Vervolg van de filosofie-cursus 2019/20
Hans Urs van Balthasar, theoloog

Tijdens de vorige cyclus hebben we een aanvang gemaakt met de behandeling van een boekje van de bekende Zwitserse denker en theoloog Hans Urs von Balthasar met als titel: “Credo – Overwegingen bij de Apostolische Geloofsbelijdenis”.

Dit is als het ware het geestelijk testament van één van de grote theologen van de vorige eeuw. Von Balthasar mediteert over de geloofsartikelen en daarin over het onuitputtelijke mysterie van de drie-ene God, wiens werkelijkheid zich voor onze ogen ontwikkelt, vóór ons en in ons. Wij beschikken in dit boekje over een kleine summa van de theologie van een eigentijdse theoloog, een summa met een buitengewone dichtheid en diepgang.

Uiteindelijk zijn we tot ongeveer halverwege gekomen, en voor dit jaar staat derhalve het tweede deel op het programma. Daarnaast is er, net zoals vorig jaar, ruimte om onderwerpen te behandelen die zich in de komende periode aan ons opdringen, mits ze natuurlijk vallen binnen ons kader van “fides et ratio”.

Wiljan heeft voorlopig de volgende data vastgelegd.

Adriaan Rotteveel, filosoof

3, 17 en 31 oktober 2019
14 en 28 november 2019
12 december 2019
9 en 23 januari 2020
6 en 20 februari 2020
5 en 19 maart 2020
2 en 16 april 2020

We beginnen om 19.30 uur en proberen om 21.00 uur te eindigen.

Adriaan Rotteveel