9 augustus: Heilige Edith Stein

Edith Stein

Op 12 oktober van het jaar 1891 wordt Edith in Breslau geboren. Haar ouders zijn Joden. Al vroeg, ze is nog maar 2 jaar oud, verliest Edith haar vader. Edith wil graag gaan studeren. Ze gaat eerst naar het gymnasium, en later naar de universiteit. Daar gaat ze filosofie studeren. Dat is een wetenschap, die nadenkt over de betekenis van alles wat bestaat en vooral ook over de betekenis van de mens. Het is een wetenschap die op zoek gaat naar de waarheid. Edith wordt een heel knappe studente. Haar professor vindt haar zo knap, dat hij haar bij zich wil houden. Zo komt Edith in Freiburg terecht. Daar krijgt ze een heel bijzondere ervaring. Ze gaat de vrouw opzoeken van een overleden vriend. Ze wil die vrouw gaan troosten. Dan merkt ze dat deze vrouw helemaal geen troost nodig heeft. Hoe kan die vrouw zo rustig zijn? Edith merkt nu voor de eerste keer, hoe Jezus mensen kan helpen in hun lijden. Ze denkt daar veel over na. Maar Edith wil van het katholieke geloof eigenlijk niets weten. Dat schrijft ze ook in een van haar geleerde boeken. In de zomer van 1921 gaat ze op bezoek bij een vriend. Ze komt ook in de bibliotheek en vindt daar een boek. Ze leest het in één adem uit. Dat boek gaat over het leven van een andere beroemde vrouw: Teresa van Avila. Nu weet Edith wat ze moet doen. Ze moet katholiek worden. Haar moeder vindt dat helemaal niet goed. Ze zijn toch Jood! Is dat niet goed genoeg?

Wanneer Edith gedoopt is, gaat ze les geven aan mensen die onderwijzer willen worden. Intussen schrijft ze nog steeds mooie boeken. Ze vertaalt ook de boeken van de heilige Thomas van Aquino. Dan komt Edith bij zusters te wonen, waar ze zich erg thuis voelt. Intussen gebeurt er in Europa iets heel ergs. In Duitsland komt een groep op, die zich Nazi’s noemen. Ze willen niets van de Joden weten. Edith voelt aan dat er een ramp gaat gebeuren en schrijft een brief naar de paus om hem te waarschuwen.

Maar Edith is nog ergens onrustig om. Ze voelt dat ze haar leven helemaal aan God moet geven. Ze weet ook, dat haar moeder dat heel erg zal vinden. Wanneer men haar uitnodigt om naar Zuid-Amerika te gaan om professor te worden, weigert ze. In plaats daarvan gaat ze naar Keulen en treedt in bij de zusters van de KarmeI. Ze krijgt nu de naam Benedicta van het Kruis.

In Duitsland wordt het voor de Joden steeds moeilijker. Veel Joden vluchten het land uit. Benedicta blijft in haar klooster, al weet ze dat Hitler ook voor het katholieke geloof en voor de kloosters geen eerbied heeft. Dan komt er een dag, dat Benedicta toch gedwongen wordt uit Duitsland weg te gaan. Hitler wilde ook de baas worden in Keulen. Daarom moesten alle mensen op hem stemmen. Zuster Benedicta weigert. Ze wil niet stemmen op de vijand van God en van de Kerk. Bovendien weet zuster Benedicta dat deze wrede heerser haar volk naar de ondergang wil voeren. Liever dan op hem te stemmen wil ze met haar volk samen lijden. Nu zou het zeker voor haar, die toch al van Joodse familie was, veel te gevaarlijk worden in Duitsland. Daarom besluiten de zusters, dat Benedicta naar het buitenland zal gaan. Eerst denken ze eraan, haar naar Palestina te sturen, maar dat heeft Hitler verboden. Daarom wordt bepaald, dat zuster Benedicta naar Nederland zal gaan. Ze gaat wonen in de Karmei van Echt in Limburg. De huisarts van de zusters weet haar veilig door alle politiecontroles te leiden. Later zal ook de zus van zuster Benedicta naar Echt gaan. Hier zullen ze wel veilig zijn. Maar God heeft andere plannen. De Duitse tiran valt ook Nederland binnen. Nu zijn de Joden in Nederland ook niet meer veilig. De bisschoppen van Nederland reageren heel fel tegen de wrede vervolging. De Gestapo, dat is de politie van Hitler, slaat hard terug. Voor straf zullen alle katholieke Joden gevangen genomen worden. Op 2 augustus 1942 worden Edith en haar zus uit het klooster in Echt gehaald. De soldaten zijn zo gemeen, dat de mensen op straat protesteren. Een paar dagen later vertrekt er een trein in de richting van Auschwitz. In de trein zitten ook zuster Benedicta en haar zus, samen met veel andere Joden. Daar zijn al die mensen in de gaskamers gestorven. Het is op 9 augustus. Op 1 mei 1987 is Edith Stein in Keulen door paus Johannes Paulus II zalig verklaard.

We vieren het feest van de zalige Edith Stein op 9 augustus.

Zalige Edith Stein, u hebt heel veel van Jezus gehouden. U wilde liever sterven voor de waarheid, dan eer en roem te zoeken in de wereld. Help ons ook van Jezus het meeste te houden, ook als dat moeilijk is. Amen.