Zoals God ook deed toen Hij Adam uit klei had gemaakt. Adam was eerst als een levenloze pop...

Lees verder
Een nieuwe website voor KinderWoordDienst: www.kinderwoorddienst.nl

Welkom op de website Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn, of u nu vrijwillig(st)er bent in de kerk, catecheet, pastor of leerkracht basisonderwijs. De site is handig voor ieder die op een speelse manier kinderen vertrouwd wil maken met de Goede Boodschap en het kerkelijk jaar. De (kinder)liturgie vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke parochieherder. Klik hier om verder te lezen.

Zaterdag 14 mei: H. Mattias, apostel (voor kinderen)

We weten allemaal, dat een van de leerlingen van Jezus een verrader geworden is. Dat is Judas, Judas heeft zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Nu zijn er dus nog maar elf apostelen over. Wanneer Jezus nu ten hemel is gestegen, roept Petrus de leerlingen van Jezus bij elkaar. Hij wil, dat een ander de plaats van Judas inneemt, zodat er weer twaalf getuigen zijn waar de...

Lees verder
Zaterdag 14 mei: H. Mattias, apostel

Over Matthias horen we voor het eerst in de Handelingen van de Apostelen. Jezus is teruggekeerd naar de Vader in de hemel. Nu staan de leerlingen voor de opgave zijn opdracht over te nemen. Eén van hen, Judas, heeft Jezus verraden en vervolgens zelfmoord gepleegd. Het eerste wat ze doen is een opvolger voor hem aanwijzen. De kandidaten moeten aan zeer bepaalde voorwaarden voldoen. Petrus, die de leiding neemt, formuleert het als volgt: '"Dus moet één van de mannen die tot ons gezelschap behoorden gedurende de tijd dat de Heer onder ons verkeerde, te beginnen...

Lees verder
De HH. Missen met Pinksteren

De HH. Missen met Pinksteren zijn als op een gewone zondag: zaterdagavond om 19.00 uur; zondagmorgen om 10.00 uur. En op Tweede Pinksterdag ook om 10.00 uur. Allemaal van harte welkom!

Woensdag 18 mei 20.00 uur: laatste Catholicism-cursusavond vóór de vakantie

Lieve lezers, woensdag 18 mei is de laatste Catholicism-cursusavond vóór de vakantie. Thema is: Dé Kerk. De Kerk is veel meer dan een gebouw, veel meer dan Paus en Bisschoppen, veel meer dan een instituut met regels en wetten. Na de presentatie - zeker weten - heeft iedereen een andere visie op dé Kerk. Het wordt dus een blik-verruimende avond. De presentatie maakt duidelijk waarom de Kerk er is en hoe bedoeld. Wij zijn uitgenodigd om die oorspronkelijke gestalte weer meer zichtbaar te maken.

Lees verder
Pinksteren uitgelegd met lego

In onderstaand filmpje legt mediapriester Roderick Vonhögen met Lego uit wat Pinksteren is. Bedoeld voor kinderen, maar voor voor volwassenen ook leuk, misschien mooi om aan je eigen...

Lees verder
Paus Franciscus: Vinden wie verloren is, is Gods vreugde

We kennen allemaal wel het beeld van de Goede Herder die op zijn schouders het verloren schaap draagt. Sinds het begin wordt met dit beeld verwezen naar de zorg van Jezus voor de zondaars en naar de barmhartigheid van God die zich er niet bij neerlegt, als...

Lees verder
Pinksteren

Vijftig dagen na Pasen viert de kerk Pinksteren, het feest van de Geest. De bij­bel brengt het ver­haal van een kleine, bange groep mensen, die plot­sel­ing bevrijd wor­den van twi­jfel en onmacht, en die groot wor­den, getu­igen en de bood­schap van vrede en gerechtigheid verkondi­gen. Van dat Pinkster­ver­haal — zoals het verteld wordt in de bij­bel — gaat een...

Lees verder
Lezersbijdrage: Geloof en natuurwetenschap, een synthese, deel 2 - door Harrie Jorna

Harrie Jorna, Silvolde, oud-docent scheikunde en anw (algemene natuurwetenschappen) en docent RK GVO (Geestelijk vormingsonderwijs) Ik ben na mijn middelbare school in een diepe geloofscrisis terechtgekomen: veel van wat in de Bijbel stond, kon niet waar zijn. Pas na de inzichten rond 1988 van Stephen Hawking zag ik kans tot een synthese tussen geloof en natuurwetenschap: God als starter van de oerknal, waar ik persoonlijk en in mijn onderwijs goed mee verder kan. Lees verder als pdf-document. 

Het hoogfeest van Pinksteren

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk.

Lees verder
Preek op 13-05-2016, vrijdag na de 7e zondag van Pasen, pastoor Frank Domen

De eerste lezing gaat over het feit, dat de joden klachten hebben over Paulus. De joden beweren, dat Jezus dood is, maar Paulus verklaart, dat Hij leeft. Het gebeurt weleens – zo zeggen wij – dat iemand door de bomen het bos niet meer kan zien. Dit betekent, dat iemand zich zo sterk richt één of meerdere details, dat hij het grote geheel niet meer goed kan zien. Hij heeft geen overzicht meer. Wel, als er iemand is, die zich had kunnen blindstaren op allerlei akelige details in zijn leven, dan is het wel de heilige...

