3 november: Sint Hubertus

Hubertus Is de zoon van de hertog van Toulouse. Hij wordt graaf aan het hof van koning Diederik. Hubertus is heel rijk. Samen met zijn vrouw is hij heel gelukkig. Hun zoon heet Floribertus. Op een kwade dag sterft de vrouw van Hubertus. Hij gaat dan heel alleen wonen in een afgelegen hut. Hij wordt een kluizenaar. Later wordt hij priester en bisschop. Hij gaat de mensen over Jezus vertellen. Dat doet hij vooral in het oosten van België, in Brabant en in de Ardennen. Dat is dus heel dicht in de buurt. Na veel omzwervingen gaat Hubertus wonen in het dorpje Luik. Dat is dicht bij Maastricht. In Luik woont op dat moment de Merovingische koning. Hubertus wordt nu een soort hofbisschop van deze koning. Hubertus sterft in het jaar 727 en wordt in Luik begraven. Zijn zoon Floribertus volgt hem op als bisschop.

Dat is eigenlijk alles wat we van deze heilige bisschop weten. Toch is Hubertus in onze streken een heel bekende bisschop. Hoe komt dat? Er wordt over Sint Hubertus een beroemde legende verteld. Dat ging zo.Volgens de legende is Hubertus erg bedroefd over de dood van zijn vrouw. Hij probeert zijn verdriet te vergeten door zich met allerlei vermaak bezig te houden. Een van zijn grootste hobby’s is de jacht. Op een dag raast hij weer eens door de grote bossen van de Ardennen. Het paard vliegt het schuim om de bek. Iedereen die hem ziet, houdt zijn hart vast. Daar ontdekt Hubertus een prachtig hert. In volle vaart vliegt hij achter het prachtige dier aan. Hij begint het dier in te halen, dat angstig rent voor zijn leven. Hubertus lijkt de strijd te gaan winnen. Dan draait het hert zich ineens om. Het blijft staan en kijkt Hubertus aan. De jager spant de boog om het dier te schieten. Hij mikt en wil de pees loslaten. Dan ziet hij tussen het gewei van het hert een glanzend kruis. Als verlamd blijft Hubertus zitten. Hij vergeet te schieten. Hij kijkt naar dat kruis. Dan hoort hij een stem die tegen hem zegt: “Door al je aardse rijkdom moet je de echte rijkdom van de hemel niet vergeten”.Hubertus heeft lang voor zich uit zitten staren. Als hij weer na kan denken is het hert al lang verdwenen. Maar dat vindt Hubertus helemaal niet belangrijk. Hij moet nu aan heel andere dingen denken. In de wilde jacht is hij ver de bossen in gedwaald. Nu heeft hij veel tijd om over de woorden van die stem na te denken. Hubertus begrijpt dat hij te veel aan zijn eigen plezier heeft gedacht en daardoor God is vergeten. Dat zal vanaf nu anders worden. Wanneer hij op zijn kasteel terugkomt, komen er al allerlei mensen naar hem toe. Het zal wel weer een groot feest worden.Hubertus loopt langs hen heen zonder een woord te zeggen. De mensen begrijpen er niets van. Ze staan te wachten tot Hubertus weer zal gaan feesten. Maar Hubertus gaat niet feestvieren. Hij gaat naar zijn belangrijkste knecht. Aan die knecht geeft hij de opdracht, alles te verkopen en het geld aan de arme mensen te geven. De mensen staan met open mond te luisteren als dit nieuws bekend wordt. Hoe kan dat nou? Hubertus heeft toch altijd zoveel plezier gemaakt! En nu is hij heel ernstig en het lijkt wel of hij met heel andere zaken bezig is. Dat is ook zo. Hubertus heeft aan God beloofd, dat hij vanaf nu alleen nog maar aan God zal denken. Hij wil alles doen, wat God van hem vraagt. Daarom gaat hij weg van al zijn rijkdom. In de stilte van de grote bossen in de Ardennen gaat hij helemaal alleen wonen. Hij bidt veel en denkt veel na over de woorden van God. En de rest weet je. Heel het leven van Hubertus is daarna een leven voor God geworden.

Je kunt nu wel begrijpen, waarom op 3 november veel jagers met hun geweren en honden naar de kerk gaan. Het is het feest van Sint Hubertus, die hun patroon is. Ze vieren dan plechtig het feest van Sint Hubertus in de jagersmis.

We vieren het feest van Hubertus op 3 november.

Grote God, u houdt van alle mensen, ook van mensen die nooit aan U denken. U helpt alle mensen, om echt gelukkig te worden. Zo hebt U ook de heilige Hubertus geholpen. Nu is hij voor eeuwig gelukkig in de hemel. Help alle mensen die U niet kennen, of die U vergeten. Laat hen ook bij U in de hemel komen. Amen.