28 augustus: Heilige Augustinus

De heilige bisschop Augustinus

Aurelius Augustinus heeft een heidense vader en een christelijke moeder. Natuurlijk doet moeder Monica alles om haar zoon ook christelijk op te voeden. Maar dat lukt niet zo erg. Augustinus vindt het leven van zijn vader ook wel leuk. Augustinus wordt wel catechumeen, dat betekent doopleerling, maar hij laat zich niet dopen.

Wanneer hij twaalf jaar oud is, gaat hij studeren. Een rijke vriend van zijn ouders heeft daarvoor gezorgd. Op twee verschillende plaatsen gaat hij zeven jaar lang studeren op een wetenschap die toen heel beroemd was: de welsprekendheid. In die tijd verliest Augustinus zijn geloof. Hij gaat ook leven op een manier die bij een christen helemaal niet past. Natuurlijk vindt Monica dat heel erg. Maar ze blijft vertrouwen dat God haar blijft helpen. Augustinus heeft intussen een zoon van een vrouw waarmee hij niet getrouwd is. Tijdens de studie van Augustinus is zijn vader gestorven. Die heeft zich vlak voor zijn dood nog bekeerd. Dat ziet er bij Augustinus heel anders uit. Hij gelooft niet meer, leeft slecht, en is ook nog een ketter geworden. Zo komt hij twee jaar na de dood van zijn vader bij moeder Monica terug.Via allerlei omzwervingen in Noord-Afrika komt Augustinus in Italië terecht. Hij woont in Rome en gaat tenslotte als leraar naar Milaan. Hier heeft hij veel succes. Op een dag hoort Augustinus de bisschop van Milaan spreken. Dat is de heilige Ambrosius. Augustinus komt daar heel erg van onder de indruk. Hij neemt ontslag als leraar en trekt met zijn moeder, zijn zoon en een jongere broer naar een villa buiten Milaan. In de paasnacht van het jaar 387 wordt Augustinus samen met zijn zoon en een vriend gedoopt. Je kunt je voorstellen hoe blij Monica geweest is. Na een korte tijd in Rome te zijn geweest, keert de hele familie naar Noord-Afrika terug en gaan ze weer in hun oude huis wonen. Onderweg sterft Monica. Augustinus gaat nu met zijn familie en vrienden leven, zoals je in een klooster woont. Hij schrijft ook een regel voor dit klooster, die nog steeds voor veel kloosters heel belangrijk is.

Op zekere dag brengt Augustinus een bezoek aan de stad Hippo. Daar willen de mensen dat hij hun priester wordt. Augustinus krijgt dan van de bisschop van Hippo een tuin, waar hij weer als kloosterling kan leven. Dan gaat de bisschop van Hippo dood. In het jaar 396 wordt Augustinus de nieuwe bisschop van Hippo. Nu maakt hij van het bisschopshuis een priesterklooster.

Augustinus heeft het erg druk. Er zijn veel mensen die een verkeerde leer over Jezus verkondigen. Hij gaat daar tegenin. Bij een grote bijeenkomst van goede en verkeerde bisschoppen houdt Augustinus een godsdienstgesprek van drie dagen. Iedereen is onder de indruk van de wijze woorden van de bisschop. Ook vecht hij voor de juiste leer over de erfzonde en de genade. Hij doet dit net zo lang totdat de paus van Rome heeft verklaard, dat de mensen die iets anders leren geen gelijk hebben.

Augustinus heeft niet alleen gestreden voor de juiste leer van Christus. Hij heeft ook heel veel geschreven. Hij schrijft soms wel eens moeilijk. In een van zijn laatste boeken schrijft hij zelf, dat hij zijn vorige boeken zelf niet allemaal begrijpt. Maar er staan toch heel belangrijke dingen in deze boeken.

Veel mensen weten dat Augustinus een heel knappe bisschop is. Wanneer ze dus een vraag hebben of een moeilijkheid, dan schrijven ze aan Augustinus. En die weet meestal het antwoord. We kennen naast vijfhonderd preken ook nog meer dan tweehonderd brieven van Augustinus. Je ziet, dat deze bisschop heel hard heeft gewerkt. En daarnaast zorgde hij ook heel goed voor de mensen, waarvoor hij bisschop was.

Wij vieren het feest van de heilige Augustinus op 28 augustus.

Vader in de hemel. U hebt de heilige Augustinus een heel knappe bisschop laten worden. Wij vragen U, help ook onze bisschoppen dat ze goed voor de mensen zorgen en ook op moeilijke vragen een goed antwoord weten. Help ook alle mensen die veel studeren over het geloof, dat ze ons helpen, U steeds beter te leren kennen. Dan kunnen we ook meer van U houden. Amen.

Wil je nog meer weten over Heiligen? Klik dan hier.