Lees verder
Preek op 12-05-2016, donderdag na de 7e zondag van Pasen, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Al enkele dagen horen we in het evangelie het gebed van Jezus. Het is een speciale intentie voor de eenheid van de leerlingen. Die eenheid is een afspiegeling van de eenheid van de H. Drie-eenheid. Het Hoogfeest dat we vieren op 22 mei a.s., de zondag na Pinksteren. Aan die eenheid hangt Jezus het welslagen van de verkondiging op: “Ik bid.. opdat zij allen een mogen zijn, opdat de wereld gelove dat Gij mij gezonden hebt”.

Lees verder
Lezersbijdrage: Geloof en natuurwetenschap, een synthese, deel 1 - door Harrie Jorna

Harrie Jorna, Silvolde, oud-docent scheikunde en anw en docent RK GVO is na zijn middelbare school in een diepe geloofscrisis terechtgekomen: veel van wat in de Bijbel stond, kon niet waar zijn. In dit deel één beperkt hij zich tot twee voorbeelden van wat natuurwetenschappelijk niet mogelijk is in de bijbel en hoe de kerk er mee omging en er nu mee omgaat. Lees verder als pdf-document.

Preek op 11-05-2016, woensdag na de 7e zondag van Pasen, pastoor Frank Domen

Staan wij er weleens bij stil hoe veel mensen op een dag luisteren naar dezelfde woorden, die wij zojuist hebben gehoord? In katholieke kerken over heel de wereld wordt vandaag hetzelfde Woord Gods verkondigd. Zo vele mensen wereldwijd verenigen...

Lees verder
Preek op 10-05-2016, dinsdag na de 7e zondag van Pasen, pastoor Frank Domen

Misschien vinden wij in eerste instantie het gebed dat Jezus hier uitspreekt moeilijk te begrijpen. Dat zou kunnen komen doordat het hier gaat om een uitwisseling tussen twee goddelijke Personen. Tussen twee mensen is de taal van de liefde soms al moeilijk...

Lees verder
Preek op 09-05-2016, maandag na de 7e zondag van Pasen, pastoor Frank Domen

Stellen wij ons voor, dat iemand op zijn werk promotie krijgt, maar zijn salaris, zijn verplichtingen en privileges, veranderen helemaal niet. Het enige dat verandert is zijn titel. Als hij dat zou vertellen aan zijn familie en vrienden, zouden zij waarschijnlijk wel vreemd...

Lees verder
Een getuigenis van Catalina Rivas over de heilige Mis

Ze zeiden tot Jezus: “Heer, geef ons altijd dat brood”. Jezus sprak tot hen : “Ik ben het brood van het leven; wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen” (Joh 6,35). Jezus sprak daarop tot hen: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg U, als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt heeft het eeuwige leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, woont in Mij en Ik in hem. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven” (Joh 6, 53-57, 58c). Lees verder als pdf-document.

Een toespraak van Eugène van Heyst sss over Eucharistische Aanbidding, 02-05-2016 op De Tiltenberg

In dit artikel wil ik eerst de eucharistische aanbidding plaatsen in het brede kader van bidden en aanbidding in het algemeen. Daarna over de intrinsieke band tussen eucharistische aanbidding en de eucharistieviering en hoe dit uitgewerkt wordt in de kerkelijke documenten en richtlijnen. Lees verder in dit pdf-document.

Preek op 08-05-2016, de 7e zondag van Pasen, jaar C, pastoor Frank Domen

Het leek mij goed een week voor Pinksteren alvast over de heilige Geest na te denken. Om een feest goed te kunnen vieren, moet je je er eigenlijk van te voren op voorbereiden. Gods heilige Geest is werkelijk een Persoon, niet een of andere kracht, maar is een ‘Iemand’, zoals ieder van ons dat is, maar wij kunnen Hem niet zien, niet aanraken of aanwijzen. Maar wij kunnen wel merken...

Lees verder
Overweging op 06/07-05-2016, de 7e zondag van Pasen, Jaar C, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen, waar mensen zich echt verbonden voelen met elkaar, daar heerst een goede gemeenschapsgeest, en daarin kan de mens pas echt mens worden. Waar mensen totaal langs elkaar heen leven, daar wordt het een koude boel en komt de mens niet aan zijn trekken. Je verbonden weten met anderen is levensnoodzakelijk. In de sfeer van onderling vertrouwen, van...

Lees verder
Wil je een vertrouwelijk (biecht)gesprek met de pastoor?

Wil je graag een keer met mij een (biecht)gesprek? Dat kan vooral op zaterdag bijna de hele dag door. Het is wel het beste om even een afspraak te maken: 06 - 26 30 66 36. Voor mensen, die wat verder weg wonen, kan een gewoon gesprek (biechten mag niet digitaal!) eventueel ook via Skype: frank.domen. Of via Facetime...

Lees verder