7 december: Heilige Ambrosius

De heilige bisschop Ambrosius

Ambrosius komt van een heel deftige familie. Wat nog belangrijker is: Ambrosius komt uit een christelijke familie.

Zijn vader is de baas in een groot stuk van het Romeinse Rijk. Daarom wordt Ambrosius in Trier geboren, waar de familie op dat moment woont. We zijn in de buurt van het jaar 340.

Natuurlijk gaat een jongen uit zo’n voorname Romeinse familie studeren. Ambrosius wordt advocaat. Vader sterft jong. De moeder gaat nu naar Rome terug. Ambrosius komt nu in dienst van de stadhouder van Italië, zeg maar: de baas. Deze stadhouder stuurt Ambrosius naar Milaan. Hij moet daar twee provincies gaan besturen. Geweldig, hoe belangrijk Ambrosius al gauw wordt, vind je ook niet? In Milaan is er op dat moment ruzie tussen de christenen. Sommige christenen geloven niet, dat de Zoon van God ook zelf God is. Die christenen heten Arianen. Wanneer de bisschop van Milaan sterft komt er een felle strijd. Wie mag bisschop worden? Elke partij heeft zijn eigen kandidaat. Dan gaat consul Ambrosius naar de kathedraal om aan de ruzie een einde te maken. Opeens staakt de ruzie en alle partijen willen Ambrosius als hun nieuwe bisschop. Volgens een legende zou een kleine jongen geroepen hebben: Ambrosius moet bisschop worden. In ieder geval zijn alle partijen het er over eens, dat Ambrosius bisschop moet worden. Ambrosius is nog steeds doopleerling. Hij wordt nu gedoopt. Op 7 december van het jaar 374 wordt Ambrosius tot bisschop gewijd.

Ambrosius wordt een van de beroemdste en meest geliefde bisschoppen uit alle tijden. Hij geeft al zijn kostbaarheden aan de armen.

Ambrosius heeft veel mooie liederen geschreven ter ere van God. Hij kan ook heel goed preken. Op een dag hoort een jongeman hem. Die is daar zo van onder de indruk, dat hij een beter leven gaat leiden. Later wordt deze jongeman een van de grootste bisschoppen van Afrika. Het is de heilige Augustinus.

Wanneer de keizer sterft, is de troonopvolger nog heel jong. Ambrosius wordt zijn raadgever. Maar de jonge keizer wordt vermoord. Ambrosius moet nu de vrede weer gaan herstellen.

Maar dan krijgt Ambrosius moeilijkheden met de weduwe van de keizer. Zij hoort bij de Arianen en wil een eigen kerk in Milaan hebben. De bisschop weigert natuurlijk. En de mensen van Milaan steunen hem. Men sluit de bisschop samen met zijn mensen twee dagen op in zijn kerk. De bisschop zingt met de mensen liederen te ere van God. Zo vergeten de mensen hun angst en honger. Wanneer de keizerin soldaten op de kerk afstuurt, leggen de soldaten hun wapens neer, en sluiten zich bij Ambrosius aan. Het keizerlijke hof moet toegeven. De bisschop heeft gewonnen.

Een vriend van Ambrosius is keizer in het Oostromeinse Rijk. Daar hebben de mensen een belangrijke dienaar van de keizer vermoord. Voor straf laat de keizer nu een circus vol mensen doden. Ambrosius hoort hiervan en zet de keizer uit de Kerk. Hij zal eerst openlijk moeten uitspreken dat hij grote zonde heeft gedaan. En de keizer buigt het hoofd voor Ambrosius. Zoveel heeft Ambrosius te zeggen. Wanneer de keizer sterft, houdt Ambrosius een mooie preek. Hij roemt de keizer, dat hij als keizer openlijk zijn zonden heeft beleden.

Maar ook beroemde en heilige mannen worden oud. Ambrosius weet dat hij gauw zal sterven. De mensen van Milaan smeken hun bisschop aan God te vragen, nog een jaar bij hen te mogen blijven. Maar Ambrosius is niet bang voor de dood. Op Goede Vrijdag van het jaar 397 ontvangt hij de sacramenten van de stervenden. Op paaszaterdag sterft hij.

Ambrosius wordt vaak afgebeeld met een bijenkorf. Dat komt zo. Volgens een legende ligt de kleine Ambrosius in de wieg. Opeens landt er een grote bijenzwerm in het wiegje. De bijen kruipen de mond van de baby binnen alsof het een bijenkorf is. Dat is natuurlijk heel gevaarlijk. De bijen zouden het kindje gemakkelijk dood kunnen steken. Maar voor de ouders te hulp kunnen komen gaan de bijen weer gewoon weg. Er is niets gebeurd. Geen bij heeft de kleine Ambrosius gestoken. Zo is Ambrosius de patroon geworden van de bijenhouders.

We vieren het feest van Ambrosius op 7 december.

Heilige Ambrosius, u hebt veel gepreekt en de mensen geholpen goed te geloven. Help onze bisschoppen bij hun moeilijke werk. En laat ook nu de mensen weer geloven in Jezus die de Zoon van God is. Amen.