3 mei: Heilige Jakobus de Mindere

H. Jakobus

Een beetje gekke naam voor een apostel, vind je ook niet? Voor God zijn toch alle mensen gelijk. Ik denk dat de naam alleen maar zeggen wil, dat deze Jakobus later tot de vrienden van Jezus is gaan horen dan Jakobus de Meerdere.

De Jakobus waar we vandaag over zullen sprekenis trouwens in zijn werken helemaal niet de mindere geweest. Hij is de bisschop geworden van Jeruzalem. Nou, dat is toch wel een belangrijke plaats, zou ik zeggen. Jakobus is dus de leider geweest van de gemeente, waar Jezus zelf geleden heeft en ook is verrezen.

Je kunt van Jakobus ook nog wat lezen, want er is van hem een brief bewaard. Je kunt die in de Bijbel vinden. Juist, dat is de Jakobusbrief. Wanneer je wat groter bent, moet je hem maar eens lezen.

We weten nog iets belangrijks over Jakobus te vertellen. Je weet dat de eerste leerlingen van Jezus allemaal Joden waren. Ze bleven dus ook gewoon als Jood leven. Nu hadden de Joden allerlei gebruiken waar ze zich heel stipt aan moesten houden. Een Jood mag bijvoorbeeld geen varkensvlees eten. En op de sabbat, zeg maar hun zondag, moeten ze zich aan bepaalde regels houden. Dat was voor de leerlingen van Jezus heel gewoon. Zo waren ze opgegroeid, en zo bleven ze het dus ook doen.

Maar nu zijn de apostelen overal over de wereld over Jezus gaan vertellen. Zo zijn er ook mensen leerling van Jezus geworden, die geen Jood waren. Nu ontstond er een moeilijkheid. Sommige apostelen meenden dat deze mensen ook al de Joodse gebruiken moesten gaan naleven, anders konden ze geen vrienden van Jezus zijn. Andere apostelen vonden, dat deze mensen die geen Jood waren, ook geen Jood hoefden te worden. De meningen waren nogal verdeeld.

Toen zijn de apostelen allemaal bij elkaar gekomen. Ze hebben vurig om de heilige Geest gebeden om een goede oplossing te vinden voor dit probleem. Van heel bijzondere betekenis was hierbij een droom van de apostel Petrus. Hij droomde dat hij allerlei dieren uit de hemel zag komen die hij als Jood niet mocht eten. Maar een stem zei tegen hem: “Kom Petrus, slacht en eet”. Petrus wilde dat niet. Hij kon toch geen onreine dieren eten? Maar de stem drong aan.,,.Verklaar niet voor onrein wat God zelf rein heeft verklaard”. Toen begreep Petrus dat de boodschap van Jezus ook voor de heidenen bedoeld was. Petrus heeft dit aan de andere apostelen verteld. Nu men het niet eens was over de vraag, of de heidenen ook Jood moesten worden, wanneer ze tot de leerlingen van Jezus wilden horen, dacht men terug aan die droom van Petrus. Op dat moment neemt Jakobus het woord. Hij legt aan de apostelen uit, dat ze de mensen die van Jezus houden geen onnodige lasten op de schouders mogen leggen. Wanneer God ook de heidenen roept om Zijn leerlingen te zijn, dan hoeven ze niet allerlei andere verplichtingen op zich te nemen, die niet van Jezus komen. De andere apostelen hebben goed naar de woorden van Jakobus geluisterd. En dan nemen ze hun beslissing. Zoals Jakobus het heeft voorgesteld, zo zal het gebeuren. Je ziet, dat Jakobus dus niet zo’n mindere was. Alle apostelen hebben naar zijn goede raad geluisterd. En zo hebben ze het probleem opgelost.

De heilige Jakobus is de eerste apostel geweest die voor Jezus gestorven is. Dat is geweest in het jaar 62 na Christus. Men heeft hem van een grote hoogte omlaag gegooid en toen doodgeslagen. Zo gaf hij zijn leven voor zijn geloof.

We vieren het feest van de heilige Jakobus samen met de apostel Filippus op 3 mei.

Heilige Jakobus. u hebt uw leven gegeven voor Jezus. Zoveel hebt u van Jezus gehouden. Leer mij ook veel van Jezus houden. Wanneer het moeilijk is, een leerling van Jezus te zijn. Laat mij dan aan u denken. Dan zal ik net zo dapper proberen te zijn als u. Jezus zal mij dan ook helpen en mij later gelukkig maken in de hemel. Daar zal ik dan met alle heiligen gelukkig zijn. Want Jezus heeft dat voor ons verdiend. Amen.