7 november: Heilige Willibrordus

De heilige Willibrord, bisschop

In het jaar 658 wordt in het noordoosten van Engeland deze grote heilige geboren. De vader van Willibrord stuurt de jongen naar een klooster van Benedictijnen in Ripon. Daar groeit Willibrord op met de liturgie van de Benedictijnen. Wanneer hij in de kloostergemeenschap is opgenomen, gaat hij naar een streng klooster in Ierland. Daar gaat hij leren voor missionaris. In dat klooster wordt hij tot priester gewijd.In het jaar 690 komt Willibrord met elf andere missionarissen naar het land van de Friezen. Hij gaat naar Pepijn II, de hofmeier van de Franken, en vraagt daar verlof om te mogen preken. Een jaar later vinden we Willibrord in Rome. Hij gaat aan de Paus de zegen vragen over zijn missiewerk. Korte tijd later is Willibrord weer in Rome. Pepijn II heeft hem naar Rome gestuurd om tot bisschop gewijd te worden. De Paus gaat graag op het verzoek van Pepijn in.Nu geeft Pepijn aan Willibrord het kasteel van Utrecht. Daar zal de bisschop van Utrecht een vaste woning hebben. Willibrord sticht er een kloosterschool die heel beroemd zal worden.

Maar je moet niet denken, dat Willibrord de hele tijd in Utrecht is gebleven. Hij trekt voortdurend rond om de mensen over God te vertellen. Hij is een echte reiziger voor God. Er zijn heel wat plaatsen, waarvan we weten dat Willibrord er is geweest. Hij is gereisd tot Duinkerken toe, en hij heeft ook op de Waddeneilanden gepreekt. Hij heeft zelfs geprobeerd, de mensen in Denemarken te bekeren, maar dat is de bisschop niet gelukt.

In het jaar 698 sticht Willibrord in de buurt van Trier het beroemde klooster van Echternach. Korte tijd is Willibrord abt van dit klooster. Hij maakt er een school van voor missionarissen. Overal benoemt Willibrord bisschoppen en priesters, die hem moeten helpen bij het grote werk. Deze mensen trekken overal rond.

Het is echter niet gemakkelijk de Friezen het geloof te verkondigen.Zijn grootste tegenstander is Radboud. Dat is de hertog van de Friezen. Deze wil het geloof van de Franken, die zijn tegenstander zijn, niet aannemen. Ook wanneer Radboud door Pepijn II is overwonnen, wil hij zich niet laten dopen. Dan sterft Pepijn II. Radboud gaat nu weer in de aanval en verslaat de machtige Karel Martel. Radboud weet door te dringen tot bij Keulen. Willibrord preekt in deze tijd vooral in de buurt van Echternach, omdat hij door de oorlog niet naar de Friezen kan gaan. Intussen doopt hij wel de zoon van Pepijn II. Dat is Pepijn III. Wanneer Karel Martel de Friezen eindelijk heeft overwonnen, kan Willibrord weer naar de Friezen toe. Nu gaan er steeds meer Friezen in God geloven. Daardoor komt er rust en vrede in de streek.

Rond het jaar 726 gaat Willibrord uitrusten van zijn harde werken. In Echternach zal hij de laatste jaren van zijn leven blijven. Hij sterft in het jaar 739 in zijn beroemde abdij. Je kunt zijn graf nog vinden in de crypte van de kerk van Echternach.

Nog elk jaar wordt er in Echternach een processie gehouden. Dat is de springprocessie. Die processie is al heel oud. In de dertiende eeuw brak er in de buurt van Trier een gevaarlijke ziekte uit. De mensen waren radeloos. In hun grote angst zijn ze naar het graf van Willibrord gegaan. En het wonder is gebeurd: de ziekte is verdwenen. Uit dankbaarheid gaan de mensen nu nog elk jaar in processie naar het graf van Sint Willibrord. Dit feest is elk jaar op de dinsdag na Pinksteren. Je kunt de mensen dan echt zien springen. Eigenlijk moeten ze drie stappen vooruit en twee terug springen, maar dat doen ze nu niet meer precies.

We moeten nog iets vertellen, wat voor de volgende verhalen belangrijk is. Willibrord heeft nog een klooster gesticht. Dit is het klooster van Susteren. Dat klooster was vooral bedoeld als rustplaats voor reizende missionarissen en andere mensen die in God geloofden. Dat klooster zal in onze volgende verhalen over heiligen een rol spelen.

Je ziet dat Willibrord voor Nederland een belangrijke heilige is geweest. Hij is daarom ook de patroon voor de Kerk in Nederland.

We vieren het feest van Sint Willibrord op 7 november.

Heilige Willibrord, u bent de patroon van de Kerk in ons land. Wij vragen u: bescherm alle gelovigen. Help vooral de aartsbisschop van Utrecht en alle andere bisschoppen van ons land. Dat ze ons net zo goed over God en Jezus vertellen als u dat hebt gedaan. Amen.