28 oktober: Heilige Judas Taddeüs

De heilige Judas Taddeüs

Judas heeft ook nog een heel andere naam. We noemen hem ook wel Taddeüs. Wanneer we zien, wat deze namen betekenen, dan weten we al heel veel van Judas. De naam Judas betekent: Gods lof. De ouders van Judas waren heel blij met hun kind en hebben hem daarom deze naam gegeven. In de naam van hun kind willen we God eer brengen.

Taddeüs betekent: dapper. In het Nederlands kennen we een uitdrukking: “Iemand een hart onder de riem steken”. Dat betekent: iemand weer wat moed geven. Dat betekent precies de naam van Taddeüs.

We denken dus nu aan een apostel door wie God geëerd is, en die andere mensen moed gegeven heeft.

Wie Judas precies geweest is, weten we niet. Wat voor werk heeft hij gedaan? Uit welke familie kwam hij? Er zijn in de Bijbel zinnen te vinden, waarin Judas de broer van Jakobus wordt genoemd. Als dat de Judas is waar wij het nu over hebben, dan is Judas familie van Jezus geweest. Dan is hij ook familie van Simon, die we al hebben leren kennen.

In elk geval heeft de Kerk Simon en Judas bij elkaar gezet. Ze staan samen in de teksten van de heilige Mis; ze worden ook op dezelfde dag gevierd. Simon en Judas hebben dus wel met elkaar te maken. Al heel lang geloven de mensen, dat ze samen gepreekt hebben in een gedeelte van het Midden-Oosten. Simon zou gepreekt hebben in Egypte en Judas in Mesopotamië. Samen zouden ze in Perzië geweest zijn. Je zou dus kunnen zeggen, dat ze samen voor de verspreiding van het geloof hebben gezorgd in een bepaalde streek.

Je zult nu wel al begrepen hebben, dat deze Judas Jezus niet heeft verraden. Jezus had twee vrienden, die Judas heten. Judas de verrader en deze Judas. Wanneer we in het Nieuwe Testament over Taddeüs lezen, staat er ook altijd bij, ,niet Judas, de verrader’.

Judas Taddeüs heeft Jezus helemaal niet verraden. Hij is over Jezus gaan preken. Een mooie legende verhaalt ons, dat Judas samen met Simon zo mooi gesproken zou hebben, dat de mensen dachten, dat ze goden waren. Ze brachten hen naar de koning. Daar deden ze veel wonderen, waardoor de priesters van dat land jaloers werden. Zij kwamen in opstand en doodden de twee apostelen. Hoe dat precies gebeurd is, weten we niet. Meestal wordt Simon afgebeeld met een zaag en Judas met een knots. Dat zou betekenen, dat men Judas met een knots heeft doodgeslagen. In elk geval is Judas voor Jezus gestorven. Dat geloofde de Kerk al vanaf het begin. Daarom weten we dat Judas Jezus zeker niet heeft verraden. Nee, Judas heeft heel veel van Jezus gehouden. Want wie zijn leven voor iemand geeft, die houdt heel veel van iemand. Dat heeft Jezus zelf gezegd.

Misschien heeft Judas in het begin ook wel iets anders van Jezus verwacht. Misschien dacht hij ook wel, dat Jezus de Romeinen uit het land kwam zetten. Want aan het Laatste Avondmaal vroeg Judas aan Jezus: “Waarom openbaart U zich alleen aan ons en niet aan de andere mensen?” Dat zou een beetje op een samenzwering kunnen lijken, die heel geheim moest gebeuren. Maar Jezus gaf hem een heel ander antwoord: “Als iemand van Mij houdt, zal hij Mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader veel van hem houden. En Wij zullen voor altijd bij hem zijn.” Daarmee liet Jezus zien, dat Hij geen rijk op aarde kwam stichten. Het rijk van Jezus is het rijk van God de Vader. Dat is geen rijk van macht. Dat is een rijk van liefde. Toen Judas dat begrepen had, is hij voor dat rijk gaan preken en is hij er ook voor gestorven.

We vieren het feest van de heilige Judas Taddeüs op 28 oktober.

Heilige Judas Taddeûs, u hebt veel van Jezus gehouden. U bent naar vreemde landen gegaan, om andere mensen de liefde van Jezus te leren kennen. U hebt hun de geboden van God geleerd en bent dapper voor uw geloof gestorven. Wij vragen u, laat ons ook dappere getuigen van Jezus zijn. Leer ons doen, wat God van ons vraagt en laat ons zo meehelpen, dat andere mensen ook in God . gaan geloven. Amen.