3 december: Heilige Franciscus Xaverius

De heilige Franciscus Xaverius

Franciscus wordt geboren in het Baskenland; een gebied van Spanje, dat tegen de Pyreneeën ligt. Zijn ouderlijk huis is het kasteel Xavier. De familie is wel van adel, maar arm. Daarom moet Franciscus als zesde van de kinderen door studie een toekomst opbouwen. Zo komt Franciscus in Parijs terecht in het Barbara-college. Hij komt daar op één kamer met Ignatius van Loyola en Petrus Faber. We hebben al uit het leven van Ignatius geleerd wat er is gebeurd. Franciscus droomt nog van een beroemde en rijke toekomst. Pas na drie jaar kan Ignatius hem overtuigen. Dan doet Franciscus de Geestelijke Oefeningen. Nu is hij niet meer te houden. Alles wat hij vroeger belangrijk vond interesseert hem nu niet meer. En waar hij vroeger een hekel aan had, vindt hij nu mooi. Samen met Ignatius komt hij in Rome terecht waar de paus hun nieuwe orde goedkeurt. In 1537 wordt Franciscus priester gewijd. In het jaar 1541 vraagt de koning van Portugal aan Ignatius om missionarissen voor de nieuwe gebieden die hij heeft veroverd. Wanneer een van de twee paters ziek wordt vraagt Ignatius aan Franciscus of hij niet wil gaan. En zo reist Franciscus naar Portugal. Na een poos wachten vertrekt Franciscus naar Indië. De reis duurt een jaar. Denk nu maar niet, dat Franciscus al die tijd op het dek heeft liggen zonnen. Hij is de hele dag in de weer. Hij zorgt voor mensen die ziek zijn, en hij leert heel wat ruwe zeelui Jezus kennen.

Na een jaar komt het schip aan in Goa. Dat was een grote stad, waar veel mensen uit Europa leefden. Franciscus gaat meteen aan het werk, want veel Europeanen leven helemaal niet goed. Hij gaat ook onder de mohammedanen werken. En natuurlijk worden hier de zieken ook niet vergeten. In het bijzonder zorgt Franciscus voor de melaatsen. Ook de gevangen worden bezocht.

Wanneer Franciscus ontdekt dat de mensen helemaal niets van het geloof weten, gaat hij met een bel op de markt staan. De mensen komen aandachtig luisteren. Maar dan gaat Franciscus zijn eigenlijke werk beginnen. Hij gaat leven onder de arme parelvissers. Overdag preekt hij in zijn oude toog, en ’s nachts slaapt hij onder de blote hemel. Na twee jaar zorgt hij dat er priesters komen voor deze mensen. Zelf zal hij verder naar het Oosten trekken, naar de Molukken. Daar richt hij scholen op en geeft aan de mensen een catechismus. Op weg naar Goa leert hij een Japanner kennen. Daar zou hij ook wel willen gaan preken. De reis is wel gevaarlijk, maar Franciscus gaat. Hij maakt veel mensen tot gelovigen en wordt zelfs door de koning uitgenodigd om in het paleis te komen preken. Dan doet Franciscus een ontdekking. Hij merkt dat de Chinezen in Japan met veel eerbied worden behandeld. Als hij eens die Chinezen zou kunnen bekeren! Dan zou Japan vanzelf volgen. Er is echter een probleem. Er mogen geen vreemdelingen China binnen. Franciscus zoekt naar een manier om toch het land binnen te komen. Het wil maar niet lukken. Dan laat hij zich naar een smokkelaarseiland varen. Dat heet Sancian. Hier hoopt hij een Chinees te vinden die hem naar binnen wil smokkelen. Het lukt niet. Mensen beloven veel, nemen zelfs geld aan, maar laten dan niets meer van zich horen. Franciscus blijft alleen achter op het eiland met enkele dienaren en een Chinees. Het wordt langzaam winter. Er waait een ijskoude wind. Het voedsel raakt op. Franciscus blijft maar over het water kijken of er geen schip komt opdagen om hem over te zetten. Weken gaan voorbij. Franciscus wordt ziek van verlangen om naar China te kunnen gaan. Hij heeft honger en krijgt ook nog koorts. Het is eind november. Franciscus begint te ijlen van de koorts. Dan ligt hij enkele dagen bewusteloos. Opeens slaat hij de ogen op en kijkt naar zijn Indische dienaar Christobal. Franciscus roept uit: “O, jij ellendige!” Later blijkt dat Christobal zijn geloof zal verliezen. Op 3 december van het jaar 1552 ligt de heilige in zijn bamboe-hut op een matje. De Chinees Antonius die bij hem is, ziet dat Franciscus onafgebroken naar het kruisbeeld kijkt. Antonius geeft hem een kaars in de hand. Zo sterft deze grote apostel, die duizenden mensen bij God heeft gebracht. Op een onbewoond eiland, met een paar mensen om hem heen, gaat hij naar God toe.

In het jaar 1622 wordt hij samen met Ignatius van Loyola heilig verklaard.

We vieren het feest van Franciscus Xaverius op 3 december.

God-Vader, U zorgt altijd voor de mensen. U stuurt daarvoor Uw apostelen over de wereld. Wij danken U voor de heilige Franciscus Xaverius. Hij heeft veel mensen van U leren houden. Laat ons ook steeds van U houden. Amen.