6 juli: Heilige Maria Goretti

Maria Goretti is maar 12 jaar geworden. Ze is dus een meisje van jullie eigen leeftijd. Hoe is dit meisje een heilige geworden? Daarover wil ik jullie nu vertellen.

Maria wordt geboren op 16 oktober in het jaar 1890. Haar ouders wonen in Italië in een klein dorpje, dicht in de buurt van Ancona. Dat kun je vast wel opzoeken in je atlas. Het gezin bestaat uit vader, moeder en zeven kinderen. De ouders van Maria zijn niet rijk. Omdat ze ergens anders meer geld kunnen verdien, verhuist de hele familie naar een ander dorpje, een stuk naar het zuiden in Italië. Dat dorpje heet Conca di Nettuno. Om te zien hoe arm de mensen zijn, moet je weten, dat ze met nog een andere familie samen in één huisje wonen. Hoe arm de mensen ook zijn, ze hebben veel vertrouwen in God. Misschien komt dat juist wel omdat ze zo arm zijn. Maria leert dan ook al als kind, dat ze eerbied moet hebben voor God. Ze leert bidden en doet dat ook regelmatig. O jé, zul je zeggen, zo ’n vroom saai kind. Nou, dan vergis je je toch. Maria is wel vroom, maar niet saai. Ze kan best plezier maken. Alleen heeft ze daar niet zoveel tijd voor als jullie misschien hebben. Want Maria moet al vroeg meehelpen in huis.

Alsof de familie het nog niet moeilijk genoeg heeft, moet er ook nog iets heel ergs gebeuren. De vader van Maria sterft. Hoe moeten ze nu aan eten komen? Wie zal er nu voor hen zorgen?

Maria heeft een flinke moeder. Zij zal op het land gaan werken. Intussen kan Maria dan het werk in huis doen en tegelijk op de andere kinderen passen. Stel je voor, een meisje van tien jaar, die helemaal alleen voor het huishouden moet zorgen! Maar Maria kan het.

Je weet nog dat de familie Goretti met nog een ander gezin samen in een klein huisje woont. In dat andere gezin is een jongen. Die vindt Maria wel leuk. Hij kijkt vaak stiekem naar haar. Wat is ze mooi. Hij gaat later vast met Maria trouwen. De jongen gaat steeds meer aan Maria denken en hij denkt dan ook wel eens dingen die helemaal niet netjes zijn. Hij blijft daar maar over denken. En zo komt bij hem het verlangen op, verkeerde spelletjes met Maria te doen. Je weet wel, die niemand mag zien. Wanneer Maria dat in de gaten krijgt, schrikt ze wel heel erg. Ze weet heel goed, dat dat niet mag. Ze wil dat ook niet. Ze heeft van haar ouders geleerd, dat je eerbiedig met andere mensen moet omgaan, ook met het lichaam van andere mensen. Dat is niet bedoeld om er nieuwsgierige spelletjes mee te doen. De jongen probeert elke keer weer, Maria over te halen. En elke keer zegt Maria ‘nee’.

Op een dag is Maria alleen in huis. Iedereen is weg. Daar heeft de jongen op gewacht. Nu kan Maria schreeuwen zo hard ze wil. Niemand zal het horen. Hij gaat naar binnen en pakt haar vast. Maria weert zich, maar de jongen is natuurlijk sterker. Maria is heel bang. Ze wil geen verkeerde dingen doen. Het is net of de angst haar sterker maakt. Want de jongen kan niet doen, wat hij zo graag wil. Hij wordt nu heel kwaad, zo kwaad, dat hij niet meer weet wat hij doet. Opeens flikkert er een mes. In blinde woede steekt de jongen naar Maria. Veertien keer heeft hij haar met het mes geraakt. Maria zakt in elkaar op de vloer. Zou ze dood zijn? Dat zal wel.

Ze beweegt niet meer. Zo vinden de anderen haar. Iedereen is natuurlijk heel erg geschrokken. Wat zal er gebeurd zijn? Dan gaan de ogen van Maria open. Ze leeft nog. Maar niet lang meer. Ze leeft nog maar tot de andere dag. De dokter kan haar niet meer helpen. Maria leeft nog lang genoeg voor iets heel belangrijks. Ze zegt, dat ze voor haar moordenaar zal bidden en dat ze hem van harte vergeeft. Je bent toch niet vergeten dat Maria pas twaalf jaar is? En toch kan ze zo spreken! Dat kan alleen omdat Jezus haar daarbij heeft geholpen.

De jongen gaat natuurlijk naar de gevangenis. Maar als hij daaruit komt, is hij een heel andere man geworden. Hij heeft begrepen, dat hij zo niet verder kon leven. Wanneer Maria Goretti door de paus wordt heilig verklaard, is daar de moeder van Maria bij, maar ook de moordenaar. De moeder van Maria heeft het voorbeeld van haar dochter nagevolgd. Zij heeft de moordenaar ook van harte vergeven.

We vieren het feest van Maria Goretti op 6 juli.

God in de hemel, U hebt ons een lichaam gegeven om fijn mee te spelen, om mee te kunnen werken, om goede dingen mee te doen. Help ons, dat we altijd zuinig zijn op ons lichaam en op het lichaam van andere mensen. Help ons, geen verkeerde dingen te denken of te doen. Dat vragen wij u, samen met Maria Goretti. Amen.