Sacramentsdag – H.Mis om 10.00 uur – ook via livestream

Sacramentsdag – H.Mis om 10.00 uur – ook via livestream

Sacramentsdag is het rooms-katholieke hoogfeest dat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal stelt. In de meeste katholieke landen wordt het gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren.

Het hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, ontstond in de Middeleeuwen en wordt evenals Drievuldigheidszondag en het Heilig-Hartfeest gevierd in de weken na Pinksteren. Deze drie hoogfeesten hebben als doel het Paasmysterie op liturgische wijze verder uit te diepen.

Werkelijke tegenwoordigheid

Sacramentsdag is eigenlijk het opnieuw vieren van Witte Donderdag. Het verschil is dat op Sacramentsdag de nadruk veel meer ligt op het katholieke dogma van de Werkelijke Tegenwoordigheid van Christus in de gedaanten van brood en wijn tijdens én na de viering van de eucharistie. De theologische term voor deze leer is transsubstantiatie. In tegenstelling tot het protestantse geloof leert de RK-Kerk dat de hostie ook buiten de eucharistie aanbeden moet worden. Dat kan in een bijzonder soort kast, tabernakel geheten, of in een monstrans, een voorwerp dat gemaakt is om heilige zaken aan de gelovigen te tonen.

Lees verder bij KRO/NCRV