9 oktober: Heilige Dionysius

Misschien ben je wel eens in Parijs geweest. Dan heb je vast ook wel eens gehoord van Montmartre. Dat is de buurt waar je over heel Parijs heen kunt kijken en waar de beroemde kerk van het heilig Hart ligt. Nu, deze hoogte in Parijs heeft zijn naam te danken aan martelaren. Het is namelijk de berg, waar de martelaren voor Jezus moesten sterven. Mont is berg, en martre komt natuurlijk van martelaar.

Over een van de martelaren van Montmartre gaan we nu wat leren. Het is de heilige Dionysius. Deze heilige is een bisschop. Hij wordt rond het jaar 250 na Christus door de paus naar Frankrijk gestuurd. Frankrijk heet dan nog Gallië. Het is bijna zeker dat Dionysius de eerste kerk in Parijs heeft gebouwd, op het eiland in de Seine. Naar hem wordt later een beroemde abdij genoemd van de benedictijnen. Deze abdij heet dus op zijn Frans Saint Denis.

Rond het jaar 285 worden de christenen ook in Gallië vervolgd. Bisschop Dionysius en een priester en ook nog een diaken worden gevangen genomen. Boven op de martelaarsberg worden ze door het zwaard onthoofd. Koning Dagobert laat later het lichaam van de heilige bisschop naar de abdij van Saint Denis brengen, waar veel mensen vanaf dat moment een pelgrimstocht naar zijn gaan maken. De abdij wordt zo beroemd, dat de koningen van Frankrijk zich er lieten begraven.

Omdat de mensen zoveel verering kregen voor Sint Dionysius, heeft men hem tot patroon van Frankrijk gemaakt en ook van de stad Parijs.

Er worden ook veel beroemde verhalen over Sint Dionysius verteld. Dat noemen we legenden. Een ervan zal ik jullie vertellen. Nadat de heilige bisschop op Montmartre is onthoofd, heeft hij zijn hoofd in zijn handen genomen en het een heel stuk verder gedragen. Zo zou hij de plaats hebben willen aangeven, waar hij wilde worden begraven. Op die plek zou dan een kleine kapel gebouwd zijn en later een kerk.

Vanwege de onthoofding van Dionysius, maar ook vanwege deze legende, maakt men meestal een beeld van deze heilige met het hoofd in de handen.

Hij wordt ook aangeroepen door de mensen, wanneer ze erge hoofdpijn hebben. Dat heeft natuurlijk ook met dat hoofd van de heilige bisschop te maken. In ons bisdom ligt een heel mooi kerkje. Je kunt het vinden in Asselt, dat is tussen Roermond en Swalmen. Dat kerkje heet naar de heilige Dionysius. Je kunt er ook een beeld van hem vinden, zodat je weet, hoe deze heilige wordt afgebeeld. Wanneer je eens in de buurt komt, moet je vast eens gaan kijken.

We vieren het feest van de heilige Dionysius op 9 oktober.

Misschien is dat een dag om eens extra te denken aan al die mensen, die nu ook pijn moeten lijden, omdat ze in Jezus geloven. Die mensen zijn er nu ook nog. Er zitten veel mensen in de gevangenis, omdat ze bij Jezus willen horen. Soms worden ook nu nog mensen doodgemaakt voor Jezus.

We zouden aan de heilige Dionysius kunnen vragen, om deze mensen te helpen, zodat ze het vol kunnen houden.

Grote God, de heilige Dionysius heeft veel van Jezus gehouden. Daarom wilde hij voor Jezus sterven. Wij willen ook bij Jezus horen. Dat is wel eens moeilijk. Soms vinden mensen dat gek. Laat de heilige Dionysius ons helpen, dat wij altijd vrienden van Jezus mogen blijven. Amen.