4 november: Heilige Carolus Borromeüs

De heilige Carolus Borromeüs, bisschop

Carlo wordt op 2 oktober 1538 geboren. Zijn ouders wonen in een mooi kasteel aan het Lago Maggiore. Dat is in Italië. Omdat hij de tweede zoon is in het gezin, hebben zijn ouders beslist dat Carlo geestelijke zal worden. Dat is in die tijd heel gewoon. Wanneer de jongen acht jaar oud is, wordt hij opgenomen in de geestelijke stand. Dat doet men in die tijd nog door de kruinschering.Als Carlo vijftien jaar oud is gaat hij naar de universiteit in Pavia. Na zes jaar is hij doctor in het kerkelijk recht en ook in het burgerlijk recht. Hij is nu een knappe geleerde. De jongeman is net twintig jaar, wanneer hij door zijn oom, paus Pius IV, tot kardinaal wordt benoemd. Hij wordt de voornaamste kardinaal. Dat is de staatssecretaris. Ook moet hij zorgen voor het grote bisdom Milaan.

De vader van Carlo is al een poosje gestorven. In het jaar 1563 sterft ook de broer van Carlo. Zal hij nu op het kasteel van zijn ouders gaan wonen als een vorst? Nee, Carlo gaat nog eenvoudiger leven en wordt nu priester gewijd en even later bisschop. Intussen is er een beroemde vergadering van bisschoppen bezig. Dat noemen we een concilie. Het is het concilie van Trente.Kardinaal Borromeüs moet nu namens de paus alle brieven schrijven naar de bisschoppen in Trente. Het is vooral aan kardinaal Borromeüs te danken dat dit beroemde en belangrijke concilie is doorgegaan. Hij heeft er veel voor moeten vechten, vooral met de vorsten van de verschillende landen. Hij heeft er vooral voor gezorgd, dat er een nieuw missaal kwam.

In het jaar 1565 sterft zijn oom, Pius IV. Dan komt er een nieuwe paus. Dat is Pius V. Deze benoemt een andere staatssecretaris. Nu kan kardinaal Borromeüs alle zorg geven aan het bisdom Milaan. Zijn grootste zorg is het nu, dat alle besluiten van het concilie van Trente ook echt worden uitgevoerd. Hij heeft daarvoor vaak al zijn priesters en gelovigen bij elkaar laten komen. De verslagen van deze vergaderingen zijn zo beroemd geworden, dat andere bisschoppen de besluiten ervan hebben overgenomen.

Carolus Borromeüs heeft ook ervoor gezorgd, dat de monniken in de kloosters weer gingen leven, zoals dat de bedoeling was. Hij vroeg aan de Jezuïeten om scholen te stichten, zodat alle jongeren goed onderwijs konden krijgen. Heel bijzonder heeft hij gezorgd dat er een goed seminarie kwam, zodat de mensen weer goede priesters kregen. Ook de armen en zieken werden niet vergeten. Heel veel heeft de bisschop gedaan voor de mensen die in 1576 moesten lijden aan de verschrikkelijke pest. Maar dat is nog niet alles. Hij zorgde ook dat er nieuwe kloosters in zijn bisdom kwamen, stichtte scholen waar de kinderen godsdienstles kregen en schreef zoveel brieven, dat je er een boek van meer dan driehonderd bladzijden van kunt maken.

Je ziet dat deze heilige bisschop hard heeft gewerkt. Toch vergat hij bij al dat werken niet, dat God er ook nog is. Hij bad ook veel.Toen hij 48 jaar oud was, voelde de bisschop dat hij niet lang meer zou leven. Hij had zich doodgewerkt. Daarom ging hij in de maand oktober van het jaar 1584 naar een heilige berg. Daar volgde hij een retraite op de manier zoals die geleerd was door de heilige Ignatius van Loyola. Een maand later stierf de heilige Carolus in de nacht van 3 op 4 november in Milaan. Je mag gerust zeggen dat hij zijn leven heeft gegeven voor de Kerk. Geen rijkdom op aarde heeft hem daarvan kunnen weerhouden.

De heilige Carolus is de patroon van de theologiestudenten en van de jongens die priester willen worden.

We vieren zijn feest op 4 november.

Vader in de hemel, U hebt aan de Kerk de heilige bisschop Carolus Borromeüs gegeven. Hij heeft als een echte herder gezorgd voor goede priesters, voor de zieken en de armen, voor de kloosterlingen. Wij vragen U, help ook onze herders van de Kerk, onze bisschoppen. Laat hen goed zijn voor alle mensen voor wie ze mogen zorgen. Geef hun heilige priesters als helpers. Dan zal de Kerk steeds mooier worden en zullen alle mensen gelukkig worden. Amen.