4 december: Heilige Barbara

In de streken, waar vroeger mijnbouw was, kun je in heel veel kerken een beeld vinden van de heilige Barbara. Je kunt haar meestal herkennen aan een toren die ze in de hand houdt. Vroeger hadden de mijnwerkers op de feestdag van de heilige Barbara vrij. Ze hadden dan groot feest.

Dat komt omdat de heilige Barbara de patrones van de mijnwerkers is.

Wie is deze heilige Barbara? Eigenlijk weten we niet zoveel van haar. We weten alleen dat ze al heel lang door de mensen wordt vereerd, en niet alleen door de mijnwerkers. Er bestaan wel verschillende mooie verhalen over de heilige Barbara.

We kunnen met grote zekerheid zeggen, dat Barbara de dochter was van een voorname man. Deze wilde graag dat Barbara met een rijke en belangrijke jongen zou trouwen. Dat moet ongeveer driehonderd jaar na Christus geweest zijn in Klein-Azië. De vader van Barbara geloofde niet in God. Barbara geloofde eerst ook niet in God. Maar we weten dat ze van deze God gehoord heeft. Ze is toen wel in God gaan geloven, de God die Jezus ons heeft doen kennen, die Hij ons heeft laten zien in Zijn eigen leven. En nu begint het mooie verhaal over Barbara.

Ze gaat zoveel van Jezus houden, dat ze niet meer met die rijke jongen wil trouwen.

De vader wordt daar heel boos over. Hij laat een toren bouwen, waarin Barbara wordt opgesloten. Barbara vraagt of er een badkamer en twee ramen in de toren gemaakt mogen worden. Dat vindt de vader goed. Dan gaat hij op reis. Wanneer hij terugkomt ziet hij, dat er drie ramen in de toren zijn. Wat heeft dat te betekenen?

Dan geeft Barbara hem een verklaring, waar hij heel kwaad om wordt. Door de drie ramen kon ze de drievoudige genade van de heilige Drieëenheid ontvangen. De vader begrijpt dat zijn dochter christin geworden is. Dat is heel gevaarlijk, want dat mag niet van de keizer. Bovendien, zijn dochter moet trouwen met die rijke jongen. En die wil natuurlijk niets van een christelijk meisje weten. Dus moet het maar eens uit zijn met die onzin. Barbara houdt echter vol. Ze wil van Jezus houden, van Hem, van Zijn Vader en van de heilige Geest, en van niemand anders. De vader kan dreigen met de vreselijkste folteringen, Barbara laat zich niet bang maken.

Dan trekt hij zijn dochter de kleren uit en jaagt haar de straat op. De mensen zijn razend van woede. Met stokken slaan ze naar Barbara. Maar God zorgt dat ze Barbara geen pijn doen. Hij laat de stokken en takken veranderen in pauwenveren.

Wanneer de vader haar dan laat folteren, komen ’s nachts engelen om haar wonden te verzorgen. Barbara houdt alle pijn uit. Zoveel houdt ze van Jezus.

De vader wordt daardoor zo kwaad, dat hij zelf zijn eigen dochter vermoordt.

Door de eeuwen heen hebben de mensen elkaar deze verhalen over Barbara doorverteld. Veel mensen zijn er dan ook trots op, dat ze Barbara als hun bijzondere patrones mogen vereren. Dat zijn niet alleen de mijnwerkers. Ook de boeren vereren haar en vragen haar om bescherming tegen koorts onder het vee en tegen blikseminslag. De torenbouwers vereren haar ook als hun patrones, net zoals de architecten, en ook de brandweermensen. Dat komt natuurlijk ook door dat verhaal van die toren.

Er zijn nu in Nederland geen mijnen meer, maar er zijn wel nog mensen genoeg, die de heilige Barbara vereren. Dat mag jij natuurlijk ook doen. En je mag ook aan de heilige Barbara vragen, dat ze je helpt, altijd van Jezus te blijven houden, net zoals zij. Want vandaag is het ook niet zo gemakkelijk om een vriend of vriendin van Jezus te zijn. Daar zul je wel niet voor gemarteld worden, maar je kunt er wel voor geplaagd worden of uitgelachen. En dat is ook niet zo leuk. Vraag dan maar aan de heilige Barbara om dat toch te kunnen verdragen.

We vieren het feest van de heilige Barbara op 4 december.

Het was een oud gebruik, om op het feest van de heilige Barbara een tak van een kerseboom te snijden en hem in het water te zetten. Deze tak bloeide dan met Kerstmis. Zo werd deze tak al een beetje een voorbode van de naderende vrede, die we met Kerstmis vieren.

Heilige Barbara, leer ons ook veel van Jezus te houden. Wanneer dat wel eens moeilijk is, willen we aan u denken. U hebt veel voor Jezus geleden toen u nog maar een jong meisje was. Wij willen ook flink zijn. Helpt u ons daarbij. Amen.