6 juni: Heilige Norbertus

Norbertus wordt rond het jaar 1080 in Gennep in Limburg geboren. Zijn vader is de graaf van Gennep. De ouders hebben beslist, dat Norbertus in de geestelijke stand wordt opgenomen. Daarom wordt hij kanunnik van Xanten, waar Gennep bij hoorde. Wanneer Norbertus wat ouder wordt, studeert hij met veel belangstelling de heilige Schrift. Maar voor de rest is er van een geestelijk leven niet veel te merken. Hij leeft als een grote heer en heeft prachtige kleren aan van zijde. Ook wanneer hij domheer wordt in Keulen en later hofkapelaan van keizer V is er niet veel van te merken, dat Norbertus een geestelijke is.Maar op een dag, wanneer hij weer eens op reis is, wordt hij door de bliksem van zijn paard gegooid. Hij had wel dood kunnen zijn! Nu gaat Norbertus anders leven. Hij heeft de waarschuwing van God begrepen. Hij trekt een haren onderkleed aan en sluit zich op in een cel in Xanten. Daar krijgt hij goede leiding van de abt van de Benedictijnen in Siegburg.

In 1115 wordt Norbertus op één dag tot diaken en priester gewijd door de aartsbisschop van Keulen. Norbertus leeft nu heel heilig, doet veel boete en viert elke dag de heilige Mis. Hij heeft veel contact met een kluizenaar en met een goede abt van Rolduc. Op een dag is Norbertus op Rolduc en leest een heilige Mis in de crypte. Daarbij is een giftige spin in zijn kelk gevallen. Uit eerbied voor het heilig Bloed van Christus drinkt Norbertus toch de kelk leeg. Bij de dankzegging zou hij de giftige spin weer hebben uitgeniest. Je kunt uit dit verhaal leren, hoeveel eerbied Norbertus heeft voor de Eucharistie. Hij drinkt nog liever vergif, dan het heilig Bloed van de Heer te verknoeien. Op Rolduc kun je in de crypte nog een raam vinden, waarin dit verhaal is afgebeeld.

Dan doet Norbertus afstand van al zijn rijkdommen en laat ze aan de armen geven.

Op reis wordt hij ziek. Zijn metgezellen sterven. Zelf wordt hij verzorgd bij de bisschop van Kamerijk. Een van de dienaren van de bisschop is Hugo. Samen met hem trekt Norbertus na zijn genezing weer verder. Overal preken ze. De bisschop van Laon wil Norbertus graag in zijn bisdom houden. Hij laat hem tot abt kiezen van een klooster. Wanneer Norbertus echter duidelijk maakt, dat de monniken nu heel anders moeten gaan leven, trekken deze hun keuze in.Dan gaat Norbertus met dertien leerlingen wonen in Premonstreit. Met Kerstmis leggen Norbertus en zijn volgelingen een plechtige kloostergelofte af. Ze krijgen nu ook een regel die best wel streng is. In de Duitse landen sticht Norbertus een tweede klooster. Dan roepen ze hem naar Antwerpen. Daar zijn mensen die ontkennen, dat Jezus echt in de eucharistie aanwezig komt. Norbertus verdedigt het ware geloof.

In het jaar 1126 keurt de paus de leefwijze van Norbertus goed. De Premonstratenzers (van Premonstreit) zijn geboren. Wanneer Norbertus weer op weg is naar huis, wordt hij door de koning aangewezen om aartsbisschop van Maagdenburg te worden. De pauselijke vertegenwoordiger keurt de keuze goed. Nu moet Norbertus pas echt aan het werk. Want er waren in Maagdenburg veel mistoestanden. De adel beheerde de kerkelijke goederen, de priesters leefden slecht. Norbertus pakt het kwaad snel en hard aan. Daar komen veel edelen en priesters tegen in opstand. Ze proberen zelfs twee keer om Norbertus te doden. Nu moet hij zelfs uit de stad vluchten.God heeft dat echter gewild, want hij heeft Norbertus ergens anders nodig. De echte paus is door een tegenpaus uit Rome weggejaagd. Norbertus ontmoet de paus in Reims. Samen met de koning, die nu keizer Lotharius wordt, helpen ze de paus. Norbertus gaat met de paus mee naar Rome.

Dan ontstaat er een meningsverschil tussen de paus en de keizer. De keizer eist het recht op, de bisschoppen te mogen benoemen. Norbertus zorgt voor een goede oplossing, en brengt weer vrede tussen de paus en de keizer. Na vier maanden ziek te zijn geweest, sterft Norbertus op 6 juni 1134 in Maagdenburg.

We vieren het feest van Norbertus op 6 juni.

God – Vader, U hebt Norbertus geroepen om Uw Kerk te dienen. Hij heeft zijn hele leven gegeven aan de zorg voor de mensen. Geef ons nu ook altijd goede bisschoppen, die ons de weg wijzen naar U en naar het eeuwig geluk in de hemel. Amen.