28 oktober: Heilige Simon, de ijveraar

De heilige Simon de IJveraar

Jullie weten misschien al, dat God aan het Joodse volk beloofd had, hen een eigen land te schenken. Dat was toen de Joden in Egypte woonden, waar ze hard moesten werken. Mozes heeft toen van God de opdracht gekregen, het volk uit Egypte weg te leiden. Ze mochten naar het beloofde land. Dat land is voor de Joden heel belangrijk. Het is voor hen een teken van vriendschap met God. Iedere keer als de Joden de vriendschap met God stukmaakten, moesten ze het land verlaten. Of er kwam een vreemde koning die de baas werd in het land van de Joden. Maar als alles weer goed was tussen God en het volk, dan mochten de Joden weer in vrede in hun land wonen. Je begrijpt dus wel, dat het voor de Joden heel belangrijk was, in vrede in hun land te mogen wonen. Want dan was alles goed tussen God en Zijn volk.

Misschien heb je ook wel eens gehoord, dat in de tijd van Jezus de Joden niet vrij in hun land konden wonen. Ze hadden wel een eigen koning, maar die deed precies wat de keizer van Rome wilde. De echte baas in het land van de Joden was dan ook de keizer van Rome.

Je zult het wel al begrepen hebben. Er is een groep mensen geweest, die dat niet verdragen kon. Ze wilden de Romeinen uit het land gooien. Want het was hun land, dat God aan hen had gegeven.

Een van de mensen die bij deze groep hoort, heet Simon. Hij heeft er hard voor gevochten, dat de Joden weer vrij in hun land mogen wonen. Daarom noemt men hem Simon de Ijveraar.

We weten van deze Simon niet zo heel veel. Hij wordt bij de twaalf apostelen wel elke keer genoemd, en we weten uit de naam die hij gekregen heeft, dat hij voor de vrijheid van de Joden heeft gevochten. Maar nu is hij een leerling van Jezus geworden. Hij leert van Jezus, dat het in ons leven helemaal niet gaat om een aards koninkrijk. Jezus komt de mensen vertellen over het Koninkrijk van God. Dat is het land waar alle mensen voor altijd in vrijheid mogen leven. Jezus praat over de hemel. Simon heeft dat allemaal vaak gehoord. Hij heeft dat niet direct begrepen. Hij heeft eerst ook gedacht dat Jezus zou helpen om de Romeinen uit het land te gooien. Maar langzaam is Simon gaan begrijpen wat Jezus echt bedoelde. Hij heeft gezien dat er eigenlijk maar twee rijken zijn: het Rijk van God en het rijk van de mensen. God wil de mensen gelukkig en vrij maken. Hij wil de mensen bij zich hebben, In het rijk van de mensen komt het altijd weer tot onenigheid en oorlog.

Nu Simon dat begrepen heeft, is hij weer een ijveraar geworden. Hij heeft gevochten voor het Rijk van God. Maar nu heeft hij dat niet meer met het zwaard gedaan. Hij heeft dat nu gedaan met het woord van liefde, dat hij van Jezus heeft geleerd. Waar Simon precies heeft gewerkt, dat weten we niet. Maar hij is een echte apostel van Jezus geweest en dus is hij ook op weg gegaan. Want Jezus heeft aan de apostelen de opdracht gegeven: “Gaat en onderwijst alle volkeren en maakt hen tot Mijn leerlingen”. De Kerk leert ons, dat ook Simon gegaan is. Het doet er niet zoveel toe, waar hij heen is gegaan. Hij heeft in elk geval aan mensen verteld over het land dat God voor eeuwig aan de mensen heeft beloofd: de hemel.

We weten ook niet precies hoe Simon is gestorven. De Kerk vereert hem in elk geval als een martelaar, en geleerde mensen denken, dat hij is onthoofd. Zo heeft Simon zelfs nog met zijn bloed geijverd voor het Rijk van God en het beloofde land voor de mensen.

We vieren het feest van de heilige apostel Simon op 28 oktober.

Heilige Simon, u hebt uw hele leven gegeven voor het Rijk van God. U hebt aan de mensen verteld, hoe gelukkig God ons wil maken. Leer ons ook aan de mensen over God te vertellen. En bid voor ons, dat we na dit leven voorgoed bij God mogen komen in Zijn Rijk van liefde. Amen.